Er bloeit een tuin in Rivendell


Er is een tuin
waar boselfen en fonteinfeeën
verstoppertje spelen
en alle kleurbloemen
gezellig graag komen groeien


Er is een aarde
vol leven, vol licht, vol groen
waar de adem van God
door warme mensenlippen
iedere ziel teder welkom zoent


Er is een land
waar eeuwige liefde
de naam is van de koningin
en een zonnecirkel van verbondenheid
al wat leeft magisch omhelst


Er is een droom
waarin engelen en kinderen
rond glinstersterren dansen
en heldere vreugdevuren branden
op de hoogste sneeuwbergen
ter ere van echte vrede


Er is een hart
vol passie, vol mededogen, vol eenvoud
luister naar de zachte kracht van het ritme
het slaat in harmonie met dolfijn en krekel
het speelt in samenzang met eikenboom en rozenkwarts
het bouwt hart na hart na hart
een wijze wereld vol blijdschap


Er is een lach
die alle dromen mogelijk maakt
en net zo zoet als bijenhoning smaakt
het klatert en schatert door heuvel en heelal
verbreekt de ketenen van angst en verdriet
en brengt wereldwijde broederschap


Er is een dans
van vluchtige atomen in draaiende melkwegnevels
van nachtvlinders in ongerepte regenwouden
van spiralende energie en stervende materie
van mannenkracht en vrouwenmacht
van vruchtbaar licht in tijdloos licht in scheppend licht
kom, beweeg mee met de stroom
en wordt één met de dans


Er is een kind
dat mensen herinnert
te spelen in onschuld,
te denken in zuiverheid
te koesteren in vrijheid
en in alle ogen het gelaat van jezelf te zien
kom, knuffel dit kind
en bied je trouwe vriendschap aan


Er is een lied
zo mooi, zo helend, zo nieuw
het wervelt door me heen
en bezaait als fonkelende waterkristallen
moeder aarde met levend wolkenwater
kom, zing je zelfgeschreven lied
en tover een ruimte vol schoonheid


Er is een bron
ongrijpbaar, onkenbaar, onmisbaar
de zin en kern van het bestaan
zoek niet langer vereniging buiten je
reis op het pad naar binnen
en ontdek wat je altijd bent geweest
een parel in de kroon van het universum
kom, vermoeide pelgrim, ontwaak
en spring in het hart van de bron


Er is een stilte
heel diep, heel verborgen, heel luid
waar de levensrivier
het landschap van mijn geest
vruchtbaar doorkruist
en alle leven overal
in dankbaarheid zegent


Er is een stem
die fluisterend waait
door tijd en ruimte
sluit je ogen
en je begrijpt haar woorden
kijk met je ziel
en je versmelt met haar melodie:


Alles is heilig
Ieder wezen is nodig
Schepper en schepping zijn één


Er is geen strijd,
geen angst
Er is geen duisternis,
geen dood


Er is enkel liefde
Hier en nu
In jou en mij
Voor altijd

© Glenn Callens

Rivendell Village