Anastasia

We Are All Seeds

Op reis doorheen de Siberische taiga ontmoet de Russische ondernemer Vladimir Megre een heel bijzondere vrouw. Anastasia leeft afgezonderd en alleen op een open plek in het bos, slaapt in de buitenlucht of soms in een berenhol, eet de vruchten en gewassen die in de vrije natuur rond haar plekje groeien, is bevriend met alle wilde dieren en heeft het nooit koud in haar lichte kledij.
Ondanks haar isolement is ze op de hoogte van de kleine en grote wereldproblemen en de frustraties die bij vele mensen leven. Via haar ‘straal van licht’ ontvangt ze alle nodige informatie en kan ze alle plaatsen op Aarde en in het heelal bezoeken.
De oplossingen die ze aanreikt zijn even logisch als praktisch uitvoerbaar. Veel belang gaat daarbij uit naar kinderen en onderwijs vanuit de ziel, het telen van de eigen voeding, het leven in eenvoud en het streven naar zelfvoorziening.
Haar droom is een hemel op Aarde brengen; een wereld waar harmonie, vrede en liefde opnieuw de rechtmatige heersers zijn. Haar krachtige vermogens gebruikt ze onvoorwaardelijk om haar droom te realiseren. Dat dit haar uiteindelijk lukken zal, wordt steeds duidelijker als je de ongelofelijke impact ziet die de boeken in Rusland en wereldwijd hebben. Miljoenen mensen laten zich inspireren door Anastasia, ontfermen zich over hun volkstuintje, schrijven liedjes en poëzie, verbroederen, planten bomen, gaan meer ecologisch leven, enz.

Ze stelt dat iedere mens het wonderlijke vermogen bezit liefde te zijn en uit te stralen naar alle wezens. Deze onuitputtelijke en ongelofelijke kracht beroert steen, plant, dier en mens en creëert een plaats waar echte vrede en diepe vreugde kunnen ontstaan. Zo is het mogelijk om alle mensen gelukkig te maken. Iedereen kan namelijk een ‘ruimte van liefde’ creëren, als een oase in een woestijn die levenswater en redding brengt. De vele oases zullen uitwaaieren om uiteindelijk de hele Aarde te omspannen.
Dan rest de enige vraag die ieder dient te beantwoorden: waar verkies ik te leven?
In een wereld van angst en haat of in een wereld van liefde.

Het lijkt soms wel een sprookje en de boeken bezitten inderdaad een magisch aspect. De woorden en ideeën veroorzaken bij tal van lezers een diepe, emotionele respons en velen herkennen de universele waarheid die verweven ligt in haar visie. Steeds meer mensen worden ‘geraakt’ door haar ‘straal’; worden wakker, kiezen een nieuwe weg en bouwen stap voor stap de aarde om tot één grote ‘ruimte van liefde’.

Is zij een sjamaan ? Een ingewijde of een wijze meester ? Bestaat ze eigenlijk wel echt ?
Leeft ze momenteel in een fysiek lichaam in de taiga of eerder als geestelijk wezen in een hogere dimensie ?
Iedere lezer dient het antwoord zelf te voelen. En in feite maakt het niet zoveel uit. Het belangrijkste zijn de ideeën en de visie die verwoord staan in de boeken en sterk transformerend werken.

Anastasia is een oorspronkelijke Mens, onbezoedeld en zuiver, een Wezen van Volmaakte Wijsheid en Liefde. Haar verbeeldingskracht is heel sterk en werkt scheppend, zoals trouwens bij alle mensen, maar bij Anastasia wel vanuit de frequentie waar ook het Christus/Boeddha bewustzijn stralend leeft. Met dankbaarheid en vol vertrouwen wensen wij mee te helpen haar droom van vrijheid, vrede, eenvoud en harmonie op Aarde tot leven te brengen.

In geen enkel melkwegstelsel zijn er snaren
die een mooiere klank kunnen voortbrengen –
de klank van het lied van de menselijke ziel.

Boeken Overzicht

O mijn Vader, Jij die overal aanwezig bent!
Dank Je wel voor het licht van het leven,
Dank Je wel voor de tegenwoordigheid van Je Koninkrijk,
Voor Je liefdevolle wil.
Laat de goedheid zijn.

Dank Je wel voor het dagelijkse brood,
En voor Je geduld,
En voor de vergeving van de zonden die zijn begaan op Jouw Aarde.

Mijn Vader, Jij die overal aanwezig bent!
Ik ben een dochter van Jou, temidden van Jouw creaties.
Zonde en zwakte laat ik niet toe,
En waardig word ik Jouw grootse werken.

Mijn Vader, Jij die overal aanwezig bent!
Jouw dochter ben ik, mijn leven is Jou tot vreugde.
Mijn bestaan vergroot Jouw glorie.
Moge in de toekomst Jouw droom door allen tot leven worden gebracht.

Zo zal het geschieden! Zo wil ik het!
Jouw dochter ben ik,
Mijn Vader, Jij die overal aanwezig bent!

Anastasia

UPDATE

Ondertussen is het duidelijk geworden dat de Zoemende Ceders boekenreeks hoofdzakelijk een fictief en verzonnen werk is waar echte gebeurtenissen doorheen verweven zijn en dat het Anastasia personage niet echt bestaat, maar wel geïnspireerd is op bestaande figuren en situaties. Wie meer wil lezen over een onderzoek door een lezer van het Anastasia forum kan hierover een verslagje lezen. Zie ook hier en op het Engelstalige forum.

Voor sommigen wellicht jammer dat (ondernemer) Vladimir Megre zijn ervaringen en ontmoetingen als authentiek presenteert terwijl dat in realiteit niet zo is (het voelt oneerlijk), maar uiteindelijk gaat het altijd om de boodschap en nooit om de boodschapper. En uiteindelijk kan dit eerder als bevrijdend ervaren worden omdat het ons laat beseffen dat wijsheid en waarheid zoeken buiten jezelf altijd een omweg is. Het helpt ons om in onze eigen kracht te gaan staan en te focussen op wat wij vanuit de eigen ziel willen realiseren.
Wel blijven de boeken een prachtige en inspirerende visie uitdragen. Het wel of niet (fysieke) bestaan van Anastasia speelt daarin geen enkele rol. De vele verruimende inzichten en praktische oplossingen die de boeken bevatten, veroorzaken een geweldloze en ecologische (r)evolutie op Aarde, niet in het minst in Rusland waar reeds meer dan 200 Kin's Domain nederzettingen opgestart zijn. De meeste denkbeelden en visies die beschreven staan in de Anastasia reeks brengen herinnering en herkenning en schetsen een mogelijk pad naar een wereld van vrede en harmonie en bieden sleutels tot een gelukkig en gezond leven. Volgens mij vinden vele lezers een diepe herkenning in de boeken omdat het Anastasia beeld een archetype is uit het collectieve bewustzijn der mensheid en ons herinnert aan de matriarchale culturen waarin onze voorouders leefden.
Evenwel zijn niet alle thema's in de boeken beschreven vanuit echt weten en diepe waarheid. De regelmatige verwijzingen naar de bijbel (zoals de eerste zin in onderstaand filmpje) of de opinies over seksualiteit (om maar twee dingen te noemen), geven toch te denken. Bedenk ook dat de boeken toegespitst zijn op de Russische situatie en de Russische ziel, waardoor bvb. het zingen van Russische bardenliedjes of het op bezoek gaan naar de dolmen door Westerse mensen een ontkenning wordt van de eigen cultuur en het eigen moederland.
Niettemin blijven er genoeg inspirerende en boeiende ideeën over die de boekenreeks toch waardevol en warm aanbevolen houden op voorwaarde dat de lezer niet alles zomaar gaat na-apen, maar de eigen autoriteit voorop stelt en vooral luistert naar zichzelf. Tot de interessantste thema's behoren het familiedomein concept, educatie der kinderen, omgang met dieren en planten, levende voeding en de wetenschap der verbeelding (law of attraction).

Rivendell Village

Tweet