Autarkie

Personal freedom is impossible without economic freedom.

Autarkie betekent (economische) onafhankelijkheid.
Het streven naar en bereiken van volledige zelfvoorziening op gebied van huisvesting, energie en voeding
betekent een onschatbare verlichting voor het zwaar geteisterde milieu en eindigt de desastreuze roofbouw op moeder Aarde.

Bij de keuze van bouwmaterialen, energiebronnen en de teeltwijze voor voeding worden enkel ecologisch verantwoorde alternatieven gekozen.
Het zich loskoppelen van de bestaande (sterk vervuilende en dure) infrastructuur (elektriciteitsnet, waterleiding, riolering, transport,)
garandeert volledige vrijheid en een grotere overlevingskans wanneer het hele economische en monetaire systeem in elkaar stort of klimatologische rampen plaatsvinden.

Pas als de laatste boom geveld is,
de laatste rivier vergiftigd,
de laatste vis gevangen,
dan zal de mens ontdekken dat geld niet eetbaar is.

Huisvesting
Energie & Water
Voeding
Educatie
Flora
Permacultuur
Familiedomein
Voedselbos

Rivendell Village