De Zoemende Ceders Van Rusland

“Dit boek gaat over wie wij waren,
of het gaat over wie wij zouden kunnen zijn”

Een deel van dit boek is gewijd aan Vladimir Megre's terugkeer in de ‘gewone wereld' na zijn verblijf bij Anastasia en aan het proces van de tot stand koming van het eerste deel. De reacties van lezers op het eerste boek hebben de auteur meer vertrouwen gegeven. Dit geeft hem de moed en inspiratie om in dit tweede deel enkele verhalen prijs te geven die hij eerder nog niet aan het papier durfde toevertrouwen.
Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de ‘magische' gebeurtenissen op het veldje in de taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompitten olie.
Meedogenloos eerlijk, humoristisch, ontroerend, verbazingwekkend en inspirerend...

Deel 2 in Anastasia reeks, vierde Nederlandstalige druk,
Uitgeverij Schildpadboeken

Fragmenten

De kersenboom

…Ze sidderde vanwege de kus die ze had gekregen van een Mens… en hoewel gedachten en gevoelens gewoonlijk alleen de Mens toebehoren, schoot nu de wens van deze Siberische kersenboom – om de Mens terug te geven wat zij van hem gekregen had – de lichte ruimten van het Universum in. Ze wenste de kus van Liefde van de Mens te beantwoorden, om hem te verwarmen met lichte gevoelens van Liefde.
En tegen alle natuurwetten in snelde deze gedachte door de Kosmos, maar vond geen rustplaats, geen manier om de adem – het leven – vanuit zichzelf te manifesteren. Weten dat je geen manier kunt vinden om een wens te verwerkelijken, betekent in principe de dood.
De lichte krachten gaven de kersenboom haar heldere gedachte steeds weer terug, zodat ze deze in zichzelf kon vernietigen, en niet zelf hoefde dood te gaan. Maar de kersenboom nam de gedachte niet terug! Het vurige streven van de kleine Siberische kersenboom bleef onveranderd, buitengewoon zuiver en levendig.
De lichte krachten wisten niet wat ze ermee aan moesten, want de Grote Schepper verandert de gevestigde wetten van harmonie nu eenmaal niet. Maar de kersenboom ging niet dood. Ze slaagde erin te overleven omdat haar gedachte, haar streven en haar gevoelens die daarmee samenhingen, buitengewoon zuiver waren, en volgens de wetten die de schepping als geheel in stand houden, kan zuivere Liefde niet worden vernietigd…

Ziekte en gezondheid

“ Ik ontdekte ook nog iets anders – een Mens wordt niet alleen lichamelijk ziek door zich terug te trekken uit de Natuur om hem heen, of door duistere gevoelens in zich toe te laten. Ziekte kan werken als een waarschuwingsmechanisme of als middel om iemand voor veel grotere pijn te behoeden. Een ziekte is één van de mechanismen, een van de middelen waarmee de Hoogste Intelligentie, God, met de Mens communiceert. De pijn van de Mens is ook Zijn pijn. Dat kan niet anders. Hoe zou je anders de boodschap moeten krijgen? Ik zeg bijvoorbeeld tegen jou: “Stop je maag niet vol met allerlei dingen waar je lichaam niets mee kan.” Maar jij bent niet voor rede vatbaar. Dan krijg je dezelfde boodschap via pijn te horen."
......

“Er moet wel hulp beschikbaar zijn, maar deze hulp moet allereerst gericht zijn op het onderkennen van de onderliggende oorzaak van de ziekte. Je kunt de persoon in kwestie helpen om tot inzicht te komen in wat de Opper-Intelligentie, God, aan diegene wil vertellen. Maar dat is een lastige opgave, en je kunt je bovendien vergissen. Pijn is tenslotte een intiem gesprek tussen twee partijen die elkaar kennen. Inmenging van een derde zal vaak eerder nadelig zijn dan dat het de Mens helpt.”
......

“ Er zijn een paar oorzaken voor lichamelijke ziektes: schadelijke emoties, een onnatuurlijk eetpatroon en onnatuurlijke voeding, het ontbreken van een korte- en een langetermijn doel, en een niet kloppende voorstelling van wie je in wezen bent en waartoe je bestemd bent. Er zijn ook manieren om weerstand te bieden tegen lichamelijke ziektes: positieve gevoelens, een diversiteit aan planten, en een herziening van de ideeën over wie je in wezen bent en wat je functie, je levensdoel is. Dit alles kan ziekte ongedaan maken en bovendien je lichamelijke, mentale en emotionele toestand ingrijpend verbeteren…
Ik heb je al verteld hoe je in jullie wereld de verbinding met de planten kunt herstellen. Zodra een Mens persoonlijk en direct contact heeft met deze planten, is het veel gemakkelijker om al die andere dingen te bereiken.
Ook met een Straal van Liefde kun je veel ziektes van je mede Mens genezen en hun leven zelfs verlengen, door om de persoon heen een Ruimte van Liefde te scheppen.
Maar ook de Mens zelf die erin slaagt positieve gevoelens in zichzelf op te roepen, kan met hulp daarvan pijn stillen, het lichaam genezen, en zelfs weerstand bieden tegen gif.”

Ochtendmeditatie

“ Het zou goed zijn, als veel mensen op een bepaald tijdstip wakker worden, om zes uur ’s ochtends bijvoorbeeld, en aan iets goeds zouden denken. Het maakt niet uit waaraan, als het maar lichte gedachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan je kinderen, aan je dierbaren. Je kunt ook nog bedenken wat je zou kunnen doen om te zorgen dat iedereen het goed heeft. Al is het maar een kwartiertje. Hoe meer mensen dit doen, des te sneller het antwoord zal komen. Er zijn verschillende tijdzones op Aarde, omdat de planeet draait, maar de beelden die deze mensen met hun lichte gedachten hebben geschapen, zullen samenvloeien tot één samenhangend, licht en volkomen bewustzijnsgeheel. Als een heleboel mensen tegelijk aan iets goeds denken, wordt de capaciteit van ieder afzonderlijk vele malen sterker.”

© Uitgeverij Schildpadboeken - Met toestemming van de uitgever

"The main thing which differs a man from all other beings
is that a man possesses an ability to create the present and the future by his (her) thoughts,
visualizing forms and images that are materialized afterwards.
So the future depends on the brightness, harmony, speed of thoughts and pureness of intentions of a man the creator."

Boeken Overzicht

Rivendell Village