Cirkel van Harmonie

De intentie van ‘Cirkel van Harmonie’ is het creëren van een wereld waar alle Mensen gelukkig zijn.
De wens om iedereen vreugde te schenken is de basis van alle activiteiten, woorden en gedachten.
Deze co-creatie manifesteert zich vanuit verbondenheid met de Bron.

Deze intentie willen we met ‘Cirkel van Harmonie’ in de wereld brengen via volgende kanalen.

De menselijke frequentie harmoniseren met die van de Schepper in ons.

Meewerken aan het Scheppingsplan en zo de eigen Goddelijke droom tot leven wekken.

De creatie van een Ruimte van Liefde als het hart en de basis van alle activiteiten.

Het bewust creëren van positieve en collectieve beelden.

Het leren aanvoelen van de veldstructuur van de mens en de omringende wereld.

Het activeren en positief aanwenden van de eigen spirituele en energetische vermogens.

Het vrij worden van belemmeringen tot welzijn en innerlijke vrede door middel van de verbeeldingswetenschap.

Het bewust samenwerken met de natuur, de levende Aarde en de kosmische energieën.

Het vrijmaken en stimuleren der zielekracht.

Educatie en overdracht van informatie door energetische uitwisselingen (biolaser-effect).

De creatie van ecologische familie domein dorpen om harmonie, autarkie en overvloed te brengen.

Het informeren over en bevorderen van een gezonde, zuivere en evenwichtige levensstijl.

Het aanleren, beoefenen en verspreiden van allerlei kunstzinnige en creatieve activiteiten als middel om de vibratie te verhogen,
om heling te bereiken en om schoonheid en vreugde te ervaren en te bestendigen.

Het ontwikkelen van nieuwe dromen en wegen betreffende de ziele-educatie
en de begeleiding van kinderen tot gelukkige volwassenen.

Het informeren over natuurlijke zwangerschap, geboorte en ouderschap.

Het verwerven en beschermen van het geboorterecht van iedere Mens op het vrij gebruik van een stuk grond
als middel om zijn familie te onderhouden, autonomie te verwerven en geluk te vinden.

Wegen ontdekken en mogelijkheden creëren om de wederhelft te kunnen ontmoeten.

Het meebouwen aan de ontwikkeling van een mooie en vredevolle wereld,
van een gezonde en rijke aarde
en van een gelukkige en liefdevolle mensheid.

Een ‘Cirkel van Harmonie’ is een centraal, energetisch veld
waarrond zich een nederzetting van ecologische familiedomeinen kan ontwikkelen.
Als het kloppend hart van een levende droom.
De bewoners zullen met woorden, gedachten en daden
deze mooie beelden van harmonie en liefde tot leven brengen
en samen de collectieve droom van Schepper, Aarde en Mensen tot bewustzijn manifesteren.

Contact: cirkelvanharmonie(at)gmail(dot)com