Ecodorp

We can dream together a dream of a better world, an ever-renewing, organic-based earth-community.
I believe we can achieve a large part of it in our lifetime.

Randy Hayes

Een Ecodorp is een op mensenmaat gesneden en van alle nodige faciliteiten voorziene nederzetting
waar alle ontplooide activiteiten op een dusdanige manier harmonieus geïntegreerd zijn in de natuurlijke omgeving
dat ze op geen enkele manier schade berokkenen aan milieu en samenleving en, zowel direct als op lange termijn,
een gezonde en duurzame menselijke evolutie ondersteunen.

In de afgelopen 35 jaar zijn er op tal van plaatsen in de hele wereld leef-, woon- en werkgemeenschappen ontstaan die ecologie, spiritualiteit en samenwerking als uitgangspunt nemen voor hun dagelijkse leven. Dat zijn allemaal van elkaar verschillende, plaatselijke initiatieven en zo is er een grote diversiteit aan verschijningsvormen van Ecodorpen ontstaan. Het is pas in de laatste jaren dat men daarbij in toenemende mate herkenning en aansluiting bij elkaar vindt in het begrip Ecodorp.
Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de bewoners van Ecodorpen samenlevingsvormen trachten te ontwikkelen waarin een grote mate van zorg voor én betrokkenheid bij elkaar en de natuur bestaat. De spiritualiteit drukt zich daarbij uit in het verlangen om zichzelf te kennen tot in de diepste kern van wie wij zijn als mens en wat onze taak is op Aarde.

Sommige Ecodorpen werken als helingbiotoop waar onderzoek, ervaring en experimenten plaatsvinden om tot een nieuwe verhouding te komen met de natuur, met de schepping en met de relatie tot de ander en tot jezelf.

Enkele voorbeelden van mogelijke woon- en leef gemeenschappen.

Basisbegrippen en vertrekpunten voor het ontwikkelen van een Ecodorp of een leefgemeenschap kunnen zijn

ecologisch wonen en leven – duurzaamheid – recyclage – lange termijn denken
herbruikbare, niet vervuilende energiebronnen – waterzuivering
plaatselijk eigen biologisch voedsel verbouwen – biodiversiteit verhogen
permacultuur – natuurlijke en kosmische cycli volgen – herstel van de natuur
lokale en regionale economie – kleinschaligheid – antiglobalisme
‘groen’ zakendoen – ‘lets’ systemen – ruilhandel – vrijwilligerswerk
sociale opvangstructuren – integratie van kinderen, ouderen en gehandicapten
directe democratie – samenspraak – samen beslissen – samen werken – samen delen
conflictoplossend – luisteren – communicatie – vergeven – naastenliefde
gezonde levensstijl – voorkomen is beter dan genezen – zuiverheid in denken
holistische en zachte geneeskunde – helingbiotoop - krachtplaatsen
persoonlijke bewustzijnsontwikkeling – recht op privacy – zelfrealisatie
engagement – verantwoordelijkheid nemen – betrokkenheid - dienstbaarheid
uitwisselen en doorgeven van kennis, inspiratie en ervaringen
alternatief onderwijs – iederwijs school – anti autoritair onderwijs
creativiteit – kunstzinnige activiteiten – muziek – dans
spiritualiteit zonder dogma’s – goddelijkheid vinden in contact met natuur en mens
het leven vieren – andere culturen respecteren – genieten van de reis op onze planeet
een wereldvisie ontwikkelen – de toekomst scheppen

Niet alle bovenstaande uitdagingen hoeven in een Ecodorp verwezenlijkt te worden.
De groep mensen die zich engageert bepaalt door samenspraak welke richting de gemeenschap uitgaat.

Men moet niet alleen weten, maar ook toepassen.
Men moet niet alleen willen, maar ook doen.


© Rivendell Village

Tweet