Educatie

Education is a wonderful thing,
provided you always remember that nothing worth knowing can ever be taught.

Oscar Wilde

Naast onze eigen zelfopvoeding, wat een levenslange taak is; denken we hierbij uiteraard ook aan de opvoeding en begeleiding van kinderen. Want kinderen zijn waarlijk de toekomst.
Een nieuwe wereld en een nieuwe maatschappij kan maar geboren worden, indien de volwassenen van morgen vanuit nieuwe inzichten en (denk)beelden die wereld gestalte geven.

Deze inzichten brengen ze deels mee uit de geestelijke dimensies en verwerven ze deels tijdens hun opvoeding. De (opvoed)kunst bestaat erin een evenwicht te vinden om kinderen enerzijds ruimte en vrijheid te gunnen zich als zielspersoonlijkheid volledig te ontplooien waarbij de van nature aanwezige wijsheid zich kan manifesteren, en anderzijds aarding, structuur en begrenzing aan te brengen.

Onze courante, huidige onderwijssystemen leggen vooral de nadruk op cognitieve kennis, competitie, conditionering, presteren en uniformiteit. De kinderen worden volgepropt met (vaak nutteloze en zelfs verkeerde) informatie en in sneltempo klaargestoomd hun plaats in te nemen in de zielloze, materialistische consumptiemaatschappij. Velen verliezen onderweg hun kracht, motivatie en creativiteit.

Het tweede punt van belang is de razendsnelle evolutie die Aarde en mensheid momenteel doormaken. Structuren storten in, oude paradigma’s verdwijnen, de mensheid wordt bewuster. Vele sterk begaafde sterrenkinderen die nieuwe impulsen brengen, incarneren nu. Zij kunnen zich moeilijk inpassen in de verouderde (school)systemen. Een nieuwe manier van opvoeding en omgaan met kinderen is dringend noodzakelijk. Daarin zullen thema’s als vrijheid, creativiteit en individualiteit aan belang winnen. Het kind respectvol de ruimte geven te worden wat hij in wezen is: een unieke, vreugdevolle, scheppende ziel.

Er bestaan reeds een aantal alternatieve pedagogieën (Steiner, Freinet, Montessori),
maar we staan even stil bij het Sudbury concept (in Nederland Iederwijs school genoemd).

The mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled.

Plutarchus

Sudbury

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Albert Einstein

35 Jaar geleden ontstond in Amerika de Sudbury Valley school waar kinderen volledige vrijheid genieten.
Geen lesroosters, noch overhoringen, rapporten, klassen en diploma’s.
De school wordt bestuurd door volwassenen en kinderen samen.

Enkele fundamenten van de school zijn:

Korte samenvatting van het Sudbury concept.

Door deze aanpak ontwikkelen de kinderen enkele waardevolle eigenschappen:

Iederwijs Nederland
Sudbury Valley - de eerste Sudbury school (USA)

Introductie filmpje van de Sudbury Valley school.

Anastasia

It is only when we forget all our learning that we begin to know.

Henry David Thoreau

Anastasia onderwijs bevindt zich in de prille beginfase van haar ontwikkeling. In Rusland zijn reeds verschillende scholen werkzaam die experimenteren met de richtlijnen uit de Anastasia boeken (de bekendste is de woudschool van Michail Schetinin).
Meer informatie is te vinden in boek 3: Een Ruimte Van Liefde.

Anastasia onderwijs wortelt in zieledimensies en (h)erkent in iedere Mens de Goddelijke Licht/Liefde essentie die onlosmakelijk verbonden is met de Vaderbron en in éénheid vibreert met al wat is.
Alle scheppingskracht, informatie, kennis en wijsheid ligt erin vervat. Indien kinderen nooit geprogrammeerd worden met onjuiste beelden en nooit geïndoctrineerd met beperkende concepten, dan kunnen zij het grote boek der natuur,waarin alle antwoorden levend aanwezig zijn, opnieuw lezen. Het is een vorm van anti-autoritair onderwijs omdat de enige werkelijke autoriteit zich binnen in iedere mens bevindt. Deze innerlijke essentie is verbonden met de kosmische informatie velden en databanken en kan door ieder individu terug geactiveerd worden door herinnering, meditatie en intuïtie.
Anastasia onderwijs leert het kind en de volwassene wat het in werkelijkheid betekent een kind van God te zijn. Een vrije Mens die mede-schepper is met de Vaderbron en in vreugde geniet van de gezamenlijke creaties.

Namaste - De eerste Anastasia school in Vlaanderen !!

Je bent licht
als je je niet identificeert
met je lichaam, je denken, je taken.

Alle kracht, alle wijsheid, alle begrip,
alle geduld, alle liefde, alle vergeving
bevinden zich binnen in jezelf.

Laat het schijnen !
Geen zonnestraal gaat verloren !

Anastasia over onderwijs

“ Vanaf de geboorte leert de Mens om niet naar zijn hart en ziel te luisteren, maar zich aan te passen aan het systeem. Alle methodes zijn erop gericht om de Mens aan het systeem te onderwerpen, zodat iedereen hetzelfde opgroeit en in het systeem past. Zo gaat het er al eeuwen aan toe, met als gevolg dat de menselijke ziel geen heldere visie kan ontwikkelen. Het systeem belet dat hij zich in zijn volle schoonheid kan ontplooien, vanuit zijn door God gegeven ziel. Vanuit de ziel van deze Mens, heerser van het hele universum!”
“ Wacht eens even, anders kan ik je niet bijhouden. Vertel het liever rustig, en in gewone taal. Wat moeten we doen om kinderen wel te laten opgroeien met een, zoals jij het uitdrukt, ziel die vrij is? Om ervoor te zorgen dat ze gelukkige en vrije heersers van het hele universum worden, zoals God het heeft gewild?”
“ Je moet hen niet storen in hun ontwikkeling. En je moet voor ogen houden wie ze werkelijk zijn, hen zien zoals God het gewenst heeft. Alle Lichte krachten in het universum streven ernaar om elke nieuwgeborene te voorzien van het allerbeste uit de kosmos. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om het scheppingskrachtige Licht niet te laten ondersneeuwen onder hoegenaamd alwetende, menselijke dogma’s.”

Uit Boek 3: De Ruimte Van Liefde, pag. 114
© Uitgeverij Schildpadboeken – Met toestemming van de uitgever

Rivendell Nieuwsbrief van 20 juni 2008

Een terugkerend gespreksonderwerp bij de toekomstige Rivendell bewoners is de 'opvoeding' van de kinderen. We kennen ondertussen de cijfers die een beeld schetsen van de precaire situatie in het courante onderwijssysteem: van alle kinderen heeft 68% stress-verschijnselen en 10% een burn-out. Elk jaar lopen meer dan 60.000 jongeren weg van school, en dagelijks doen 40 jongeren een poging tot zelfmoord. Daarnaast kun je de vraag stellen of het huidige onderwijs wel de beste manier is om onze kinderen voor te bereiden op het leven. De vaak gelauwerde autoriteit op dit gebied John Taylor Gatto meent van niet en stelt onomwonden dat de scholen de creativiteit en aangeboren nieuwsgierigheid der kinderen doden. Het kind wordt gezien als een leeg vat dat gevuld dient te worden met nutteloze en verkeerde onzin. Het systeem van straffen en belonen, van competitie en prestatie, van uniformiteit en indoctrinatie, van conditionering en gehoorzaamheid is gebaseerd op het Pruisische model dat tot doel heeft/had efficiënte, gehoorzame werkslaven te modelleren die de zinloze consumptie economie draaiende moeten houden. De kinderen groeien uit tot psychopatische, ongelukkige, bange, materialistische volwassenen.

Little children love the world.
That is why they are so good at learning about it.
For it is love, not tricks and techniques of thought, that lies at the heart of all true learning.
Can we bring ourselves to let children learn and grow through that love?

John Holt

Op school word je dom - In dit kort YouTube filmpje pleit John Paul Gatto resoluut voor nieuwe vormen van onderwijs die, in plaats van menselijke machines te maken, de kinderen al vroeg verantwoordelijkheid geeft en hen stimuleert om hun krachtige fantasie te gebruiken. De toekomst ligt, volgens Gatto, in educatie via het Sudbury model of bij thuisonderwijs, wat door een stijgende groep ouders steeds meer als noodzaak en ultieme oplossing gezien wordt.

The child must know that he is a miracle,
that since the beginning of the world there hasn't been,
and until the end of the world there will not be,
another child like him.

Pablo Casals

De razendsnelle bewustwording die nu doorheen de mensheid stroomt, de integratie van nieuwe paradigma's uit de kwantum mechanica (alles is verbonden met elkaar, wij scheppen onze eigen realiteit, alle materie is energie en alle energie heeft op haar beurt altijd een geestelijke oorsprong); de geboorte van nieuwetijdskinderen; de transformatie van onze fysieke en etherische voertuigen; de geboorte van een nieuwe mens in een nieuwe tijd. Dit alles vraagt ook een nieuwe educatie die verantwoordelijkheid en vrijheid, creativiteit en fantasie, spel en passie in de mens wakker maken. Waar ook aandacht is voor vrij denken, emotionele ontwikkeling, spirituele bewustwording, fysieke handeling en inzicht in kosmische waarheden.

Een beukenootje bevat van bij de 'geboorte' alle informatie om uit te groeien tot een volwaardige beukeboom. Zonder scholing herinnert hij zich alles om een sterke en gezonde boom te worden en zo zijn bestemming te vervullen. Zo komt ook de Mens, die in wezen een grotere potentie en bewustzijn bezit dan een boom, met alle nodige informatie op Aarde om zijn bestemming als co-creator te vervullen. En de beste voedingsbodem om de aanwezige informatie op te halen is een levensschool waar educatie ontstaat vanuit de dimensie der ziel gericht aan de ziel van het kind of volwassene. Gestoeld op het inzicht dat alle wijsheid, kennis en kracht reeds aanwezig is in iedere mens. In een warme, liefdevolle en natuurlijke omgeving kan de ziel door herinnering, meditatie en intuïtie haar verbinding met de kosmische informatievelden en databanken en de eigen innerlijke Essentie terug activeren.
De beste leerschool is trouwens nog altijd het wonderlijke leven zelf, de goedheid en verscheidenheid der medemensen en de onuitputtelijke schoonheid en rijkdom der natuur. En de sterkste stimulans tot ont-wikkeling is de allesomvattende liefde.
Deze vorm van educatie wil op Rivendell graag tot bloei komen.

Whatever an education is, it should make you a unique individual, not a conformist;
it should furnish you with an original spirit with which to tackle the big challenges;
it should allow you to find values which will be your road map through life;
it should make you spiritually rich, a person who loves whatever you are doing, wherever you are, whomever you are with;
it should teach you what is important, how to live and how to die.

John Taylor Gatto

© Rivendell Village