Energie & Water

The cheapest energy is the energy you don't use in the first place.

Duurzame, ecologische energiebronnen die bovendien de gebruikers volledige autonomie garanderen,
raken steeds meer ingeburgerd en krijgen vaak ook staatssteun via een subsidie of belastingvoordeel.
Jammer genoeg worden een aantal uitvindingen en toepassingen op gebied van zuivere en duurzame energie
momenteel sterk geboycot door energieproducenten en algemeen verzwegen in de courante media.
Meestal omdat ze een ernstige bedreiging vormen voor de exuberante financiŽle winsten
en de machtspositie van multinationals en concerns op gebied van (kern) energie, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

Enkele mogelijkheden die kunnen toegepast worden op Rivendell Village.

Zon

I'd put my money on the sun and solar energy. What a source of power!
I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that.

Thomas Edison

Er zijn momenteel twee direct toepasbare systemen om zonne-energie te gebruiken bij woningbouw.

Als het aan de zon ligt, hebben we geen energieprobleem.
Elk half uur valt er op Aarde ruimschoots genoeg licht om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien.
Als we in staat zijn het zonlicht op slimme wijze te oogsten dan kunnen we een mondiale energiecrisis voorkomen. Er is geen energieprobleem, maar een omzettingsprobleem.
In deze video worden een aantal mythes ontkracht rond zonne-energie en kunnen we zien dat een zonne-economie veel dichterbij is dan we denken.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Wind

First, there is the power of the Wind, constantly exerted over the globe.
Here is an almost incalculable power at our disposal, yet how trifling the use we make of it.

Henry David Thoreau

Een windturbine gebruikt de kracht van de wind om een elektrische generator aan te drijven en zo elektriciteit op te wekken. De grotere molens kunnen makkelijk een heel dorp van stroom voorzien. In Ecodorp Findhorn in Schotland leveren vier windmolens stroom aan de hele gemeenschap (meer dan 300 permanente bewoners en jaarlijks duizenden bezoekers).
Maar er zijn ook kleinere huismolens (zelf te bouwen of aan te kopen) die een woning elektriciteit leveren, vaak in combinatie met zonnepanelen. Nadelen zijn de hoge kostprijs van de molen en de afhankelijkheid en noodzaak van wind om stroom op te wekken. Nog andere nadelen zijn de geluidsoverlast en onwelkome trillingen, terwijl de kleinere molens weinig efficiŽnt zijn. Op de Low Tech website staan bouwplannen om zelf een windturbine te bouwen. De dure aankoopprijs voor een degelijke windmolen die voldoende elektriciteit levert, is eigenlijk te hoog om terug te verdienen tijdens de levensduur van de molen (20 jaar).

Een kleine huis windmolen brengt de energiefactuur omlaag.

Water

Ook (de kracht van) water kan ingezet worden als energiebron, denk maar een stuwdam. Er zijn ook kleine huishoud hydrogeneratoren die een gezin van elektriciteit kunnen voorzien. Een beek of een kleine rivier is al voldoende en is een ideale plaats om een hydrogenerator te zetten. Ook een vijver kan eventueel dienst doen als energie opwekker door een niveauverschil te creŽren en de verplaatsing van het water te benutten als energiebron. Een watermolen of watterrad is een andere mogelijkheid om duurzame energie op te wekken via water. Er zijn vele toestellen op de markt, zowel zelfbouw als fabrieksmodellen. De prijzen varieren naargelang de grootte en het opgewekte vermogen. Dit waterrad is zelf te bouwen voor minder dan 200 euro. Nog een ander doe-het-zelf bouwplan: Undershot Water Wheel. Dit zijn interessante websites: Microhydro Electricity Basics en Small Scale Hydro.
Lees meer over het gebruik van water (op een familiedomein) op deze pagina: Financieel Plan.

Aarde

With each green step you take, you help solve our planet's problems.
When you buy fair trade coffee, bananas, chocolate, and gifts, you ensure a fair wage for farmers and producers around the world.
By choosing organic foods and organic cotton clothing, you put an end to the dangerous pesticides used on conventional crops.
By making your home more energy-efficient, you stop global warming and create a more secure energy future.
You restore the Earth. You save lives.

Alicia Gravitz

Geothermische energie of aardewarmte is schoon, duurzaam, gratis en altijd voorradig. Met de voorraden die in onze planeet zijn opgeslagen kan in principe het wereldwijde energieverbruik worden gedekt. De aarde is namelijk heet. In de kern is het minstens 4.000 graden Celsius. Van de hele aardbol is 99% warmer dan 1.000į. Alleen aan de buitenkant heeft zich een dun korstje redelijk afgekoeld materiaal gevormd.
Er zijn verschillende methodes om deze warmte naar boven te halen. De warmte uit de diepere delen van de aarde wordt door warmtegeleiding en convectie naar ondiepere lagen getransporteerd waarop deze kan worden gebruikt. De oppervlaktewarmte daarentegen kan met aardwarmtesondes (boringen) en aardgebonden bouwconstructies naar boven worden gehaald. Deze warmte kan eventueel omgezet worden in elektriciteit via een geothermische centrale.
Met aardwarmte kan in de zomer ook worden gekoeld. Een nadeel kunnen de investering- en onderhoudskosten van de installatie zijn.

Een combinatie van de drie bovenstaande energiebronnen (zon, wind en aardewarmte) wordt met succes toegepast in een Earthship.

Een kort animatiefilmpje over het oogsten en omzetten van aardewarmte.

Verwarming & Warm Water

Er zijn vele manieren om een woning warm te houden in de winter en koel in de zomer. De keuze van bouwstijl speelt alvast een grote rol. Goede isolatie, een levend dak, ramen op het zuiden, dikke wanden om thermische warmte op te slaan, vloerverwarming, dubbel glas, een efficiŽnte kachel,... zijn enkele tips die helpen bij de verwarming van het huis. Wonen op een familiedomein van minimaal 1 hectare waarvan een groot deel voedselbos is, zorgt voor voldoende aanvoer van hout als brandstof vooral omdat een gedeelte van het domein ook gebruikt wordt als rotatie brandstofveld met 4 stroken: er worden snelgroeiende bomen aangeplant (wilg) in een rotatie van 4 jaar. Op die manier is er steeds voldoende brandhout. De woning verwarmen gebeurt dan met een zuinige houtkachel, een speksteenkachel of een leem/steenoven,...en kost in wezen niets. Het verwarmen van water voor douche, bad of afwas kan ook via de houtkachel waarvan de kachelpijp langs of door een waterreservoir loopt en zo het water opwarmt. Een andere manier om water op te warmen is een zonneboiler die zonlicht omzet in warmte. Water wordt dan doorheen een buizenstelsel geleid, opgewarmd door de zon en bewaard in een voorraadvat.
Koken kan op de houtkachel, maar wellicht is een gasfornuis de beste optie binnenshuis. Buiten in de leemoven kan pizza en brood gebakken worden. Wie raw food als voedingswijze verkiest, hoeft ook niet te koken. Om een idee te geven: met een gasfles van 10 kg (kostprijs 22 euro) kun je 45 uur koken. Het is ook mogelijk om zelf gas te produceren, bvb. via compostering (Jean Pain).

De compost methode van Jean Pain produceert niet alleen gas/brandstof maar kan ook voor warm water zorgen. De watertank wordt dan ingebouwd in de composthoop. Of er kunnen ook opgerolde waterbuizen in de composthoop gelegd worden die door de compostwarmte verhit worden. Er zijn dan wel nog leidingen en een pomp nodig om het warme water tot in huis te brengen.
Zoals boven beschreven staat, kan ook een zonneboiler voor warm water zorgen. Er zijn verschillende systemen mogelijk. Sommige ontwerpen plaatsen de watertank boven op het dak, zodat de zwaartekracht het warme water helpt verspreiden in huis. Nog een ander systeem om water op te warmen gebruikt de zonnestralen rechtstreeks om een goed geÔsoleerde watertank op te warmen.

Als je woont in een regio met minder zon maar veel houtvoorraad, dan kun je een systeem ontwerpen of aanschaffen waarbij de houtkachel ook zorgt voor verwarming van het water. Er bestaan vele ontwerpen, zowel doe-het-zelf (zie filmpje) als kant en klare systemen.
Een speciale vermelding verdient de Rayburn kachel. Een dure investering maar het toestel is onverwoestbaar, heel efficiŽnt, zuinig in verbruik en heeft een driedubbele werking, namelijk als kookfornuis, als centrale verwarming (radiatoren) en als warm water voorziening.

Biomassa

We should not be drilling for oil anywhere because burning oil and coal and natural gas is what's destroying our environment, our climate.
And we need the climate if we're going to eat.

Robert Alan

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen. Daartoe behoren hout, groente- fruit- en tuinafval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen. Deze vorm van bio-energie vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen, olie en aardgas, een oneindige bron is.
De energie uit biomassa komt doorgaans vrij in de vorm van warmte. Vaak gebruikt het verwerkingsbedrijf zelf een deel van die warmte voor eigen verwarming. Soms verwarmt biowarmte ook rechtstreeks huishoudens van nabijgelegen woonwijken. Het grootste deel van de warmte wordt echter omgezet in elektriciteit.
Biomassa-energie kan voor een deel als Ďgroeneí energie bestempeld worden omdat ze zoals gezegd vrijwel onuitputtelijk is en ook klimaatneutraal. De kooldioxide (CO2) die vrijkomt bij verbranding, vergassing of vergisting, versterkt het broeikaseffect niet. Dit komt omdat de opgeslagen kooldioxide in plantenmateriaal toch vrijkomt als de plant sterft. Bio-energie versnelt enkel de cyclus, de netto concentratie CO2 blijft gelijk.
Bij gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen, komt CO2 vrij die reeds miljoenen jaren opgeslagen ligt en van nature niet in de atmosfeer zou komen. Dit verhoogt wel het broeikaseffect.
Toch zijn ook een aantal serieuze nadelen verbonden aan biomassa-energie:

Vrije energie

Free energy will promulgate a forward leap in human progress akin to the discovery of fire.
It will bring the dawn of an entirely new civilization -- one based on freedom and abundance.

Vrije energie bronnen omvatten apparaten en technologieŽn die meer energie leveren dan erin wordt gestopt. Het rendement is dus hoger dan 100% zodat de geleverde energie eigenlijk gratis wordt. Bovendien is bij sommige apparaten de bronenergie die het toestel in werking houdt, gegarandeerd duurzaam, onuitputtelijk en ook al volledig gratis.
Er zijn ondertussen heel wat claims gemaakt en toestellen ontworpen door wetenschappers en uitvinders, maar deze vrije energie oplossingen laten nog op zich wachten. Hoofdzakelijk omdat de mondiale toepassing wordt belemmerd en zelfs geboycot door:

De redenen tot boycot zijn duidelijk en trouwens altijd dezelfde: namelijk macht, hebzucht en geld. Aangezien vrije energie onuitputtelijk en gratis is, kan er geen geld mee worden verdiend. De grote (vervuilende) energie concerns (olie, gas, kernenergie, steenkool) en de families en banken erachter kunnen de boeken wel sluiten en hun fenomenale winsten wel vergeten als vrije energie wereldwijd ontwikkeld, gesteund en gepromoot zou worden. Om dit scenario te vermijden zijn ze bereid tot alles, inclusief het doden van uitvinders, het verspreiden van valse informatie en het opkopen van patenten en technologieŽn om ze op te bergen of uitsluitend voor zichzelf te houden.

Enkele bewezen en reeds bestaande vrije energie technologieŽn. (Er zijn er nog heel wat meer).

Zeven vrije energie systemen
Pure Energy Systems

De (geheime) vrije energie machine (Thestatika) van leefgemeenschap Merthernita uit Zwitserland is gebaseerd op Tesla technologie.

In times of universal deceit,
telling the truth is a revolutionairy act.

Energie uitstraling van een cedertakje

© Rivendell Village

Tweet