Locatie

Treat the Earth well.
It was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children.
We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children.

Naast een goed onderbouwde visie die de levende zaden bevat en het droombeeld beschrijft van een project,
is het vinden van de juiste plaats het meest belangrijke aspect.

Zoals Anastasia vertelt:
“Kies eerst van alle mogelijke gunstige plaatsen op Aarde die plek die jou het meest aanspreekt.
De plek waar je zou willen wonen. Waar je ook je kinderen zou willen zien opgroeien.
Waar je achterkleinkinderen goede herinneringen aan je zullen koesteren. Die plek moet een voor jou aangenaam klimaat hebben.
Neem op die plek één hectare grond voor eeuwig in bezit.”

Elke plaats en locatie en ieder land en klimaatzone heeft voor- en nadelen.

De voordelen van een stukje Moederland in eigen land zijn legio:

De nadelen specifiek voor Vlaanderen:

Uiteraard hebben juist plaatsen en gebieden als deze, een grote nood aan positieve, duurzame en ecologische oplossingen. Helende stukjes Moederland en nieuwe vormen van ecologisch en solidair samenleven, die ontstaan vanuit ‘zijn en delen’ in plaats vanuit ‘hebben en nemen’, kunnen nieuwe impulsen en toekomstbeelden brengen aan dit zwaar gehavende Vlaanderen.

Een andere mogelijkheid zijn bepaalde plaatsen in het buitenland waar nog goedkopere terreinen, ongerepte natuur, rust en stilte, zuiver water en lucht, een zachter klimaat, weinig stress en angst, en vrijwel geen straling noch vervuiling te vinden zijn. En waar autoriteiten en beleidsmensen open staan voor en steun bieden aan ecologische initiatieven.
Emigratie is evenwel een ingrijpende levensstap. Niet iedereen is daartoe bereid en verschillende argumenten kunnen meespelen om die keuze (voorlopig) niet te maken.

Het vinden van de geschikte locatie hangt nauw samen de visie, doelstellingen en financiële mogelijkheden van de groep.
Bepaalde vragen kunnen vooraf besproken worden om meer helderheid te brengen.

In een gesprek met Vladimir bespreekt Anastasia de keuzemogelijkheid tussen eigen omgeving of afgelegen natuurgebied
(boek 3: De Ruimte Van Liefde).

“Anastasia, nu heb ik nog een probleem. Sommige lezers willen net zo leven als jij hier in de taiga. Er zijn lezers die jou willen bezoeken en een routebeschrijving vragen, anderen willen nederzettingen in de taiga oprichten en sturen hun plannen en voorstellen naar ons onderzoeks¬centrum in Moskou. Ik heb trouwens ook gelezen, dat er al zulke dorpen bestaan op verschillende plaatsen in de wereld, waar mensen hun huis in de stad verlaten om zich in een gemeenschap in de natuur te vestigen. In India zijn er een aantal. In Amerika, en ook bij ons in Rusland, in de Krasnojarsk-regio, bijvoorbeeld. En mensen vragen jou, hoe ze hun voornemens het beste kunnen uitvoeren.”
“Waarom willen ze ergens anders gaan wonen?”
“Hoe bedoel je 'waarom'? Ze willen weg uit de vuile steden, met de slechte luchtkwaliteit, het vele lawaai en de hectiek. Ze verhuizen naar schone, ecologisch zuivere plaatsen, om zelf zuiverder te worden.”
“En waar het vies is geworden, wie moet dat opruimen? Anderen?”
“Ik weet niet wie. Maar is het dan slecht, als een mens het verlangen voelt opwellen om op een schone plek in de natuur te leven?”
“Met het verlangen is niets mis, daar gaat het niet om. Als iemand die zijn omgeving vervuilt naar een schone plaats toe gaat, zal hij ook vervuiling meenemen daar naartoe. Ruim eerst de plaats op die je vervuild hebt, daarmee help je ook jezelf schoon te wassen.”

(Alle uitreksels © Uitgeverij Schildpadboeken, met toestemming van de uitgever)

Dit is inderdaad een valabel argument dat ieder voor zich ernstig dient te overdenken. Wegvluchten van de problemen hier en je loskoppelen van het systeem kan gezien worden als het ontlopen van je verantwoordelijkheid. Werken aan een betere wereld en leefomgeving door je directe omgeving aan te pakken en initiatieven op te zetten in eigen land, getuigt van moed en solidariteit. Tenminste als de politieke, economische, religieuze en sociale structuren het toelaten dat je wezenlijke veranderingen en verbeteringen aanbrengt. Meestal is er heel wat weerstand vanuit bestaande machtstructuren omdat hun bestaansgrond bedreigd wordt als hen drastische alternatieven voorgesteld worden zoals volledige autonomie en zelfvoorziening, vrije energie, dieren als vrienden zien in plaats van als voedsel, enzovoort.
Het is onderhand duidelijk dat het bestaande systeem en maatschappijmodel niet optimaal functioneren. Het vernietigt onze planeet, brengt oorlog en afscheiding, maakt mensen ziek, houdt ze onwetend, is fundamenteel onrechtvaardig en draait op uitbuiting en verspilling. Dat is overal merkbaar. Twee mogelijke wegen uit de impasse zijn: de bestaande maatschappij van binnenuit veranderen of als een pionier een nieuwe vorm van samenleven uitwerken. Beide zijn valabel en een Ecodorp opstarten op een mooie, ongerepte plaats, betekent niet de ogen sluiten voor de problemen in de directe omgeving en wegvluchten van een zieke en gedoemde maatschappij.
Integendeel, de aangedragen oplossingen en alternatieven zijn een daadwerkelijke hulp bij het aanpakken van milieu problemen en de verstoorde harmonie op de planeet.

En waar dit nieuwe model uiteindelijk tot leven komt, maakt voor het mondiale levensveld niet zoveel uit. Het belangrijkste blijft altijd de intentie en het bewustzijn waarmee dromen gerealiseerd worden. Doe je het bewust met aandacht, vreugde en respect vanuit je eigen Godkracht of eerder vanuit onverschilligheid en een negatieve en onbewuste instelling. Het is dit bewustzijn van ieder individueel mens die het mondiale, bewustzijnsveld voedt en transformeert.
Leven in vreugde, liefde, verbondenheid, samenwerking, respect, harmonie… is wat wij willen en ook nu al zoveel mogelijk doen. En deze mooie en positieve energieën en vibraties beïnvloeden de levende Aarde en haar bewoners, van op welke plek dit bewustzijn ook wordt uitgedragen. Alles is verbonden in éénheid, dit grandioze Universum is één, groot levend wezen waar wij mensen als schitterende zonnestralen uitgenodigd worden volledig en in totale vrijheid onszelf te zijn. Het eigen bewustzijn/gewaarzijn verhogen door te kiezen voor positieve, vreugdevolle en vrije gedachten, die niet gemanipuleerd en geïndoctrineerd werden door instanties buiten ons, heeft een bevrijdende weerslag op het hele Universum.

De keuze op welke plaats ieder individu uiteindelijk zijn/haar droom wil realiseren, blijft een heel persoonlijk en belangrijk thema. In Vlaanderen kunnen kleine stappen en veranderingen reeds voldoening en positieve impulsen brengen (een eigen biologisch groentetuintje, een goed geïsoleerde passieve woning, een zonnepaneel op het dak, spaarlampen, de fiets nemen in plaats van de auto, ijveren voor meer groen en bos, minder consumeren en verspillen, vegetariër worden, enz…). Kleine druppels op een hete plaat, maar niettemin even zovele stappen in de juiste richting.
Een 100 hectare (of zelfs kleiner), zelfvoorzienend Ecodorp met Earthships en leemhuizen uitbouwen in Vlaanderen is een heel andere uitdaging waar de tijd en het politieke klimaat momenteel nog niet rijp voor zijn.
Het buitenland biedt op dat vlak wel uitkomst, en wanneer wereldwijd steeds meer ecologische projecten succesvol en duurzaam blijken, zal ook de politieke wil en wetgeving in ons land een soepeler houding aannemen.

Jouw taak op een bepaalde plaats op Aarde kan ook afgerond zijn, energetisch in evenwicht. Wat daar door jou genomen en vervuild werd, is teruggegeven en hersteld, soms is er zelfs een mooiere en gezondere plaats ontstaan. Je bent vrij om nieuwe horizonten te verkennen waar nieuwe uitdagingen wachten.

Anastasia werkt vanuit de taiga aan een betere wereld (de taiga waar ze zich thuis voelt en kracht vindt). Bepaalde plaatsen en locaties nemen inderdaad kracht weg en andere zijn helend en voedend. Het huidige maatschappijmodel en werksysteem legt een zware hypotheek op mens en Aarde, maakt mensen ziek en afhankelijk en is gedoemd te verdwijnen. Een ontspoorde en uitgeputte samenleving verlaten is niet een vlucht, maar een pioniersreis naar een mooiere wereld.

De ruimte van liefde bevindt zich in jouw eigen hart. Je draagt ze overal met je mee en kan kiezen waar ze open bloeit. Op sommige plaatsen zal het makkelijker en natuurlijker kunnen, op andere plaatsen wellicht moeilijker maar ook urgenter en noodzakelijker.
De levende Aarde brengt de juiste mensen op het juiste moment naar de juiste plaats. Wanneer je die plaats voor het eerst ziet en voelt, is er dadelijk herkenning, aarding, afstemming, verwelkoming. Het voelt als thuiskomen.

Het vinden van jouw ideale plaats behoort daarmee wellicht tot de belangrijkste opdrachten om je eigen stukje Moederland te kunnen creëren.

Leden van ecogemeenschap Rivendell hebben ondertussen prospectiereizen gemaakt naar verschillende terreinen zowel in Vlaanderen als het buitenland, waarbij Zuid Frankrijk en Noord Spanje als ernstig te overwegen mogelijkheden overblijven. Wegens bovenstaande nadelen wordt Vlaanderen als locatie voorlopig uitgesloten. Wel kan in de toekomst een tweede ecogemeenschap ontstaan in Vlaanderen die zich verbindt, samenwerkt en uitwisselt met Ecodorp Rivendell in het buitenland.

Affirmatie

Dankbaar leven wij op een mooie, zuivere, helende en bezielde plaats,
die heel geschikt is als lichtplaats voor de nieuwe aarde
en waar onze dromen harmonieus en in voorspoed gemanifesteerd worden.
Deze plek komt nu in gratie naar ons toe.

Zo zijn wij daar,
in liefde,
en leven wij onze kracht, energie en tijd,
in eenheid met de natuur
en delen wij onze gaven en talenten in vreugde.

En zo is het.

Vallei in de Ariège met zicht op de Pyreneeën , Zuid-Frankrijk

© Rivendell Village

Tweet