Nieuws 2008

Nieuws overzicht 2008 - Je kunt inschrijven op de nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 01 (januari)
Nieuwsbrief nr. 02 (4 februari)
Nieuwsbrief nr. 03 (13 februari)
Nieuwsbrief nr. 04 (15 februari)
Nieuwsbrief nr. 05 (20 februari) - Marcel Messing
Nieuwsbrief nr. 06 (4 maart) - 'The New Biology' video
Nieuwsbrief nr. 07 (14 maart) - Rusland als ecodorp natie - 'Money as debt' video - Overvloedprincipe
Nieuwsbrief nr. 08 (21 maart) - Codex Alimentarius - Monsanto - Raw food video's
Nieuwsbrief nr. 09 (26 maart) - Rivendell infodag - 'Tamera solar power village' video
Nieuwsbrief nr. 10 (5 april) - Spirituele economie - Lammas project
Nieuwsbrief nr. 11 (10 april) - Plants for a Future - Bostuinieren - 'How it feels to have a stroke' video
Nieuwsbrief nr. 12 (17 april) - De Bostuin - Ho'oponopono - Eckhart Tolle cursus

Nieuwsbrief nr. 13 (25 april) - Permacultuur
Nieuwsbrief nr. 14 (3 mei) - Hectares moederland - Rainbow Warriors - Dancing Rabbit ecovillage
Nieuwsbrief nr. 15 (16 mei) - Anastasia dorpen in Rusland - Every man a king
Nieuwsbrief nr. 16 (29 mei) - Anastasia's droom
Nieuwsbrief nr. 17 (12 juni) - Flora pagina - 'Eeuwige moes' video
Nieuwsbrief nr. 18 (20 juni) - Educatie - 'Journey between lives' video - Disney part 1
Nieuwsbrief nr. 19 (29 juni) - Prijskamp - Hennep - Advaita - Disney part 2
Nieuwsbrief nr. 20 (10 juli) - Vakantie
Nieuwsbrief nr. 21 (6 september) - Samenleef experiment La Mťtairie - Worden wij wakker
Nieuwsbrief nr. 22 (21 september) - Transitie steden - Anastasia hoofdstuk boek 8/1 - Findhorn video
Nieuwsbrief nr. 23 (10 oktober) - 'Zeitgeist: Addendum' video - kredietcrisis - voordelen van een ecodorp
Nieuwsbrief nr. 24 (30 oktober) - Licht en duisternis - NWO - 'Here comes the sun' video
Nieuwsbrief nr. 25 (10 december) - Hectarebewoning - The Boogeyman - Unmatrix your mind

December 2008

10 December

De toekomst is niet wat er zal gebeuren maar wat we zullen doen.

Onze voorouders leefden overal op Aarde in kleine nederzettingen die zich vaak ontwikkelden uit stam- en familiebanden. Ook Anastasia beschrijft hoe eeuwen geleden de Vedisch-Russische beschaving uit kleinschalige dorpsgemeenschappen bestond die onderling intens contact hielden om goederen en diensten uit te wisselen, feesten en markten te organiseren en kennis en talenten te delen. Heden ten dage leven natuurvolkeren zoals Indianen en Aboriginals nog steeds in kleine gemeenschappen waar ze hun tradities en kennis behoeden en beleven. Het is een leven volgens het ritme der seizoenen in diepe verbondenheid met de natuur en met ruime aandacht voor menselijke waarden zoals vriendschap, samenwerking en respect voor alle leven.
Daar tegenover staat de moderne (groot)stad die niet langer een geschikte woonplaats is voor de zielemens. De ontmenselijking is er ingrijpend, de sociale ontreddering, eenzaamheid en armoede torenhoog, de stress en prestatie druk extreem, de controle en reglementering overdadig. De helende en noodzakelijke dagelijkse verbinding met de natuur en moeder Aarde is er moeilijk of onmogelijk te vinden. De vergiftiging in steden is enorm en eist steeds meer slachtoffers door vervuiling, roet, fijn stof, allerhande straling, zware metalen, chemische troep en onveilig drinkwater en voedsel.
De stijgende belangstelling voor ecodorpen en de zoektocht naar meer groen, eenvoud en zelfredzaamheid zorgt alvast in Rusland voor een vlucht uit de steden naar het platteland. Reeds meer dan 300 eco- en Anastasiadorpen werden opgestart en maandelijks komen er vele bij.
Terwijl vroegere leefgemeenschappen, communes en stamverbanden zich verbonden om religieuze, spirituele, culturele of familiale redenen ontstaan de nieuwere gemeenschappen nu vooral rond ecologische, sociale en maatschappelijke thema's. Moderne ecodorpen streven om een harmonieuze gemeenschap vorm te geven waar een hoge levenskwaliteit de bewoners welzijn, gezondheid en voldoening schenkt. Ieder ecodorp heeft bovendien zijn eigen, unieke uitstraling wat de diversiteit en creativiteit verhoogt. De bewoners hechten daarbij belang aan volgende uitgangspunten.

Om iets te bereiken is het nodig dat je geest er verliefd op wordt.

William Walter Atkinson


Een nieuw concept binnen de ecodorp beweging is het hectaremodel zoals beschreven in de Anastasia boekenreeks. Daarbij krijgen de bewoners (een persoon, een gezin, partners of vrienden) het beheer en vruchtgebruik over 1 hectare land (of meer bij armere grond). Dit familiedomein is overerfbaar en blijft kostenvrij. Planeet Aarde behoort aan iedereen en kan niet verkocht of belast worden, noch geplunderd of vernietigd. Het is een dankbare taak en een eervolle opdracht om behoeder en beschermer te zijn van een stukje van Moeder Aarde; om er dagelijks zorg voor te dragen en het te helen, om het rijker en vruchtbaarder te maken. Het is zonder meer het geboorterecht van iedere Aardebewoner. En indien ieder Mens de verantwoordelijkheid neemt voor 1 hectare dan kunnen we samen op korte tijd schoonheid en overvloed op Aarde terugbrengen.
De liefde en aandacht die je schenkt aan je eigen ruimte zullen honderdvoudig terugkeren als wijsheid, gezondheid en vreugde. Het is je eigen Moederland waar je werkelijk thuis bent, waar je iedere boom, grassprietje en bloemetje persoonlijk kent, waar de dieren je iedere morgen komen begroeten, waar je kinderen geboren worden en opgroeien en waar je begraven wordt onder je favoriete boom.

I love to think of nature as an unlimited broadcasting station, through which God speaks to us every hour, if we will only tune in.

George Washington Carver

Een hectare Moederland (2 voetbalvelden of 10.000 m2) zou bijvoorbeeld op de volgende manier kunnen ingericht worden.

Ongeveer 1/3 tot de helft is bos en struiken. Dit levert hout (als energiebron en bouwmateriaal), en verder zuurstof, pollen en voedsel zoals noten, bessen, paddestoelen en wilde planten. Het bos is de woonplaats van een rijke diversiteit aan essentiŽle fauna en flora die meehelpen om een gezonde biotoop (grond, lucht, water) op de hectare te creŽren. Eenvoudig en zonder veel inspanning bereik je via bostuinieren dus al een stukje zelfvoorziening. Op het andere deel van de hectare is er dan ruimte voor een ecologische low-impact woning, en eventueel een kleine boomgaard (fruit), een serre, een bijenkorf (bevruchting en honing), een groententuin, een bloementuin, een (zwem)vijver (nuttige dieren en planten), een rietveldje (zuivering afvalwater), een kruidentuin (genees- en keukenkruiden), een vuurplaats en een zweethut. Uiteraard alles volgens eigen voorkeur, inzicht en verlangen. Het gehele domein wordt omringd door een levende omheining van bomen en struiken die opnieuw voeding en brandstof leveren. Onderhoud en beheer van de hectare kan volgens de principes van permacultuur en bostuinieren die wonderlijke resultaten opleveren op alle grondsoorten. Zo ontstaat een rijke, gevarieerde, vruchtbare en paradijselijke Ruimte van Liefde die de bewoners overvloed en gezondheid schenken. Als je bovendien kiest om je voedingspatroon te wijzigen naar geweldloosheid (vegetarisme) en authenticiteit ( wildpluk en raw food), dan bereik je al heel snel zelfvoorziening op vlak van voeding. De arbeidsintensieve en tijdrovende teelt van gecultiveerde gewassen (courante groenten) hoeft dan niet, terwijl je volop de wilde planten, vruchten, fruit, noten en kruiden uit je tuin van Eden oogst. Eťn hectare land is trouwens voldoende om de jaarlijkse voedselvoorziening van zeven personen te garanderen.
De indeling van het ecodorp in hectaredomeinen brengt voor iedere bewonersgroep ook de noodzakelijke privacy en afzondering, terwijl de mogelijkheid om samen te werken en gemeenschappelijke activiteiten te ontplooien toch volop aanwezig blijft. Een ecologische low impact woning kun je zelf ontwerpen en bouwen (al dan niet met de hulp van medebewoners en vrijwilligers). Er zijn heel wat mogelijkheden naargelang eigen verlangen en beschikbaar budget zoals leembouw, earthship, strobalenbouw, yurt, zandzakbouw, blokhut, boomhut, containerbouw,... Deze bouwstijlen zijn uitermate geschikt om los van het netwerk te functioneren (electriciteit, water, riolering). De nodige energie komt dan bvb. van zonnefolie (goedkoper en efficiŽnter dan zonnepanelen), een windmolen of zelfs een vrije energie toestel. Drinkwater komt van de waterbronnen op het ecodorp of via de opvang, stockage en zuivering van het regenwater.

If the sight of the blue skies fills you with joy, if a blade of grass springing up in the fields has power to move you,
if the simple things of nature have a message that you understand, rejoice, for your soul is alive.

Eleonora Duse

Je eigen hectare ontwerpen en tekenen is heel bevredigend en creatief en het helpt natuurlijk ook om zo je droom te visualiseren en creŽren.
Enkele voorbeelden van Russische bewoners (klik op de foto om te vergroten).

Look deep into nature, and then you will understand everything better.

Albert Einstein

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft.
Vraag jezelf af wat je nodig hebt om wakker te worden en zorg daarvoor.
Want de wereld heeft alleen maar wakkere mensen nodig.

Howard Thurman

Lieve lezers, dit is het laatste nieuwsbericht voor dit jaar. Bedankt voor alle feedback en steun.

Leven in vreugde, liefde, verbondenheid, samenwerking, respect,Ö is wat wij willen en ook nu al zoveel mogelijk doen. En deze mooie en positieve energieŽn en vibraties beÔnvloeden de levende Aarde en haar bewoners, van op welke plek we dit bewustzijn ook uitdragen. Alles is verbonden in ťťnheid, dit grandioze Universum is ťťn, groot levend Wezen waar wij Mensen als schitterende zonnestralen uitgenodigd worden volledig en in totale vrijheid ons liefdevolle Zelf te zijn. Verhoog je je eigen bewustzijn door te kiezen voor positieve en vreugdevolle gedachten, dan heeft dit een weerslag op het hele Universum. En dit alchemistisch proces speelt zich af in je eigen innerlijk, en manifesteert zich daarna onvermijdelijk in de buitenwereld.
Wees het licht en de vreugde die je rond jou wil ervaren. Wees liefde en breng zo steeds meer liefde in de wereld.

De droom die in mijn ziel leeft en weeft bereikt soms onpeilbare dimensies. Hoe mooi zou het zijn deze gekwetste planeet te helen; vervuiling, vernietiging en haat uit te bannen; alle mensen in vrede te laten samenleven; onze kinderen met zeeŽn van liefde te omringen; ouderen als wijze mensen te eren; volledige vrijheid en echte vreugde te leven; je ťťn te voelen met al wat is en daar zoveel dankbaarheid bij voelen dat je eigen tranen van geluk de parels worden die de schepping haar schoonheid bezorgen.
Onze droom is reŽel en wordt waarheid. Er wordt een liefdesplaneet geboren en de dageraad van een nieuwe tijd kondigt zich aan. In volle vertrouwen open ik mijn hart voor dit nieuwe bewustzijn wat uiteindelijk alle slapende mensen zachtjes wakker zal schudden. Ik ben er nog lang niet, maar ik ben op weg, samen met een in snel tempo groeiende groep Mensen. En met iedere gedachte, ieder woord en iedere daad kom ik een stukje dichter bij de creatie van een vrije wereld vol vrede, liefde en harmonie. En zo is het !

Glenn


Mogen alle wezens gelukkig zijn.

BE HAPPY !

Oktober 2008

30 oktober

Be kind,
for everyone you meet is fighting a great battle.

Philo van AlexandriŽ

Deze grote strijd die woedt in iedere ziel is die tussen goed en kwaad, ego en Zelf, geweten en onwetendheid, hart en hoofd, animus en anima, verstand en intuÔtie, licht en duisternis, liefde en angst, demon en engel, Christus en Lucifer. De soms pijnlijke barensweeŽn (fysiek, emotioneel, mentaal) zijn die van de geboorte van een nieuw bewustzijn, de transformatie tot Homo Universalis, een ontwaakte Mens die het dualiteitsdenken ontstegen is en vanuit eenheidsdenken in harmonie leeft. In deze strijd staan twee scenario's polair tegenover elkaar.

Het angst scenario vertelt het verhaal van een steenrijke machtselite die stap voor stap een duivels plan uitwerkt om totale heerschappij over planeet Aarde en het zonnestelsel te verwerven en de bewustzijnssprong (ascensie) te belemmeren. Hun wapens zijn angst, leugens, terreur en technologie. De inzet is macht en controle, de bestemming slavernij en dood.
Het liefde scenario vertelt het verhaal van de onmetelijke kracht in de Mens, zijn ontwaken tot soeverein lichtwezen en de bouw van een vredesplaneet. De wapens zijn liefde, waarheid, eenheid en creatievermogen. De inzet is vrijheid en ethiek, de bestemming co-creatie en grenzeloos bewustzijn.

De turbulente en woelige gebeurtenissen op Aarde zijn een afspiegeling van deze innerlijke zielestrijd en de keuzes die we dagelijks maken. Zoals altijd verdwijnen oude voorbijgestreefde systemen, structuren en paradigma's en maken plaats voor nieuwe creaties en overtuigingen. Beschavingen en tijdperken komen en gaan in eindeloze cyclussen. Alles is verandering, wij zijn verandering. The universe is change, our life is what our thoughts make it (Marcus Aurelius). En ieder Mens kan meesurfen op de volgende magische evolutie golf en ruimte maken voor innerlijke transformatie. Het vereist loslaten wat niet langer bij je past, vergeven van jezelf en anderen, mededogen met al wat is, en dankbaarheid voor het leven en de dagelijkse zegeningen. Het vergt tijd nemen tot dagelijkse stilte momenten om de Bron in je hart te kunnen horen en het veelvuldig opzoeken van de helende krachten in de natuur. En het vraagt bovenal leren omgaan met de cruciale opdracht: wat wil je creŽren en wie wil je zijn. Life is a creative process, not a journey of discovery or a school of learning. (Neale Donald Walsch).

Hoewel de Aarde het speelveld en strijdperk is van deze confrontatie tussen licht en duisternis, hoeft het leven op zich geen strijd te zijn. Wat we ervaren is immers een projectie van ons innerlijk landschap. Het gaat niet over wat gebeurt, maar hoe we ermee omgaan en wat onze reactie is. En uiteindelijk zijn er slechts twee mogelijke antwoorden: liefde of angst. No matter the question, love is always the answer.
Tover het landschap van je geest om tot een mooie, gezonde en aangename plaats zodat je overal vrede en vreugde ervaart en creŽert. Plant juiste en heilzame gedachten in de tuin van je geest. Because thoughts become things ... so choose the right ones.
Life is the movie you see through your own unique eyes. It makes little difference what's happening out there. It's how you take it that counts (Dennis Waitley).
We zijn allemaal kinderen van dezelfde Bron, verbonden met elkaar en de onuitputtelijke Levensbron die voortdurend en onvoorwaardelijk schenkt en zorg draagt voor ieder wezen. Als je deze eenheid ten volle beseft, verdwijnt de noodzaak en behoefte tot strijd en wat dan overblijft zijn mededogen, dienstbaarheid en keuzevrijheid. We are here to awaken from the illusion of our separateness (Thich Nhat Hanh).

Wees zacht voor elkaar en voor jezelf. Er valt niets te vrezen behalve de angst zelf. Alles komt goed, het Licht groeit en verlicht de duisternis. Waag de sprong naar het tijdperk van intuÔtie en samenwerking en wordt (be)hoeder van deze prachtige planeet. Luister naar je ziel die wakker wordt en zich herinnert dat ze liefde is, liefde was en altijd liefde zal zijn. Besluit om voortaan alleen nog gelukkig te zijn en vreugde te stralen, want liefde overwint alles.
The Laws are very simple. 1. Thought is creative. 2. Fear attracts like energy. 3. Love is all there is (Neale Donald Walsch).

Wel, we weten waar het om gaat, namelijk de Aarde en mensheid worden gegijzeld en een nieuwe wereld orde geÔnstalleerd, maar het groeiende Licht (bewustzijn) is niet te stoppen. We dienen wel wakker te worden voor wat er aan de hand is, de leugens te ontmaskeren, de toenemende controle en manipulaties te weigeren, angst nooit toe te laten en bewuste keuzes te maken. Onze liefdeskracht is onmetelijk sterker dan de angstmatrix der Illuminati. Wat wij kiezen (creŽren) wordt werkelijkheid. De hoofdvraag blijft dus zoals steeds: wat is jouw taak, wat zou je het allerliefste willen doen hier, wat is je passie, waar word je warm en enthousiast van, welke wereld wil je rondom jou creŽren, welke keuzes maak je, welke hogere en perfectere versie van jezelf wil je scheppen? Leven is uiteindelijk deze vragen beantwoorden en uitvoeren.


De bedoeling van het leven is om je zelf opnieuw te creŽren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over wie jij bent.
Je moet jouw ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen.

Neale Donald Walsch

Wie moet je vrezen als je weet wie je echt bent? Het paradijs is in ons, breng het naar buiten. Maak er een feest van in je hart. Dien elkaar en dien de liefde. Want een glimlach van een kind is opwindender dan de koers van de beurs.

Het Rivendell ecodorp project sluit hier naadloos op aan omdat het verschillende draagvlakken tot transformatie en vernieuwing bundelt. Rivendell reikt oplossingen aan voor mondiale uitdagingen, werkt als helingsbiotoop voor Mens en Aarde, verdiept de bewuste verbinding met Spirit, stimuleert het aanspreken van de eigen creativiteit, erkent de ťťnheid van al wat is en het uniek zijn van ieder Mens daarin en creŽert een Licht/Liefdesveld in de duisternis. Het functioneert als geboorteplaats van de Universele Mens. Het zich samen organiseren in kleinschalige ecoprojecten biedt deelnemers de kans hun eigen taak te (her)definiŽren, te doen wat je graag doet, de creatie krachten te bundelen, samen te werken met unieke en boeiende Mensen, bij te leren en te evolueren, mee te bouwen aan een gezondere en betere wereld en een informatie en inspiratie baken te zijn voor zoekers.

Go ahead and do what you really love to do! Do nothing else! You have so little time.
How can you think of wasting a moment doing something for a living you donít like to do?
What kind of a living is that? That is not a living, that is a dying!

Neale Donald Walsch

Samen met een stijgende groep Mensen schrijven we welbewust mee aan het liefde scenario door grote dromen (realisatie van een ecodorp) maar ook kleine initiatieven te verwezenlijken zoals:

There are short-cuts to happiness, and dancing is one of them.

Vicki Baum

I've looked at life from both sides now
From win and lose and still somehow
It's lifes illusions I recall
I really don't know life at all

We are stardust
We are golden
And we've got to get ourselves
Back to the garden

Joni Mitchell (Woodstock)

10 oktober

The best way to make your dreams come true is to wake up.

Paul Valťry

Intense en turbulente tijden nu de peilers onder het vrije markt model instorten. Het onrechtvaardige monetaire systeem gebaseerd op schuld, rente en waardeloos geld wankelt nog maar eens en sleurt in zijn crash heel wat banken en economieŽn met zich mee.
Maar het zijn ook boeiende en uitdagende tijden, want Mensen krijgen nu de kans nieuwe keuzes te maken en een nieuwe richting in te slaan. Door het verdwijnen van oude systemen komt er eindelijk ruimte, ook op monetair vlak, om een nieuwe maatschappij vorm te geven. De oplossingen ontstaan vanzelf of zijn er al, zoals het prachtige en werkzame model dat op Basisinkomens uitgewerkt wordt. Geen belastingen meer maar een basisvergoeding voor iedereen en elkaar in kracht laten (be)staan. Leven van je talenten, passies en creativiteit in plaats van via betaalde slavenarbeid de ziekmakende stress-economie draaiende te houden, die dan ook nog eens moeder Aarde vernietigt.
Het is ook het thema van Zeitgeist: Addendum, een nieuwe en verbijsterende documentaire die het monetaire netwerk meedogenloos blootlegt en de politieke, economische en militaire manipulaties aan de kaak stelt. Als oplossing om uit de mondiale impasse te klauteren, wijst deze boeiende film op de ongekende mogelijkheden van de technologie. Wetenschap en technologie zijn namelijk momenteel zover gevorderd dat ALLE wereld problemen kunnen aangepakt en weggewerkt worden. Van armoede tot vervuiling, van honger tot uitputting der grondstoffen. Als voorbeeld nemen we energie: vier duurzame en niet-vervuilende energiebronnen (zon, wind, golfslag en geothermische massa) kunnen de hele Aarde eeuwig van quasi gratis groene energie voorzien. We hoeven er enkel voor te kiezen en te investeren in deze technologiŽn. Het gebeurt (nog) niet omdat de machtselite en coŲrperaties hun huidige winsten uit olie, gas, steenkool en kernenergie dan wel kunnen vergeten, wat ze dus helemaal niet willen. De film roept ook op om te stoppen met het steunen van het huidige (ten dode opgeschreven) systeem. Het gaat niet om anarchistische acties, maar om het gebruiken van onze kracht als souvereine Mensen om een nieuwe wereld te bouwen. Vijf actiepunten voor sociale transformatie worden genoemd:

Stevige uitspraken uit de Zeitgeist documentaire die uiteraard altijd getoetst dienen ter worden aan je eigen inzichten en onderzoek. Er wordt bvb. hoog opgelopen met technologische innovaties als mogelijke redding van de planeet maar ik denk dat het eerder een middenweg wordt. Technologie kan inderdaad ingezet worden op een positieve manier, een pak problemen oplossen, mensen redden en globaal ten goede komen aan Aarde en mensheid. Maar zonder transformatie van bewustzijn en zonder een nieuwe manier van omgaan met elkaar en de Aarde, dreigt het gevaar om terecht te komen in een kille en liefdeloze technocratische maatschappij. Openstaan voor de (wijsheid in de) natuur, leven vanuit je verbinding met de innerlijke Essentie, co-creŽren met de Bron, eenvoud en zelfredzaamheid, broederschap en solidariteit, eenheid en liefde...deze inzichten (o.m. uit de Anastasia boeken) dienen terug wakker te worden in de ziel. Die zullen, in combinatie met techniek en wetenschap die ten dienste staat van de hele mensheid, de evolutie naar een liefdesplaneet ondersteunen.

What we think,
or what we know,
or what we believe,
is, in the end, of little consequence.
The only consequence is what we do.

John Ruskin

Hoedanook, nu het economisch systeem en de op los zand gebouwde krediet maatschappij flinke deuken krijgen, wordt opnieuw duidelijk wat ťcht essentieel is om op Aarde te (over)leven. Geld alvast niet (want veel te kwetsbaar en waardeloos); maar wel onderdak, voeding en energie. Wie op die drie gebieden onafhankelijk en zelfredzaam is, hoeft weinig te vrezen van allerhande crisissen. Daarom zijn autonome ecodorpen, zoals Rivendell Village, een uitstekende (financiŽle en sociale) investering. Wie geld bezit kan nu best beurs en bank verlaten en investeren in voeding (aankoop van grond, zaden, planten, bomen,...); in energie (zonnepannelen, generatoren, windmolens,...) en in huisvesting (Earthship, yurt, leem- en strobalenhuizen,...). Of je kunt beginnen met je bestaande woning en tuin zoveel mogelijk om te bouwen en te voorzien op zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.
Wie trouwens (naar aanleiding van de economische crisis) geld wil investeren in Rivendell Village kan contact opnemen via de website. De voordelen van leven en wonen in Rivendell Village (of een gelijkaardig ecodorp) zijn bijzonder interessant:

Deze beweringen kunnen gestaafd worden via cijfers, verslagen, onderzoeken en praktijk voorbeelden uit bestaande ecodorp gemeenschappen.

The world is my country
all mankind are my brethren
and to do good is my religion

Thomas Paine


A time of peace, a time of joy, a time of love, when all men shall love one another...a time of grace.

Yes I do know how I survive
Yes I do know why I'm alive
To love and be with You
Day by day by day by day

A Chinese tale tells of some men sent to harm a young girl who, upon seeing her beauty, became her protectors rather than her violators.
That's how I felt seeing the Earth for the first time from space.
I could not help but love and cherish her.

Taylor Wang, astronaut

September 2008

21 september

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Buckminster Fuller

Veranderingen en evolutiesprongen gebeuren niet enkel door geweldadige revoluties maar ontstaan vaker en veel efficienter door een nieuw model of idee levend te maken zodat het bestaande model verouderd blijkt en losgelaten kan worden.
Een in dit opzicht nieuwe en uitermate boeiende ontwikkeling zijn de transitie-initiatieven die nu overal ontstaan en vooral in Groot BrittaniŽ een grote vlucht nemen. Lokale acties om de mondiale problemen te counteren en de eigen afhankelijkheid op te heffen. De gewone mensen zelf slaan de handen in elkaar om terug het heft in eigen handen te nemen en enkele van de grote uitdagingen in onze tijd aan te pakken, zoals (voldoende) energie aanvoer (peakoil), (goedkope en lokale) voedselvoorziening, duurzame eco-huisvesting en versterking van de lokale economie. Gemeenten, dorpen en wijken verenigen zich en zetten netwerken op om gezamenlijk te streven naar zelfbeheer en zelfvoorziening op vlak van allerhande vitale behoeften. Mensen starten kleine werkgroepjes op en organiseren zich in comitťs rond thema's als natuurlijk bouwen, bio voeding, groene energie, gezondheid en wellness. Het is de Brit Rob Hopkins die in 2006 in zijn eigen gemeente Totnes voor het eerst zijn medebewoners enthousiast kreeg om samen nieuwe oplossingen te vinden en uit te voeren die allerhande klimaat, voedsel en energie problemen concreet aanpakken. Ondertussen bestaan reeds honderden Transition Towns in verschillende landen en sluiten steeds meer dorpen en steden aan.
Ook in BelgiŽ is de belangstelling groeiende en worden door vzw Aardewerk enkele infodagen gehouden voor mensen die hier gelijkaardige initiatieven willen opstarten. In hun laatste nieuwsbrief wordt het inspirerende verhaal van het ontstaan en de bedoeling der Transition Towns uitvoerig verteld.

Ook in het laatste hoofdstuk van boek 8 uit de Anastasia reeks wordt over een nieuwe maatschappij en beschaving gesproken. Die ontstaat vanzelf als mensen anders gaan leven en bewust worden van hun scheppingskracht en eeuwigheid. Zelfredzaamheid en vrijheid begint uiteindelijk bij ieder individu zelf en de keuzes die hij/zij maakt. Leiders, politici, autoriteiten, guru's en meesters zullen en kunnen het nooit voor ons doen. Wij zelf zijn degene waarop we wachten.
Een nieuwe Aarde zal onvermijdelijk ontstaan als we op een andere wijze leren kijken naar de Schepping (hoe wonderlijk en prachtig en perfect !); als we op een andere manier leren omgaan met alle schepselen (vanuit respect, samenwerking en eenheid) en als we een bewustere relatie met onszelf beginnen (weet en ontdek zelf dat je een eeuwig wezen vol vreugde, wijsheid en kracht bent, een straal zuivere liefde uit het hart van God).
Hieronder kun je de vertaling van dit hoofdstuk lezen.

Whoever chooses life and creates living life will be eternal and resemble the grand Creator of the Universe.
Whoever visualises death in his imagination is doomed to death by his own thought.

Anastasia in boek 8

After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music (Aldous Huxley).

Only as high as I reach can I grow
Only as far as I seek can I go
Only as deep as I look can I see
Only as much as I dream can I be

6 september

Put everything at stake.
Risk everything, because the next moment is not certain.
So why bother? Why be concerned?

Live dangerously, live joyously.
Live without fear, live without guilt.
Live without any fear of hell, or any greed for heaven.

Just live.

Osho

Op 26 juli 2008 zijn we het (Maya) jaar van de Blauwe Electrische Storm ingegaan. Een jaar in het teken van dienstbaarheid aan het geheel door de opwekking in onszelf van alle aanwezige (hogere en lagere) energievelden (bewustzijnsgebieden). Deze eigen zelfopwekking werkt ook als een katalysator voor anderen, we zijn voor iedereen een levend voorbeeld tot verandering en groei. De opdracht dit jaar om ons te verbinden met alle wezensdelen in onszelf werkt sterk inspirerend voor anderen.
Blauwe Storm staat ook voor diepgaande transformatie, alles (in en buiten onszelf) wordt in beweging en beroering gebracht, wordt wakker geschud. Als een onweersbui die het oude wegspoelt en wegvaagt en alles verfrist en telkens plaats maakt voor nieuwe ontwikkelingen. De vorm verandert voortdurend (materie/energie), de essentie blijft (liefde/bewustzijn).
Het Electrische Storm jaar vangt aan in de wavespell van Magnetische Aarde wat betekent dat we voortdurend synchroniciteiten aantrekken die ons zullen helpen om de eigen richting te bepalen. Dit gebeurt vanuit de afstemming op de eigen essentie. We zullen steeds meer ons gevoel volgen en deze innerlijke kracht op een hoger niveau brengen.

Tijdens mijn verblijf op domein La Mťtairie deze zomer zijn (niet enkel bij mij) deze energieŽn en impulsen duidelijk werkzaam gebleken. Een intense periode van transformatie, loslaten en zuivering diende zich aan. Waarbij allerhande ingesleten patronen en oude kwetsuren in het licht van het bewustzijn kwamen om geheeld te worden. Soms pijnlijk en confronterend, maar het integreren van onze schaduw is nodig om steeds dichter bij onze Essentie te komen. Aan de andere kant werden ook hoge liefdestrillingen geactiveerd die vreugde en bevrijding brachten.
Al met al een boeiende tijd, ook omdat het (vrij korte) samenleven met een gevarieerde groep mensen toch vele inzichten (en bevestigingen) opleverde die bruikbaar zijn bij de verdere uitbouw van Ecodorp Rivendell. In het evaluatieverslag hieronder kun je deze inzichten nog eens nalezen. De directe praktische ervaring van samenleven toonde duidelijk aan dat volgende aandachtspunten essentieel zijn om een harmonische gemeenschap leefbaar te houden. Een aantal van deze punten staan trouwens ook uitgewerkt op de Rivendell website maar werden nu bevestigd door dit samenleef experiment.

De wisselwerking die ontstaat in een Ecodorp/leefgemeenschap waar workshops en initiatieven een geldstroom op gang houden, is vrij uniek. Er is vooreerst het dagelijkse dorpsleven en de interactie tussen de vaste bewoners, daarnaast zijn er de creatieve groepen (zowel intern als extern) die allerlei activiteiten organiseren en als derde component de bezoekers, cursisten, vrijwilligers en medewerkers die allemaal op ťťn of andere manier hun steentje bijdragen. De uitdaging en opdracht is al deze verschillende mensen en groepen tot een harmonieuze samen leefgemeenschap te smeden en een soepele dagelijkse werking te garanderen. Dit kan bereikt worden door bovenstaande uitgangspunten toe te passen en uit te werken tot een stevig fundament waarop de gemeenschap steunt. Zo ontstaat ook de noodzakelijke verbinding tussen Hemel en Aarde, tussen geest en materie, tussen de ideeŽnwereld (visie, communicatie) en de vormwereld (structuur, organisatie). Daarbij fungeert de afwisseling in het ritme tussen je bijdrage aan het gemeenschapsleven (uitademing) en je eigen privacy (inademing) als de levensadem die het geheel blijft voeden vanuit de Mens zelf. Dit schept een bodem waar de Mens zich als een unieke individualiteit kan terugvinden, zijn levensopdracht herinnert en vanuit zielekracht leert samenwerken, talenten delen en dienstbaar zijn aan het Scheppingsplan.

Don't allow anyone or anything to distract you from your love or passion.
Paint the world that you've always dreamed of.
Set yourself free and don't ever give up.
Rise above it all and create a tapestry rich in feeling and understanding.
Breathe life into yourself and others.
This is your life.
You only have yourself to answer to.

Matt Guest

Wanneer talent, vakmanschap, kunst, perfectie, gevoel en schoonheid samenvallen, dan krijg je 5 minuten genialiteit.Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path,
and leave a trail ...

Juli 2008

10 juli

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world;
indeed it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

Laatste bericht tot na de zomer.

De meeste Rivendellers vertrekken binnenkort op reis naar Frankrijk en bezoeken leefgemeenschappen (zoals Ecolonie)
of bekijken een aantal mogelijke gronden en terreinen waar Rivendell Village tot bloei kan komen.
Op het prachtige domein La Mťtairie in Puivert help ik zelf deze zomer mee met vzw Ammarosa
aan de organisatie van diverse workshops en uitstappen in de Katharenstreek.
Drie andere leden van Rivendell (Inge, Marleen en Bart) organiseren daar een workshop van 2 tot 9 augustus:

Reis naar de Natuurlijke Tijd. De Tzolkin openbaart jouw potentieel.

Meer info en inschrijf gegevens op deze flyer.

Een fijne vakantie en graag tot binnenkort hier op de nieuwspagina of daar waar de regenboog begint.

Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the dreams that you dare to dream
Really do come true


Life is either a daring adventure
or nothing.

Helen Keller

Juni 2008

29 juni

Our ability to change the world
lies in our hands, minds, hearts, bodies and spirits
committed in action.

Stem Rivendell de prijzen in !

Umicore, een bedrijf dat duurzame materiaaltechnologie ontwikkelt, heeft een prijskamp uitgeschreven rond het thema:
ďHoe kan ik binnen mijn eigen leefwereld een concrete bijdrage leveren om deze planeet op een duurzame manier leefbaar te houden.Ē
Rivendell doet mee aan de wedstrijd en heeft een dossier rond ons Ecodorp project ingediend.
En er is niet alleen een juryprijs, maar ook een publieksprijs waarbij jouw stem helpt om mee te beslissen (eerste prijs: 10.000 euro).
Om te stemmen moet je wel eerst inloggen op de
"denk mee" website en wat gegevens invullen (je kunt dit eventueel zo beperkt mogelijk houden).
De Rivendell inzending kun je dan vinden als je klikt op ďbekijk hier alle ideeŽn en stemĒ. Dan scroll je met de muis langs de schaduw figuren tot je ďEcodorpĒ tegenkomt.

Alvast bedankt voor je stem.

Samen op weg naar een betere wereld.


If you can dream it, you can do it.
Always remember this whole thing was started by a mouse.

Walt Disney

20 juni

Education is a wonderful thing,
provided you always remember that nothing worth knowing can ever be taught.

Oscar Wilde

Een terugkerend gespreksonderwerp bij de toekomstige Rivendell bewoners is de 'opvoeding' van de kinderen. We kennen ondertussen de cijfers die een beeld schetsen van de precaire situatie in het courante onderwijssysteem: van alle kinderen heeft 68% stress-verschijnselen en 10% een burn-out. Elk jaar lopen meer dan 60.000 jongeren weg van school, en dagelijks doen 40 jongeren een poging tot zelfmoord. Daarnaast kun je de vraag stellen of het huidige onderwijs wel de beste manier is om onze kinderen voor te bereiden op het leven. De vaak gelauwerde autoriteit op dit gebied John Taylor Gatto meent van niet en stelt onomwonden dat de scholen de creativiteit en aangeboren nieuwsgierigheid der kinderen doden. Het kind wordt gezien als een leeg vat dat gevuld dient te worden met nutteloze en verkeerde onzin. Het systeem van straffen en belonen, van competitie en prestatie, van uniformiteit en indoctrinatie, van conditionering en gehoorzaamheid is gebaseerd op het Pruisische model dat tot doel heeft/had efficiŽnte, gehoorzame werkslaven te modelleren die de zinloze consumptie economie draaiende moeten houden. De kinderen groeien uit tot psychopatische, ongelukkige, bange, materialistische volwassenen.

Little children love the world.
That is why they are so good at learning about it.
For it is love, not tricks and techniques of thought, that lies at the heart of all true learning.
Can we bring ourselves to let children learn and grow through that love?

John Holt

Op school word je dom - In dit kort YouTube filmpje pleit John Paul Gatto resoluut voor nieuwe vormen van onderwijs die, in plaats van menselijke machines te maken, de kinderen al vroeg verantwoordelijkheid geeft en hen stimuleert om hun krachtige fantasie te gebruiken. De toekomst ligt, volgens Gatto, in educatie via het Sudbury model of bij thuisonderwijs, wat door een stijgende groep ouders steeds meer als noodzaak en ultieme oplossing gezien wordt.

The child must know that he is a miracle,
that since the beginning of the world there hasn't been,
and until the end of the world there will not be,
another child like him.

Pablo Casals

De razendsnelle bewustwording die nu doorheen de mensheid stroomt, de integratie van nieuwe paradigma's uit de kwantum mechanica (alles is verbonden met elkaar, wij scheppen onze eigen realiteit, alle materie is energie en alle energie heeft op haar beurt altijd een geestelijke oorsprong); de geboorte van nieuwetijdskinderen; de transformatie van onze fysieke en etherische voertuigen; de geboorte van een nieuwe mens in een nieuwe tijd. Dit alles vraagt ook een nieuwe educatie die verantwoordelijkheid en vrijheid, creativiteit en fantasie, spel en passie in de mens wakker maken. Waar ook aandacht is voor vrij denken, emotionele ontwikkeling, spirituele bewustwording, fysieke handeling en inzicht in kosmische waarheden.

Een beukenootje bevat van bij de 'geboorte' alle informatie om uit te groeien tot een volwaardige beukeboom. Zonder scholing herinnert hij zich alles om een sterke en gezonde boom te worden en zo zijn bestemming te vervullen. Zo komt ook de Mens, die in wezen een grotere potentie en bewustzijn bezit dan een boom, met alle nodige informatie op Aarde om zijn bestemming als co-creator te vervullen. En de beste voedingsbodem om de aanwezige informatie op te halen is een levensschool waar educatie ontstaat vanuit de dimensie der ziel gericht aan de ziel van het kind of volwassene. Gestoeld op het inzicht dat alle wijsheid, kennis en kracht reeds aanwezig is in iedere mens. In een warme, liefdevolle en natuurlijke omgeving kan de ziel door herinnering, meditatie en intuÔtie haar verbinding met de kosmische informatievelden en databanken en de eigen innerlijke Essentie terug activeren.
De beste leerschool is trouwens nog altijd het wonderlijke leven zelf, de goedheid en verscheidenheid der medemensen en de onuitputtelijke schoonheid en rijkdom der natuur. En de sterkste stimulans tot ont-wikkeling is de allesomvattende liefde.
Deze vorm van educatie wil op Rivendell graag tot bloei komen.

Whatever an education is, it should make you a unique individual, not a conformist;
it should furnish you with an original spirit with which to tackle the big challenges;
it should allow you to find values which will be your road map through life;
it should make you spiritually rich, a person who loves whatever you are doing, wherever you are, whomever you are with;
it should teach you what is important, how to live and how to die.

John Taylor Gatto

Believe it, See it, Be it, Know it, Feel it, Expect it,
and you WILL Create IT.

12 juni

The real voyage of discovery
consists not in seeing new landscapes,
but in having new eyes.

Marcel Proust

Een aantal nieuwe mensen zijn Stichtend Lid geworden van Rivendell Village waardoor onze groep langzaam en organisch groeit. Zoals in het verslag hieronder te lezen valt, zijn ook een aantal werkgroepen opgestart om de vele stappen tijdens de voorbereidende fase af te ronden en de taken te verdelen. De werkgroep Vrije Energie wil alvast een oproep doen naar mensen die op een of andere manier willen meedenken over en meewerken aan de theoretische en praktische realisatie van Vrije Energie apparaten en technieken. Neem contact op via de website voor meer informatie.

Alone we can do so little,
together we can do so much.

Helen Keller

I am the Soul, I am the Light Divine, I am Love...

You are never given a dream without also being given the power to make it true.

Richard Bach

Mei 2008

29 mei

Live out your imagination
not your history.

Stephen Covey

Welke droom leeft in jou? Aan welk beeld schenk jij kracht? Welke wereld zie jij? De wereld die de media ons voorspiegelt en die we telkens bevestigen door ons geloof erin en de bijhorende keuzes die we maken. Of een wereld die iedere dag nieuw en ongeboren op onze speelse creativiteit wacht.
De imaginatie of het droombeeld dat Anastasia in de wereld brengt, blijft mij telkens verbazen door de kracht, zuiverheid en schoonheid ervan. In boek 5 (uit 2001) vertelt ze over de totale ontwapening op Aarde in de nabije toekomst. Dit wordt bereikt door jonge nieuwetijdskinderen die zich ťťn voelen met de levende natuur en die met hun denkkracht micro organismen aansporen het metaal van wapens aan te tasten. In heel snel tempo (enkele dagen) erodeert het metaal tot stof en as en stort de wapenhandel in elkaar. Fictie of realiteit? Twee onlangs verschenen berichten lijken haar profetie enigszins te bevestigen. In Amerika vinden piepkleine rode mieren alvast allerhande electronische apparatuur een lekkernij. En een Canadese tiener ontdekt een natuurlijke methode om plastics af te breken met micro-organismen.
Welke droom brengt Anastasia eigenlijk tot leven, welke visie leeft ze? In deze PowerPoint video (Anastasia's droom) heb ik aantal van haar inzichten verzameld op een schitterende mantra van Snatam Kaur. Geniet en laat je inspireren.
Goed nieuws ondertussen van de Shasta Anastasia nederzetting in Amerika. Er is een (schuldenvrij) terrein gevonden van meer dan 200 hectare en de eerste pioniers kunnen alvast beginnen met hun ruimte van liefde.

People who say it cannot be done
should not interrupt those who are doing it.

George Bernard Shaw

16 mei

A new Light shall break upon the earth.
A new world shall be born.
And the things that were promised shall be fulfilled.

Mirra Alfassa (De Moeder), Stichter van Auroville

Rusland neemt steeds meer het voortouw in de bewoning van gezinshectares. Niet enkel bieden de vrije hectares een uitweg uit de huidige economische terugval en toenemende armoede in Rusland, maar diverse universiteitsstudies wijzen uit dat ze ook een oplossing bieden voor werkloosheid, corruptie en misdaad. Daarnaast leidt de permacultivatie van de stukken Moederlandgrond tot herstel van de Aarde, meer vruchtbaarheid, hogere biodiversiteit en gezonde supervoeding binnen handbereik. Steeds meer politici zien de vele voordelen in en reeds twee Russische politieke partijen hebben het gezinshectare principe opgenomen in hun programma. Ondertussen beginnen meer en meer mensen alvast met de creatie van hun ruimte van liefde. Letterlijk tientallen leefgemeenschappen worden opgestart en duizenden hectares bewoonbaar gemaakt. Op onze linkpagina staan onder de rubriek 'Anastasiadorp' reeds zes Russische ecodorpen vermeld. (Je kunt de Russische websites vertalen via de vertaalrobot op de gratis down te loaden Google toolbar). De meeste opstartende ecodorpen hebben evenwel momenteel nog geen website. Op The Ringing Cedars Of Russia kun je tal van foto's bekijken. Zoals getekende ontwerpen van hectares en huizen, ecodorpen en hun bewoners, natuurlijke bijenkorven, enz.
In het Rusland van de Tsaren waren de Kozakken de bewakers en verdedigers van de grenzen. In ruil kregen ze dan stukken land als eigendom. Zo ontstonden vooral in SiberiŽ overal Kozakken dorpen. Deze eeuwenoude traditie is onder het communistische bewind verdwenen, maar nu zijn initiatieven genomen om ook deze dorpen nieuw leven in te blazen via het gezinshectare model.
In 1999 beschikten 35 miljoen Russische families (105 miljoen mensen of 70 % van de bevolking) over een dacha (volkstuintje). Samen bewerken ze 8 miljoen hectare land en leveren 50 % van de totale landbouwproductie. Ondertussen zijn deze getallen nog gestegen. De Russen verlaten hun steden om in groene tuindorpen te gaan wonen en hun kinderen terug in de natuur op te voeden. Ze bewijzen dat lokale, kleinschalige tuinbouw in staat is een heel land te voeden en honger en armoede uit te bannen.
Wereldwijd ontstaan nu overal netwerken, verbindingen en groepen die de Anastasia visie en andere ecologische inzichten willen uitdragen. Alles wat nodig is om moeder Aarde en onszelf te redden en onze vrijheid terug te nemen, is er: eco-logische huisvesting uit natuurlijke, lokale materialen; duurzame zonne-energie en vrije energie; auto's op water en lucht; een globale permacultuur beweging die de Aarde heelt en meer voedsel oplevert dan de industriŽle landbouw; levende biologische supervoeding; holistische gezondheidszorg zonder bijwerkingen; geneeskrachtige kruiden; een rechtvaardige en milieuvriendelijke economie; een eerlijk monetair systeem; effectieve methodes tot bewustzijnsgroei en het aanwakkeren van onze ongekende vermogens; planetaire communicatie en verbinding via het internet en nog veel meer. Het is er allemaal. De oplossingen zijn voorhanden, de mogelijkheden om terug vrede, overvloed en harmonie te bereiken schier eindeloos. Aan ieder mens de opdracht om er bewust voor te kiezen. Zo bewandel je het pad van de krijger, van de moedige koning die, zoals Aragorn in 'Lord Of The Rings', eenvoudig maar doelgericht zijn taak opneemt en elke beproeving en strijd aangaat in dienst van een hoger doel: de vestiging van een gouden tijdperk van liefde.

The world is a dangerous place, not because of those who do evil,
but because of those who look on and do nothing.

Albert Einstein

Een geliefd fragment uit de krachtigste mythe van de moderne tijd: 'Lord Of The Rings'. Een episch verhaal over de (huidige) strijd tussen licht en duister, tussen goed en kwaad, tussen ego en Zelf; een krachtmeting die zich momenteel niet enkel afspeelt in iedere mensenziel maar ook op het wereldtoneel zijn afspiegeling vindt in de strijd tussen volkeren, rassen en religies. Een sprookje over de eindtijd van een era (waar we midden in zitten) en de misleiding der zielen door Sauron en zijn alziend big brother oog (een verwijzing naar onze controle- en politiestaat). Sauron probeert net als de machtselite van nu onze Goddelijke kracht weg te nemen en ons Ik te ketenen. In het boek gebruikt Sauron (de antichrist) tovenarij, angst en geweld om zijn doel te bereiken. De huidige wereldmachten gebruiken angst, misleiding (tv, media), degeneratie (voeding, medicijnen, chemtrails), verdoving (drugs, alcohol), technologie (Haarp, inplantchips) en manipulatie (politiek, religie) om hun slavenplaneet te vestigen. De ringdragers Frodo, Sam en Gollem vertegenwoordigen de drievoudige Mens (geest, ziel en lichaam) die dank zij Gandalf (het geloof) de pelgrimstocht naar vrijheid en naar huis volbrengen. Wanneer de ring (de begeerte van het ego naar macht) vernietigd wordt, kan de zuivere wil (Aragorn) van het Goddelijke zegevieren en dan bloeit de witte boom (ruggegraat) terug in Gondor. Dan slingert de ontwakende kundalini kracht zich omhoog van stuit naar kruin en vindt het mystieke huwelijk plaats (Arwen en Aragorn) in de hypofyse. Het lichtlichaam (Merkaba) wordt geactiveerd en de Mens bereikt het volgende evolutiestadium: Homo Spiritus, een Kind van het Universum.

Ben jij klaar om koning(in) te worden? Ben je klaar om Meester over je leven en co-creator met de Bron te zijn?

Let us together rebuild this world,
that we may share in the days of peace.

3 mei


Personal freedom is impossible without economic freedom.
A working family, even one living in a modern city apartment, cannot be free, dependent as it is on an employer who determines oneís salary, on utility companies with the power to supply or withhold heat, water and electricity, on the availability of groceries and on the prices of food products and consumer services.
The family is slave to all of these, and the children in such a family are born into a slave mentality.

Anastasia in Boek 5: "Who Are We?"

Niet enkel in Rusland is deze afhankelijkheid van een vervuilend en vernietigend economisch systeem steeds sterker voelbaar. Wat te denken van de Westerse 'beschaving' waar onze vrijheid iedere dag verder ingeperkt wordt. Van geboorte tot dood worden we begeleid, bespioneerd, bewaakt, gemanipuleerd en geÔndoctrineerd. Met zijn allen gevangen in een dure verzorgingsstaat waarvoor we een hoge prijs betalen, zowel financieel als met onze eigen vrijheid. Economisch zijn we afhankelijk geworden van multinationals die milieu en mens vergiftigen. Politiek worden we onderdrukt door op macht beluste leugenaars. Religieuze fanatici misleiden ons door waanbeelden en dogma's in de wereld te brengen. Een duister plan van een kleine machtselite ontvouwt zich waarbij niets minder dan de vernietiging van onze Goddelijke ziel op het spel staat.
Maar er is ook goed nieuws. De Hopi's spreken van een zuiveringstijd en een ontwakende mensheid en Anastasia brengt een eeuwenoude oplossing aan. Haalbaar, eenvoudig en effectief:

Aan iedere familie die dit wenst wordt ťťn hectare land geschonken, met de bedoeling er een familie domein (kin's domain) op te vestigen.
Het gebruik en beheer van die hectare is voor een leven lang, helemaal kostenvrij en overerfbaar voor het nageslacht.
Zowel de opbrengst van het land als het domein zelf, zijn volledig belastingvrij.

We hoeven helemaal geen slaven in een gouden kooi te blijven. We kunnen de harteroep van ons Zelf volgen, onze vrijheid beschermen, onze onmetelijke (scheppings)kracht ten goede gebruiken, ons recht op onafhankelijkheid opeisen, ons leven terug in eigen handen nemen, onze ziel redden en onze kinderen en kleinkinderen een prachtige wereld schenken. En een eerste en essentiŽle stap daartoe is het verwerven van een eigen hectare land waar iedere Mens een Ruimte van Liefde kan creŽren voor hemzelf en zijn nageslacht. Waar gezonde voeding, zuivere lucht, drinkbaar water, vreedzame medebewoners en vele bomen, bloemen en planten hem omringen. Als miljoenen mensen over de hele wereld een klein stukje van moeder Aarde krijgen om te beheren en om te toveren tot een prachtige tuin van overvloed, dan zal dit een vernieuwende en transformerende werking uitoefenen op mens, milieu en maatschappij en een paradijs op Aarde brengen. Daarbij verdwijnt de noodzaak om nog langer in het helse werksysteem en onrechtvaardige monetaire stelsel te blijven, want de beoogde zelfvoorziening (voeding, water, energie,...) en de overvloed uit de bostuin brengen echte vrijheid en onafhankelijkheid terug in het bereik van iedere Mens. Er ontstaat dan vanzelf ruimte om bewust te leven, te genieten, te creŽren, samen te werken en het antwoord te vinden op de aloude kernvraag: wie ben ik?
Dit hele hectare idee lijkt misschien een utopische gedachte zonder realiteitszin, maar de recente ontwikkelingen in Rusland bewijzen het tegendeel. In een volgend nieuwsbericht komt meer informatie over Anastasiadorpen en gezinshectares in Rusland en de vroegere Oostbloklanden, waar grote veranderingen aan de gang zijn, ditmaal niet opgewekt door politieke of economische belangengroepen maar gevoed vanuit de basis, de Mens zelf.
Deze bijdrage bevat een aantal vertalingen uit "The New Civilisation", boek 8 uit de Anastasia reeks, waarin nog meer te lezen valt over het belang van een hectare Moederland. En over de noodzaak om je eigen spirituele levensvisie in de praktijk te brengen. Praten en lezen over spiritualiteit is niet voldoende, er zijn ook weloverwogen keuzes en gerichte acties nodig. Zijn is doen. Of nog anders gezegd: walk your talk. Leef wat je zegt en denkt. Met hoofd, hart en handen transformeren we de wereld en brengen we er de energie in van de ware Mens, een engel van volmaakte wijsheid en liefde.

De Roep van het Zelf.
Er komt een moment in het leven van ieder individu dat hij volkomen helder weet dat het onmogelijk is om zijn bestaande leven op dezelfde manier verder te zetten.
Tijdens dit moment beseft het individu dat een drastische verandering nodig is om vrede en geluk te kunnen vinden.
Deze gebeurtenis noemt men: "The Knock of the Spirit".
Wanneer het moment komt, klopt de Geest van een mens figuurlijk op de deur waarbij een kort maar verpletterend bericht wordt nagelaten:
"Volg mij nu zonder vragen te stellen, of blijf waar je bent. Ik schenk je vrijheid, maar weet dat als ik zonder jou vertrek, ik niet meer terugkom".

Tolteekse sjamaan Thťun Mares

Deze "Roep van de Ziel" kan ook gelijktijdig weerklinken voor een heel volk, een hele zielenfamilie. De Indiaanse volkeren noemen dit "De Schreeuw van de Adelaar" en tijdens de volle maan van juni 1995 weerklonk hij voor de hele mensheid. Ieder individu en ieder volk dient hier en nu bewust te kiezen: ofwel aansluiten bij de De Regenboog Strijders en een vrije wereld vol harmonie, schoonheid en vrede co-creŽren ofwel in het oude bewustzijn blijven hangen en een doodlopende weg inslaan naar de onvermijdelijke afgrond.

When the Earth is dying there shall arise an new tribe of all colours and all creeds.
This tribe shall be called "The Warriors of the Rainbow" and it will put its faith in actions not words.

Hopi voorspelling

Een nieuwe mens staat op, onbreekbaar.
Een nieuw bewustzijn ontwaakt, onhoudbaar.
Een nieuwe wereld verschijnt, onvermijdelijk.
Ontwaak nu en bouw als een moedige pionier mee aan dit gouden tijdperk.

You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one!


Give us land!
We are ready to take care of it!

April 2008

25 april


De infodag van 6 april bracht een aantal nieuwe mensen aan die de Rivendell droom in hun hart dragen en ook concreet willen meewerken. Tijdens een eerste gezellige samenkomst op 19 april werd dieper kennis gemaakt met elkaar en ook een aantal nieuwe stappen en plannen besproken. In dit verslag kun je een en ander nog eens nalezen en op de fotopagina vind je enkele impressies.

Onze vrienden van Anastasiadorp Nederland houden hun eerste kennis-maak-dag op zondag 1 juni in de Rudolf Steinerschool in De Bilt. Op hun geheel vernieuwde website vind je meer uitleg en ook het volledige programma.

Zondag 1 juni 2008: Kennis-Maak-Dag Anastasiadorp
Een verhelderende namiddag voor al wie interesse heeft om te wonen en leven in een Nederlands Anastasiadorp.
Locatie: De Bilt, Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt, Nederland (Er staat een wegbeschrijving op de site.)
Aanvang: 11 uur

Growing food is one of the most dangerous occupations on the face of this earth,
because you are in danger of becoming

FREE

Be the change.
Live the solution.

17 april


Een heel interessante aanvulling rond de mogelijkheden van bostuinieren (zie het nieuwsbericht van 10 april) kun je vinden in deze brochure: 'De Bostuin' van Robert Hart. Een bostuin is een hoofdzakelijk zichzelf onderhoudende, natuurlijke, biologische vruchten- en groentetuin die weinig aandacht en werk vraagt en toch overvloed schenkt. In de brochure vind je ook een aantal bomen, struiken en planten die het goed doen in een bostuin. Alvast een mooi begin en het nodigt uit om nu al meer informatie, mogelijke gewassen, zaden en stekjes te vinden en te verzamelen als voorbereiding op de inrichting van de eigen hectare.

Op de infodag werd de Ho'oponopono tekst voorgelezen. Het boeiende verhaal over een oude healing techniek uit HawaÔ die in wezen ook aansluit bij recente films zoals 'The Secret' en 'The Mosescode' en spirituele boeken zoals 'Een cursus in wonderen' en 'Spiegelogie'. Maar waar bvb. The Secret blijft steken op het (onbewuste) ego niveau, opereert Ho'oponopono vanuit het bovenbewuste ware Zelf waardoor je automatisch perfectie in je wereld schept.
Ik ben, die ik ben. Ik creŽer mijn realiteit en draag verantwoordelijkheid voor alle gebeurtenissen in de wereld. Alle materie is energie en alle energie is geest. En als geest zijn we allen verbonden in eenheid als vele druppels in de ene oceaan. Dit betekent in wezen dat ik enkel mezelf dien te helen, te veranderen, te transformeren en dat daardoor mijn realiteit en de wereld buiten mij ook mee verandert.
De actuele Ho'oponopono, een innerlijk proces van berouw, vergeving en transmutatie, is een dankbaar verzoek aan de Liefde om alle beperkende en negatieve energieŽn te vervangen door Haarzelf. Liefde bereikt dit door een helende stroom doorheen alle bewustzijnslagen te sturen (onderbewuste, bovenbewuste en dagbewustzijn). En de sleutel om jezelf (en dus uiteindelijk de hele wereld) met Liefde te vullen, is een heel eenvoudige techniek die we telkens kunnen toepassen als een probleem zich voordoet of een onverwerkt patroon zich aandient. Het is in wezen een zuiveringsmethode die toelaat om de verbinding met het Goddelijke 'Ik Ben' te heractiveren en alle blokkerende gedachten en herinneringen sinds het begin der schepping in jezelf te helen. In dit artikel wordt schematisch uitgelegd hoe en waarom Ho'oponopono werkt. Deze techniek kan (samen met 'The Work' van Byron Katie en de Spiegelogie fanclub) de harmonie in een leefgemeenschap ondersteunen en de onderlinge relaties tussen de bewoners open en liefdevol houden.

Vrede begint bij mij.
Het openingsnummer op onze infodag van 6 april. Nodig gerust de buren uit om luid mee te zingen.

10 april


In een gezellig zaaltje in het centrum van Gent kwamen op zondag 6 april ongeveer 60 mensen luisteren en genieten van een informatieve en boeiende Rivendell presentatie. Er is al een kort verslag van deze infodag en later zullen ook delen uit de PowerPoint en de video opname van deze namiddag op de website geplaatst worden. Een aantal nieuwe en enthousiaste kandidaat mede-bewoners hebben de kerngroep alvast wat groter gemaakt, waardoor de draagkracht en mogelijkheden van Rivendell ook ruimer worden. De intentie is om nu van start te gaan met een aantal creatieve groepen en/of werkgroepen. Dit is een volgende stap die we kunnen nemen met de bedoeling om nuttige en noodzakelijke informatie te verzamelen, om ervaring en kennis op te doen, om de eigen creativiteit en talenten te ontwikkelen en om het leven en wonen op Rivendell voor te bereiden.

Een hectare land waar een variŽteit van 300 verschillende eetbare gewassen groeien, is in staat de jaarlijkse voedselvoorziening voor zeven personen te garanderen. Daarnaast brengen andere kruiden en planten zelfvoorziening dichterbij op vlak van geneesmiddelen, kledij, lichaamsverzorging en nog veel meer. Het kan een belangrijke voorbereidende stap zijn om een database samen te stellen waarin een overzicht komt van bruikbare en eetbare flora om je hectare mee te beplanten. Een heel interessante (Engelstalige) website ter inspiratie daartoe is Plants For A Future, waar een database van meer dan 7000 eetbare en nuttige planten op verzameld staat. Blijkbaar bestaan er wereldwijd meer dan 20.000 soorten eetbare planten, terwijl 90% van onze plantenvoeding uit minder dan 20 soorten bestaat. En die worden dan meestal nog intensief geteeld en met chemicaliŽn behandeld, wat erosie, uitputting en vergiftiging van de landbouwgrond teweegbrengt.
Bostuinieren is een schitterend alternatief om zelfvoorziening en eenvoud dichterbij te brengen. Het vergt een lage energie en tijd input en levert een constante bron van gezond en krachtig voedsel. In een natuurlijke bosrijke omgeving wordt de grond immers niet bewerkt. Er ontstaat vanzelf een weelderige groei en een diversiteit aan planten en dieren. De kwaliteit en vruchtbaarheid van de bosgrond wordt (zonder ingrijpen) op natuurlijke wijze in stand gehouden en verbetert zelfs jaarlijks, gewoon door het samenspel der aanwezige fauna en flora.
Een natuurlijke en bosrijke omgeving kunnen we combineren met de aanplant van typische permacultuur planten. Dit zijn meestal doorlevende, vaste planten of zich zelf uitzaaiende gewassen. Zo verdwijnt ook de noodzaak om ieder jaar opnieuw te zaaien en planten. Een tweede voordeel is het gevarieerde toepassingsgebied van deze planten omdat ze verschillende functies vervullen in de tuin. Na een tijd doet de natuur en het ontstane biotoop alle werk voor ons en hoeven we enkel nog te oogsten.
Meer informatie op de voeding pagina, bij 'Leven van je hectare' staat een nieuwe alinea over bostuinieren.

5 april


Het belangrijke 17e hoofdstuk uit het basisboek 'Creating A Life Together' van Diana Leafe Christian kun je hier lezen in een Nederlandse vertaling. Het handelt over communicatie vaardigheden en conflict hantering, twee noodzakelijke peilers om een gezonde leefgemeenschap op te bouwen. Naast de reeds bestaande bronvisie en kernzinnen willen we later ook een dorpsvisie op punt stellen die een aantal thema's uit dit hoofdstuk zal behandelen. Deze dorpsvisie zal onder meer een common ground (gemeenschappelijke grond van morele waarden en normen), het Rivendell droombeeld en een geheel van afspraken en richtlijnen bevatten over het dagelijkse leven in het Ecodorp.

Nieuwe politieke partijen ontstaan (zie vorige nieuwsbericht) maar ook een andere visie op economie is reeds voorhanden. Daarin wordt de doodlopende en vernietigende neoliberale economie (gericht op groei en winst) vervangen door een spirituele economie die mensen terug in hun kracht plaatst en een beleid van niet-schaden vooropstelt.

(Met dank aan Lucy Hofman om deze bijdrages door te sturen samen met een prachtige tekening (De Zoemende Ceder), te bewonderen op de poŽzie pagina.)

Maart 2008

26 maart


Zondag 6 april 2008: Infodag Gaiadorp Rivendell

Een verhelderende namiddag voor al wie interesse heeft, verwantschap voelt, inspiratie zoekt
en het verhaal over de invulling van onze droom wil horen, zien en voelen.

Toegang vanaf 13 u 20 Ė Aanvang: 14 uur stipt
Locatie: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, Gent
Er staat een wegbeschrijving op de site.

Programma:
voorstelling Rivendell project (14 tot 17 uur)
pauze
vraag en antwoord
napraten en dialoog
(voorzie eventueel een lunchpakket als je plant om langer te blijven)

We leven in wonderlijke tijden
Met grote uitdagingen en ongekende mogelijkheden
Een krachtige roep weerklinkt in iedere ziel
Ontwaak en herinner je ware wonderlijke zelf
Zie het eeuwige Goddelijke licht in alle mensen en dingen
Eer het en hou er onvoorwaardelijk van
Eer de Aarde als je moeder en zie haar schoonheid
Zing dankliederen voor de overvloedige zegeningen in je leven
Weet dat ieder van ons zijn onmisbare en unieke rol speelt
Allen evenwaardig en gelijk
En weet dat de tijd gekomen is om onze dromen te leven
En een hemel op Aarde te brengen
Hier en nu

21 maart


Op zondag 16 maart kwamen de Rivendell kerngroep en mensen van Anastasiadorp Nederland een eerste maal samen om zich te verbinden. Een mooie en boeiende namiddag waar de eerste zaadjes geplant werden voor verdere samenwerking en uitwisseling.
Op de website van de Duitse initiatiefgroep voor de oprichting van een Anastasia dorp kun je een Nederlandstalige infobrochure (Info PDF) lezen over hun visie en doelstellingen. Het is een groot Ecodorp project van 200 gezinshectares elk met toegang tot energie, water en communicatiemiddelen en met een eigen school, winkel en ambachtencentrum. Hoewel het Duitse concept afwijkt van wat Rivendell Village beoogt, zijn er ook overeenkomsten en kan wederzijdse inspiratie en bevruchting ontstaan.

Al jaren probeert Dr. Laibow mensen bewust te maken over de gevolgen als de Codex Alimentarius internationaal van kracht wordt op 31-12-2009. In deze video legt ze uit hoe de Codex alles op gebied van voeding en supplementen wil reguleren en vastleggen waarbij niet de volksgezondheid prioriteit krijgt maar wel de grote concerns (farmacie, chemie, biotechniek, agrobusiness en medici), die op deze manier hun macht en middelen steeds verder kunnen uitbreiden ten koste van iedere Aardebewoner. Indien de codex aanvaard wordt door de deelnemende landen (waaronder ook BelgiŽ en Nederland) dan zijn de gevolgen hallucinant. De volledige controle over voeding, kruiden en supplementen wordt in handen gegeven van de machtigen der Aarde die helemaal niet willen dat mensen gezond zijn, helder denken en bewust worden. Ziekte is een lucratieve handel waar de farmacie en de medische wereld miljardenwinsten aan verdienen. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat gezonde voeding, kruiden, supplementen en 'alternatieve'geneeskunst vele zieken blijvend kan genezen en ook sterk preventief werkt. Deze evolutie willen de grote concerns en machtige lobbygroepen stopzetten door hun eigen normen en richtlijnen door te drukken. Enkele gevolgen van de Codex richtlijnen:

Hier kun je meer lezen: Dr. Rath Stichting - Dr. Rath Voordracht - Mike Adams - Jan Kraak.

Ondertussen zijn giftige producten en schadelijke practijken wťl toegestaan en wijd verspreid (aspartaam, duizenden additieven, fluoride (tandpasta), genetisch gemodificieerd voedsel, pesticiden, steriele zaden,...). Verder manipuleert multinational Monsanto volop gewassen en zaden (en ook dieren) om er nadien patent op te nemen en zo monopolie te verwerven. Er ontstaat een kruisbestuiving tussen gemanipuleerde gewassen en zuivere planten, waardoor alle oude rassen muteren en verdwijnen, de biodiversiteit aangetast wordt (50 jaar geleden groeiden nog 7000 appelvariŽteiten in Amerika, nu nog 2000) en iedereen afhankelijk wordt van de corrupte grootmacht en criminele industrie. Monsanto verkoopt ook steeds meer 'terminator' zaden waarvan de planten zelf geen zaad meer geven waardoor de boer telkens opnieuw GMO zaden dient aan te kopen.. Wie de zaadproductie beheerst, is namelijk meester over alle voeding. De hele natuur en het leven zelf worden gepatenteerde, gemanipuleerde en gedegenereerde handelswaar en niet langer vrij beschikbaar voor iedere wereldburger.
Opnieuw een reden om je stem te laten horen, politici aan te schrijven en bewuste keuzes te nemen. Zoals je voeding zelf telen in de eigen moestuin, volkstuin of op een hectare Moederland. Je oogst verse, krachtige, gezonde, levenschenkende producten op wandelafstand (geen vervuilend transport en vitamineverlies). Je kunt kiezen om iedere dag steeds meer levende voeding toe te voegen aan je menu naar eigen smaak, voorkeur en mogelijkheden (tot bvb. 75% van je maaltijden levend voedsel is). Of wellicht haal je zelfs 100 % zoals Anastasia. Het is eenvoudig, lekker en supergezond. In het Ecodorp kan ook een netwerk ontstaan van Rivendell bewoners die zelfgeteelde voeding en zaden onderling uitwisselen of lokaal verhandelen.

14 maart


Na het bezoek van Jan en Line aan de AriŤge blijft domein Baychenat een ernstig te overwegen mogelijkheid. Baychenat is gelegen in Laborie, een piepklein gehuchtje nabij Esplas De Serou. Binnenkort volgt het reisverslag en meer informatie.

Wordt Rusland een ecodorp natie? President Poetin en eerste minister Medvedev steunen alvast de ontwikkeling van hectares Moederland (Kin's Domain). Zij (h)erkennen de vele voordelen die ontstaan als mensen zelfvoorzienend en ecologisch gaan leven. In sommige regio's wordt nu land vrijgemaakt en onder bepaalde voorwaarden spotgoedkoop aangeboden aan kandidaat bewoners (0,1 euro per vierkante meter). In Rusland is ondertussen ook een eco-spirituele politieke partij ontstaan die de visie van Anastasia helpt realiseren en samenwerkt met de politieke partijen die Poetin steunen. Ook hier in BelgiŽ en Nederland kunnen we politici warm maken voor het Ecodorp concept. Momenteel werken we met de kerngroep rond een overtuigend dossier dat ook op Europees vlak voor verschuivingen kan zorgen. Het is absurd dat mensen die hun verantwoordelijkheid nemen door ecologisch en zelfvoorziend te willen leven, steeds worden belemmerd en ontmoedigd door ontelbare reglementen en wetten. Zoals bvb. de gedwongen afbraak van het zelfgebouwde ecohuis van Jan Husslage uit Nederland.
William KŲtke, de schrijver van het artikel, voorspelt in zijn boek Garden Planet de opkomst van een nieuwe samenleving waarin zelfdragende, duurzame, ecologische en kleinschalige gemeenschappen zullen bloeien en samenwerken. De industriŽle consumptie maatschappij die momenteel de Aarde blijft vernietigen en leegplunderen en vanuit egoÔsme en materialisme handelt, tekent in snel tempo haar eigen doodsvonnis. Organisch groeiend en geÔnspireerd door andere waarden (eenheid, creativiteit, liefde, dienstbaarheid, vrijheid, verantwoordelijkheid,...) ontstaat langzaam een nieuwe beschaving waar een universeel denkende mens zal kiezen om in harmonie en vrede te leven. Zelfdragende Ecodorpen zullen daarbij een cruciale rol spelen.

De Engelse documentaire Money As Debt, die reeds op de website stond, bestaat nu ook met Nederlandse ondertiteling. De film toont hoe het geld- en banksysteem ontstaan is en in feite op misleiding en oplichting stoelt. Het systeem draait op leningen, schulden en waardeloos digitaal of papiergeld. Dat dit onrechtvaardige monetaire kaartenhuisje ooit in elkaar zal klappen is onvermijdelijk. In plaats van een systeem van belastingen en afbetalingen kan overstapt worden op een overvloedsysteem. Dit principe is gebaseerd op het besef dat wij mensen op Aarde wat komen brengen. Mensen die wat brengen en delen hoeven niet te worden belast.
Een andere stap is de (politieke?) keuze om iedere wereldburger een basisinkomen te verschaffen. Het is een maatschappelijk en economisch haalbaar alternatief met vele voordelen (herwonnen vrijheid, bloeiende creativiteit, armoedebestrijding). In feite is het zelfs een fundamenteel geboorterecht van iedere mens: het recht op een menswaardig leven en een gelijkwaardig aandeel in natuurlijke rijkdommen. In Alaska wordt al jaren met succes een basisinkomen aan iedere inwoner verschaft.
Bedenk eens wat een vrijheid, broederschap en gelijkheid ontstaat als geld en lasten mensen niet langer bezwaren en iedereen een stukje van Moeder Aarde krijgt om voor te zorgen.
De Aarde was ooit gratis voor iedereen en kan dat opnieuw worden. Mensen waren ooit vrij en geen slaaf van een onrechtvaardig systeem. Het leven is stromende overvloed en nodigt mensen voortdurend uit in hun kracht te staan. Een onpeilbare innerlijke kracht die tot transformatie, verandering en home leidt (Heaven On Mother Earth).

4 maart


Jan en Line zijn op de terugweg naar Vlaanderen (zie de weblog) met boeiende verhalen en eventuele mogelijkheden. Meer daarover volgende keer.
Zowel in Zuid Frankrijk als in BelgiŽ en Nederland groeit ondertussen de belangstelling om mee te werken aan het Rivendell/Anastasia ecodorp project. In die mate dat wellicht de mogelijkheid ontstaat verschillende groepen en gemeenschappen op te starten. Zowel kleinere leefgemeenschappen (5 tot 10 hectares) die Vlaanderen verkiezen en bvb. een grote boerderij kopen en van daaruit naar zelfvoorziening streven, als grotere groepen die plaatsen opzoeken in het buitenland waar meer beschikbare ruimte is. De diverse gemeenschappen kunnen samenwerken en de factor die hen verbindt, is het streven naar een leven geÔnspireerd door de Rivendell visie en de Anastasia boeken.
Steeds meer (Belgische) boeren verkiezen te stoppen en hun boerderijen samen met de (landbouw)grond te verkopen. De investeringen en werkdruk zijn torenhoog geworden. Deze vrijgekomen grond betekent een reŽle kans om mensen de kans te geven een gezinshectare te verwerven, een kleinschalige gemeenschap op te starten, de (vaak vervuilde en uitgeputte) aarde terug vruchtbaar en levend te maken en door zelfvoorziening de economische druk te verlichten. Het verdient aanbeveling om op Europees vlak politieke beslissingen te initiŽren die het mogelijk maken gewestplannen te wijzigen zodat landbouwgrond ook als gezinshectares kunnen dienen waarop een ecologische woning mag gebouwd worden. Er wordt namelijk een win-win situatie gecreŽerd: de landbouwgrond krijgt een nuttige bestemming, de aarde en het milieu worden hersteld en beschermd, de afhankelijkheid van vervuilende energie- en afvalsystemen verdwijnt en de bewoners leven een stressloos en harmonieus bestaan in hernieuwd contact met de natuur en zichzelf. Een nuttige stap daartoe is het opmaken van een dossier waarin dit ecodorp/gezinshectare concept uitgebreid toegelicht wordt om politieke beleidsmensen tot nieuwe keuzes aan te moedigen.
Iedereen die zich aangesproken voelt door het Rivendell concept is dan ook welkom op 6 april of kan reageren via de website. Ook wie niet van plan is te emigreren naar Frankrijk of andere landen, maar toch verwantschap voelt en gelijkaardige initiatieven wil steunen in eigen land. Zo kunnen verbindingen en ontmoetingen ontstaan tussen gelijkgestemden die tot pioniersprojecten kunnen leiden op welke plaats dan ook.

Momenteel lees ik Anastasia deel 7: The Energy Of Life, waarin ook een hoofdstukje over terrorisme.
Zolang de gevestigde godsdiensten ons voorspiegelen dat er na dit aardse leven een hemel op ons wacht, dat er een mooie beloning en gelukkiger bestaan in het verschiet ligt (70 maagden voor iedere martelaar !), zolang zullen religieuze terroristen slachtoffers maken, geweld verafgoden en dit aardse 'tranendal' helpen vernietigen. De religieuze leiders der wereldgodsdiensten dienen samen te komen en alle dogma's en verhalen die verwijzen naar een zalig leven in een hemeldimensie (of een verdoemd leven in een heldimensie) uit te bannen. Zo zullen mensen niet langer focussen op een toekomstig paradijs, maar beseffen dat deze Aarde de plaats is waar een hemel ontstaat, en dat dit leven hier en nu jouw kans is om daaraan mee te werken.
Ook David Icke spreekt van het 'godsdienstprogramma' binnen de derde dimensiematrix, een al eeuwen durende indoctrinatie en misleiding door de grote godsdiensten, die de mensheid afhankelijk, angstig en schuldig houdt en verhindert dat wij onze Goddelijke scheppingskracht ontwikkelen. Dit Godprogramma (waar trouwens ook het New Age gedachtengoed, opgestegen meesters, guru's, enz...toe behoren) verhindert dat wij rechtstreeks contact maken met de innerlijke wijsheid, het Goddelijke lichtdeeltje, de Bron in onszelf.
Videotheek:

Februari 2008

20 februari


Een gastenboek pagina werd aan de website toegevoegd. Voel je trouwens helemaal vrij om een berichtje na te laten.
Er is een (voorlopige) flyer gemaakt om eventueel af te printen en door te geven aan mensen zonder internet of computer. En ook enkele aanvullingen in de videotheek:
Bastiaan co-creŽert een nieuwe wereld.

15 februari


Zondag 6 april 2008: Rivendell Infodag
--- --- Deze dag wordt ongetwijfeld een boeiende en leerrijke dag voor al wie interesse heeft, verwantschap voelt, inspiratie zoekt en het verhaal van onze Rivendell droom wil horen. Een dag waar gelijkgestemde mensen elkaar kunnen ontmoeten en vele vragen wellicht een antwoord krijgen. Er volgt nog een uitgebreider programma, maar noteer nu al 6 april als 'Ecodorp dag' in jouw agenda. Alvast welkom ! --- --- Aanvang: 14 uur - Locatie: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, Gent

13 februari


Het infomoment op 10 februari brengt enkele nieuwe mogelijke kandidaat bewoners samen. De voorstelling van ons project is voor de kerngroep een mooie voorbereiding tot de openbare infodag die nu vastgelegd wordt op 6 april in Gent.
Deze week gaat ook de website officieel in cyberspace en vertrekken Jan en Line op reis naar de AriŤge. Hun avonturen kun je volgen op de Weblog.

Tijdens het weekend vernemen we via internet het bericht dat Vladimir Megre in een interview vertelt dat Anastasia niet echt bestaat en hij de verhalen zelf verzonnen heeft. Het bericht is moeilijk te verifieren als waar of onwaar. En er blijft ook de mogelijkheid dat de schrijver Anastasia en hun zoon wil beschermen voor opdringerige fans en journalisten en daarom haar bestaan nu ontkent. Niettemin worden we alle vier geraakt door dit nieuws en wel op een positieve manier. Het werkt eerder bevrijdend en laat ons beseffen dat wijsheid en waarheid zoeken buiten jezelf altijd een omweg is. Het helpt ons om in onze eigen kracht te gaan staan en te focussen op wat wij vanuit de eigen ziel willen realiseren.
Uiteraard blijven de boeken een zuivere, prachtige en inspirerende visie uitdragen. Het wel of niet (fysieke) bestaan van Anastasia speelt daarin geen enkele rol. Het gaat nooit om de boodschapper, maar altijd om de boodschap. Door wie en hoe ideeŽn de wereld instromen is bijkomstig. Hoe die ideeŽn mensen beÔnvloeden, paradigma's veranderen en bewustzijn transformeren is uiteindelijk de hoofdzaak. Dit wordt trouwens bewezen door de boeken. Sinds hun verspreiding hebben wereldwijd vele, vele mensen terug contact gezocht met de wijsheid der natuur en de universele kennisbronnen. De energie of frequentie die via Anastasia (of Vladimir Megre) de mensheid binnenstroomt, is alvast een realiteit die niet ontkend kan worden. En wie de boeken leest met zijn hart herkent dadelijk de hoge en zuivere liefdestrilling.
De visie die beschreven staat in de Anastasia reeks resoneert met onze eigen ziel, ze maakt in ons wakker wat nog slapend was, ze brengt herinnering en herkenning, ze schetst een mogelijk pad naar een wereld van vrede en harmonie en biedt vele sleutels tot een gelukkig en gezond leven.

4 februari


Op de kernvergadering van 2 en 3 februari worden enkele belangrijke beslissingen genomen. Er komen twee info momenten: een eerste op 10 februari voor een kleine groep gemotiveerde pioniers die zich willen engageren als stichtende medebewoners van Rivendell. De bedoeling is om uiteindelijk een groep van 24 mensen samen te stellen die dit project willen helpen dragen.
Een tweede infodag wordt gepland op 6 april. Die staat open voor alle geÔnteresseerden, familie, vrienden en ook de kandidaten die via de website ons initiatief ontdekken. Op die dag vertellen we onze plannen en beantwoorden we alle vragen.
Ook vertrekken half februari een aantal mensen uit de kerngroep voor een kleine maand naar de AriŤge om de opgebouwde contacten levendig te houden, nieuwe mogelijkheden te verkennen en gesprekken met ecologische en andere burgemeesters op te starten.
Meer informatie:

Januari 2008

Na een korte 'pauze' is de Rivendell droom aan een tweede start begonnen. Drie jaar geleden zijn de eerste zaadjes geplant voor deze ecologische leefgemeenschap. Twee jaar geleden kwam een eerste groep samen van oorspronkelijk 10 mensen. Er werd veel vergaderd, gepraat, gelachen en nagedacht en ook een aantal mogelijkheden onderzocht en terreinen bezocht in BelgiŽ en het buitenland. Uit de samenkomsten zijn mooie initiatieven geboren (zoals crea weekenden en rookvrije fuiven) en dierbare vriendschappen ontstaan. Echt concrete resultaten op gebied van samenleven bleven evenwel uit.
Na de vele reis ervaringen tijdens de zomer van 2007 viel het wat stil rond Rivendell. Maar uit de oorspronkelijke groep is nu een kerngroep van 4 mensen overgebleven die hun droom stap voor stap wensen te realiseren. Hoe dit allemaal precies verloopt, wat de hindernissen en meevallers zijn en welke avonturen ons levenspad kruisen, kun je lezen op deze website en de weblog.

Tijdens deze januari maand worden hele intense en productieve vergaderingen gehouden met de kerngroep. Door samen denken en via kinsensus zijn diverse documenten ontstaan die de dragende omkadering vormen van de Rivendell gemeenschap. Deze documenten zullen geleidelijk aan op de website geplaatst worden. Voorlopig zijn reeds afgewerkt: de bronvisie, de basisprincipes (kernzinnen) en de beslissingsprocedure. En is er al een eerste aanzet tot een financiŽle constructie.

Meer informatie is te vinden in deze verslagen.

Glenn Callens

© Glenn Callens
Rivendell Village