Nieuws 2009

Nieuws overzicht 2009 - Je kunt inschrijven op de nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 26 (11 januari 09) - Iluvanya dossier - Bostuin - Indigo kinderen - Doornroosje
Nieuwsbrief nr. 27 (8 februari 09) - Hectarebewoning - Roundhouse - Liefdesscenes
Nieuwsbrief nr. 28 (22 maart 09) - Vrijheid en NWO - Petitie Kin's Domain - Vaccinaties
Nieuwsbrief nr. 29 (21 mei 09) - Beeldvorming - Een nieuwe wereld - Space of Love - Leonid Sharashkin

Nieuwsbrief nr. 30 (1 juli 09) - Verlof en reisaankondiging - Reisblog - Ecobouw en zonne-energie
Nieuwsbrief nr. 31 (22 oktober 09) - Evaluatieverslag Zomerreis 2009 - 17 nieuwe boeken
Nieuwsbrief nr. 32 (19 november 09) - Raduga Centrum voor Harmonie - Ecodorp filmpjes - Wie zijn wij?
Nieuwsbrief nr. 33 (14 december 09) - De wetenschap der verbeelding - Agenda pagina - Ecodorp Slavnoye

14 december

All that we are is the result of what we have thought.
What we think we become.

Boeddha

Iedere gedachte is een verzoek aan het Universum.
Elk woord is een gesprek met de Schepper.
Een handeling is een creatiedaad die jouw realiteit vorm geeft.

Want het Universum bestaat uit gedachtenstof, een fijnstoffelijke substantie die alles doordringt en waaruit alles is gemaakt. Mensen zijn denkwezens die leven in dit gedachtenveld. Een gedachte is een energievorm die de kracht bezit uit deze (gedachten)stof het ding te produceren dat door iemand verbeeld wordt. Een Mens vormt beelden in gedachten en door die gedachten in de vormloze stof in te prenten, worden ze dus ook gecreŽerd. Dit is wetenschap en wordt bevestigd door de kwantumfysika. Het vormloze is overal en altijd aanwezig en is onbegrensd, wat dus in wezen overvloed betekent. En gedachten zijn het middel om die overvloed uit het vormloze halen. Ofwel door vormen uit fysieke materie te creŽren, ofwel rechtstreeks uit het vormloze. Het is dus uitermate belangrijk te denken zoals jij wilt denken, die beelden te visualiseren die jij realiteit wilt zien worden, want je krijgt wat je vibreert. Niet makkelijk in deze wereld die overspoeld wordt door valse en negatieve beelden, gedachten en overtuigingen uit diverse hoeken en via vele kanalen. Wees alert op welke beelden je precies toelaat in je eigen microkosmos en aan welke gedachten je aandacht besteed.

Denk gezondheid, ook al is er ziekte.
Denk liefde, ongeacht de angst die zich als een virus overal verspreid in de wereld.
Denk overvloed, ongeacht de armoede die je misschien ziet en het tekort dat je ervaart.
Denk waarheid, ook al zijn er overal leugens en verschijnselen die het tegendeel suggereren.
Denk vrede, niettegenstaande barbaarse middelen als oorlog en geweld nog altijd toegepast worden om macht te verwerven.

De Vaderbron en het Universum wensen overvloed en geluk voor iedereen, want zo kan de Mens een nog zuiverder kanaal voor liefde worden en een nog betere co-creator met de Schepper zijn. In oorsprong is alles, de hele natuur, de hele Schepping, vriendelijk en goedaardig en in staat vanuit het vormloze ons te helpen en overvloed te schenken. Een essentiŽle voorwaarde is de intentie en de wens te koesteren dat jouw bedoelingen en dromen in harmonie zijn met het Goddelijke Scheppingsplan.
Er is overvloed, er is genoeg voor iedereen. Deze waarheid kan iedereen ervaren door de overal aanwezige overvloed te zien: ontelbare sterren, zandkorrels, planten, dieren, waterdruppels,...de hele natuur is een explosie van overvloedig leven, ťťn plant levert duizenden nieuwe zaden, de zon straalt ontelbare eeuwen lang en volstrekt onvoorwaardelijk haar miljarden lichtfotonen en warmte de ruimte in, enz. Er is genoeg geld, gezondheid, voedsel, drinkwater, energie, plaats, geluk, liefde,... Het stroomt voortdurend uit een onuitputtelijke Bron waar ieder Mens mee verbonden is. En iedereen kan delen in deze overvloed. Niet door middel van een economie (en onderwijssysteem) gebaseerd op competitie en concurrentie, waardoor angst voor tekort ontstaat of onvrede door afgunst en jaloezie . Maar wel door rechtstreekse creatie via het toepassen van de verbeeldingswetenschap. Nieuwe beelden maken en positieve gedachten denken en die in het kosmische gedachtenveld inprenten. Zo is het mogelijk om welzijn, geluk, rijkdom, overvloed te creŽren, niet ten koste van anderen of van de Aarde, maar op een manier waarbij iedereen en ook de Schepping er beter van wordt.
Kijk nooit naar de zichtbare voorraden, kijk altijd naar de onbeperkte mogelijkheden en rijkdommen in het vormloze en weet dat ze naar je toekomen zo snel als je ze kunt ontvangen en gebruiken. Denk groots en maak schitterende beelden. Twijfel nooit, maar wees absoluut overtuigd en vol vertrouwen dat het werkelijkheid wordt.

Hier volgen enkele sleutels (er zijn er nog meer en er zijn ook nog andere creatietechnieken).
Meer sleutels kun je lezen op mijn reisblog berichten: Co-creatie en Puivert.
De wetenschap der verbeelding is wellicht het mooiste en grootste 'geheim' dat heden ten dage ontsluierd wordt.
Dit belangrijke vermogen bezit de kracht om alles te transformeren, zowel onszelf als de wereld.
Meer weten? Lees bvb. Anastasia, de boeken van Esther & Jerry Hicks of The Science Of Getting Rich.

You are never given a dream without also being given the power to make it true.

Niets is krachtiger dan een idee waarvoor de tijd gekomen is.

Zoals Anastasia beschrijft in de Zoemende Ceders boeken creŽerden in lang vervlogen tijden heilige mannen en vrouwen in samenspraak met de Schepper schitterende beelden die een gouden toekomst voor de mensheid garandeerden. Met mooie woorden en inspirerende taal brachten zij deze beelden van harmonie en liefde tot bij de mensen, die dan meehielpen om ze te creŽren tot werkelijkheid. Later kwamen andere en minder zuivere priesters die zich afsloten van de inspiratie van de Schepper en eigen, duistere beelden in de wereld brachten die onvrijheid en angst bij de mensen aanwakkerden. Onze huidige leiders en economische, politieke en religieuze topfiguren leven nog altijd in de naweeŽn van deze donkere beelden, niettegenstaande er ondertussen overal en volop nieuwe en hoopvolle beelden en initiatieven ontstaan.
Nieuwe leiders kunnen nu opstaan en hun stem laten horen, en vanuit innige verbinding met de Schepper een gouden toekomst voor de mensheid van de nodige beelden voorzien. Beelden en woorden die onvermijdelijk tot werkelijkheid zullen worden omdat materie altijd energie volgt en ideeŽn die gedragen worden door voldoende mensen altijd realiteit worden. Ieder mens kan een leider zijn in deze nieuwe wereld, want iedere mens bezit de kracht om co-creator te zijn en mee te helpen nieuwe en mooie beelden op Aarde te brengen.
Beelden die enthousiast en warm maken en spreken over:

Anastasia beheerst de kunst der verbeeldingswetenschap tot in de perfectie en gebruikt haar scheppingskracht om een mooie en betere wereld te creŽren. De wereldwijde fysieke manifestatie van haar dromen zijn daar het bewijs van. Zonder strijd noch geweld transformeert zij, samen met duizenden Mensen, onze prachtige planeet. Door nieuwe beelden te maken en deze te voeden en krachtig te maken, ontstaat van binnenuit een nieuwe realiteit, geweldloos en zacht. Mensen kunnen nu opnieuw bewust hun innerlijke kracht (h)erkennen en als soevereine Lichtwezens en Co-creators hun intentie, hun wil en hun liefde inzetten om, in samenspraak met de Schepper en met elkaar, de mooiste beelden en een schitterende wereld tot leven te dromen. Zo gaan we samen op weg naar een gouden toekomst vol liefde, overvloed, vrede, schoonheid en harmonie voor iedereen, niet door strijd en revolutie, maar door co-creatie en verbinding.
Ware leiders zijn Mensen die vanuit (bewuste of onbewuste) verbinding leven met de Schepper, met God, met het Universum. Zij kiezen liefde als grondslag voor hun leven en hun beslissingen. Hun enige doel is een wereld creŽren waar iedereen gelukkig is.

Ben jij ook zo'n een ware leider, een creator van nieuwe beelden, een inspirator voor anderen,
een bedenker van mooie dromen, een verzamelaar van positieve ideeŽn, een kanaal voor onvoorwaardelijke liefde ?

Wees welkom op een nieuwe Aarde, waar nu een glorieus tijdperk aanbreekt.
Een era van eenheid en broederschap.
Een tijdperk van vreugde en passie.
Een leven vol wonderlijke mogelijkheden en creaties.
Een herontdekking van Spirit en Schepper.
Een bestaan waar we enkel nog Liefde Zijn.

we leven in wonderlijke tijden
met grote uitdagingen en ongekende mogelijkheden
een krachtige roep weerklinkt in iedere ziel
ontwaak, en herinner je ware wonderlijke zelf
zie het eeuwige, goddelijke licht in alle mensen en dingen
eer het en hou er onvoorwaardelijk van
eer de aarde als je moeder en zie haar schoonheid
zing dankliederen voor de overvloedige zegeningen in je leven
weet dat ieder van ons zijn onmisbare en unieke rol speelt
allen evenwaardig en gelijk
en weet dat de tijd gekomen is om onze dromen te leven
en een hemel op aarde te brengen
hier en nu

Eenvoudig en zelfgebouwd huisje, een combinatie van leem, hout, glas en steen, veelal recyclage materiaal.

Keep your face to the sunshine, and you cannot see the shadow.

19 november

Some day, after we have mastered the winds, the waves, the tides and gravity, we shall harness the energies of love.
And then, for the second time in the history of the world, Man will discover fire.

Teilhard de Chardin

Onlangs had ik het genoegen een boeiende en intensieve cursus te kunnen bijwonen, waar we leerden oefenen met het creŽren en beleven van een Ruimte van Liefde en andere vermogens die beschreven staan in de Anastasia boekenreeks. Vermogens die inherent bij het Mens-zijn horen, soms vaak nog latent en slapend, maar in deze transformerende tijden steeds meer ontwakend bij iedereen. Anastasia is een onvoorwaardelijk geliefd kind van de Vadergod, net zoals wij allemaal, en Mensen zijn geschapen naar het evenbeeld van de Schepper, met (in potentie) dezelfde krachten en gaven. Grootse tijden en mogelijkheden liggen dan ook in het verschiet, wanneer wij ons terug verbinden met de Vader en bewust meewerken aan het Scheppingsplan en aan Zijn droom die Hij voor ieder van ons heeft.
Technologische innovaties die ons leven schijnbaar zo comfortabel en makkelijk maken, zoals computer, internet, tv, gsm, auto, vliegtuig,... zijn fysieke 3D surrogaten voor enkele van die slapende vermogens in iedere Mens, zoals telepathie, helderzien en astraal reizen. Internet is een rijke bron van informatie en veroorzaakt een gevoel van verbondenheid en eenheid door de wereldwijde en snelle communicatie. Maar de database van het Universum (Akashaveld) is onmetelijk groter en bevat alles wat is, was en zal zijn en kan door iedere Mens vrij geraadpleegd worden, net zoals Anastasia doet. Ons eigen brein is een super bio-computer die, wanneer hij op volle kracht werkt, alle bestaande laptops en pc's tot primitief speelgoed reduceert. Ook daarvan lezen we enkele knappe staaltjes in de boeken. En onze diepste Essentie weet zich verbonden in eenheid met alle bewuste en onbewuste wezens, als druppels water die samen een oceaan vormen. Ieder wezen is een uniek, onmisbaar en onlosmakelijk deeltje van het Grote Geheel. Er zijn nog meer voorbeelden, maar zo vormen deze technologische gadgets rondom ons het materiŽle verlengstuk van onze eigen spirituele gaven. Deze vermogens horen bij de huidige mondiale bewustzijnsverruiming en luiden de volgende evolutiefase der mensheid in. Ze kunnen zowel ten goede (dienstbaarheid aan het Scheppingsplan) als ten kwade (eigen egogewin) gebruikt worden.

"De woorden die een droom beschrijven, zetten een enorme energie in beweging. Een Mens creŽert zijn toekomst door zijn dromen en gedachten.
Geloof me, Vladimir, alles zal zich voor ons tweeŽn precies zo voltrekken als ik net heb beschreven.
Maar ook jij bent vrij in je droom, en je kunt alles veranderen wat je wilt door andere woorden uit te spreken.
Je bent vrij, iedere Mens is een schepper voor zichzelf"

Anastasia, boek 5

Zoals Anastasia overvloedig demonstreert kunnen we ons potentieel terug ten volle (leren) benutten en be-leven en totale harmonie en vrede bereiken via de volgende 11 sleutels:

Watch your thoughts, for they become words.
Watch your words, for they become actions.
Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.

De oefenweek in Nederland werd liefdevol en doeltreffend begeleid door Vladimir Novikov en Yulia Sahno, die in Rusland ondertussen reeds dertig Centra voor Harmonie hebben opgestart. In Nederland is onlangs het eerste centrum buiten Rusland van start gegaan: Raduga, wat regenboog betekent. De bedoeling is bewust meebouwen aan een nieuwe wereld door krachtige beelden van harmonie en geluk te creŽren, door Aarde en Mensen energetisch te helen en door de innerlijke vermogens te activeren om ten goede te gebruiken. Mede dank zij een snel groeiende aanhang manifesteert de mooie droom van Anastasia zich nu onvermijdelijk op Aarde. Daarom spreken Anastasia, Novikov en vele anderen over het einde van het duistere tijdperk en de creatie en geboorte van een gouden tijd waar overvloed, geluk en liefde voor iedereen vanzelfsprekend worden. Door het collectief creŽren van vele positieve beelden, de verhoging en reiniging van onze veldstructuur via o.m. een gezonde levensstijl en de bewuste intentie om iedereen gelukkig te maken en vreugde te schenken, transformeren we de energetische lagen van deze wereld.
De creatie van een zelfvoorzienende voedseltuin op een familiedomein, het zorg dragen voor een stukje van moeder Aarde, het laten geboren worden van een veld van liefde vanuit het hart en het opnemen van de eigen, unieke taak in het Scheppinsplan, worden enkele van de krachtige fundamenten die dit nieuwe tijdperk zullen verankeren op Aarde.
Zo evolueren we van een patriarchale en piramidale werkelijkheid, waar een kleine elite alle macht, kennis en rijkdom bezit; naar een holografische werkelijkheid waar we in verbinding staan met onze Goddelijke kern, alle bronnen voor iedereen toegankelijk zijn en alle overvloed vrijelijk gedeeld wordt.
Weet ook dat deze nieuwe wereld reeds bestaat op een hoger plan en hij bereikbaar is via denken en voelen. Hoe meer Mensen zich verbinden met deze beelden, hoe sneller de droom op Aarde tot aanzien komt. Veel van deze beelden vind je terug in de Anastasia boekenreeks en op deze website, maar iedereen kan zelf positieve beelden en gedachten bedenken en een mooie toekomstdroom voor zichzelf en de Aarde creŽren. Deze 'beeldenkunst' is wellicht de beste methode om de vele negatieve beelden en overtuigingen te neutraliseren, die voortdurend via allerhande media de huiskamer (en ons innerlijke veld) binnenkomen.
Het enige woord dat we uit onze woordenboeken dienen te schrappen is 'onmogelijk', want alles is mogelijk als onze ontwaakte creatievermogens vanuit onvoorwaardelijke liefde deze mooie dromen zullen manifesteren. Wij Mensen zelf zullen bewust en samen een nieuwe en prachtige wereld creŽren om in te leven. Meer nog, deze geboorte is volop aan de gang en is niet meer te stoppen.

The old Lakota was wise.
He knew that man's heart away from nature becomes hard;
he knew that lack of respect for growing, living things soon led to lack of respect for humans too.


Lemen huisje op familiedomein.

A human being is part of the whole, called by us 'Universe', a part limited in time and space.
He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest - a kind of optical delusion of his consciousness.
This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us.
Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace
all living creatures and the whole [of] nature in its beauty.

Albert Einstein

22 oktober

Maak geen plannen. Laat je leiden. Leef vanuit het moment.
Maak je geen zorgen. Alles is perfect.
Geniet. Speel. Dans.

De lange prospectiereis van exact 100 dagen naar Zuid Frankrijk zit erop en heeft heel wat inzichten, belevenissen en transformaties gebracht,
waarvan sommige op mijn reisblog verzameld staan. De oorspronkelijke opzet van de reis was veelvoudig.

Niet alleen is dit uiteindelijk allemaal gelukt, maar ook nieuwe wegen zijn helder geworden om het doel te bereiken.
Heel mooi en nuttig, want tenslotte is de creatie van een familiedomein dorp een pad dat nog niet vaak bewandeld werd (alleen in Rusland bestaan opgestarte projecten).
Alles dient ontdekt te worden, als echte pioniers. Hier volgt een evaluatie van wat de reis mij heeft bijgebracht en wat duidelijk is geworden.

Je zelf voorbereiden op de aardeveranderingen is simpel.
Zoek een manier om je leven in vreugde en geluk te leven.

De Hathors

Evaluatieverslag van de zomerreis 2009.

Doe wat je wilt.
Zonder schaamte, zonder spijt, zonder schuldgevoel.

Maria Magdalena

Besluit

Het Rivendell avontuur begon vele jaren geleden toen ik steeds sterker de noodzaak voelde een nieuwe richting in te slaan en een ander leven voor mezelf te creŽren. En wat ooit begon als een eenvoudig beeld in mijn geest is ondertussen uitgegroeid tot een uitgebreid project met vele vertakkingen en onderdelen en een inspiratiebron voor vele mensen. Maar het oorspronkelijke beeld valt ongeveer als volgt te beschrijven.
Met vrienden en geliefden op een mooie, groene plaats een stressvrij, gezond en liefdevol leven uitbouwen in harmonie met mens en natuur. Tijd nemen voor mezelf, voor leuke en boeiende activiteiten, voor echt contact met medemensen. Genieten, spelen, creŽren, dromen. Een evenwicht zoeken tussen creativiteit, ontspanning en zelfrealisatie en in dienstbaarheid meebouwen aan een hemel op Aarde voor iedereen.
Dit is nog altijd mijn drijfveer en motivatie en ook de tijdsgeest wijst steeds meer die richting uit. Gelijkgestemden die zich verbinden met elkaar en de Aarde (Gaia) terug als moeder en godin eren, vormen de grootste kracht tot verandering. Het ontwaken en de terugkeer van het Vrouwelijke en de toename van kosmisch licht (= informatie) in het zonnestelsel ondersteunen een grote, wereldwijde en ongeziene geboorte, een groene en spirituele revolutie met een nieuwe religie (liefde), een nieuwe filosofie (waarheid) en een nieuwe wetenschap (gnosis). Er ontwikkelt zich een hartbeschaving op Aarde waar steeds meer zielen aan willen meewerken. En de ideale woon- en leefplekken om de geboorte en ontwikkeling van deze nieuwe beschaving en deze nieuwe mens te voeden en inspireren, zijn niet de huidige steden, maar kleine ecologische groene en zelfvoorzienende gemeenschappen.
Toen later de boeken van Anastasia op mijn pad kwamen, vielen heel wat puzzelstukjes op hun plaats. De eenvoud, kracht, waarheid en praktische toepasbaarheid van haar visie zorgden voor diepe herkenning en een stroom van creatieve inspiratie. Haar (eeuwenoude) inzichten over leven in harmonie met 'al wat is' kunnen helpen om de ecodorpen van de toekomst vorm te geven. En dan vooral wat betreft haar stokpaardjes zoals familiedomeinen, voedseltuintjes, educatie, natuurlijke zwangerschap en geboorte, kruidengeneeskunst, eenvoud en geweldloosheid.
Nu, voor sommigen zijn dit misschien allemaal zweverige en zware woorden, maar Jezus zei het wat eenvoudiger: 'wordt terug als kinderen'. Laten we dus als kinderen en vriendjes gezellig en zonder ruzie samen spelen. Leuke spelletjes zoals zingen, dansen, lachen, muziek maken, plantjes verzorgen, vergeten groenten kweken, geneeskruiden telen, zalfjes maken, bomen bewonderen, lekker eten, hobbithuisjes bouwen, lemen wanden versieren met keramiek, babbelen over vrije energie, samen een vijver maken, kinderen met warmte omhullen en begeleiden, praten met dieren, mediteren met de sterren, wandelen in de bossen, paddestoelen zoeken, overvloed delen, vreugde en cadeautjes schenken, masseren, boetseren, schilderen, verhalen vertellen, liefhebben, knuffelen, elkaar gelukkig maken... :-)

Mijn reis heeft mij wijzer gemaakt (zoals alle reizen doen) en nog meer overtuigd om mijn droom en waarheid voluit te leven.
'Pas ŗ pas' zeggen de Katharen en zo ga ik verder en kom stap na stap dichter bij meer vrijheid, vreugde en liefde.

Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty.

Take care of the earth and she will take care of you..

Dit clipje stond ook al op de reisblog (bij Maya), maar graag deel ik nogmaals de muzikale boodschap.
Een nieuwe dag breekt aan voor wie het hart opent en meer licht en liefde toelaat.

Can't you feel a brand new day?

B E H A V I N G     A S     I F     T H E     G O D
I N     A L L     L I F E     M A T T E R E D

1 juli

Find a family
Plant a forest
Rule your mind
And laugh with the gods

David Wolfe

Schitterend nieuws uit Colorado (USA). Joyce Morris (Colorado Kin's Domains) en haar team hebben goedkeuring ťn de nodige fondsen (schenkingen) verworven om de eerste stappen te zetten naar de realisatie en bouw van een 'eeuwig duurzaam' familiedomein-dorp in Amerika. Deze 'Ark Conservation Ranch' wordt een demonstratie dorp waar de inzichten uit de Anastasia boekenreeks tot leven zullen komen. Op die manier worden de haalbaarheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid en schoonheid van een familiedomein-dorp duidelijk zichtbaar en verifieerbaar en zal dit helpen de transitie naar een nieuwe samenleving te versoepelen en de vele voordelen en urgente noodzakelijkheid van een 'eeuwig duurzame' levensstijl te promoten en te leven. Dit eerste levensvatbaar dorp zal in Amerika de weg openen naar steeds meer nieuwe ecologische nederzettingen die vrijheid, welzijn en kwaliteit terugbrengen. De bedoeling is om nieuwe opstartende familiedomein-dorpen (momenteel 15 initiatieven in USA) te begeleiden en te financieren via schenkingen van allerhande profit en non-profit instanties, stichtingen, autoriteiten en individuen. Het bedrag der schenking omvat de aankoop van het terrein, rudimentaire inrichting van de nederzetting, bouw van de low-impact huizen, alle benodigde planten en bomen om de familiedomeinen zelfvoorzienend te krijgen en drie jaar geldelijke steun om de overgang naar volledige autarkie te garanderen. Deze manier van financieren is trouwens rechtstreeks gebaseerd op hoofdstuk 7: 'De Biljonair' uit boek 8.1 (The New Civilisation). De vertaling van dit schitterend en inspirend verhaal volgt later nog op de website.

Tijdens de zomer wordt een nieuwe reis naar Zuid Frankrijk (en misschien ook Wales) gepland.
De bedoeling is vrienden te bezoeken, mogelijke terreinen te bekijken en verder te netwerken in het land der Katharen.
Je kunt de reisavonturen volgen via deze weblog: Home is where the heart is singing.
Nog een fijne en zonnige vakantie aan iedereen en graag tot een volgende keer in cyberspace of wie weet op Rivendell.
Oneís destination is never a place, but a new way of seeing things. (Henry Miller)

Life is the journey.
Love is the answer.

21 mei

The end of the world is cancelled.
New thoughts of creation now take the power.

Gedachten zijn krachten die onze wereld vormgeven en creŽren. Gedachten worden namelijk beelden en verhalen die, wanneer ze lang en intens genoeg herhaald worden, uiteindelijk werkelijkheid worden in de materiŽle wereld. Energie volgt gedachten en wordt materie. Het zit ook letterlijk verborgen in het woord 'ver-beeld-ding': een beeld dat eerst nog ver(af) is, wordt een ding. Of 'imagination' in het Engels: een 'image' vormt een 'nation': beelden creŽren landen en volkeren. Beelden (gevoed door gevoel en wil) zijn hele krachtige scheppingsmiddelen. You are given the gifts of the gods, you create your reality according to your beliefs (Seth). Kies dus zorgvuldig welke gedachten en beelden je wilt toelaten, aandacht schenken en cultiveren want ze bepalen je eigen gemoedsgesteldheid, gezondheid en toekomst. All that you think, say, and do, shapes the world with your truth. Accept and bless all you have made my friend, tomorrow you can choose again. (Faith Rivera).
Anastasia vertelt dat al eeuwenlang voortdurend valse en misleidende ideeŽn en beelden ingeprent worden in de mensheid. Deze beelden beÔnvloeden en programmeren het bewustzijn en bepalen onze overtuigingen, gedachten en handelingen. Ze installeren angst, afhankelijkheid, leugens en volgzaamheid in de mensheid en leiden naar verdeeldheid en strijd. In vroegere tijdvakken werd deze beeldvorming vooral gestuurd door heersende priesterkastes, kerkinstituten, edelen en koningshuizen. Mensen werden onbewust en onwetend gehouden en alle waarheid, oorspronkelijke kennis en wijze mannen en vrouwen uitgeroeid (Indianen, Aboriginals, Katharen, heksen,...). Onbewust schenken Mensen hun kracht en energie aan deze beeldverhalen en scheppen daardoor nog altijd een wrange realiteit.
In de huidige tijd bestoken allerhande media onze zintuigen met een overvloed aan beelden, ideeŽn en informatie die ons wezen soms overbelasten. Veel van deze beelden en info worden nog altijd bepaald en gestuurd door dezelfde machtsinstituten, vaak met verborgen en duistere agenda's. Het gevolg is een waanzin wereld waar iedereen verwikkeld zit in een uitzichtloze overlevingsstrijd en waar het ongebreidelde materialisme natuur en planeet vernietigt en de Mens reduceert tot een inwisselbare werkrobot. Velen zitten nog steeds gevangen in het spinnenweb van deze oude matrix die slechts in stand wordt gehouden door onze vastgeroeste gedachten, het telkens reageren vanuit ego en het herhalen van steeds dezelfde keuzes. Maar... deze wereld verdwijnt nu omdat het Leven (wij zelf dus) nieuwe toekomstbeelden laat ontwaken in steeds meer zielen. Deze wereldorde is voorbij omdat het een illusie is die niet langer gevoed wordt door onze energie en aandacht, omdat we wakker worden voor ons ware, liefdevolle en wijze Zelf.

Changing our future begins with changing our stories.

David Korten

Want opmerkelijk genoeg en voor het eerst sinds mensenheugenis stroomt nu een overvloed aan nieuwe en positieve ideeŽn volop de wereld in. Een ongelofelijke kentering is aan de gang, een ongeziene transitie is bezig, wellicht voor velen nu nog onmerkbaar, maar de signalen en veranderingen zijn overduidelijk. Wereld en mensheid verlaten de systemen en ideologieŽn waar macht, vernietiging en armoede de scepter zwaaien en evolueren naar nieuwe overtuigingen en inzichten, naar nieuwe beelden die meer ecologie, samenwerking en overvloed op Aarde brengen. Deze transformerende gedachten en beelden bezitten een grote kracht en zullen onvermijdelijk een prachtige wereld tot aanzien brengen. Veel van die beelden zijn trouwens ook terug te vinden in de Anastasia boekenreeks en veroorzaken directe herkenning en verbinding bij talrijke lezers. Het is alsof een venster in onze ziel wordt opengemaakt en het licht plots volop kan schijnen om de onwetendheid te verdrijven. Alsof eeuwen van misleiding weggevaagd worden en langzaam het besef groeit van de inherente, onvoorstelbare kracht en souvereiniteit van iedere Mens. Alsof diepgewortelde kennis en waarheid opgewekt worden tot ons rechtmatige erfdeel. Alsof we wakker gekust worden door de Liefde zelf.
Steeds meer Mensen bevestigen niet langer de oude, voorbijgestreefde wereld die bestaat uit beelden van afscheiding, geweld en strijd. Hun energie, aandacht en bewustzijn richten ze steeds meer op Leven in Vrijheid, Samenwerking, Overvloed en Liefde. Bewuste Mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en creŽren een nieuwe toekomst door hun gedachten en hun verhaal te wijzigen. Deze energie verschuiving in elk van ons, deze verplaatsing van de aandacht is zo opvallend dat ook de media er niet meer omheen kunnen.
Paul Hawken toont op de 'Bioneers' conferentie een lijst van honderdduizenden groepen en organisaties die wereldwijd werken aan een rechtvaardige, duurzame en liefdevolle wereld. Miljoenen Mensen kiezen bewust een nieuwe richting en beÔnvloeden vrienden, familie en omgeving waardoor een sneeuwbal effect ontstaat. Het tij is niet te keren, de geboorte niet te stoppen. Wat wij ervaren is de evolutiesprong naar Universele Mens en Co-Creator met de Bron. Wat wij beleven en leven is de ommezwaai van een wereld geregeerd door een machtsimperium naar een wereld van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Wat wij nu creŽren is een duurzame, ecologische beschaving die alle leven ondersteunt en respecteert. En deze nieuwe wereld ontstaat bijna als vanzelf omdat steeds meer Mensen inzien dat de oude (macht)systemen niet werken (economie, politiek, religie, pharmacie,...) en enkel ten dienste staan van enkelen.

'Een nieuwe hemel' is het opkomen van een totaal veranderde toestand van het menselijke bewustzijn
en 'een nieuwe aarde' is de afspiegeling daarvan in de stoffelijke wereld.

Eckhart Tolle

Het Grote Werk is begonnen, de co-creatie van een nieuw Tijdperk is overal volop aan de gang.
Iedereen wordt geroepen, dus wordt wakker, kom erbij en doe mee !
Kies nieuwe beelden, nieuwe verhalen, nieuwe gedachten, nieuwe idealen.
Laat de oude wereld los en verbeeld je een nieuwe toekomst.
Wij zijn het Leven zelf.
Eeuwig Bewustzijn.
Ervarend en scheppend, spelend en genietend.
Laten we een nieuw spel beginnen, een nieuw scenario schrijven.
Laten we het hier en nu doen !
Laten we het samen doen.

Anastasia nodigt ieder Mens uit om een familieboek te schrijven waarin nieuwe beelden en inzichten en machtige dromen en verhalen opgetekend worden voor onszelf en het nageslacht. Een boek vol oorspronkelijke wijsheid en waarheid uit de innerlijke schatkist van het hart. Het streven naar zelfvoorziening, het toepassen van spirituele permacultuur, het cultiveren van een ecovoudige levensstijl, de reconnectie met de natuur, het toelaten van nieuwe educatievormen, het samenwerken met elkaar en de natuurwezens, co-creatie met de Bron, het groeien in vrijheid en liefde, het werken aan een droom, het ontwikkelen van een hartbeschaving op Aarde,...dit alles en nog veel meer betekent een onschatbare rijkdom aan kennis en ervaringen die samen het Grote Boek van het Leven zullen vormen. Een boek waar de wijsheid der natuur en de geheimen der kosmos zich zullen openbaren en de lezers zal helpen een Meester, een Kunstenaar en een Creator te worden. (Deze website is trouwens een deel van mijn eigen familieboek). En hieronder lees je het voorwoord uit het familieboek van Jan.

"Dit boek schrijf ik voor jou, kinderen, kleinkinderen, kinderen van de Aarde, van het leven. In dit boek schrijf ik mijn gedachten, gevoelens over de creatie van een paradijs op Aarde.

Wat ik geleerd heb is niet zo bruikbaar voor dit doel. Blind luisteren, vertrouwen op dode techniek en financiŽle realiteit zijn mij wel aangeleerd, maar zijn in de levende wereld te doods om er iets aan te hebben. De wereld lijkt nu meer op een nachtmerrie waar iedereen van weet dat het de verkeerde kant uitgaat. Maar tegelijk zijn we er zo verslaafd aan geraakt dat slechts weinigen zien wat ze kunnen doen om uit deze nachtmerrie te ontwaken. Ze weten dat het niet goed voor hen is, maar toch klampen ze zich vast. Dit is waar ik nu in leef. In dit boek vertel ik mijn dromen en hoe ik ze stap voor stap 'crealiseer'. Wat hierin de belangrijkste stappen waren tot nu toe is het bewust worden en het leven zien... echt zien. Het leven toont zich heel snel in het leven rondom je als je het opnieuw toelaat. Mensen rondom worden mee bewust en het leven onthult zich.
Welkom lieve kind, welkom op deze prachtige planeet, leer van het leven en weet dat je er deel van uitmaakt voor altijd, het leven is wat jij bent, en ik ook."

Uit Jan's familieboek

Remember your dreams...
and dance, dance, dance...

The time of the lonely wolf is over.
Gather yourselves!
Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.
All that you do now must be done in a sacred manner and in celebration.
We are the ones we have been waiting for.

Hopi Elder

22 maart

The secret of happiness is freedom.
The secret of freedom is courage.

Thucydides

Hoe vrij is de Mens werkelijk, vaak onbewust levend op dit dichte Aardse dimensievlak? Er is vooreerst de individuele gevangenis die we (vaak uit zelfbescherming) eigenhandig rondom onszelf optrekken en in stand houden. Het energetische traliewerk rond deze kooi bestaat uit onze angsten, conditioneringen, overtuigingen en oordelen. Vele bewuste en onbewuste mentaal/emotionele lagen scheiden ons van de vrije ziel die we in wezen zijn.
Een volgende beperking zijn onze voertuigen in de lagere dimensies (fysiek, etherisch, astraal lichaam) en de natuurwetten (zwaartekracht, karma,..) die op Aarde gelden.
En er is ook de globale matrix, het Aardse speelveld waarin we geboren worden, en wat sinds eeuwen gestuurd en bestuurd wordt door macht, geld en geweld. Een strikt gereglementeerde wereldorde die steeds minder ruimte laat om vrijheid en geluk te proeven. De matrix methodes om onze vrijheid te ketenen en Mensen tot slaafse schapen te reduceren zijn ondertussen zo geraffineerd en ingeburgerd dat velen de gouden gevangenis niet langer opmerken waar ze in verstrikt zijn geraakt.
Zoals Goethe al zei: None are so hopelessly enslaved as those who falsely believe they are free.
En het vergt inderdaad heel wat moed en doorzettingsvermogen om jezelf vrij te maken uit de programma's der nieuwe wereld orde. De sleutel om deze gevangenissen te slechten is gewoon nee te zeggen en (terug) als soeverein wezen te leven vanuit je hart en zo steeds meer liefde en creativiteit de wereld in te laten stromen. Dit gebeurt door bewustwording en zelfeducatie. Nee zeggen lijkt makkelijk maar is het niet, verwend als we zijn door de verzorgingsstaat, misleid door de media en afgeleid door werk, brood en spelen.
Het grappige is nu dat de donkere en negatieve kant in en buiten onszelf ons eigenlijk helpt het juiste pad te kiezen en steeds te groeien in wakkerheid. Wie namelijk het duister niet kent, zal nimmer het licht opzoeken. En hoe meer mensen de lichtzijde in henzelf activeren, hoe sneller we samen een liefdesplaneet creŽren. Dit leidt tot een tweede vaststelling. De voorspelde doemscenario's vinden (voorlopig) niet plaats (wereldwijde monetaire crash, derde wereldoorlog, atoomaanvallen, virusgenocide,...). Dit zou er kunnen op wijzen dat de kritische massa bereikt is (het percentage der bewuste mensheid dat nodig is om blijvende transformatie en positieve verandering te vestigen). En dat we momenteel de evolutiespiraal herschrijven en een gouden tijdperk co-creŽren. Ook Anastasia meent dat de priesterkastes (machtselite en Illuminati) beseffen dat hun heerschappij ten einde is en de grootschalige ontsluiering en het massale ontwaken der mensheid niet te stuiten vallen. De onmisbare taak van het kwade om zielen naar steeds grotere vormen van liefde en bewustzijn te stuwen, krijgt een nieuwe invulling.

Those who desire to give up freedom in order to gain security will not have, nor do they deserve, either one.

Benjamin Franklin

Of je al dan niet gelooft in samenzweringstheorieŽn en verborgen agenda's maakt niet zoveel uit. Wie de ogen open houdt en zelf onderzoekt, komt tot de vaststelling dat in snel tempo steeds meer vrijheden ingeperkt en afgepakt worden, ondermeer onder het mom van 'de strijd tegen het terrorisme'. De matrix programma's maken deel uit van een globaal plan om een nieuwe wereld orde te vestigen waar een wereldregering gesteund door een wereldleger de gechipte mensheid via computer technologie volledig wil controleren. Althans, dat is een mogelijk scenario, want er is ook een andere toekomst mogelijk. Een vrije mensheid die in harmonie en vrede de aanwezige overvloed met elkaar deelt en de Aarde behoedt voor teloorgang.
Zijn we echt slaven, een nummer in een database, een (straks) gechipte en vervangbare werkrobot, geconditioneerd sinds de geboorte en opgeofferd in zinloze oorlogen? Of zijn we vrije Mensen, krachtige co-creators en in staat iedere denkbare toekomst vorm te geven. De keuze is aan ons. Wij zelf bepalen onze staat van vrijheid. Free your mind and your world will follow. En ieder Mens draagt hierin verantwoordelijkheid. Onze dagelijkse keuzes bepalen de koers. Onze eigen gedachten, verlangens en dromen worden de volgende realiteit. Wij creŽren deze wereld, wij spelen dit spel. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion (Albert Camus).
Je vrijheid terug opeisen en de macht terugnemen die je nu weggeeft aan allerlei gekende en onbekende instanties, vergt heel wat moed en vertrouwen. De zekerheden en sociale verworvenheden van het systeem loslaten, brengt je in niemandsland. Het kan een hoge prijs lijken maar in ruil verwerf je volledige vrijheid en de verantwoordelijkheid over je eigen leven.
Niemand bezit ons, niemand kan ons vertellen wat te doen, hoe te leven, wat te denken. De meeste Aardse wetten en reglementen zijn niet gebaseerd op Universele Wijsheid, maar op controle, machtsbehoud en allerlei (politieke, economische, militaire, religieuze,...) agenda's. Ze zijn hopeloos verouderd nu een nieuwe tijd zich aandient en een nieuw bewustzijn geboren wordt. Een soeverein en vrij Mens kan niet luisteren naar leugens en angst, want her-innert zich wijsheid en creŽert zijn weg op Aarde in samenspraak met de Bron, de natuur en de medemens. Niet langer in de ban van de ring (ego), maar geleid door Spirit.


Wees moedig, ... weiger de matrix programma's nog langer te steunen.
Wees vrij, ... volg je eigen unieke pad onder leiding van je Zelf.
Wees wakker, ... denk zelf, denk buiten de kaders.
Wees creator, ... ageer in plaats van reageer.
Wees liefde, ... die nergens bang voor is.

There is a wonderful mythical law of nature that the three things we crave most in life -- happiness, freedom, and peace of mind --
are always attained by giving them to someone else.

Peyton Conway March

Leven in deze duale wereld leert ons alle mogelijke polariteiten en gradaties kennen. We leren kiezen uit de vele scenarios en ervaren talrijke mogelijkheden. Goed of slecht, negatief of positief, duister of licht,...het zijn subjectieve waarde oordelen die verschillen naargelang cultuur en tijdperk. En uiteindelijk helpen alle ervaringen ons op weg naar bevrijding, in welk vakje we ze ook stoppen. We zijn unieke aspecten van ťťn Wezen die samen een (bewustzijns)reis ondernemen in een holografisch Universum. We zijn de vele gezichten van de Schepping. We zijn God die Zichzelf leert kennen en uitbreiden. Ik ben een andere jij. 'Mijn' liefde heeft dezelfde bron als 'jouw' liefde. Bewustzijn is de bindende factor en alle delen, mooi en lelijk, goed en kwaad, zijn aanwezig in iedereen. We kunnen niemand veroordelen zonder onszelf te veroordelen. Niets afwijzen zonder onszelf af te wijzen. De strijd tegen de duistere wereldorde en het innerlijke kwaad in onszelf kunnen we dan ook niet winnen door gevecht en oordeel, maar door onze aandacht en energie te verplaatsen naar vrede, vrijheid en liefde. Dit vraagt dat we eerst bewust en wakker worden voor al die polariteiten, zodat we kunnen kiezen. De taak van het duistere is ons alle keuzemogelijkheden te tonen en ons uiteindelijk naar meer licht te brengen. Dan kunnen we door het innemen van een nieuwe positie en het kiezen van een standpunt een evolutionaire verandering ondersteunen. Zonder geweld, want dat leidt enkel tot repressie en meer geweld, maar door te kiezen voor vreedzame non-coŲperatie. Het systeem niet langer voeden, maar een alternatief ernaast plaatsen en dat volop beginnen te leven. Weigeren nog mee te werken aan je eigen slavernij, maar wakker worden en samenwerken met anderen in de vele mooie initiatieven die overal ontstaan. Burgerlijke ongehoorzaamheid die, als ze massaal wordt opgevolgd, de machtselite eenvoudig en effectief buiten spel zet. The World is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing (Einstein).
Een cruciale levensvraag blijft: wat wil je doen, wat wil je ziel ervaren, wat wil je creŽren? En in hoeverre ben je vrij om echt te doen wat je hier wilt doen? Dan wordt het duidelijk dat de heersende wereldorde alle creativiteit en vrijheid aan banden wil leggen. Bedenk evenwel dat dit niet zonder onze toestemming kan (bewust of onbewust). Wij verlenen macht aan de machtselite door hun spel mee te spelen, alles te blijven slikken en ja te knikken. Maar we kunnen ook kiezen om af te haken en een andere richting uit te gaan. Zoals gezegd niet makkelijk want: The average man does not want to be free. He simply wants to be safe (H. L. Mencken). Dus verzamel al je moed, gebruik je onuitputtelijke kracht en straal als duizend kleurige sterren die de duisternis omhelzen met liefdeslicht. Hoe meer Mensen zich aansluiten bij de 'Rainbow Warriors', hoe sneller we een tranendal tot een paradijs zullen omtoveren.

Break the chain. Follow your dreams. Be a hero. Make your own destiny. Colour the world. Become a magician.
I was a prisoner. But love has set me free.

Freedom is not something that anybody can be given.
Freedom is something people take, and people are as free as they want to be.

James Baldwin


Er zijn universele wetten die het speelveld omkaderen van je scheppingsvermogen. De gouden regel is hier: Doe wat je wilt, mits je niets of niemand schade berokkent. Er zijn vele variaties op te vinden zoals 'doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst' of 'hou van je naaste, zoals van jezelf'. Een andere wet stelt dat je meer aantrekt van wat je energetisch (met je denken en voelen) uitzendt. De 'Law of Attraction' werkt wel, maar ťťn van de problemen is vaak om juist te weten wat je wilt en wat het beste voor je is. Nochtans is er een feilloos en makkelijk hulpmiddel om te communiceren met je ziel en zo te zien of je nog op het juiste pad zit (wat voor iedereen anders is). Luister naar je gevoel. Leer heel alert te zijn op wat je gevoel (soms subtiel) vertelt. Als het goed voelt, dan zit je juist. Als het slecht voelt, dan is het niet jouw pad. Simpel en effectief en het brengt duidelijkheid en helpt grotere vormen van vrijheid aan te trekken. Maar echte, ultieme vrijheid is uiteindelijk een staat van bewustzijn waar de meesten nog ver van verwijderd zijn.

All good things are wild, and free (Henry David) . Anastasia is vrij en ongebonden, zelfs binnen de beperking van haar lichaam en de Aardse wetten. Haar bewustzijn is onbegrensd, haar dromen hemelhoog, haar liefde onvoorwaardelijk, haar wijsheid universeel, haar vreugde eeuwig, haar vrijheid aanstekelijk. De tijd is nu gekomen dat dezelfde verworvenheden, vermogens en aspiraties bij iedere Mens ontwaken als een volgende evolutionaire sprong. De geboorte van een magische hartbeschaving waar Anastasia samen met vele kristalkinderen de voorboden van zijn.
Op Rivendell Village willen we die vrije beschaving terug tot leven wekken. Een samenzijn van soevereine Mensen die een zielsverbinding met elkaar, de natuur en de Bron ontwikkelen. Een wereld die niet gebouwd is op waardeloos geld, misbruikte macht en onrechtmatige controle; maar gegrondvest is op elkaar helpen en liefhebben. Een nieuwe wereld die niet tevoorschijn komt door geweld en strijd, maar door te besluiten om op geen enkele manier nog mee te werken aan de agenda der machtselite en volledig te focussen op positieve gedachten, dromen en initiatieven.

Heb jij de moed om de matrix der angst te verlaten? Hoeveel vrijheid kun je aan? Ben je klaar voor de sprong naar magische co-creator?
Dan zeg ik je:

Welcome to your life.
We have a lot to do.

The world is too dangerous for anything but truth and too small for anything but love.

William Sloan Coffin

8 Februari

It's my nature to love nature !

Anastasia vertelt dat de liefhebbende handen van duizenden volkstuinders grote crisissen, rampen en oorlogen in Rusland helpen vermijden. Het strelen van Moeder Aarde bij het onderhouden van de tuin en het contact met de planten brengen voortdurend positieve Menskrachten in de planeet. Dat dit ook invloed heeft op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel hoeft geen verbazing te wekken. Tenslotte is alles innig verbonden op vele vlakken en niveaus, zichtbaar en onzichtbaar, en reikt de invloed van ons gedrag veel verder dan we soms vermoeden. De vleugelslag van een vlinder in het Amazonewoud kan weken later een storm boven Texas veroorzaken. Zo verweven is al het leven.
Eeuwen reeds worden grondstoffen weggeroofd, de Aarde opengescheurd en vervuild, wouden en meren verwoest, oceanen bevuild, de atmosfeer vergiftigd. Dat dit een terugslag veroorzaakt en gevolgen heeft op ons voortbestaan, is overal te merken. Wat gebeurt met deze Aarde, gebeurt uiteindelijk met de kinderen van de Aarde. Laat ons ophouden met het vernietigen van onze prachtige thuisplaneet en onze kinderen een mooie toekomst schenken. En ťťn der vele oplossingen is even eenvoudig als efficiŽnt: kleinschalige en ecologische dorpsgemeenschappen van gelijkgestemde Mensen die samen wonen en leven op zelfvoorzienende gezinshectares.

Holding hands to co-create sustainable life...one hectare at a time !

Een dorp waar een ieder de vrijheid krijgt zorg te dragen voor een stukje van moeder Aarde. Afhankelijk naar eigen behoefte en voorkeur en naar mogelijkheden en kwaliteit van het terrein kan het stuk variŽren van 0,5 tot 2 hectare. De (bewoonde) grond is geen eigendom van de bewoner(s). De Aarde (en al haar grondstoffen) zijn namelijk vrij en kunnen niet verhandeld worden. Planeet Gaia is de rechtmatige thuis van iedere Aardebewoner en haar geschenken en overvloed zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht rijkdom, ras of religie.
Iedere bewonersgroep ontvangt het levenslange behoederschap van een stukje vrije Aarde. Deze hectare (en haar eventuele opbrengsten) zijn kosten- en taks vrij voor de bewoners en het behoederschap is overerfbaar voor volgende generaties. Een bewonersgroep kan 1 persoon zijn, 2 partners, enkele vrienden, een gezin of welke combinatie dan ook. Ieder beslist hierin voor zichzelf. Indien nodig worden de hectares afgezoomd met een levende omheining van struiken en bomen (die beschutting en voedsel leveren). Indien een bewonersgroep het nodig acht de hectare in te richten, te herstellen, te verrijken, zelfvoorzienend te maken,Ö dan gebeurt dit volgens ecologische principes, permacultuur, bostuinieren, levenbrengende impulsen, synergetische tuinbouw, respect, enzovoort,Ö Er ontstaat zo al snel een levende en zichzelf onderhoudende kringloop die vanzelf voedsel genereert en voorziet in alle basisbehoeften. En dit alles lokaal en dicht bij de hand zodat transport wegvalt en ook de noodzaak verdwijnt om geld te verdienen om stijgende facturen te betalen en je gezin te onderhouden. Na een tijd omvat iedere hectare enkele duizenden planten, waaronder zuurstof schenkende bomen en een eetbare tuin met een rijke variŽteit aan courante maar ook zeldzame gewassen. De toename aan hectaredorpen (momenteel al meer als 1000 in Rusland) helpen zo de biodiversiteit te bewaren en de biosfeer te herstellen. Op de hectare kan een autonome, ecovoudige woning gebouwd worden met natuurlijke materialen waarbij energie en water zelf worden voorzien en alle afval ecologisch beheerd wordt. De overvloed die de natuur de bewoners na een tijdje zal schenken, kan dan vrij doorgegeven worden aan wie dat wenst te ontvangen. Inderdaad, vrijwillig en kosteloos, omdat er toch meer dan voldoende is en overvloed en geluk graag gedeeld willen worden.

There is enough for all.
The earth is a generous mother; she will provide in plentiful abundance food for all her children if they will but cultivate her soil in justice and in peace.

Bourke Coekran

Deze hectares worden met de tijd unieke Ziele Ruimten van Liefde, die ons niet enkel zelfredzaamheid en onafhankelijkheid maar volledige vrijheid zullen schenken ! Net als de cellen in ons lichaam die samenwerken en elk hun eigen taak hebben, worden de hectares (terug gezonde en levende) cellen die het moeder Aarde-lichaam laten stralen. Gezien iedere hectare door de bewoner(s) verzadigd wordt van hun eigen energiestraal, krijgen we heel frequentie-specifieke plekjes, mineralen, stenen, planten, dieren, devaís en elementalen. Anastasia beschrijft dat tijdens de Ved-Russische beschaving het betreden van de hectare van iemand anders niet zomaar kon zonder toestemming (het is een inbreuk in de aura van persoon en ruimte). Of dat de voeding van de hectare andere mensen zelfs slecht kon bevallen indien ze niet vrij geschonken of geruild werd door de bewoners zelf (zoals bij diefstal bvb.). Dit komt omdat je geen inbreuk kunt plegen (zonder kosmische wetten te breken) in het eigen unieke dimensieveld (Merkabah) van iedere Mens. Je kunt de hectare dan ook zien als een verlengde van je eigen Lichtvoertuig, welk via dit stukje natuur ondersteund en geactiveerd zal worden. Je creŽert een omgeving waar je fysieke, etherische, astrale en mentale voertuigen terug in harmonie komen en zich kunnen transformeren. Een plaats waar de re-connectie met Spirit, het innerlijke Godsdeeltje, bijna als vanzelf zal plaatsvinden. Het mooie is dat juist de Aarde (de natuur) ons daarbij zal helpen (en altijd al gedaan heeft als je kijkt met de ogen van een kind, met je hart). De hectare wordt het veld van werk, verbinding, oefening, contact, transformatie en uiteindelijk Meesterschap (vooral over jezelf).

I love to think of nature as an unlimited broadcasting station, through which God speaks to us every hour, if we will only tune in.

George Washington Carver

Jouw specifieke Ziele Ruimte van Liefde op de hectare verschaft het medium en vormt tegelijkertijd het Ďspeel- en oefenveldí waardoor materie vergeestelijkt wordt en de Geest in de materie komt. Dit maakt deel uit van onze taak als Mens om het Goddelijk/geestelijke in de materie te brengen en zo het planetaire en individuele ascensie/transformatie proces naar een ruimer bewustzijn zelf te gaan en ondertussen te helpen verwezenlijken. Ieder individu werkt mee aan de transfiguratie van de planeet, zoals iedere cel in ons lichaam steeds meer licht begint uit te stralen naarmate we Geestmens worden. Anastasia moedigt iedereen aan om hier en nu al te beginnen met het opzetten van een eigen hectare, zodat je altijd terug kunt incarneren in een Ruimte van Liefde en wie weet wellicht zelfs op je eigen hectare, of op een ander familiedomein (zolang reÔncarneren nog nodig blijkt natuurlijk). Je co-creŽrt namelijk je eigen toekomst, niet bekeken als tijdsbegrip maar als 'dat wat jou toekomt'. En tegelijkertijd werk je als het hoofd, de handen en het hart van de Onnoembare Bron om het Scheppingsplan verder te helpen dragen. Hemel en Aarde verbinden is een glorieuze taak welke een stevige basis en een goede aarding vragen, die kunnen voorzien worden door hectarebewoning. In ruil schenkt de natuur Wijsheid en Waarheid en helpt jou om verbinding te maken met de Essentie in je hart. Want de natuur liegt nooit en de Aarde is een levende bibliotheek. Dieren, planten, stenen, de elementen,Ö ze communiceren voortdurend Waarheid en Wijsheid met wie bewust aanwezig is en open staat. Daarentegen zitten mensen (ook zogenaamde meesters en guru's), samen met vele boeken en andere media vol halve waarheden, leugens, onwetendheid en verdraaiingen.

Nature is man's teacher.
She unfolds her treasures to his search, unseals his eye, illumes his mind, and purifies his heart;
an influence breathes from all the sights and sounds of her existence.

Alfred Billings Street

Als dan twee Mensen verliefd zijn op elkaar en een plaats zoeken om zich te nestelen en nakomelingen te ontvangen, waar kan dit beter tot stand komen dan op een zelfvoorzienende gezinshectare waar de hele natuur zal samenwerken met de Mens om deze ruimte tot een liefdesnestje te toveren. En dan kan het gebeuren dat de Ved-Russische liefdesverklaring opnieuw door de ether zal weerklinken.

Radomir stond zwijgend voor Liubomila. Omhuld door de stilte hoorde plots iedereen in de rijen Radomir met hoorbare aspiratie de Ved-Russische liefdesverklaring uiten: ďSamen met jou, wonderbaarlijke godin, kan ik een Ruimte van Liefde co-creŽren die eeuwig zal blijven bestaan.Ē Met ingehouden adem wachtte iedereen af welk antwoord deze vurige jonkvrouw zou verzinnen. Maar plots werd ze helemaal zachtmoedig. Haar vurige blik gleed eerst geleidelijk naar beneden, maar rees dan terug op. Tranen welden op en vloeiden omlaag langs haar wang terwijl ze fluisterde: ďIk ben klaar om jouw te helpen in je prachtige co-creatie.Ē

Boek 8/2: Rites Of Love, Hoofdstuk 10

Kan deze innerlijke transformatie en re-connectie met Spirit niet bereikt worden door samen gemeenschappelijke stukken grond te bewerken zoals in courante ecodorpen, in plaats van elk op een hectare ? Want we zijn inderdaad ťťn. We vormen het Wezen van het Universum, het Lichaam van de Onnoembare Bron. We zijn ťťn,...maar niet gelijk. Zoals iedere cel in ons lichaam een unieke taak en uitstraling bezit en toch samen ťťn lichaam vormen en ook samenwerken in een wonderlijke afstemming op elkaar. Zo is ieder Mens uniek en heeft een eigen plaats in het geheel. Ieder Mens is een sprankel Liefde die straalt en Ruimte verlicht. Lichaamscellen behouden hun soevereiniteit en eigen ruimte terwijl ze toch samenwerken. Meer nog, juist door hun eigen individuele onafhankelijke ruimte in te nemen, kunnen ze gezond functioneren en de mens in leven houden. Hectarebewoning voorziet in diezelfde ruimte die kracht, vrijheid, wijsheid en harmonie zal brengen en automatisch samenwerkingsverbanden vanuit dienstbaarheid voor het grotere geheel zal teweeg brengen. Deze unieke Liefdesruimte op je hectare is een aloude leefvorm die nu (en niet toevallig nu) opnieuw op Aarde komt om iedereen de kans te geven de sprong naar vrijheid, naar Meesterschap te maken. En ondertussen de Aarde te helen en vrede, solidariteit, overvloed en geluk voor iedereen terug te brengen.

Niets of niemand komt ons redden, nu niet en in 2012 niet. We moeten het zelf doen. Gelukkig maar.
Tijd om volwassen en soeverein te worden.
De hele betutteling en mindcontrol buitenzwieren.
Alle angst propaganda negeren en ontwaken voor de ongekende vermogens in onszelf.
Een nieuwe wereld co-creŽren, hand in hand, stap na stap, hart na hart, samen met alle wakkere mensen.
Begin NU te leven zoals je in de Aquariustijd wilt leven: in liefde, broederschap, eenheid en overvloed.
Doe het gewoon. Het vraagt vertrouwen en de keuze om alle angsten los te laten, maar het is zalig en je wordt (terug) vrij.
Het is jouw droom. Het is jouw leven. Neem het heft terug in handen. Laat niemand jouw ziel manipuleren.

De Aarde is vrij.
Neem het stukje grond waar jij thuishoort terug onder je engelenvleugels en wordt behoeder van Gaia.

Like it or not, everything is changing.
The result will be the most wonderful experience in history of man or the most horrible enslavement that you can imagine.
Be active or abdicate. The future is in your hands.

William Cooper - 1989

In order to live life   ...   just   L   O   V   E

11 Januari

We are all one people
Living on one earth
Hoping for one love
All of us,
All people, all species, all of life
We all share one home.

Een nieuw jaar, een nieuwe pagina en nieuwe ontwikkelingen binnen de groeiende Rivendell familie (zie verder). Wordt 2009 eindelijk het jaar van de doorbraak waarbij de vele op stapel staande ecologische initiatieven in binnen- en buitenland concrete werkelijkheid worden? Komen de Anastasia hectaredorpen ook buiten Rusland tot bloei?
2009 is numerologisch 11, wat een meestergetal is dat ondermeer staat voor het nieuwe geboren laten worden en verankeren. Wel, theorie en visie zijn ondertussen klaar en bekend (onder meer te vinden in de Anastasia boeken, in het dossier van Iluvanya en op deze website) en steeds meer mensen zijn echt bereid om de stap naar een ecovoudig, zelfvoorzienend leven te zetten. De fundamenten van de droom zijn dus gelegd, dit jaar beginnen wellicht enkele pioniers het avontuur van de reŽle creatie van een Ruimte Van Liefde op een hectaredorp. Mijn wens is dan ook dat 2009 het jaar mag worden dat de initiatieven in BelgiŽ (Iluvanya), Frankrijk (Rivendell), Nederland, Duitsland, Amerika en Peru tot bloei en wasdom komen.

Nu de wereld en wijzelf in razendsnel tempo veranderen, alles rondom ons als een zeepbel uit elkaar spat, oude zekerheden, structuren en denkwijzen verdwijnen en chaos, vernietiging en verwarring toenemen, wordt gelukkig ook steeds meer ingezien dat er eigenlijk niets van essentiŽle waarde te verliezen valt. Integendeel, we krijgen zicht op wat echt belangrijk is. Wat nu verdwijnt is wat niet langer bij ons hoort, wat nooit echt blijvende vreugde en geluk bracht. Wat verdwijnt is onwetendheid en geleefd worden, is controle en machtspelletjes. Wat verdwijnt is een ontmaskerde leugen, een slavenbestaan bestuurd door corrupte politiekers, gewetenloze militairen en dwaze priesterkastes. Wie in angst blijft vasthouden aan deze oude wereld van ego, macht en afscheiding wordt een genummerde en gechipte robot in een verdwaasde schapenkudde of opgeofferd in komende oorlogen en rampen. Wie daarentegen in vertrouwen het oude ego-leven loslaat, de lichtkrachten in zichzelf toelaat en de moed vind op te staan en nee te zeggen, wordt steeds bewuster en vrijer en ontdekt zijn eigen Goddelijke natuur. Zeg gewoon nee, stop de waanzin, de vernietiging van de Aarde, het doden van mooie wezens, het is genoeg geweest. Weiger nog mee te doen, stap er gewoon uit. Geef niet langer voeding aan wat je niet wil ervaren, aan wat je niet wil steunen. Gebruik je energie van denken, voelen en daden enkel nog voor wat je wťl wil creŽren.

Only when we are no longer afraid do we begin to live

Dorothy Thompson

Word wakker voor het leven, leer bewust co-creŽren, focus enkel nog op wat je echt wil ervaren,
bouw mee aan een nieuwe Aarde, breng je visioen van geluk tot leven, omhels de hele schepping en bereik innerlijke vrede.
Ontdek je echte Zelf: een prachtig, onschuldig en zuiver Kind van God.

Smile by smile, day by day, love gets stronger in every way.
Love won't stop, love goes on like your soul !

Laat je hart niet langer afstompen tot kilheid en cynisme, ontdek vreugde in het aanschouwen van het bestaan en de schepping.
Laat je ziel niet kluisteren in slavernij, breng het Goddelijk zaad in jezelf volop tot bloei.
Laat je lichaam niet vergiftigen door mensonwaardige gifvoeding en medicijnen, geef het levende natuurvoeding en geneeskruiden.
Laat je vrijheid niet inperken door onzinnige wetten en reglementen, volg onwrikbaar de wijsheid in je hart.
Laat je geluk niet afhangen van buitenstaanders en toeval, kies er gewoon voor om gelukkig en dankbaar te zijn, zo eenvoudig is het.
Laat je kracht niet wegnemen door gekke leiders, gebruik hem om je dromen op Aarde neer te zetten.
Laat je niet door angst verlammen, overwin je eigen demonen en breng je meesterschap in de wereld.
Laat je niet verwarren en hersenspoelen door gemanipuleerde media, luister naar de intuÔtieve waarheid in jezelf.
Laat zorgen en bekommernissen je niet ontmoedigen, lach dankbaar om al die wonderlijke ervaringen die je voor jezelf uitkiest.
Laat je niet in slaap wiegen door verlokkingen en afleidingen, voel de hartslag van de kosmos pulseren door je aderen.
Laat je korte tijd op Aarde geen dagelijkse sleur en routine worden, vind uitdagingen en avonturen die je enthousiasme doen ontvlammen.
Laat je kostbare leven niet verspild worden, leef iedere dag alsof het je eerste dag is, vol passie en verwondering.
Laat je liefde niet inperken, maar deel ze rijkelijk en onvoorwaardelijk, net zoals een kind zou doen, en laat ze stromen als een gouden waterval.

We have come into this exquisite world to experience ever and ever more deeply our divine courage, freedom and light !

Hafiz

En mocht je nog eens willen meezingen met doornroosje, be my guest: Once Upon A Dream.

The real question is not whether life exists after death.
The real question is whether you are alive before death.

Osho

Nieuws overzicht - Je kunt inschrijven op de nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 01 (januari 08)
Nieuwsbrief nr. 02 (4 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 03 (13 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 04 (15 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 05 (20 februari 08) - Marcel Messing
Nieuwsbrief nr. 06 (4 maart 08) - 'The New Biology' video
Nieuwsbrief nr. 07 (14 maart 08) - Rusland als ecodorp natie - 'Money as debt' video - Overvloedprincipe
Nieuwsbrief nr. 08 (21 maart 08) - Codex Alimentarius - Monsanto - Raw food video's
Nieuwsbrief nr. 09 (26 maart 08) - Rivendell infodag - 'Tamera solar power village' video
Nieuwsbrief nr. 10 (5 april 08) - Spirituele economie - Lammas project
Nieuwsbrief nr. 11 (10 april 08) - Plants for a Future - Bostuinieren - 'How it feels to have a stroke' video
Nieuwsbrief nr. 12 (17 april 08) - De Bostuin - Ho'oponopono - Eckhart Tolle cursus
Nieuwsbrief nr. 13 (25 april 08) - Permacultuur
Nieuwsbrief nr. 14 (3 mei 08) - Hectares moederland - Rainbow Warriors - Dancing Rabbit ecovillage
Nieuwsbrief nr. 15 (16 mei 08) - Anastasia dorpen in Rusland - Every man a king
Nieuwsbrief nr. 16 (29 mei 08) - Anastasia's droom

Nieuwsbrief nr. 17 (12 juni 08) - Flora pagina - 'Eeuwige moes' video
Nieuwsbrief nr. 18 (20 juni 08) - Educatie - 'Journey between lives' video - Disney part 1
Nieuwsbrief nr. 19 (29 juni 08) - Prijskamp - Hennep - Advaita - Disney part 2
Nieuwsbrief nr. 20 (10 juli 08) - Vakantie
Nieuwsbrief nr. 21 (6 september 08) - Samenleef experiment La Mťtairie - Worden wij wakker
Nieuwsbrief nr. 22 (21 september 08) - Transitie steden - Anastasia hoofdstuk boek 8/1 - Findhorn video
Nieuwsbrief nr. 23 (10 oktober 08) - 'Zeitgeist: Addendum' video - kredietcrisis - voordelen van een ecodorp
Nieuwsbrief nr. 24 (30 oktober 08) - Licht en duisternis - NWO - 'Here comes the sun' video
Nieuwsbrief nr. 25 (10 december 08) - Hectarebewoning - The Boogeyman - Unmatrix your mind
Nieuwsbrief nr. 26 (11 januari 09) - Iluvanya dossier - Bostuin - Indigo kinderen - Doornroosje
Nieuwsbrief nr. 27 (8 februari 09) - Hectarebewoning - Roundhouse - Liefdesscenes
Nieuwsbrief nr. 28 (22 maart 09) - Vrijheid en NWO - Petitie Kin's Domain - Vaccinaties
Nieuwsbrief nr. 29 (21 mei 09) - Beeldvorming - Een nieuwe wereld - Space of Love - Leonid Sharashkin
Nieuwsbrief nr. 30 (1 juli 09) - Verlof en reisaankondiging - Reisblog - Ecobouw en zonne-energie
Nieuwsbrief nr. 31 (22 oktober 09) - Evaluatieverslag Zomerreis 2009 - 17 nieuwe boeken
Nieuwsbrief nr. 32 (19 november 09) - Raduga Centrum voor Harmonie - Ecodorp filmpjes - Wie zijn wij?
Nieuwsbrief nr. 33 (14 december 09) - De wetenschap der verbeelding - Agenda pagina - Ecodorp Slavnoye

© Rivendell Village

Tweet