Nieuws 2010

11 november

ďAnastasia, with your world outlook donít you feel pain when you see nowadays reality?Ē
ďLots of pain, VladimirĒ Ė whispered Anastasia.
ďHow do you stand such pain?Ē
ďBy creating pictures of the beautiful future, I admire them and I am delighted with them! The joy of the contemplation defeats the pain.
Besides thereís more...: the way you imagine the future is the way it will beĒ

Anastasia

Een Nieuwe Aarde

Onverstoorbaar ontvouwt het scheppingsplan zich al sinds het begin der tijden. Net als een hazelnoot zich ontwikkelt tot een hazelaar, omdat alle juiste informatie reeds van in het begin aanwezig is in het zaad, net zo ontwikkelt een mens zich, als Goddelijk zaad, onvermijdelijk tot zijn glorierijke bestemming. Alle informatie en levenskracht, alle wijsheid en liefde bevindt zich in het hart van de mens, wachtend op de juiste omstandigheden om tot geboorte en groei te komen. Regelmatig stuwen evolutionaire en geestelijke impulsen de mens vooruit, op weg naar hogere inzichten, mooiere ervaringen, nieuwe vermogens en een ruimer bewustzijn.
Opnieuw maakt de mensheid nu een bewustzijnssprong. Dit mondiale ontwaken wordt gestimuleerd door vele processen en gebeurtenissen. Om er slechts enkele te noemen. Sterke astronomische impulsen van en uit de zon en het zonnestelsel, de unieke uitlijning van de Aarde met het hart van de Melkweg, hoogtrillende ionen uit de fotonengordel, het wereldwijde internet die alle informatie voor iedereen beschikbaar maakt, elektronische communicatievormen, zoals mail, gsm, skype,Ö die mensen verbindt en samenbrengt en een gevoel van eenheid en betrokkenheid in het mondiale bewustzijnsveld brengt, en verder een stroom van boeken, websites (YouTube !), voordrachten en workshops die de mensheid steeds bewuster en wakkerder maken.
In ťťn zin komt het er op neer dat hele krachtige kosmische Lichtimpulsen voor planetaire en menselijke transformaties zorgen. Niet alleen het zonnestelsel, de Aarde en alle fysieke lichamen veranderen, niet alleen verdwijnen de sluiers tussen de vele levensdimensies, maar bovenal beschijnt het binnenkomende Licht alle onechtheid en duisternis, zodat het oplost en plaats ruimt voor waarheid, wijsheid en liefde, basiskrachten die altijd al aanwezig waren en zijn in iedere mens. De geboorte van een hartbeschaving is onvermijdelijk. Het liefdeszaad is reeds lang geleden gezaaid en ontkiemt nu overal, gevoed door kosmische Lichtkrachten. Het ontwaken is bezig en de nieuwe vrije mens staat nu op, opent zijn hart en straalt zijn liefde naar iedereen. Binnenkort is de nieuwe Aarde een feit, omdat deze evolutionaire fase van harmonie en samenwerking de volgende stap is in het scheppingsplan. De nieuwe Aarde is een feit omdat wij die bewust zullen kiezen. De nieuwe mens is een feit omdat wij die mens zelf zijn.
Het wachten is voorbij en er is genoeg gepraat. Laten we het gewoon doen. Laten we de dromen die we meebrachten naar de Aarde tot realiteit brengen. Laten we samen mooie en krachtige beelden denken en uitvoeren. Laten we een nieuwe en schitterende toekomst kiezen. Laten we ons hart openen voor liefde en genieten van het samen scheppen van een paradijs.
Hier volgt een mogelijk beeld van de heel nabije toekomst.

Lees verder op deze pagina: Een Nieuwe Aarde

Familiedomein op het paradijselijke Costa Rica, een klein Midden Amerikaans land dat een koploper is op vlak van ecologie en duurzame landbouw.

You forget that the fruits belong to all and that the land belongs to no one.

Jean-Jacques Rousseau

Niets, helemaal niets kan de geboorte van het paradijs tegen houden en onze creatiekracht stoppen.

Ain't no stoppin' us now
We're on the move
Don't you let nothing, nothing
Stand in your way

Impossible is not a fact... it's an opinion.
What's impossible only remains so until someone finds a way do what others are sure can't be done.

13 juli

Our main task - by creating our Kin's Domains, by changing our way of life and way of thinking, by realizing our destiny on Earth -
is to restore happiness, consciousness, and love to people, and to restore Paradise on Earth.

Anastasia

De lentereis naar de PyreneeŽn bracht opnieuw enkele inzichten en ook een nieuwe groep mensen samen. Nieuwe zaadjes werden geplant die nu aandacht en liefde vragen. Wat uiteindelijk geboren wil worden uit deze samenkomsten en uitwisselingen, blijft voorlopig nog verborgen, maar wijst duidelijk in de richting van nieuwe vormen van samen zijn en leven in harmonie. Ik verwijs graag naar de reisblog voor meer verslagen en impressies over deze (en nog komende) reizen.
Hoewel er nu overal in de wereld steeds meer initiatieven tot Anastasia geÔnspireerde leefgemeenschappen vorm krijgen, lukt het (voorlopig) enkel in Rusland om concrete dorpen op te starten. Hoe komt dit eigenlijk? Waarom lukt het in Rusland en zitten de Europese, Amerikaanse en Australische intiatieven nog altijd in de voorbereidende en (soms) theoretische fase. Er zijn natuurlijk enkele logische redenen te bedenken: de boeken zijn daar al veel langer beschikbaar (sinds de jaren negentig), ze hebben ook een grotere impact op een groter deel van de bevolking (er zijn miljoenen Russische lezers), er was en is al een uitgebreid netwerk van volkstuintjes (een onschatbare ervaring op vlak van permacultuur en zelfvoorziening), verschillende regio's staan heel positief tegenover de nieuwe ecologische nederzettingen, er zijn twee politieke partijen die het samenleven in ecodorpen als programmapunt hebben en sommige beleidsmensen en regeringsfunctionarissen steunen en versoepelen de procedures tot realisatie van de vele projecten. Daar bovenop komt dat Rusland immens groot is, een uitgestrekt gebied met volop ruimte om talrijke nederzettingen te herbergen. Vele prachtige en ongerepte gebieden zijn vaak aan spotprijzen of zelfs gratis beschikbaar. Zeker niet onbelangrijk in een land waar de economische crisis vooral in de steden voor armoede, werkloosheid en allerlei tekorten zorgt. Een eigen stuk land met eenvoudige woning en moestuin is voor vele Russen een erg aanlokkelijk alternatief. Een andere reden heeft volgens mij te maken met de Russische ziel. Niet zonder reden voorspelden zowel Rudolf Steiner als Edgar Cayce dat Rusland de geboorteplaats zou worden van een nieuwe samenleving, een broedplaats waar nieuwe impulsen en ideeŽn tot ontwikkeling komen die de hele wereld zullen inspireren.
Rusland is de bakermat van de Ved-Russische beschaving, waar later, onder het communistische staatsbestel, ook geŽxperimenteerd werd met andere manieren om maatschappelijk samen te leven en alle goederen en diensten te delen. Weliswaar een avontuur dat gedeeltelijk mislukt is, net zoals ook kapitalistische en dictatoriale structuren niet de overvloed en het welzijn voor iedereen brengen. Maar het bewustzijn van het Russische volk werd wel geÔnspireerd door deze (commune) impulsen en dat creŽerde een voedingsbodem voor samenwerking, onderlinge hulp, egoloosheid en dienstbaarheid. Toch vrij noodzakelijke voorwaarden wanneer mensen in harmonie wensen samen te leven. Vele Russen zijn gewoon bereid en ook klaar om in kleinschalige nederzettingen te leven, om bewust een terugkeer naar natuur en eenvoud te kiezen, om met liefde en vreugde een stukje van Moeder Aarde te verzorgen.
Het is mijn ervaring dat een (veel) kleiner aantal Europese mensen klaar zijn om deze drastische stap te zetten. Niet alleen omdat allerlei persoonlijke angsten, overtuigingen en oordelen de creatie van een levensvatbaar ecodorp belemmeren. En deze ego gerelateerde patronen vragen aan iedere potentiŽle dorpsbewoner de bereidheid tot zelfopvoeding en het aangaan van een innerlijk groeiproces, wat niet evident is. Maar ook de lange en moeizame weg doorheen administratie, bureaucratie, rigide wetgeving, bouwvoorschriften, gewestplanning, ruimtelijke ordening, financiering, vergunningen, toestemmingen, enz., vergen een heel pak werk en een jarenlange inzet. Dit verschilt wel van land tot land. In Noorwegen is er bvb. gratis land voor wie een zaak opstart, in Spanje is er steun van de regering voor wie verlaten dorpen nieuw leven inblaast,... Evenwel evolueren de tijden (heel snel), wetten en reglementen veranderen en de openheid bij beleidsmensen en bevolking voor duurzame oplossingen en nieuwe initiatieven wordt steeds groter. Om deze redenen duurt het wellicht dus nog enkele jaren, maar ook in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk zullen ooit Levensdorpen verrijzen. En het voelt heel zinvol om daaraan te kunnen meewerken.
Hoewel de voordelen legio zijn, toch is wonen, werken en leven in een ecodorp niet voor iedereen de ideale keuze. Je moet dit echt willen, enthousiast en warm worden van deze droom en bereid zijn tot een zekere mate samenwerking en dienstbaarheid. Uiteraard en gelukkig zijn vrijwel alle inzichten uit de Anastasia boekenreeks door iedereen ook volledig toe te passen zonder aan te sluiten bij een ecodorp. Enkele van de grote thema's uit de boeken, zoals volkstuintjes (teel je eigen levende voeding en wordt onafhankelijk en supergezond), permacultuur (leer samenwerken met de natuur), educatie (laat de innerlijke wijsheid en creativiteit terug stromen), duurzaamheid (groene energie, ecologisch wonen, waterzuivering, composttoilet, consuminderen,...), holistische heling (fytotherapie, meditatie,...) en natuurlijk ouderschap zijn makkelijk te integreren in het dagelijks leven en leveren een flinke bijdrage aan een gezondere wereld, terwijl ze meer harmonie en geluk brengen. Een 'Ruimte van Liefde' kan makkelijk door iedereen om het even waar gecreŽerd worden en tilt de energie naar een hogere frequentie, wat ook positief inwerkt op de omgeving.
Graag vermeld ik een tweetal boeiende evenementen die deze (en ook andere) thema's binnenkort zullen delen met en demonstreren aan de bezoekers. Het samenzijn met gelijkgestemden is een krachtige manier om de eigen droom meer vormkracht te geven, om inspiratie op te doen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Maar ook om te leren en te evolueren door middel van het bio-laser effect. Dit is een vorm van automatische informatie overdracht door in te tunen op de aanwezige energieŽn, aura's en veldstructuren.

The World needs an enormous number of new Innovators, Change Agents, and Transformers,
all dedicated to turning Development in the direction of sustainability.
People like you.

Alan Atkisson

Sharing the joyful news of our human possibilities through word and action
is perhaps the most important aspect of the Great Work of our time.

David Korten

Geniet van een zalige zomervakantie ! Graag tot een volgende keer.

May the stars light your way and may you find the interior road.
Forward!

22 maart

The best remedy for those who are afraid, lonely or unhappy is to go outside,
somewhere where they can be quiet, alone with the heavens, nature and God.
Because only then does one feel that all is as it should be
and that God wishes to see people happy, amidst the simple beauty of nature.

Anne Frank

Het schrijven van de permacultuur pagina wakkerde bij mij opnieuw het vuur aan om gewoon ergens te beginnen met een voedseltuin. Natuurlijk liefst op een familiedomein in een ecodorp, waar dorpsgenoten en buren elkaar helpen met raad en daad en we samen mooie dromen gestalte geven. Maar desnoods kan het ook op een volkstuintje die de Vlaamse steden beschikbaar stellen of natuurlijk in de eigen tuin en zelfs op het terras in bloembakken. 2010 wordt ook het jaar der manifestatie genoemd en dat klinkt in ieder geval hoopgevend. Mijn terugkeer uit de overweldigende natuur der PyreneeŽn naar de grauwe en giftige Vlaamse steden liet mij beseffen hoe ver de mens afgedwaald is van echt contact met zichzelf en met de natuur. Overal omringd door beton, wegen, winkelcomplexen, auto's, stralingsmasten, tv, internet,...die de ziel en de zintuigen van de mens in een soort comateuze toestand brengen. Een verlaging in trilling en een aanslag op onze gezondheid. Vele mensen zijn gedwongen over te schakelen op 'overleven' status en op allerlei instinct reacties of op medicijnen en verslavingen om de mallemolen aan te kunnen. In plaats van een creatief, zinvol en vreugdevol leven ervaren ze oppervlakkigheid en demotivatie. Steden waar we omringd worden door dode materie kunnen ons nooit leven en vreugde schenken. Dode dingen, zoals beton en auto's, bezitten een lage frequentie, levende dingen trillen hoger en sneller en brengen ons tot leven. Wonen op een mooie plek omringd door bomen, planten, dieren,...op een hectare grond midden andere paradijselijke familiedomeinen, ja, onvermijdelijk ervaart de ziel dan volop kracht, leven en vrijheid. Zelfs enkele uren wandelen in een bos, aan zee of in de natuur kikkert ons al op en brengt golven levenskracht terug in ons wezen.
Het belang van permacultuur kan niet onderschat worden. Zonder twijfel is dit ťťn van de beste oplossingen om vrijwel alle grote mondiale uitdagingen aan te pakken (van armoede en honger tot olie-afhankelijkheid en milieuvernietiging). Waarom dit niet onderwezen wordt op scholen en universiteiten is mij een raadsel. Een uitspraak binnen de permacultuur luidt: hoewel de problemen onoverkomelijk en complex lijken, toch zijn de oplossingen erg simpel en logisch. En dat is ook zo. De oplossingen zijn voorhanden en door iedereen toe te passen. Wachten op regeringen en beleidsmensen die goede keuzes maken in het belang van mens en Aarde, is zinloos. Wij zelf dienen aan de slag te gaan, op de plek waar we zijn en met de middelen die we hebben. Kleine dingen, druppels op hete platen misschien, maar als we allemaal samen een andere weg inslaan, dan krijgen we een nieuwe wereld. Noch politici en bankiers, noch industriŽlen en militairen zullen dit doen. Wij zelf zijn diegene waarop we wachten. Eigenlijk erg grappig en tegelijk heel diepzinnig allemaal.

Do what you can, with what you have, where you are.

Man's heart away from nature becomes hard.

Only those who will risk going too far can possibly find out how far they can go.

28 januari

Do not give your precious energy to a dying past.
Face the brilliance of your most wonderful creations.
Dwell on your dreams.

Alles verandert voortdurend. Leven is beweging. Beschavingen en culturen verschijnen en verdwijnen, meestal na rampen, revoluties en oorlogen. Ook nu bevinden we ons midden in het failliet van een systeem, het einde van een tijdperk, het verdwijnen van een cultuur, het krakend vastlopen van een economie gebaseerd op winst, concurrentie, consumptie en vervuiling. Het oude bewustzijn, waar ego en angst de agenda bepalen, werkt niet langer en dient te worden losgelaten.
Als prille en kwetsbare jonge plantjes verschijnen nu overal de eerste tekenen van een ecologisch tijdperk, een spirituele beschaving, een nieuwe cultuur van broederschap en samenwerking. Een bewustzijn van liefde en dienstbaarheid ontwaakt in vele Mensenharten. De opkomst der familiedomein dorpen is een prachtig voorbeeld en voorbode van het paradijs wat we samen gaan creŽren. Het wonen en leven in familiedomein dorpen veroorzaakt een keten van positieve gevolgen, waaronder: het tonen van een haalbare uitweg uit de economisch/monetaire crisis; een duidelijke halt aan de vervuiling, vernietiging en leegroof van de planeet; het verdwijnen van werkloosheid, armoede en honger; stopzetting van het verlies aan normen en waarden; het einde van ziekte, angst en eenzaamheid; de creatie van een duurzame en groene wereld tot vele generaties ver,... Dit alles en nog veel meer is makkelijk en voor iedereen te bereiken door een combinatie van 3 cruciale levenskeuzes.

Door bewuste co-creatie kunnen we samen heel snel een mooie wereld tevoorschijn brengen.
It's time to change...now !
Stop following, start leading !

We Zijn Eindeloos Leven.
En het enige wat ooit sterft is angst.
En de dood van angst is bevrijding.

Barry Long

Het leven en wonen op een ecologisch en zelfvoorzienend familiedomein in een dorp vol vrienden heeft positieve gevolgen op velerlei vlakken.
Het is ook een oplossing die komt uit een ander bewustzijnsveld dan waar de problemen ontstonden.
Zo kan de neerwaartse spiraal omgekeerd worden zodat een evolutiesprong kan volgen.
Hier volgen vijf belangrijke gebieden waar positieve veranderingen optreden. (Zie ook op de visie pagina).

Study nature, love nature, stay close to nature.
It will never fail you.

Frank Lloyd Wright

Do not look outside yourself for the leader.

3 januari

Fear can stop you loving
Love can stop your fear

Morcheeba

Op een dag...

Op een beslissende dag zal je ontwaken en de wereld met nieuwe ogen bekijken, met een ander bewustzijn.
Niet langer vasthouden aan oude overtuigingen, aan het verleden, aan beperkende en misleidende gedachten die bepalen hoe je de wereld ervaart.

Op een mooie dag zal je wakker worden en beseffen wat je ťcht bent: liefde, kracht, wijsheid, onvergankelijk leven.

Een oneindige co-creator op ervaringsreis in allerlei dimensies en werelden.

Op een schitterende dag zal je een nieuwe wereld creŽren, vol licht, vrede en harmonie.

Met magische beelden en betoverende dromen die onvermijdelijk tot werkelijkheid vibreren.

Op een zonnige dag zal je opstaan uit de kerker van angst en je hart wagenwijd open zetten.

Het omhelzen en liefhebben van jezelf en de wereld zal alles en iedereen helen.

Op een glorieuze dag zal je ieder wezen (h)erkennen als een perfecte Goddelijke creatie.

Een andere jij om in respect en vreugde mee te spelen en mee samen te werken.

Op een wonderlijke dag zal je begrijpen en voelen dat je ťťn bent met alles en allen en met de Vader.

Dan zal het licht in jou zo krachtig stralen dat alle duisternis verdwijnt en alle Engelen zich koesteren aan jouw warmte.

Moge deze dag voor allen spoedig aanbreken.

Op een prachtige dag zal jouw unieke toon zuiver weerklinken in de symfonie van het bestaan en regenbogen kleuren in het universum.
Op een vrolijke dag zal jouw perfecte en onmisbare melodie de Schepping volledig maken met het mooiste lied van de wereld.

Op een feestelijke dag zal je het leven dankbaar aanvaarden als een diepzinnig en kostbaar geschenk.

Op een zalige dag zal je onbeschrijfelijk geluk ervaren en dit met iedereen willen delen.

Op een fonkelende dag zal je waarheid ontdekken in de schatkamer van je hart en weten wat werkelijkheid is.

Op een gelukkige dag zullen we terug samen en verbonden zijn en zal er enkel liefde bestaan.

Op een koninklijke dag zal je stil worden zodat alle vragen verdwijnen en enkel verwondering en gelach de hemel verblijden.

Op een zoete dag zal je vrij zijn van alle beperkingen en wegvliegen naar werelden vol passie, poŽzie en creatie.

Op een grootse dag zal je ontwaken uit de droom en je ware essentie ontdekken.

Op een dag zal je liefde ZIJN !

Moge deze dag in ieders bewustzijn geboren worden.

Lieve lezer, ik heb voor jou slechts 1 wens voor 2010.

Moge je vreugdevol ontwaken en bewust kiezen om te leven vanuit je hart,
waar onmetelijke liefde woont.

YOU are LOVE(D) !
ALL is WELL !

What lies behind us, and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

Ralph Waldo Emerson

Nieuws overzicht - Je kunt inschrijven op de nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 01 (januari 08)
Nieuwsbrief nr. 02 (4 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 03 (13 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 04 (15 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 05 (20 februari 08) - Marcel Messing
Nieuwsbrief nr. 06 (4 maart 08) - 'The New Biology' video
Nieuwsbrief nr. 07 (14 maart 08) - Rusland als ecodorp natie - 'Money as debt' video - Overvloedprincipe
Nieuwsbrief nr. 08 (21 maart 08) - Codex Alimentarius - Monsanto - Raw food video's
Nieuwsbrief nr. 09 (26 maart 08) - Rivendell infodag - 'Tamera solar power village' video
Nieuwsbrief nr. 10 (5 april 08) - Spirituele economie - Lammas project
Nieuwsbrief nr. 11 (10 april 08) - Plants for a Future - Bostuinieren - 'How it feels to have a stroke' video
Nieuwsbrief nr. 12 (17 april 08) - De Bostuin - Ho'oponopono - Eckhart Tolle cursus
Nieuwsbrief nr. 13 (25 april 08) - Permacultuur
Nieuwsbrief nr. 14 (3 mei 08) - Hectares moederland - Rainbow Warriors - Dancing Rabbit ecovillage
Nieuwsbrief nr. 15 (16 mei 08) - Anastasia dorpen in Rusland - Every man a king
Nieuwsbrief nr. 16 (29 mei 08) - Anastasia's droom
Nieuwsbrief nr. 17 (12 juni 08) - Flora pagina - 'Eeuwige moes' video
Nieuwsbrief nr. 18 (20 juni 08) - Educatie - 'Journey between lives' video - Disney part 1
Nieuwsbrief nr. 19 (29 juni 08) - Prijskamp - Hennep - Advaita - Disney part 2

Nieuwsbrief nr. 20 (10 juli 08) - Vakantie
Nieuwsbrief nr. 21 (6 september 08) - Samenleef experiment La Mťtairie - Worden wij wakker
Nieuwsbrief nr. 22 (21 september 08) - Transitie steden - Anastasia hoofdstuk boek 8/1 - Findhorn video
Nieuwsbrief nr. 23 (10 oktober 08) - 'Zeitgeist: Addendum' video - kredietcrisis - voordelen van een ecodorp
Nieuwsbrief nr. 24 (30 oktober 08) - Licht en duisternis - NWO - 'Here comes the sun' video
Nieuwsbrief nr. 25 (10 december 08) - Hectarebewoning - The Boogeyman - Unmatrix your mind
Nieuwsbrief nr. 26 (11 januari 09) - Iluvanya dossier - Bostuin - Indigo kinderen - Doornroosje
Nieuwsbrief nr. 27 (8 februari 09) - Hectarebewoning - Roundhouse - Liefdesscenes
Nieuwsbrief nr. 28 (22 maart 09) - Vrijheid en NWO - Petitie Kin's Domain - Vaccinaties
Nieuwsbrief nr. 29 (21 mei 09) - Beeldvorming - Een nieuwe wereld - Space of Love - Leonid Sharashkin
Nieuwsbrief nr. 30 (1 juli 09) - Verlof en reisaankondiging - Reisblog - Ecobouw en zonne-energie
Nieuwsbrief nr. 31 (22 oktober 09) - Evaluatieverslag Zomerreis 2009 - 17 nieuwe boeken
Nieuwsbrief nr. 32 (19 november 09) - Raduga Centrum voor Harmonie - Ecodorp filmpjes - Wie zijn wij?
Nieuwsbrief nr. 33 (14 december 09) - De wetenschap der verbeelding - Agenda pagina - Ecodorp Slavnoye
Nieuwsbrief nr. 34 (3 januari 10) - Nieuwjaarsgedicht
Nieuwsbrief nr. 35 (28 januari 10) - Voordelen familiedomein dorpen - Iluvanya nieuwsbrief - Avatar
Nieuwsbrief nr. 36 (22 maart 10) - Permacultuur pagina - Bewust zaaien - Lentereis
Nieuwsbrief nr. 37 (13 juli 10) - Anastasia Festival
Nieuwsbrief nr. 38 (11 november 10) - De Nieuwe Aarde - Kiesha's inzichten - Brief aan de regering

© Rivendell Village

Tweet