Nieuws 2011

22 december

2012

Het laatste jaar van de oude tijd

Wees zacht voor elkaar en voor jezelf. Er valt niets te vrezen behalve de angst zelf.
Alles komt goed, het Licht groeit en verlicht de duisternis.
Waag de sprong naar het tijdperk van intuÔtie en samenwerking en wordt (be)hoeder van deze prachtige planeet.
Luister naar je ziel die wakker wordt en zich herinnert dat ze liefde is, liefde was en altijd liefde zal zijn.
Besluit om voortaan alleen nog gelukkig te zijn en vreugde te stralen, want liefde overwint alles.

NIEUW !

Op Aarde is 15 miljard hectare land en leven er 7 miljard mensen. Uiteraard is niet alle land (dadelijk) bewoonbaar en cultiveerbaar.
Maar er is ruim voldoende plaats om 2 tot 3 miljard families/gezinnen een hectare grond ter beschikking te stellen.
En hen zo de kans te geven om voor zichzelf te zorgen, moeder Aarde te behoeden en een paradijs te creŽren.
Drie miljard families maal 2 tot 3 gezinsleden per familie (of meer en ook weeskinderen) betekent de volledige wereldbevolking die in vrijheid en overvloed leeft !
Ieder Mens heeft recht op een stuk grond, zuivere lucht, gezonde voeding, drinkbaar water, een gerieflijke woning en creatieve ontplooiing.

Occupy Mother Earth.
To protect the planet.
To feed your family.
To create true heaven and real peace.

De Sleutels tot 2012

Het Geheime Plan van 2012

Videos

Bonus

Nieuwe boeken in de Bibliotheek.

Je bent altijd precies waar je moet zijn om de volgende stap buiten jezelf te zetten.

22 augustus

We belong to no cult. We are not Nature Lovers.
We don't love nature any more than we love breathing.
Nature is simply something indispensable,
like air and light and water,
that we accept as necessary to living,
and the nearer we can get to it the happier we are.

Louise Dickenson Rich

Eindelijk, na 8 maanden, opnieuw een (lange) Rivendell nieuwsbrief. Dit komt hoofdzakelijk omdat ik nu steeds meer de theoretische kant verlaat en kies om meer praktische stappen te ondernemen. Zodoende blijft er dan minder tijd over om te schrijven en info te verzamelen en meer tijd om een nieuwe aanpak te proberen en nieuwe wegen te verkennen. Deze website blijft wel on line als informatiebron en wordt wellicht zelfs nog aangevuld met enkele nieuwe pagina's, maar de nieuwsbrieven zullen minder frequent verschijnen. Wie mijn avonturen wil blijven volgen, verwijs ik graag naar de reisblog Home is where the soul is singing waar ik regelmatig verslag uitbreng van allerlei ervaringen en ontwikkelingen. Ik tip hier ook even mijn videoblog Inspiration, een verzameling en databank van de meest inspirerende, boeiende en bewustmakende video's op het internet.

We all moan and groan about the loss of the quality of life through the destruction of our ecology,
and yet each one of us, in our own little comfortable ways, contributes daily to that destruction.
It's time now to awaken in each one of us the respect and attention our beloved mother Earth deserves.

Ed Asner

De belangstelling voor Rivendell Village en de positieve reacties gaan nog altijd in stijgende lijn. Wekelijks komen mailtjes binnen van mensen die willen aansluiten bij een opstartend ecodorp project of leefgemeenschap. Er is een algemeen en groeiend enthousiasme merkbaar voor de grote thema's op deze website zoals permacultuur, zelfredzaamheid, duurzaamheid, natuurlijk ouderschap, plantenkennis,...eigenlijk voor alles wat groen, ecologisch en natuurlijk is. Niettegenstaande de precaire situatie op onze mooie planeet (vrijwel alle systemen en bestuursorganen spartelen van crisis naar crash terwijl de Aarde verder uitgebuit en vervuild wordt) en niettegenstaande er steeds meer mensen ontwaken en een nieuwe weg willen bewandelen, toch blijven vele ecodorp initiatieven steken in de fase van dromen en theorie. Nochtans zijn zelfbedruipende en kleinschalige ecologische gemeenschappen ťťn van de meest logische, haalbare en helende oplossingen uit de impasse waar de wereld in verzeild is geraakt. Van waar deze vertraging, vraag ik me soms af?

The air, the water and the ground are free gifts to man and no one has the power to portion them out in parcels.
Man must drink and breathe and walk and therefore each man has a right to his share of each.

James Fennimore Cooper

Is het nog te vroeg? Is de bereidheid en het engagement nog te zwak? Is de verslaving aan kicks, luxe en comfort nog te groot? Is de angst en onzekerheid te overweldigend? Zullen de kleinschalige eco-gemeenschappen pas na 2012 ontstaan, wanneer geld, macht, eigendom en het angstego (hopelijk en wellicht) verdwijnen? In de nieuwsbrief 37 van 13 juli 2010 heb ik gepoogd een aantal antwoorden te vinden waarom het bvb. in Rusland wel lukt en in de rest van de wereld moeizaam en traag verloopt. Het is makkelijk de 'mislukking/vertraging' aan externe omstandigheden te wijten, zoals te weinig geld, te dure gronden, tegenwerkende wetten, politieke onwil, te sterke ego's, te weinig samenwerking, te veel alleen willen doen, onvoldoende technische en organisatorische know how, vrees voor beperkende structuren en reglementen binnen de gemeenschap, vrees om financieel niet rond te komen,... maar er is ook de innerlijke kant, de nood aan een cultivatie en ontwikkeling van een bewustzijn wat bereid is tot dienstbaarheid, gelijkwaardigheid, openheid, samenwerking en delen (matriarchale impulsen). Wonen en leven in een ecodorp is beslist niet de ideale keuze voor iedereen. Het vraagt niet alleen moed maar ook een hele innerlijke voorbereiding en transformatie en vele uiterlijke tools en kennis op allerlei vlak, van eco-huizenbouw en permacultuur tot conflicthantering en beslissingsprocedures. Voor velen is de stap van een courante leef/werk situatie in een typische Westerse stad naar een eenvoudiger pioniersleven op het platteland in een gemeenschap die naar zelfvoorziening toe werkt, gewoon te groot om in 1 keer te nemen. Idealerwijze is er een organische overgang waarbij de potentiŽle bewoner een tijd kan pendelen tussen oud en nieuw leven tot hij/zij gesetteld is. Uiteraard is dit slechts mogelijk als beide locaties dicht bij elkaar liggen. Sommige ecodorpen ontvangen, begeleiden, installeren en integreren nieuwe bewoners tijdens een lange inloopfase, gedurende dewelke hulp wordt geboden bij woningbouw en moestuin tot zelfs het vinden van werk in of buiten het ecodorp. Ook de vele transitie-initiatieven her en der zijn mooie bewegingen richting meer duurzaamheid en makkelijke gemeenschapsvorming.

The future belongs to those who understand that doing more with less
is compassionate, prosperous and enduring and thus more intelligent, even competitive.

Paul Hawken

Een andere factor is de (ongegronde) overtuiging dat een leven waar gekozen wordt voor eenvoud en zelfvoorziening een stap achteruit is, een terugkeer naar moeilijke en harde voorouderlijke tijden. Het kan inderdaad best lastig zijn om de verworven luxe, het moderne comfort en de vele technologische innovaties in vraag te stellen en eventueel los te laten en dagelijks zelf in te staan voor water, voedsel, brandstof,...De bereidheid daartoe is klein. In dat opzicht is het succes der Russische dorpen te begrijpen. Voor hen was het geen stap achteruit, maar wel vooruit. In een land waar armoede, tekort, werkloosheid, economische depressie, corruptie, enz...de bevolking gijzelen, is wonen op een eigen stukje grond met huis en groententuin, een ongelofelijke stap vooruit, zelfs al ontberen ze allerlei Westers comfort. Maar laat ik dadelijk heel helder en duidelijk zijn. Leven in eenvoud en harmonie en streven naar zelfvoorziening betekent niet het ontberen van comfort, noch de weigering om technologische innovaties te gebruiken. Het is geen terugkeer naar voorouderlijke beschavingen of de levenswijze der natuurvolkeren. Veel succesvolle ecodorpen (Findhorn, Tamera,...) maken dankbaar gebruik van allerlei technologie om hun gemeenschap zelfbedruipend, duurzaam en ecologisch te maken. Het is niet een keuze tussen eenvoud of technologie, maar wel een nieuwe manier van omgaan met dingen en energieŽn.

Dit schreef ik onlangs op de reisblog: Velen zien een terugkeer naar eenvoud en zelfvoorziening als een stap achteruit. En zijn bang om het verworven comfort, de duurbetaalde luxe en het gemak en verpozing der technologie op te geven. Maar, zoals vroeger reeds gezegd, de bedoeling is uiteraard niet om met zijn allen terug in het bos te gaan leven in plaggenhutten en met de dagelijkse opdracht om voldoende voedsel te telen/vinden en hout te sprokkelen. Niettegenstaande er veel wijsheid te vinden is in de manier waarop natuurvolkeren en tribes leven en hun tradities een diepe bron van inspiratie kunnen zijn, toch is een terugkeer naar deze voorouderlijke levenswijzen niet de weg. Ook het andere uiterste, namelijk een toekomst perspectief zoals bvb. het Venus Project waar geavanceerde hoogtechnologie een belangrijke peiler is bij de uitbouw van een moderne en duurzame ecogemeenschap, doet de weegschaal teveel doorslaan naar verstand, innovatie en materie/machines. Wellicht is een tussenweg beter, waar zowel verstand en hart gehoord worden. Wellicht wordt de toekomstige samenleving in eerste instantie een evenwichtsoefening tussen patriarchale en matriarchale impulsen die een nieuwe weg kunnen tonen naar een volwassen maatschappij waar bewoners het vrouwelijke en mannelijke in zichzelf tot harmonie hebben gebracht en technologie ten dienste staat aan het algemene welzijn van ieder wezen en de hele planeet.

Building a world where we meet our own needs without denying future generations a healthy society is not impossible, as some would assert.
The question is where societies choose to put their creative efforts.

Christopher Flavin

Wie de cultureel/economische evolutie der mensheid even overloopt, merkt de kwantumsprongen die zich telkens op belangrijke keerpunten voordoen. Prehistorische mensen waren wellicht nomaden en/of grottenbewoners die enkel hun eigen gezin onderhielden. Een tweede beschavingsimpuls kwam toen mensen begonnen te jagen en voedsel te verzamelen en in stamverband leefden. Een derde ontwikkeling was de landbouw beschaving die in staat was grote steden te voorzien van graan en voedsel. En dan kwam, nog niet zo lang geleden, de industriŽle revolutie met de mogelijkheid om volledige landen en staten te onderhouden. Nu zitten we midden de volgende evolutiesprong: de digitale mens en technologische beschaving die voor het eerst sinds de geschreven geschiedenis in staat zijn de hele wereld te voorzien van alle essentiŽle basisbehoeften en een planeet vol overvloed te creŽren waar iedere medemens kan genieten van een hoge levensstandaard. Tenminste, als wij daarvoor kiezen.

We are seeing the birth of a new perspective of the world, where ecology and economics are two sides of the same coin.

Leif Johansson

Maar iedere kwantumsprong vroeg en vraagt ook een verandering in het economische systeem om het nieuwe paradigma efficiŽnt te laten werken. De huidige crisis in de wereld heeft dan ook te maken met de verouderde economische overtuigingen en bank/geldsystemen die niet compatibel zijn met een hoogtechnologische en spiritueel ontwakende wereldbeschaving. Een economie gebaseerd op voortdurende groei/winst en kunstmatig gecreŽerde schaarste is niet in staat om 7 miljard mensen te onderhouden. (Twee voorbeelden: massaal veel voedsel wordt op grote schaal vernietigd om winstmarges en het mechanisme van vraag en aanbod in stand te houden. En giftige sproeimiddelen worden gebruikt met de bedoeling om vogels te doden zodat er meer fruit aan de bomen blijft hangen en er dus meer opbrengst is. Helaas doden die middelen niet alleen vogels, maar ook de levensnoodzakelijke bijen en nuttige insecten). Een nieuwe ethische economie is nodig die grondstoffen, voorraden, bronnen en hulpmiddelen aan iedereen gelijkwaardig ter beschikking stelt en niet enkel aan de 'happy few' zoals nu. Een sociale economie is nodig die volledig ten dienste staat aan het duurzaam voortbestaan van wereld en mens (tot vele generaties ver) en niet aan het spijzen van banken en vergroten van macht.

Resource Based Economy

En het mooie is nu dat deze nieuwe economie reeds uitgedacht en perfect toepasbaar is, namelijk de 'Resource Based Economy'. Hier volgt een korte kennismaking.
Jacque Fresco, bezieler en oprichter van het boven vermelde Venus project, stelt een economie voor waarin alle goederen en diensten beschikbaar zijn voor iedereen en dit zonder het gebruik van geld, kredieten, ruilhandel of enig ander systeem van schuld of dienstbaarheid. De middelen en bronnen op Aarde worden het gemeenschappelijke erfgoed van alle bewoners en komen niet enkel ten goede aan een select groepje zoals nu. Het uitgangspunt van dit economisch systeem is het onweerlegbare feit dat de Aarde een planeet van overvloed is vol hernieuwbare en onuitputtelijke bronnen. Maar het zijn net de huidige monetaire en imperialistische methodes, gebaseerd op schaarste en hebzucht, die nefast zijn voor onze overleving en voor de Aardse bronnen. Onze moderne samenleving is perfect in staat om (dankzij geavanceerde technologie) de overvloed aan voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg en up to date onderwijs beschikbaar te stellen aan iedereen en daarnaast een onbeperkte toevoer van hernieuwbare, niet-vervuilende energie te voorzien. Zo'n efficiŽnt ontworpen economie, gebaseerd op middelen in plaats van op geld, stelt iedereen in de mogelijkheid te genieten van een zeer hoge levensstandaard met alle voorzieningen van een hoogtechnologische samenleving door gebruik te maken van bestaande middelen uit land en zee, van fysieke apparatuur, van industriŽle installaties, enz.

Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed.

Gandhi

Alle Aardse hulpbronnen en middelen behoren dus tot het gemeenschappelijk erfgoed van de gehele mensheid. Net zoals je de lucht en het water niet persoonlijk kunt bezitten, geldt dit ook voor grond, grondstoffen, de natuur, enz... De Aarde is voor en van iedereen en kan gelijkelijk verdeeld worden onder alle bewoners. Geld, monetaire systemen en de markt van vraag en aanbod zijn niet langer nodig. Dit besef kan uiteindelijk leiden tot het wegvallen der kunstmatige grenzen die verdeling en concurrentie in stand houden. Dit is een andere manier van globalisering, deze keer niet met de bedoeling om de heersende elite (die wil onderwerpen en controleren) sterker te maken, maar om elke mens te bekrachtigen en de kans te geven om vrij te worden. De bedoeling is niet enkel om het algemeen welzijn te verhogen, maar ook om mensen de nodige informatie te verschaffen die hen in staat stelt hun volledige potentieel te leven en soevereine wezens te worden. De maatstaf voor succes is dan niet langer rijkdom, eigendom of macht, maar is gebaseerd op de vervulling van iemands individuele dromen en talenten.

Veel mensen geloven dat de overdaad aan technologie in de huidige wereld de belangrijkste oorzaak van milieuvervuiling is. Dat is niet het geval. Wel dient het misbruik en verkeerd gebruik van technologie onze grootste bekommernis te zijn. Technologie kan niet alleen de werkdag verkorten, de beschikbaarheid van goederen en diensten vergroten of de levensstandaard van alle mensen verhogen,... maar een resource-based technologische wereldeconomie is in staat om schone en hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen (zoals aardwarmte, beheerste kernfusie, zonne-energie, wind-, golf-en getijdenenergie, en zelfs brandstof uit de oceanen en nulpunt energie) en zou uiteindelijk in staat kunnen zijn om duurzame energie in onbeperkte hoeveelheden te genereren en zo de menselijke beschaving voort te stuwen voor duizenden jaren. Niet enkel lokale, zelfredzame nederzettingen kunnen opgezet worden, maar ook grote en kleine steden kunnen heringericht worden en omgetoverd tot energie-efficiŽnte, schone en duurzame leefplaatsen waar makkelijk aan alle behoeften der bewoners wordt voldaan. Intelligente en efficiŽnt toegepaste technologie bespaart energie, vermindert afval en zorgt voor meer vrije tijd. Met de geautomatiseerde inventaris op wereldschaal (een database van alle beschikbare bronnen, voorraden en consumenten), kunnen we een evenwicht vinden tussen productie en distributie. Bronnen en middelen die dreigen op te raken, kunnen tijdig aangevuld worden (zoals aanplanten van bossen). Het fabeltje van de overbevolking kan naar de prullenmand. Deze Aarde vol overvloed kan miljarden mensen probleemloos voeden en huisvesten wanneer een globale herverdeling en rechtvaardige economie ingevoerd worden.

We forget that the fruits belong to all and that the land belongs to no one.

Can we use the opportunity of the economic crisis to heal our relationship with money
and discover the true value of life?

Could a change in how we view economic systems
create a change in how we view ourselves?

Veel beroepen die samenhangen met het monetaire systeem en de huidige verspileconomie, zoals bankiers, verzekeringsagenten, marketing, reclame, verkopers, effectenmakelaars,...kunnen gerust verdwijnen. Aanzienlijke hoeveelheden energie en geld worden ook bespaard door eliminatie van concurrerende producten. De overdaad aan consumptieartikelen is helemaal niet nodig. Keuze is goed. Maar in plaats van honderden soortgelijke producten op de markt te brengen, die dan vaak nog een kort leven beschoren zijn, kunnen we ook kiezen om enkel duurzame kwaliteitsproducten te maken die tientallen jaren probleemloos functioneren. Het verdwijnen van geld en schuld zal ook de angst voor jobverlies wegnemen. De rechtvaardige herverdeling der Aardse overvloed waardoor iedereen voedsel, water, huisvesting, energie en educatie ontvangt in combinatie met voorlichting over hoe we zinvol en harmonieus kunnen samenleven zal zowel de geestelijke als lichamelijke stress aanzienlijk verminderen en ons vrijmaken om onze talenten en passies verder te verkennen en te ontwikkelen.
Wanneer de gedachte aan de eliminatie van geld nog steeds weerstand oproept, overweeg dan dit: een groep mensen beladen met goud, diamanten en geld die stranden op een eiland zonder voedsel, zuivere lucht, drinkbaar water en vruchtbare aarde hebben niks aan hun rijkdom indien ze willen overleven. Een andere groep met totaal geen geld komt terecht op een ander eiland vol overvloed aan voedsel, water en allerlei grondstoffen. Welke eilandbewoner wil jij zijn?
Enkel wanneer middelen of grondstoffen schaars zijn, kan geld gebruikt worden om hun distributie te controleren. Maar wanneer middelen in overvloed aanwezig zijn (zoals de lucht, water, grond, voedsel, energie,...op onze Aarde) valt de noodzaak van geld en (ver)kopen weg. Geld is alleen belangrijk in een samenleving waar grondstoffen en middelen om te overleven (kunstmatig) worden gerantsoeneerd of gemonopoliseerd en de mensen geld aanvaarden als een ruilmiddel om deze schaarse middelen te verwerven. Geld is een sociale conventie, het is gewoon een overeenkomst. Het is noch een natuurlijke hulpbron, noch vertegenwoordigt het er ťťn. Kijk nog maar eens naar La Belle Verte. We hebben helemaal geen geld nodig om te overleven, tenzij we geconditioneerd worden om het als ruilmiddel te accepteren en erin te geloven. Wat we wel nodig hebben zijn samenwerking, mededogen, dienstbaarheid, een hoge moraliteit en een open hart.

Net als een monetaire economie heeft ook een Resource Based economie uiteraard enkele nadelen. Maar de voordelen zijn alvast niet min.

A global moneyless society in a world of joy
.

  • Vermindering der misdaden - iedereen heeft alles wat nodig is waardoor diefstal en hebzucht zinloos worden
  • Minder oorlogen - althans minder oorlogen die om grondstoffen of geld gevoerd worden
  • Werk dient niet langer om te kunnen overleven - alle basisvoorzieningen zijn voor iedereen makkelijk toegankelijk, schulden en afbetalingen zijn er niet, er is een gelijk basisinkomen voor iedereen
  • Herstructurering van het onderwijssysteem - kinderen en jongeren worden niet langer aangestuurd tot competitie of het zoeken van een job in het werksysteem maar kunnen zich focussen op wat ze graag doen en waar hun talenten liggen, want het doel is creŽren en niet geld verdienen
  • Geen armoede en honger meer - er is genoeg van alles voor iedereen
  • Geen corruptie, onderdrukking en monopolies meer - politiek en economie zijn rechtvaardig en staan volledig ten dienste aan het harmonieus voortbestaan der mensheid
  • Minder milieuvernietiging, afval en verspilling - duurzame technologie, hernieuwbare energie, recyclage
  • Meer vrijheid - en meer vrije tijd

When the power of love
overcomes the love of power
the world will know peace

Alles is er. Een planeet vol overvloed voldoende om wel 20 miljard mensen te voeden, te huisvesten en van energie te voorzien. De technologie is er om grondstoffen en middelen rechtvaardig te verdelen en de onuitputtelijke voorraad etherenergie aan te boren. Bij velen ontwaakt de wijsheid om duurzame oplossingen toe te passen en permacultuur te onderzoeken. Er bestaat al enige tijd een rechtvaardig en bekrachtigend alternatief transactiemiddel ter vervanging van geld, namelijk de Equi, wat ook gekoppeld is aan een gelijk maandelijks basisinkomen van 750 Equi per persoon. De huidige mondiale crisissen (innerlijk en in de buitenwereld) zijn net wat nodig is om de mensheid nieuwe wegen te laten verkennen en bieden een ideale gelegenheid om de ontelbare oplossingen en schitterende ideeŽn toe te laten.
Het bovenstaande verhaal is geen utopie noch fantasie, maar schetst een reŽle toekomst die perfect mogelijk is... als wij daar voor kiezen. De vraag die overblijft is de volgende. Gaat de nieuwe wereldbeschaving geboren worden uit chaos en ellende doordat alle systemen in een spiraal van geweld en revoluties ťťn voor ťťn instorten, te beginnen met het monetaire systeem. Of gaan we als mensheid tijdig wakker en bewust worden en nieuwe keuzes maken om een planeet van vrede en overvloed te co-creŽren. Ik weet alvast waar mijn energie en tijd naar toe gaan.

Zo kunnen we zien dat de huidige technologische beschaving gewoon de volgende fase vertegenwoordigt in de mensheidsevolutie en uiteindelijk zal leiden naar een nieuwe kwantumsprong, een tijdperk waar we niet alleen onze eigen planeet zullen behoeden, maar zelfs het hele zonnestelsel. Een Universele beschaving die dan gedragen zal worden door een spirituele economie.
Technologie afzweren is dus niet de weg. Wat wel kan is kiezen voor een moreel hoogstaande toepassing van allerlei innovaties en technologie die het leven van allen aangenamer maken en planeet Aarde in haar glorie en schoonheid herstelt. Zulke technologieŽn zijn trouwens reeds lang voorhanden (denk aan Nikola Tesla en Victor Schauberger, om er maar 2 te noemen).

Waar blijven de ecodorpen?

Mijn bezoek eind juni aan Lammas en ecodorp Tir Y Gafel, het eerste legale en wettelijk gesteunde familiedomein dorp in Europa, was bijzonder inspirerend. Het volledige verslag valt te lezen op de reisblog onder het label Wales. Een legaal ecodorp opstarten vergt een jarenlange queeste vol onderhandelingen en afspraken met autoriteiten, bestuursmensen, landeigenaars en lokale bewoners. Ten tweede wordt aan iedere ecodorp bewoner aangeraden om vooraf een uitbreid ontwerp- en businessplan te maken ťn zichzelf de nodige know how eigen te maken betreffende o.m. permacultuur, huizenbouw en plantenkennis. Tenminste als het streefdoel de creatie van een zelfredzaam familiedomein is. En ten derde kan ik nog drie essentiŽle tips meegeven: focus, focus, FOCUS! Zonder volharding en gerichte focus blijft de droom slechts een droom.
De ervaring van de mensen van Lammas die bijna 4 jaar onderhandelden met de autoriteiten vooraleer groen licht te krijgen, toont duidelijk aan waar enkele mogelijke vertragingen en uitdagingen liggen, namelijk bij de wetgeving. En wellicht zou het hen zelfs nooit gelukt zijn zonder de gunstige politieke wind in Wales en de fantastische 'One Planet Policy' wet die off-grid bewoning mogelijk maakt op agrarische grond. Hier kun je de officiŽle website uit Wales bekijken die uitleg geeft over hun politieke keuze voor duurzaamheid. Zo'n baanbrekende wet is op het Europese vasteland jammer genoeg niet voorhanden, waardoor legale ecodorpen opstarten hier nog wat lastiger is.
In Groot BrittaniŽ zijn ondertussen naar verluid een kleine duizend ecodorpen en leefgemeenschappen. Verhoudingsgewijs heel wat meer dan op het Europese vasteland. Heeft dit te maken met de gunstige wetgeving, de tot vrijheid en onafhankelijkheid aangetrokken Britse ziel of zit er daar iets in het drinkwater misschien? Door de nieuwe 'One Planet Policy' wet (van kracht sinds 1 januari 2011) gaan er in snel tempo nog meer gemeenschappen bijkomen. Onder de vleugels van Lammas (de organisatie die ecodorpen promoot en helpt opstarten) zijn, na Tir Y Gafel, alvast twee nieuwe familiedomein projecten opgestart. Kan deze wet niet Europees van kracht worden? Zijn er politiekers die dit op de landelijke en/of Europese agenda willen plaatsen? Waar wachten die 90 aanmodderende Belgische ministers eigenlijk op om deze positieve impulsen, daadwerkelijke kansen en haalbare oplossingen groen licht te geven? En zo de mogelijkheid te openen om onderstaande ecodorp voordelen in de maatschappij te brengen.

Kindly leave this planet as you would wish to find it.

Mogelijkheden hoeven niet gemaakt of gevonden te worden.
Alle mogelijkheden zijn al aanwezig.
Je maakt ze zichtbaar als je ze wilt laten bestaan.

Uit de reisblog:
Wales neemt het voortouw in de transitie naar een nieuwe samenleving. De regering maakt low impact living mogelijk en wettelijk. Want low impact living is de toekomst. Tenminste als we deze mooie planeet ook voor volgende generaties leefbaar willen houden. Het concept is even ingenieus als eenvoudig. Geef mensen de kans een stukje van moeder Aarde te behoeden en rijker, mooier en vruchtbaarder te maken op duurzame en ecologische wijze. Als we dit allemaal doen is er genoeg van alles voor iedereen en maken we de planeet tot een groen paradijs. Ieder mens heeft recht op een stuk land, onderdak, water, energie en educatie. Luxe en comfort hoeven niet te ontbreken en ook de grondstoffen van de planeet niet uit te putten. Het gaat over een bewuste keuze om minder te consumeren, veel te recycleren en de eigen vervuiling op te ruimen of te vermijden. Permacultuur, vrije energie en sociale/lokale economie zijn de sleutels om een nieuwe samenleving te creŽren en iedereen vrijheid en overvloed te schenken. Geen olieafhankelijke graai- en consumptie economie meer, maar ieder huishouden heeft zijn eigen duurzame energievoorziening en kiest voor samenwerking en uitwisseling.
Wales vaart een eigen koers en opteert om tegen het jaar 2050 een 'one footprint' land te zijn. Het hele land zal dan een ecologische voetafdruk van 1 planeet per inwoner hebben. Momenteel hebben we minimaal 3 planeten nodig, vooral door de ongebreidelde Westerse consumptiedrang en energiebehoefte wat ten koste gaat van vele mensen in arme landen en vele prachtige natuurgebieden. Er is maar 1 planeet, daarmee moeten we het doen. (Bekijk zelf je eigen ecologische voetafdruk).
De nieuwe wet is vooral bedoeld om mensen aan te sporen zelfvoorzienend te leven op het platteland. Zo kan de Aarde iedereen blijven voeden en onderdak bieden, ook aan komende generaties. Een manier om dit te verwezenlijken is de nieuwe wet die daar sinds januari van kracht is en die het mogelijk maakt om een low impact huishouden op goedkope landbouw- en bosgrond te beginnen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, zoals streven (op eigen tempo en volgens eigen budget) naar zelfredzaamheid op vlak der basisvoorzieningen (onderdak, energie, water, voeding, afvalbeheer). Hetgeen niet verworven kan worden via zelfvoorziening (zoals kledij, schoenen, internet, benzine, gsm, enz.) of wanneer een familie kiest om deze en andere dingen gewoon aan te kopen, dan dient dit geld verdiend te worden met aan land gebonden activiteiten (zoals verkoop van groenten, artisanale voedingsproducten en dergelijke). Er wordt ook op toegezien dat enkel integere mensen met de juiste intentie gebruik maken van deze wet.
Het familiedomein concept zoals uitgelegd op de Rivendell website en in de Anastasiaboeken wordt gewoon door de regering in Wales volledig gesteund en wettelijk gemaakt. Zo wordt het uiteraard veel makkelijker om een kins domain dorp te realiseren. Wellicht ťťn der hoofdredenen waarom het zo moeizaam lukt met de Anastasiadorpen (behalve in Rusland) is niet het geld, het verschil in visie tussen de bewoners, het niet vinden van geschikte terreinen of juiste mensen, maar wťl de tegenwerkende en logge wetgeving, urbanisatieplanning en bouwvoorschriften in vele landen. Wales kiest resoluut een andere weg, trouwens ook wat de industrie betreft, en dit zal het land sterk maken en doen floreren zonder negatieve inbreuk op de natuur. Het gevolg zijn gelukkige en vrije mensen, een prachtig landschap vol eetbare paradijzen, zuiver water en zuivere lucht en een grote stap richting een nieuwe planeet en samenleving. Een schitterende beslissing ! Mogen BelgiŽ en Europa snel volgen.

Naar mijn aanvoelen zijn de ecodorpen volop op komst. De initiatieven zijn talrijk, steeds meer mensen willen anders gaan leven, weg uit het verpletterende gekkensysteem van leven om te werken, van betaalde slavenarbeid en torenhoge belastingen die een waanzinnig en alles vernietigend economisch systeem in stand houden. Velen beseffen dat het feodale tijdperk nog altijd verder duurt. De koningen, kasteelheren en bisschoppen hebben nu andere namen, maar nog steeds werken velen om iemand anders rijker te maken.
Wanneer de tijd rijp is en de voedingsbodem klaar, zullen de ecodorpen als paddestoelen uit de grond oprijzen. Momenteel zitten veel groepen en individuen nog in de aanloopfase, de voorbereidingstijd, de verkenningsperiode. Maar velen ontdekken nu in snel tempo hun inherente innerlijke kracht, hun eigen hartwijsheid en daarnaast tal van bewuste creatietechnieken en liefde als gemeenschappelijke bronenergie en dit 'empowerment' (zie verder) zal een nieuwe Aarde manifesteren. De wetten en reglementen zullen dan automatisch volgen en aangepast worden, naarmate mensen hun soevereiniteit en vrijheid terugnemen. Ik vermoed dat in de periode na 2012 de ecodorpen veel makkelijker en vlotter zullen ontstaan. Ofwel noodgedwongen, na de crash van de oude monetair/economische systemen, wanneer ruilen, delen en zelfvoorziening voor velen een levensnoodzaak zal worden. Ofwel organisch, via transitie en nieuwe paradigma's, wanneer de olie-economie verandert in een zonne-economie, geld opnieuw een schulden-, rente- en speculatievrij ruilmiddel is (of zelfs verdwijnt) en mededogen voor al wat leeft en dienstbaarheid aan het grote geheel haar intrede doen in politiek, wetenschap en economie.

I like to live my life so that my loved ones give me the things I need as gifts and I give them the things they need.
Frankly a society built around consumerism is hell.

Vandana Shiva

Maar niettemin, om vele redenen blijft op dit moment een (levensvatbaar en legaal) ecodorp opstarten toch ťťn der moeilijkste opdrachten die er zijn. Het is een lange reis vol uitdagingen, keerpunten, dwaalwegen en obstakels. Ook nog na de vestiging van het dorp. Russell Austerberry bezocht 18 verschillende ecodorpen om rechtstreeks van de bewoners te leren hoe nu precies een succesvol ecodorp op te starten. Hier een beknopte samenvatting van zijn bevindingen en conclusies.

A healthy social life is found only, when in the mirror of each soul the whole community finds its reflection,
and when in the whole community the virtue of each one is living.

Rudolf Steiner

Bovenstaande nuttige richtlijnen kunnen tot bezinning en overleg aansporen. Iedere gemeenschap en ieder ecodorp is uniek en zal een eigen pad bewandelen om tot realisatie te komen. Er is alvast een opmerkelijk verschil tussen een familiedomein dorp (waar de individuele vrijheid een belangrijk thema blijft) en het 'klassieke' ecodorp model (waar het gemeenschappelijke aspect meer op de voorgrond komt). Een mogelijke weg is klein beginnen (Tir Y Gafel bvb. zijn 9 families) en dan (eventueel) langzaam en organisch uitgroeien en ondertussen stap voor stap de gemeenschap vorm geven.
Volgens Paul, de bezieler van Lammas (en ecodorp Tir Y Gafel), gebeurt het manifesteren van een ecodorp of een individueel familiedomein in 5 grote stappen.

During key moments in human history,
a wisdom has been offered empowering the memory of our greatest possibilities.
Our present time, The Shift of the Ages, is one of those moments.

Gregg Braden

Empowerment is een mooi Engels woord wat niet helemaal correct als 'bekrachtiging' kan vertaald worden. The Global Shift die momenteel plaatsvindt en overal merkbaar is, in alle segmenten en op alle niveaus, betreft (volgens mij) bovenal een ontwaken voor de eigen inherente kracht die ons in staat stelt uit te stijgen boven het kleine ego-ik en de oude paradigma's. Een ontwakende kracht die tot Zelfverwezenlijking aanspoort en de Mens vrij maakt uit de wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen van de verzorgingsstaat. Empowerment gaat over het geven van ruimte en het scheppen van voorwaarden, opdat mensen in staat worden gesteld zichzelf te helpen. Dat betekent dat de overheid minder stuurt en voorschrijft, maar ervoor zorgt dat burgers en bedrijven kunnen meedenken over en meewerken aan oplossingen. Deze kracht en dit bewustzijn ontwaken nu in iedere Mens en roepen op het leven in eigen hand te nemen, volledige verantwoordelijkheid te nemen, bewust te worden van de (Goddelijke) Essentie, de eigen weg te bepalen en te vertrouwen op de eigen inzichten, talenten en intuÔties.
Dit betekent geenszins een egotrip van alles alleen willen doen zonder overleg en coŲperatie. Integendeel, empowerment brengt Mensen in hun kracht opdat iedereen zijn taak kan opnemen in de gemeenschap en zijn vaardigheden kan delen in de groep. Het bewust vormgeven van het eigen leven heeft een rechtstreekse impact op de verschillende groepen waartoe men behoort (gezin, familie, ecodorp, land, wereld). Het opnemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven is de weg naar volledige zelfredzaamheid zoals die in de familiedomein dorpen tot uiting kan en wil komen. Teel je eigen voeding, bouw zelf je huis, wees je eigen dokter, geef thuisonderwijs, zorg voor je eigen educatie, plant een eetbare tuin, deel de overschot, kies werk wat je graag doet, verzilver je unieke talenten, luister naar je innerlijke gids, maak diepe connectie met echte vrienden, denk zelf, denk 'out of the box', selecteer de berichtgeving, volg je eigen pad,... Op het familiedomein dorp komen al deze aspecten samen. Zowel de mogelijkheid tot Zelfrealisatie en Bewustwording als de kans om het leven in eigen handen te nemen vertrouwend op de kracht en intuÔtie in jezelf en daar bovenop de verbinding en samenwerking met vrienden en geliefden. Empowerment leidt uiteindelijk naar vrijheid. En een echt vrije Mens ontdekt vreugde, integriteit en de wens tot dienstbaarheid aan het grote geheel.

Only he who bestirs himself can advance spiritually.
The fool who uses extraneous aids for this, in the form of the ready-made opinions of others,
only walks his path as if on crutches, while ignoring his own healthy limbs.

Abd-Ru-Shin

The Shift of the Ages (de bewustzijnssprong naar een hartbeschaving) is volop aan de gang. Steeds meer mensen komen in hun kracht, ontdekken en gebruiken hun volledige potentieel, spreken hun onbeperkte creativiteit aan, kiezen een nieuw en bevredigend leven en werken bewust mee aan de transitie naar een duurzame en vredevolle wereld. Ascensie is een duur 'new age' woord en betekent onder meer het loslaten van de oude programma's en paradigma's die het onderbewuste krampachtig blijft vasthouden, vaak uit angst, zelfbescherming of onwetendheid. Deze beperkende programma's en patronen, door (gebrekkige) opvoeding in ons bio-systeem geÔnstalleerd, worden door het onderbewuste voortdurend herhaald, bevestigd en als waarheid gezien, terwijl ze in feite de matrixwereld van tekorten en angsten in stand houden. Ascensie is het uitstijgen boven de oude overtuigingen en het oude denken verlaten om jezelf tot je diepste Essentie terug te voeren. Zo eindigt ook de tijd van guru's, leiders, religies, channelings en zweefboodschappen, want alle antwoorden en kracht zijn altijd in jezelf te vinden.
Deze shift voltrekt zich quasi automatisch door de nieuwe energieŽn en hogere frequenties die Aarde en zonnestelsel overspoelen, maar er zijn ook sleutels die het hele ascensie en loslaatproces versoepelen en bespoedigen, zoals zuivering, intentie en hartbewustzijn. Een zuivering op alle niveaus is aangewezen, namelijk op fysiek vlak door levende voeding, op emotioneel vlak door het kiezen voor vreugde en je goed voelen, op mentaal vlak door positieve gedachten en op spiritueel vlak door meditatie (het onbewogen waarnemen van je avonturen in de matrix). Intentie is een krachtige tool om een nieuwe werkelijkheid te creŽren (zie verder). En het hart genereert een enorm veld van energie en bezit wijsheid, intuÔtie en bovenal onvoorwaardelijke liefde. Bedenk wat een paradijs vol overvloed en geluk kan ontstaan wanneer hart (liefde) en verstand (techniek) samenwerken.
En de sleutel hier is het verlaten van de patriarchale samenleving die eeuwenlang en erg eenzijdig vooral mannelijke energieŽn (zoals competitie, strijd, macht,...) voorop heeft gesteld zonder aandacht voor de vrouwelijke waarden. De tijd is nu gekomen dat de man zijn liefde en zachtheid ontdekt en leeft en de vrouw haar wijsheid en kracht gebruikt en bevestigt.

Talking is teaching.
Listening is learning.
Education is sharing.
Experience is a seed,
and even the bitterest seed will grow.
Culture is the fruit of common experience -
a common responsibility and our common wealth.

If work is love made visible,
then love is everywhere you look.

1 januari

Het enige geheim dat mensen bewaren,
is onsterfelijkheid.

Lieve Vriend en Vriendin,

Luister
Je hart is echt vrij !

Altijd al geweest

Vat moed het te volgen

Niets of niemand kan je bezwaren

Laat die onnodige angst los

Want er is slechts Liefde

Jij bent Liefde
Je bent vrede en vreugde

Je bent Licht

Schitterend als diamant

Niets hoeft, alles kan !

Laat los, volg de stroom

Laat los, volg je Zelf

You will see a lot of things.
But they will mean nothing to you
if you lose sight of the thing you love.
I've seen you do some of the greatest things.
Now you need to look in your heart
and ask yourself what you truly want.
Alles is goed
Want er is slechts Liefde

Alles is vrede
Want je bent al(tijd) Thuis

Alles is hier en nu
Want het Universum is overvloed

Alles is volmaakt
Want je bent een kind van God

Dream lofty dreams,
and as you dream, so you shall become.
Your vision is the promise
of what you shall one day be.
Your ideal is the prophecy
of what you shall at last unveil.
Let us give something to each person we meet:
joy, courage, hope, assurance,
or philosophy, wisdom,
a vision for the future.
Let us always give something.
Ontdek de Bron
Atoom, Mens, God

Alles is Sprankelend Leven

Verbonden in rimpelloze Stilte

Voel de hartslag van de Kosmos

Luister naar de adem van Zijn

Doe wat je wilt !

Lach iedere dag
Geniet het leven

Kies geluk

Zing het mysterie

Wees de vreugde

Dans de energie

Straal als zon

Omhels het kind

Speel de magie

Love doesn't make the world go 'round.
Love is what makes the ride worthwhile.
Life is a great big canvas,
and you should throw all the paint on it you can.
Wat je ook zoekt
Het ligt diep verborgen in je hart

Daar woont een unieke gedachte van God

Gezaaid in de vruchtbare bodem van jouw ziel

Gestadig groeit het zaadje tot wasdom

Gevoed door ervaringen op het levenspad

Ooit zal het bloeien

In schitterende en nooit geziene kleuren
May the stars carry your sadness away,
May the flowers fill your heart with beauty,
May hope forever wipe away your tears,
And, above all, may silence make you strong.
Humankind has not woven the web of life.
We are but one thread within it.
Whatever we do to the web, we do to ourselves.
All things are bound together.
All things connect.
Herken jezelf als ongeboren en eeuwig liefdeslicht
Verbonden in eenheid met al wat is

Zoete geuren van wijsheid verspreiden zich

Er is geen ik en jij
Enkel een Oceaan van Vreugde

En heilige melodieŽn

Die meetrillen tot in wortel en blad

God plukt de volmaakte bloem

En schenkt haar aan de wereld

Dit is de ware Mens die Ik Ben

Dit is het eeuwige lied wat ik ken

Zegeningen dalen neder over allen

Liefde is een zachte nacht vol stralende sterren
Liefde is een open hart vol krachtig licht

Liefde is een sprankel regenboog in ochtenddauw

Each soul enters with a mission.
We all have a mission to perform.
When the power of love
overcomes the love of power,
the world will know peace.
Liefde is het gedicht merken in jouw ogen
En de lach horen tussen je woorden

Liefde is Zien wie je echt Bent
En dankbaar genieten van jouw unieke dans

Liefde is schoonheid beminnen
En zachtjes fluisteren

Ik zie je graag

It's time to live together in harmony, respect and love.

Unless you loveÖ
your life will flash by.

Nieuws overzicht - Je kunt inschrijven op de nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 01 (januari 08)
Nieuwsbrief nr. 02 (4 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 03 (13 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 04 (15 februari 08)
Nieuwsbrief nr. 05 (20 februari 08) - Marcel Messing
Nieuwsbrief nr. 06 (4 maart 08) - 'The New Biology' video
Nieuwsbrief nr. 07 (14 maart 08) - Rusland als ecodorp natie - 'Money as debt' video - Overvloedprincipe
Nieuwsbrief nr. 08 (21 maart 08) - Codex Alimentarius - Monsanto - Raw food video's
Nieuwsbrief nr. 09 (26 maart 08) - Rivendell infodag - 'Tamera solar power village' video
Nieuwsbrief nr. 10 (5 april 08) - Spirituele economie - Lammas project
Nieuwsbrief nr. 11 (10 april 08) - Plants for a Future - Bostuinieren - 'How it feels to have a stroke' video
Nieuwsbrief nr. 12 (17 april 08) - De Bostuin - Ho'oponopono - Eckhart Tolle cursus
Nieuwsbrief nr. 13 (25 april 08) - Permacultuur
Nieuwsbrief nr. 14 (3 mei 08) - Hectares moederland - Rainbow Warriors - Dancing Rabbit ecovillage
Nieuwsbrief nr. 15 (16 mei 08) - Anastasia dorpen in Rusland - Every man a king
Nieuwsbrief nr. 16 (29 mei 08) - Anastasia's droom
Nieuwsbrief nr. 17 (12 juni 08) - Flora pagina - 'Eeuwige moes' video
Nieuwsbrief nr. 18 (20 juni 08) - Educatie - 'Journey between lives' video - Disney part 1
Nieuwsbrief nr. 19 (29 juni 08) - Prijskamp - Hennep - Advaita - Disney part 2
Nieuwsbrief nr. 20 (10 juli 08) - Vakantie

Nieuwsbrief nr. 21 (6 september 08) - Samenleef experiment La Mťtairie - Worden wij wakker
Nieuwsbrief nr. 22 (21 september 08) - Transitie steden - Anastasia hoofdstuk boek 8/1 - Findhorn video
Nieuwsbrief nr. 23 (10 oktober 08) - 'Zeitgeist: Addendum' video - kredietcrisis - voordelen van een ecodorp
Nieuwsbrief nr. 24 (30 oktober 08) - Licht en duisternis - NWO - 'Here comes the sun' video
Nieuwsbrief nr. 25 (10 december 08) - Hectarebewoning - The Boogeyman - Unmatrix your mind
Nieuwsbrief nr. 26 (11 januari 09) - Iluvanya dossier - Bostuin - Indigo kinderen - Doornroosje
Nieuwsbrief nr. 27 (8 februari 09) - Hectarebewoning - Roundhouse - Liefdesscenes
Nieuwsbrief nr. 28 (22 maart 09) - Vrijheid en NWO - Petitie Kin's Domain - Vaccinaties
Nieuwsbrief nr. 29 (21 mei 09) - Beeldvorming - Een nieuwe wereld - Space of Love - Leonid Sharashkin
Nieuwsbrief nr. 30 (1 juli 09) - Verlof en reisaankondiging - Reisblog - Ecobouw en zonne-energie
Nieuwsbrief nr. 31 (22 oktober 09) - Evaluatieverslag Zomerreis 2009 - 17 nieuwe boeken
Nieuwsbrief nr. 32 (19 november 09) - Raduga Centrum voor Harmonie - Ecodorp filmpjes - Wie zijn wij?
Nieuwsbrief nr. 33 (14 december 09) - De wetenschap der verbeelding - Agenda pagina - Ecodorp Slavnoye
Nieuwsbrief nr. 34 (3 januari 10) - Nieuwjaarsgedicht
Nieuwsbrief nr. 35 (28 januari 10) - Voordelen familiedomein dorpen - Iluvanya nieuwsbrief - Avatar
Nieuwsbrief nr. 36 (22 maart 10) - Permacultuur pagina - Bewust zaaien - Lentereis
Nieuwsbrief nr. 37 (13 juli 10) - Anastasia Festival
Nieuwsbrief nr. 38 (11 november 10) - De Nieuwe Aarde - Kiesha's inzichten - Brief aan de regering
Nieuwsbrief nr. 39 (1 januari 11) - Nieuwjaarsgedicht
Nieuwsbrief nr. 40 (22 augustus 11) - Resource Based Economy - 23 ecodorp tips - Lammas - Juicy Living Tour
Nieuwsbrief nr. 41 (22 december 11) - Nieuwjaarswens - Nieuwe Boeken

© Rivendell Village

Tweet