Spreuken & Quotes

In de loop der jaren werd een uitgebreide collectie spreuken, citaten en quotes verzameld op deze website en op de reisblog.
Hieronder staan ze bijna allemaal. Er komen nog geregeld nieuwe spreuken bij.
Laat je inspireren!

Nog veel meer spreuken op deze fotopagina's:
Wisdom Quotes Page 1
Wisdom Quotes Page 2
Wisdom Quotes Page 3

NEDERLANDSE SPREUKEN

Wie zichzelf kent, kent het Al.

Gnostische Wijsheid

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Het Aramese Onze Vader

Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden,
maar een mysterie dat geleefd kan worden.

Sören Kierkegaard

Het leven is een spel,
letsels zijn onvermijdelijk.
Sta op en speel opnieuw.

Sri Amma Bhagavan

Het antwoord ligt niet in het verstand.
Je kunt het denken niet gebruiken om je te bevrijden
van de problemen en kronkels die het denken zélf heeft gecreëerd.
Het is een nobel streven, maar gedoemd om te mislukken.

John Wheeler

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie
het resultaat van een blind toeval zou zijn,
dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert
en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen
in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Albert Eisntein

Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir.
Ik val er in.
Ik ben verloren, ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet.
Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden.

Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir.
Ik doe alsof ik het niet zie. Ik val er weer in.
Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben. Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt nog lang voordat ik eruit ben.

Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir.
Ik zie dat het er is.
Ik val er weer in, het is een gewoonte.
Mijn ogen zijn open. Ik weet waar ik ben.
Het is mijn schuld. Ik kom er direct uit.

Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir.
Ik loop er omheen.

Ik loop door een andere straat.

Tibetaans Gedicht

Wie kijkt naar het verleden,
staat met de rug naar de toekomst.

Cyrilla van Wezel

Ga je de rest van je leven dingen doen die verstandig zijn of die je leuk vindt?

Guido Weijers

Niets is zeker, en zelfs dat niet.

Multatuli

De mensen struikelen nu en dan over de waarheid,
maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets was gebeurd.

Winston Churchill

Het leven heeft zoveel positieve kanten,
dat pessimisten er moedeloos van worden.

Tonny Eyk

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen,
maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.

Ghandi

Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.

Nietzsche

Lijden betekent gewoon dat je een nare droom hebt.
Geluk hebben betekent gewoon dat je een prettige droom hebt.
Verlichting betekent gewoon wakker worden uit de droom.

Jed McKenna

Niets is praktischer dan spiritualiteit.
Spiritualiteit is wakker worden uit je slaap.
De kans dat je wakker wordt, is rechtstreeks evenredig
aan de hoeveelheid waarheid die je aankunt zonder weg te hollen.

Anthony De Mello

Het geheim van vooruitkomen is beginnen.
Het geheim van beginnen is het opsplitsen
van een complexe, overweldigende taak
in kleine hanteerbare taken.
Begin dan met de eerste.

Mark Twain

Wie angst heeft om te lijden,
lijdt nu al aan zijn angst.

Michel De Montaigne

Al wat we doen is een experiment.
De enige mislukkingen
zijn gebeurtenissen waar je niets van leert.

Douglas Merrill

Dit is het mirakel:
hoe meer we delen,
hoe meer we hebben.

Leonard Nimoy

Ik heb me in mijn leven over veel dingen zorgen gemaakt,
waarvan de meeste zich nooit hebben voorgedaan.

Mark Twain

Je maakt geen geschiedenis door de regels te volgen. Je maakt geschiedenis door de regels te overtreden.

De meeste mensen zijn teleurgesteld als hun zorgen uitkomen.
Strikt logisch gezien is dat een beetje vreemd.
Als je je zorgen maakt en ze komen uit,
dan is er iets gelukt, dan heeft het creatieproces gewerkt.

Marinus Knoope

Het universum bestaat uit gedachten,
niet uit atomen.

Muriel Rukeyser

Succes is op weg zijn naar je droom
en genieten van de tocht.

Er zijn geen vrienden of vijanden,
er zijn alleen leermeesters en leerlingen.

Zoekers willen zoeken in plaats van zijn.
In het zoeken is er de verwachting van iets beters
dan de schijnbaar onverdraaglijke gewoonheid van het dagelijkse leven.

Joan Tollifson

Het enige wat constant is
is de verandering.

Boeddha

Dit is een test om erachter te komen
of je missie op aarde ten einde is:
als je nog leeft, dan is dat nog niet het geval.

Richard Bach

Je bent wat je doet, niet wat je denkt dat je zou moeten doen.

Paulo Coelho

Vergeven doe je voor jezelf.
Zolang je boos blijft en lijdt, laat je de ander winnen.

Arthus Japin

Het zijn niet de dingen die gebeuren die ons verstoren,
maar onze gedachten over de dingen die gebeuren.

Epictetus

Als een mens zonder innerlijke worsteling door het leven gaat,
zodat alles zich in hem voltrekt zonder op weerstand te stuiten,
dan zal hij blijven zoals hij is.

Gurdjieff

Alles wat je overkomt
is een onderdeel van het plan voor jouw bewustwording.

Paul Ferrini

Pijn is een toespraak die je lichaam houdt
over een onderwerp dat voor jou van levensbelang is
op een wijze die het best je aandacht trekt.

Dalai Lama

Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf.

Deepak Chopra

Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn dat wij niet durven.
Het is omdat wij niet durven dat ze moeilijk zijn.

Seneca

De eerste stap om uit het leven te halen wat je wil,
is weten wat je wil.

Ben Stein

Verliefdheid is getroffen worden door het goddelijke in de ander. Liefde is openheid voor het goddelijke in alles.

Wij vinden het zeer primitief bij jullie blanken
dat een kind maar twee ouders heeft.

Aboriginals

Geloof dat je leven de moeite loont
en je geloof zal zorgen voor de bewijzen.

William james

Vele mensen willen de wereld veranderen,
maar slechts weinigen zijn bereid hun eigen denken te veranderen.

De meeste mensen plannen hun leven minder goed
dan een vakantie van veertien dagen.

Alexander Christiani

Eis niet dat de dingen zich voordoen zoals je wil.
Beperk je ertoe de dingen te willen zoals ze zich voordoen.
Dat is het geheim van het geluk.

Epictetus

Successen zijn vervelend want zij bevestigen wat je al weet.
Mislukkingen zijn veel interessanter omdat zij aangeven waar je iets nieuws kunt leren.

Richard Bandler

Er zijn geen pijnlijke gedachten,
alleen gedachten die je niet wil.

Het pijnlijke is niet de gedachte zelf,
maar het feit dat je er vanaf wil.
Maar wat is “jij” anders dan ook een gedachte?

Nin Sheng

“Bezit” is een verhaal
waarin de gedachte van een “ik”
vermengd is met de gedachte van een “iets”.

Eckhart Tolle

Echt bezit bewijs je door te geven.
Al wat je niet kunt geven, neemt uiteindelijk bezit van jou.

André Gide

Mijn rijkdom bestaat niet uit mijn bezittingen
maar uit het geringe aantal behoeften dat ik heb.

J. Brotherton

Grote mensen zijn zoals zij willen zijn, zij creëren het leven.
Kleine mensen zijn zoals zij kunnen zijn, zij ondergaan het leven.

Victor Hugo

Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven.
We zouden ernaartoe moeten leven alsof het een feest is,
het feest van de terugkeer naar onze oorsprong.

De dood is een bode van vreugde,
een kus van God die ons wekt voor een nieuwe vorm van zijn.

Willigis Jäger

De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent.
Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood'
en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.

Eckhart Tolle

De dood leren zien als een onzichtbare maar vriendelijke gezel
die u er vriendelijk aan herinnert de dingen die u wil doen niet tot morgen uit te stellen,
is leren het leven te leven eerder dan het door te komen.

Elisabeth Kübler Ross

Veel mensen denken aan zekerheid in plaats van aan mogelijkheid. Ze lijken banger voor het leven dan voor de dood.

James S. Byrnes

Het enige wat ik met zekerheid weet,
is dat ik niets weet.

Socrates

Er zijn mensen die heel weinig weten.
Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten.
Er zijn mensen die heel veel weten.
Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten.
Het probleem zijn de mensen die iets weten,
en denken dat zij alles weten.

Umberto Eco

Als er een weg naar geluk zou bestaan,
dan zou dat impliceren dat geluk niet hier is,
dat dit ogenblik niet genoeg zou zijn.

Jeff Foster

Lijden is nodig
tot je inziet dat het niet nodig is.

Eckhart Tolle

Het leven is zoveel plezieriger
als we weten dat de enige beperkingen die er zijn ons door onszelf zijn opgelegd.

Fiona Harold

We zouden ons meer zorgen moeten maken
over het verwijderen van verkeerde gedachten uit onze geest
dan over het verwijderen van tumoren en abcessen uit het lichaam

Epictetus

Waar je gedachten zijn, dat is waar je bent.
Zorg dat je gedachten zijn, waar je wil zijn.

Nachman De Breslau

Waar een oordeel begint,
eindigt de waarneming.

Berthold Gunster

Kijk naar alles alsof je het voor de eerste maal ziet,
of voor de laatste maal…
en je tijd op aarde zal vervuld zijn met vreugde.

Betty Smith

Zij die wakker zijn,
leven in een toestand van voortdurende verwondering.

Boeddha

Er zijn twee belangrijke dagen in het leven:
de dag dat we geboren worden,
en de dag dat we ontdekken waarom.

William Barclay

Geluk kan niet worden nagestreefd.
Het is het ongewilde bijproduct
van toewijding aan een doel dat groter is dan jezelf.

Victor Frankl

Wie zoekt, leeft in de waan dat hij iets kwijt is.

Erik Van Zuydam

Met elke gedachte zijn we ofwel gastheer voor de liefde, of gegijzelde van het ego.
De sleutel van het geluk is de keuze voor liefde.

Marianne Williamson

Als je wil dat het leven je bord vol schept,
moet je met een groot bord komen en sterke spieren om het te dragen.

Barefoot Doctor

Het geheim van gelukkig zijn, is niet datgene doen waar je van houdt,
maar zorgen dat je houdt van wat je doet.

James M. Barrie

Meestal is het zo: iemand drukt een knop in en je voelt je goed,
iemand anders drukt een andere knop in en je voelt je slecht, en dat noemt men “menselijk”.
“Menselijk” wil kennelijk zeggen dat je een gedachteloze, slapende automaat moet zijn.

Anthony De Mello

Iedereen is verlicht,
maar de meesten zijn verstrooid.

Boeddha

Wie het geluk niet herkent als het op bezoek komt,
moet niet verbaasd zijn dat het spoedig weer vertrekt.

Miguel De Cervantes

Als je anderen de schuld geeft van je ongeluk,
dan heb jij ze de macht over je geluk gegeven.

Bob Perks

Je kunt van een vrij persoon geen slaaf maken
want een vrij persoon is zelfs vrij in de gevangenis.

Plato

Hoe weet je dat dit de ervaring is die je nu nodig hebt?
Omdat dit de ervaring is die je nu hebt!

Eckhart Tolle

Dit is mijn geheim:
ik stoor me niet aan wat er gebeurt.

Krishnamurti

Vrijheid is het, de dingen die onaangenaam zijn
met dezelfde vreugde welkom te heten als de dingen die aangenaam zijn.

Bhagavad Gita

Vaak wenden we ons tot God omdat we door het leven door elkaar geschud worden,
om dan te ontdekken dat het God was die ons wakker schudde.

Ervaringen die we als slecht, tragisch en verschrikkelijk bestempelen
zijn vaak de ervaringen die ons het sterkst transformeren.

Erik Van Zuydam

Leerling: Meester, er leven twee wolven in mij,
de wolf van het goede en de wolf van het kwade.
Welke zal overwinnen?

Meester: diegene die je voedt.

Cherokee Tribe

Als je je kijk op de dingen verandert,
dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

Wayne Dyer

Liefde die iets anders zoekt dan de openbaring van haar eigen mysterie
is geen liefde, maar is een net dat uitgeworpen wordt
en waarin alleen waardeloze dingen worden gevangen.

Kahlil Gibran

Toen ik begon in te zien dat ik vooral liefde aan mezelf moest geven
in plaats van die te krijgen van de wereld rondom mij, veranderde er heel veel.

Els De Schepper

Je hebt een meesterwerk in je.
Een dat nog nooit gecreëerd is en nooit meer gecreëerd zal worden.
En denk eraan: als je naar je graf gaat zonder je meesterwerk te maken,
zal het niet gemaakt worden.
Niemand anders kan het maken. Alleen jij.

Gordon MacKenzie

Je bent al volledig en heel.
Niets buiten jezelf kan je vollediger of heler maken.

Wayne Dyer

Vanuit de plek in je binnenste waar je heel en compleet bent kun je blij zijn met alle mensen die in je leven komen en ze aanvaarden.

Paul Ferrini

Het leven geeft ons altijd de leraar die we op dat moment nodig hebben.
Dat kan elke muskiet, elke pech, elk rood licht, elke vervelende chef,
elke ziekte, elk verlies, elk moment van vreugde of droefenis,
elke verslaving, elk stuk afval, elke ademhaling zijn.
Elk moment is de leraar.

Joan Tollifson

We krijgen altijd wat we nodig hebben,
niet wat we denken nodig te hebben.

Byron Katie

Wie aandacht schenkt aan tekort, leidt een leven van tekort.
Wie aandacht schenkt aan overvloed, leidt een leven van overvloed.

Als we ons voeden met de energie van al wat goed gaat, hebben we de kracht om het hoofd te bieden aan al wat minder goed gaat.

Thomas D'Ansembourg

De waarheid zal je bevrijden.
Maar vóór ze dat doet, zal ze je kwaad maken.

Jerry Joiner

Al wat ons in anderen irriteert
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Carl Gustav Jung

Elke beslissing die je neemt, is geen beslissing over wat je doet.
Het is een beslissing over wie je bent.

Neale Donald Walsh

Wijsheid is
een beetje minder treuren om het verleden,
een beetje minder hopen op de toekomst,
en een beetje meer liefhebben van het heden.

Seneca

Voor wie wijs is, zijn geluk en ongeluk als de rechter- en de linkerhand.
Hij gebruikt ze beide.

Catharina Van Siëna

Zolang je denkt dat je weet wat wel en niet mag gebeuren,
probeer je God te manipuleren.
Dat is een recept voor ellende.

Byron Katie

Er zijn twee oorzaken van lijden:
iets willen wat er niet is,
of iets niet willen wat er wel is.

Boeddha

In het nu ben je altijd gelukkig.
Als je niet gelukkig bent, ben je niet in het nu.

Eckhart Tolle

Om te veranderen moet je niet bestrijden wat bestaat.
Creëer een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken.

Buckminster Fuller

Als er alleen maar schoonheid en vriendelijkheid in je is,
dan is er niets buiten je dat niet verzacht zal worden
door het wonder van je aanwezigheid.

James Allen

Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast.
Zolang je ertegen vecht, geef je het macht.
De macht die je eraan geeft is evenredig aan de kracht
die je gebruikt om je ertegen te verzetten.

Anthony De Mello

Hoe sterker het ego in jezelf is,
hoe waarschijnlijker het is dat andere mensen volgens jou
de belangrijkste bron van problemen in het leven zijn.

Eckhart Tolle

Het ego hoeft niet te worden bestreden.
Alleen een ego zou het ego willen bestrijden.

Nin Sheng

De realiteit is neutraal.
Alleen vanuit het beperkte blikveld van het ego-denken
delen we de realiteit op in “goed” en “slecht”.

Erik Van Zuydam

Je levensverhaal is uniek en precies wat nodig is voor je ontwaken.
Alles is precies zoals het moet zijn.
Er hoeft niets toegevoegd of weggenomen te worden

Tony Parsons

De realiteit is altijd vriendelijk.
Wat er gebeurt is het beste wat kan gebeuren.
Het moet gebeuren omdat het gebeurt.

Byron Katie

Elke gedachte telt.
Als je een huis bouwt, telt elke steen.
Als je een karakter bouwt, telt elke gedachte.

Als iemand uw lichaam aan een toevallige voorbijganger zou willen toevertrouwen,
zoudt gij vertoornd zijn.
Maar dat gij uw eigen macht aan een toevallige voorbijganger toevertrouwt,
zodat deze macht vervormd en krachteloos wordt,
schaamt gij u daar niet over?

Epictetus

Als je gehecht bent aan het concept van de vrije wil, breng dit dan in de praktijk:
kies voor de komende twee weken alléén maar gelukkige gedachten en gevoelens.

Welke waarde heeft de vrije wil
als we die niet in de praktijk kunnen brengen?

Stephen Wingate

Zolang we vasthouden aan de begrippen van goed en kwaad
zal de wereld zich op die manier aan ons blijven manifesteren.

Pema Chödrön

Als het denken inzicht krijgt in zichzelf
identificeert het zich niet langer met zijn gedachten.
Dan ontstaat een grote open ruimte.
Een volgroeid denken kan alle ideeën koesteren.
Als het geen standpunt heeft dat verdedigd moet worden
en geen identiteit die beschermd moet worden,
kan het gaan waar het wil.

Byron Katie

Je ziet het beeld van de wereld dat je voor jezelf gemaakt hebt.
Maar je ziet niet jezelf als de maker van dat beeld.

Cursus in Wonderen

Het is een teken van wijsheid en volwassenheid
in te zien dat wij een neutrale toeschouwer
van onze emoties, gedachten en herinneringen kunnen zijn
zonder erdoor beheerst te worden
of gedwongen te worden tot destructieve handelingen.

Nathaniel Branden

Wat wij ervaren is in werkelijkheid onze geestestoestand
naar buiten geprojecteerd op een scherm genaamd “de wereld”.
Het ego projecteert films van angst, conflict en oorlog.
Liefde projecteert films die verenigen en verbinden.

Gerald Jampolsky

Niets van wat ons overkomt is slecht voor ons
als we weten hoe we er de vruchten van moeten plukken
en er lering uit kunnen trekken.

Sun Tzu

Niets ter wereld kan een man met de juiste mentale instelling
ervan weerhouden zijn doel te bereiken.
Niets ter wereld kan een man met de verkeerde mentale instelling helpen.

Thomas Jefferson

De grootste ontdekking van mijn generatie
is dat een mens zijn leven kan veranderen,
door zijn gedachten te veranderen.

William james

Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte,
zwijg dan.

Arabisch Spreekwoord

De nieuwe mens laat de oude systemen en structuren los
omdat ze onrechtvaardig zijn en de planeet onder druk zetten.
De nieuwe mens staat sterk in kracht, vreugde en liefde.
De nieuwe mens volgt de kosmische natuurwetten die vrij maken
en niet de menselijke wetten die beperken en controleren.
De nieuwe mens is integer, bewust en dienstbaar.
De nieuwe mens is een co-creator voor het hoogste goed,
werkt mee aan het scheppingsplan en respecteert het grote geheel.

Glenn Callens

Om te zien wat er werkelijk gaande is in het Universum, hoef je alleen maar in jezelf te kijken.

We zijn bevroren muziek en gecondenseerd licht.

Jij bent het antwoord. Altijd.
Eerst jij alleen.

Met je hart en in je hart,…gesteund door hoofd en buik.
En dan,... wij allemaal samen.
Een veelvoud en een verbinding van kracht en verbeelding.

En daarna, de era der duizend stralen van liefde.
De mens als lichtzon die schenkt, heelt en deelt.

En in wezen is het eenvoudig en zoals alles in dit Universum is het… muziek.
Vind het lied in je hart.
En zing het !

Glenn Callens

De aarde verandert,
bevend en brekend, smeltend en smekend
Maar het universum in mijn hart
is vredig en vol vertrouwen

De wereld vernieuwt zich,
hortend en hopend, zoekend en zwoegend
Maar mijn angst spat uiteen als een zeepbel

Het leven is sterk als een onstuitbare stroom
en eeuwig als een goddelijke gedachte
Waarin ieder moment heilig en uniek is
want nimmer komt het terug

Het licht is krachtig als een vurige zonnestorm
en helder als een kristallen graalbeker
en in mijn ziel leeft en weeft een verlangen naar mijn hemelse thuis

Eindelijk dan verbaasd wakker worden uit de droom,
de illusie ontmaskerd, het spel gespeeld
En zie, nooit waren we afgescheiden,
noch van elkaar, noch van Vader

Dankbaar laat ik nu alle ideeën aan schuld en zondebesef los
Terwijl de kracht van vergeving een wonderlijke heling baart

De liefde is mooi als duizend engelenbloemen
en zingt haar onweerstaanbare lied
tot diep in de stilte van mijn hart
waar vreugde en vrede voor altijd samen spelen

Glenn Callens

De dood is niet droevig.
Het droevige is dat de meeste mensen niet echt leven.

Om in het paradijs te leven dien je enkel de oude wereld te verlaten en terug te keren naar de natuur.

laat alle mooie mensendromen overvloedig vrucht dragen
laat een warme wind van positieve beelden de wereld inspireren
laat alle harten opengaan zodat liefde kan stralen in zeven miljard kleuren

Glenn Callens

De tijd is nu
De plaats is hier
De droom is levend
De kracht is in ons

Dit is de dageraad
van een wereld vol mededogen en vrede
Dit is de geboorte
van een tijdperk van liefde

Kom, vermoeide reiziger
Kom en spring in het Licht
Spring in het hart van God
De eeuwige Vriend, die leeft in mij en in jou

Drink uit de Bron die Leven schenkt
Kus de Geliefde die altijd op je wacht
Luister naar de Stilte die Waarheid spreekt
Dans de droom, zing het lied, omhels het kind
En spreek de enige woorden die er zijn
Ik hou van jou

Glenn Callens

Vertrouw het leven.
Alles wat je dient te weten en alles wat je nodig hebt, komt op het juiste moment naar je toe.

Louise Hay

Het Universum is een grote computer.
Onze gedachten selecteren in het veld van alle mogelijkheden.
Ons hart klikt het aan en brengt het tot leven.
Zo wordt het realiteit.

We kunnen God pas echt ervaren als we in contact komen met Zijn schepping
en deze ook voortzetten.

meer en meer verbonden met al wat is
bewuster wetend wie ik ben,
steeds dichter bij liefde,
hoger en hoger,
waar de bron altijd stroomt
en de geliefde eeuwig wacht

Glenn Callens

Dans alsof er niemand naar je kijkt.
Zing alsof niemand je kan horen.
Heb lief alsof je nooit gewond bent geweest.
Werk alsof je het geld niet nodig hebt.
Leef alsof de hemel op Aarde is.

Rumi

“Ik had niet gedacht dat het zo zou eindigen”, zei Pepijn.
“Eindigen?”, vroeg Gandalf. “Nee, de reis eindigt niet hier.
De dood is slechts een ander pad. Eén dat we allen moeten nemen.
Het grijze regengordijn van deze wereld trekt zich terug.
En alles verandert in zilverglans. En dan zie je het”.
“Wat, Gandalf, wat zie je dan?”
“Witte kusten….en nog verder. Een ver groen land onder een snelle zonsopkomst”.
“Dat klinkt niet zo verkeerd”.
“Nee, dat is het ook niet”.

J.R.R. Tolkien

Ik weet (zoals iedereen diep vanbinnen) dat ik leven, liefde, vrijheid, vreugde, schoonheid,
oneindig bewustzijn en scheppingskracht ben.
Het is wat ik BEN, het is onvernietigbaar.
Ik weet dat het Licht zal zegevieren
en dat het duistere een noodzakelijke en onvermijdelijke rol speelt in ons evolutieproces.
Ik weet dat zich een Wijs Scheppingsplan ontvouwt,
dat God ons nodig heeft om het plan uit te voeren
en dat er een ongelofelijk happy end in het verschiet ligt.
Ik weet dat we in een droomwereld leven, een illusiebestaan, een projectie van onze Geest.
Het is niet echt, het is een spel. Het is godin Maya die ons verleidt.
Ik weet dat ik kan kiezen hoe ik reageer op situaties:
met angst, onvrede en weerstand of met liefde, stilte en aanvaarding.
Ik weet dat er mij niets kan gebeuren, want de dood is slechts een thuiskomen,
en vele wezens omhullen mij met hun warmte en koestering.
Ik weet dat we allemaal één zijn, wel verschillend maar toch verbonden,
en allemaal dezelfde menselijke vermogens delen.
Ik weet dat het leven een machtig geschenk is
waar je ten volle mag van genieten zonder schuld en complexen.
Ik weet dat ik vrij ben en enkel en alleen mijn hart moet volgen
en enkel verantwoording aan mezelf dien af te leggen.
Ik weet dat als ik mijn hart volg en mijn dromen nastreef,
het hele Universum en alle Engelen mij aanmoedigen en steunen en in bewondering buigen.
Ik weet dat God mijn Vader is, dat Hij liefde is en dat ik voor altijd in Zijn hart woon
en dat ik mag spelen, creëren en doen wat ik maar wil (zonder iets of iemand te schaden).

Glenn Callens

De enige echte gevangenis is angst.
De enige echte vrijheid is vrij zijn van angst.

Aung San Suu Kyi

Je bent wat je zoekt. Er valt niets te bereiken.

Wij Zijn de Kracht van Leven en Liefde.
Daar kan geen enkele duistere macht tegen op.

Altijd samen
In liefde en licht
Het verhaal eindigt waar het begon
In het Hart van God

Wie zichzelf kent, kent het Al.

Er is een licht dat voorbij
Alle dingen op Aarde schijnt
Voorbij de hoogste, de allerhoogste hemelen
Dit is het licht dat in jouw hart schijnt

Het zevenvoudige pad

Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie
en ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft.
Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters
en ik draag ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden.
In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg. Vrede wens ik vriend en vijand.
Niets en niemand eigen ik mij toe; ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken.
Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn roeping.
Belangeloos ga ik om met de mensen, in ieder groet ik het licht.
In vreugde leef ik dit leven, om mijn lippen zomaar een glimlach.

Franciscus Van Assisi

Ik ben een levenskunstenaar; mijn kunstwerk is mijn leven.

Wij zijn niet alleen sociale wezens,
maar ook eenzame pelgrims op weg naar de eeuwigheid.

Er zijn geen problemen op Aarde.
De Aarde is schoon, in vreugde, kosmisch, eeuwig.
De Wereld is het ongelukkige bouwwerk dat de mens met geweld op de Aarde heeft gezet.
De Wereld bestaat uit de problemen van de mens.

Barry Long

Mijn leven is zoals ik innerlijk ben.
Ik ben er volledig verantwoordelijk voor.

We Zijn Eindeloos Leven.
En het enige wat ooit sterft is angst.
En de dood van angst is bevrijding.

Er is iets in mij
ik weet niet wat het is
maar ik weet dat het in mij is.
Ziet gij het, broeders en zusters van mij ?
Het is geen chaos of dood
het is vorm, eenheid, plan
het is eeuwig leven
het is Geluk.

Het zogenaamde leven is een illusie.
De zogenaamde dood is een droom.
Wij zijn nooit of te nimmer gescheiden van het Ene.
De aard van het Ene is leegte.
De aard van die leegte is liefde.

Wie jij in werkelijkheid bent werd nooit geboren en zal nooit sterven.
Laat degene die je denkt te zijn los en word degene die jij altijd bent geweest.

Beloof jezelf:
Sterk te zijn, zodat niemand je innerlijke rust kan verstoren.
Tegen iedereen die je ontmoet het te hebben over gezondheid, geluk en voorspoed.
Al je vrienden te laten merken dat ze iets speciaals hebben.
Naar de zonnige kant van alles te kijken en je optimisme te laten prevaleren.
Alleen aan het beste te denken, aan het beste te werken en alleen het beste te verwachten.
Net zo enthousiast te zijn over het succes van anderen als over dat van jezelf.
De vergissingen uit het verleden te vergeten
en je in te zetten in de toekomst nog meer te bereiken.
Altijd een vrolijk gezicht op te zetten
en elk levend wezen dat je ontmoet een glimlach te schenken.
Zo veel tijd te besteden aan het verbeteren van jezelf,
dat je geen tijd hebt voor kritiek op anderen.
Te groot te zijn voor zorgen, te nobel voor boosheid,
te sterk voor angst en te gelukkig om moeilijkheden toe te laten.
Positief te denken over jezelf en dit aan de wereld te tonen,
niet met grote woorden maar met grote daden.
In de overtuiging te leven dat het hele universum aan jouw kant staat
zolang je maar trouw bent aan het beste in jezelf.

Alleen aan een hart dat geopend is, ontvouwt zich de horizon der schoonheid.

Om iets te bereiken is het nodig dat je geest er verliefd op wordt.

Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden:
alsof niets een wonder is, of alsof alles een wonder is.

Albert Einstein

Het essentiële verschil tussen een gewoon iemand en een krijger
is dat een krijger alles beschouwt als een uitdaging,
terwijl een gewoon iemand alles beschouwt als een zegen of een vloek.

Voor Chloë

Droom een hemel voor jezelf.
Verzamel bloemen uit je tuin om te schenken aan de wereld.
Zing je eigen prachtlied in gratie en vreugde.
Kijk naar het zonnetje in iedere ziel die je ontmoet.
Houd je hart open als een deur tot de hemel.
Laat jouw warme liefde iedereen omhelzen.
We zijn allemaal sterren en hoeven enkel maar te stralen.
Kies om vrij te zijn en wees altijd jezelf.
Geniet van de reis en... vergeet niet iedere dag te lachen, te spelen en te dansen.
Want alle mensen zijn samen hand in hand op weg naar thuis.
Tot weerziens in het paradijs, kristalkind.
Ik wacht op je aan het eind van de regenboog.

Glenn Callens

Liefde is
de zon die haar levenskracht en warmte schenkt aan de aarde
en aan alle wezens zonder iets terug te verwachten.

Vertrouw op jezelf.
Creëer het soort leven waarin je je een leven lang gelukkig zult voelen.

Wij zaten samen, het bos en ik,
versmeltend in stilte
tot alleen het bos overbleef.

De aarde schrijft bomen als gedichten tegen de lucht.
Wij vellen ze en maken er papier van om onze leegte op te boekstaven.

Kahlil Gibran

Leven zonder angst, in het hier en nu,
is Eeuwig Leven.

Je bent het resultaat van alle vroegere afbeeldingen
die je voor jezelf geschilderd hebt,
en je kunt altijd nieuwe schilderen.

Wayne Dyer

Niets ter wereld kan een man met de juiste mentale instelling
ervan weerhouden zijn doel te bereiken. >br>Niets ter wereld kan een man met de verkeerde mentale instelling helpen.

Thomas Jefferson

De grootste ontdekking van mijn generatie
is dat een mens zijn leven kan veranderen,
door zijn gedachten te veranderen.

William James

Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte,
zwijg dan.

Arabisch spreekwoord

Rijk zijn wil zeggen dat je niets nodig hebt

De hele Aarde zou een Moederland kunnen zijn voor iedereen die hem bewoont
en het hele Universum zou de Mens kunnen koesteren,
maar om dat te bereiken dienen alle lagen van het zijn zich te verbinden tot één punt.
Dat punt noem je dan je Moederland,
daar creëer je voor jezelf een Ruimte van Liefde,
en al het mooie van het Universum zal zich met die ruimte verbinden.
De Ruimte van je Moederland.
Via dat punt zal je het Universum met heel je wezen kunnen aanvoelen.

Anastasia

Het genezen van onze samenleving gaat hand in hand met het genezen
van onze persoonlijke, elementaire band met de waarneembare wereld.

Chögyam Trungpa

We zijn geen menselijke wezens met een spirituele ervaring.
We zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring.

Pierre Teilhard de Chardin

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.
Wees het licht en de vreugde die je rond jou wil ervaren.
Wees liefde en breng zo steeds meer liefde in de wereld.

De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort aan de Aarde.
Dit weten we: alle dingen zijn met elkaar verbonden,
zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de Kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

Ooit zal er een tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden,
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen
als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen “er is genoeg gepraat, laten we iets doen”.

Chief Seattle

Een beukenootje bevat van bij de 'geboorte'
alle informatie om uit te groeien tot een volwaardige beukeboom.
Zonder scholing herinnert hij zich alles om een sterke en gezonde boom te worden
en zo zijn bestemming te vervullen.
Zo komt ook de Mens, die in wezen een grotere potentie en bewustzijn bezit dan een boom,
met alle nodige informatie op Aarde om zijn bestemming als co-creator te vervullen.

Glenn Callens

Je bent licht
als je je niet identificeert
met je lichaam, je denken, je taken.

Alle kracht, alle wijsheid, alle begrip,
alle geduld, alle liefde, alle vergeving
bevinden zich binnen in jezelf.

Laat het schijnen !
Geen zonnestraal gaat verloren !

Leven is voortdurend kiezen.
Zij die de duisternis niet bemerken, zullen nimmer het licht zoeken.

Het enige veilige vaccin, is het vaccin dat nooit wordt gebruikt.

Dr. James R. Shannon, voormalig directeur van de US National Institutes of Health<

Ik zie uit naar de dag dat de witte jassen massaal aan de haak worden gehangen
en de apothekerwinkels veranderen in afhaalpunten voor kruiden en biogroenten.
Ik zie uit naar de dag dat ziekenhuizen veranderen in helinghuizen
waar volledige openheid bestaat voor zowel reguliere als alternatieve technieken en middelen.
Ik zie uit naar de dag dat de vele en reeds jarenlange bestaande therapieën
worden vrijgegeven en toegepast die de grote welvaartsziekten blijvend kunnen helen.
Ik zie uit naar de dag dat artsen het achterhaald materialistisch/darwinistisch wereldbeeld loslaten en verder kijken dan de symptomen
en eindelijk beseffen dat enkel een holistische aanpak blijvend en succesvol resultaat oplevert.
Ik zie uit naar de dag dat gezonde voeding, meditatie, spelen, natuurwandelingen, knuffels en vrij onderzoek tot de dagelijkse standaardpraktijken van alle scholen en universiteiten behoren.
Ik zie uit naar de dag dat mensen terug soeverein worden
en zelf hun eigen heling ter hand nemen in samenwerking met ECHTE dokters en alchemisten.
Ik zie uit naar de dag dat de geneeeskunst terug gratis wordt en dat dokters mensen gezond houden uit roeping, in plaats van mensen ziek te houden uit winstbejag.

Glenn Callens

Laat voeding je medicijn zijn.

Hippocrates

De verlossing uit de impasse waarin de planeet en de mensheid zijn terechtgekomen,
ligt in de creatie van een ‘Ruimte van Liefde’ op een eigen hectare,
waar je levende voeding teelt en het contact met de wijsheid van de natuur
en de Bron in jezelf kunt herstellen.

Anastasia

Je bent wat je eet.

Grootse dromen worden nooit vervuld,
ze worden altijd overtroffen

Pas als de laatste boom geveld is,
de laatste rivier vergiftigd,
de laatste vis gevangen, dan zal de mens ontdekken dat geld niet eetbaar is.

Cree people

In geen enkel melkwegstelsel zijn er snaren
die een mooiere klank kunnen voortbrengen
- de klank van het lied van de menselijke ziel.

Anastasia

Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven.

Byron Katie

Affirmatie


Dankbaar leven wij op een mooie, zuivere, helende en bezielde plaats,
die heel geschikt is als lichtplaats voor de nieuwe Aarde
en waar onze dromen harmonieus en in voorspoed gemanifesteerd worden.
Deze plek komt nu in gratie naar ons toe.

Zo zijn wij daar,
in liefde
en leven wij onze kracht, energie en tijd
in eenheid met de natuur,
en delen wij onze gaven en talenten in vreugde.

En zo is het.

Glenn Callens

Men moet niet alleen weten, maar ook toepassen.
Men moet niet alleen willen, maar ook doen.

Goethe

Jij bent dus een uniek en onmisbaar deel van al-wat-is.
Zonder jou zou al-wat-is niet zijn wat het is.
Dat kun je zien als een fijne uitnodiging om groots en heel eigenwijs jezelf te zijn.

Mandy

We Zijn Eindeloos Leven.
En het enige wat ooit sterft is angst.
En de dood van angst is bevrijding.

Barry Long

Laten we elkaar beginnen 'zien' zoals we echt zijn.
Eeuwige Lichtgeesten die Heilige Zaden dragen
van onvoorwaardelijke Liefde en volmaakte Waarheid.
Kijk naar het zonnetje in iedere ziel die je ontmoet.
We zijn allemaal sterren en hoeven enkel maar te stralen.

Glenn Callens

Op een dag...

Op een beslissende dag zal je ontwaken en de wereld met nieuwe ogen bekijken,
met een ander bewustzijn.
Niet langer vasthouden aan oude overtuigingen, aan het verleden,
aan beperkende en misleidende gedachten die bepalen hoe je de wereld ervaart.
Op een mooie dag zal je wakker worden en beseffen wat je écht bent:
liefde, kracht, wijsheid, onvergankelijk leven.
Een oneindige co-creator op ervaringsreis in allerlei dimensies en werelden.
Op een schitterende dag zal je een nieuwe wereld creëren, vol licht, vrede en harmonie.
Met magische beelden en betoverende dromen die onvermijdelijk tot werkelijkheid vibreren.
Op een zonnige dag zal je opstaan uit de kerker van angst en je hart wagenwijd open zetten.
Het omhelzen en liefhebben van jezelf en de wereld zal alles en iedereen helen.
Op een glorieuze dag zal je ieder wezen (h)erkennen als een perfecte Goddelijke creatie.
Een andere jij om in respect en vreugde mee te spelen en mee samen te werken.
Op een wonderlijke dag zal je begrijpen en voelen dat je één bent met alles en allen
en met de Vader.
Dan zal het licht in jou zo krachtig stralen dat alle duisternis verdwijnt
en alle Engelen zich koesteren aan jouw warmte.

Moge deze dag voor allen spoedig aanbreken.

Op een prachtige dag zal jouw unieke toon zuiver weerklinken in de symfonie van het bestaan
en regenbogen kleuren in het universum.
Op een vrolijke dag zal jouw perfecte en onmisbare melodie de Schepping volledig maken
met het mooiste lied van de wereld.
Op een feestelijke dag zal je het leven dankbaar aanvaarden
als een diepzinnig en kostbaar geschenk.
Op een zalige dag zal je onbeschrijfelijk geluk ervaren en dit met iedereen willen delen.
Op een fonkelende dag zal je waarheid ontdekken in de schatkamer van je hart
en weten wat werkelijkheid is.
Op een gelukkige dag zullen we terug samen en verbonden zijn en zal er enkel liefde bestaan.
Op een koninklijke dag zal je stil worden zodat alle vragen verdwijnen
en enkel verwondering en gelach de hemel verblijden.
Op een zoete dag zal je vrij zijn van alle beperkingen
en wegvliegen naar werelden vol passie, poëzie en creatie.
Op een grootse dag zal je ontwaken uit de droom en je ware essentie ontdekken.
Op een dag zal je liefde ZIJN !

Moge deze dag in ieders bewustzijn geboren worden.

Lieve lezer, ik heb voor jou slechts 1 wens voor 2010.

Moge je vreugdevol ontwaken en bewust kiezen om te leven vanuit je hart,
waar onmetelijke liefde woont.

Glenn Callens

Niets is krachtiger dan een idee waarvoor de tijd gekomen is.

we leven in wonderlijke tijden
met grote uitdagingen en ongekende mogelijkheden
een krachtige roep weerklinkt in iedere ziel
ontwaak, en herinner je ware wonderlijke zelf
zie het eeuwige, goddelijke licht in alle mensen en dingen
eer het en hou er onvoorwaardelijk van
eer de aarde als je moeder en zie haar schoonheid
zing dankliederen voor de overvloedige zegeningen in je leven
weet dat ieder van ons zijn onmisbare en unieke rol speelt
allen evenwaardig en gelijk
en weet dat de tijd gekomen is om onze dromen te leven
en een hemel op aarde te brengen
hier en nu

Glenn Callens

Wij zijn niet op Aarde om te ploeteren en te zwoegen en in angst en gevangenschap te leven.
We zijn hier om samen te creëren, te spelen, te lachen, te genieten en te delen.
We leven om lief te hebben en geliefd te worden
en om elkaar te verblijden en te verwonderen met prachtige kunstwerken en creaties.
Nooit vergeten hoor !

Glenn Callens

Maak geen plannen. Laat je leiden. Leef vanuit het moment.
Maak je geen zorgen. Alles is perfect.
Geniet. Speel. Dans.

Glenn Callens

Je zelf voorbereiden op de aardeveranderingen is simpel.
Zoek een manier om je leven in vreugde en geluk te leven.

De Hathors

Doe wat je wilt.
Zonder schaamte, zonder spijt, zonder schuldgevoel.

Maria Magdalena

Het Grote Werk is begonnen, de co-creatie van een nieuw Tijdperk is overal volop aan de gang.
Iedereen wordt geroepen, dus wordt wakker, kom erbij en doe mee !
Kies nieuwe beelden, nieuwe verhalen, nieuwe gedachten, nieuwe idealen.
Laat de oude wereld los en verbeeld je een nieuwe toekomst.
Wij zijn het Leven zelf.
Eeuwig Bewustzijn.
Ervarend en scheppend, spelend en genietend.
Laten we een nieuw spel beginnen, een nieuw scenario schrijven.
Laten we het hier en nu doen !
Laten we het samen doen.

Glenn Callens

'Een nieuwe hemel' is het opkomen van een totaal veranderde toestand van het menselijke bewustzijn en 'een nieuwe aarde' is de afspiegeling daarvan in de stoffelijke wereld.

Eckhart Tolle

Wees moedig, ... weiger de matrix programma's nog langer te steunen.
Wees vrij, ... volg je eigen unieke pad onder leiding van je Zelf.
Wees wakker, ... denk zelf, denk buiten de kaders.
Wees creator, ... ageer in plaats van reageer.
Wees liefde, ... die nergens bang voor is.

Glenn Callens

Niets of niemand komt ons redden, nu niet en in 2012 niet.
We moeten het zelf doen. Gelukkig maar.
Tijd om volwassen en soeverein te worden.
De hele betutteling en mindcontrol buitenzwieren.
Alle angst propaganda negeren en ontwaken voor de ongekende vermogens in onszelf.
Een nieuwe wereld co-creëren, hand in hand, stap na stap, hart na hart,
samen met alle wakkere mensen.
Begin NU te leven zoals je in de Aquariustijd wilt leven:
in liefde, broederschap, eenheid en overvloed.
Doe het gewoon.
Het vraagt vertrouwen en de keuze om alle angsten los te laten,
maar het is zalig en je wordt (terug) vrij.
Het is jouw droom. Het is jouw leven.
Neem het heft terug in handen. Laat niemand jouw ziel manipuleren.

De Aarde is vrij.
Neem het stukje grond waar jij thuishoort terug onder je engelenvleugels
en wordt behoeder van Gaia.

Glenn Callens

Laat je hart niet langer afstompen tot kilheid en cynisme,
ontdek vreugde in het aanschouwen van het bestaan en de schepping.
Laat je ziel niet kluisteren in slavernij,
breng het Goddelijk zaad in jezelf volop tot bloei.
Laat je lichaam niet vergiftigen door mensonwaardige gifvoeding en medicijnen,
geef het levende natuurvoeding en geneeskruiden.
Laat je vrijheid niet inperken door onzinnige wetten en reglementen,
volg onwrikbaar de wijsheid in je hart.
Laat je geluk niet afhangen van buitenstaanders en toeval,
kies er gewoon voor om gelukkig en dankbaar te zijn, zo eenvoudig is het.
Laat je kracht niet wegnemen door gekke leiders,
gebruik hem om je dromen op Aarde neer te zetten.
Laat je niet door angst verlammen,
overwin je eigen demonen en breng je meesterschap in de wereld.
Laat je niet verwarren en hersenspoelen door gemanipuleerde media,
luister naar de intuïtieve waarheid in jezelf.
Laat zorgen en bekommernissen je niet ontmoedigen,
lach dankbaar om al die wonderlijke ervaringen die je voor jezelf uitkiest.
Laat je niet in slaap wiegen door verlokkingen en afleidingen,
voel de hartslag van de kosmos pulseren door je aderen.
Laat je korte tijd op Aarde geen dagelijkse sleur en routine worden,
vind uitdagingen en avonturen die je enthousiasme doen ontvlammen.
Laat je kostbare leven niet verspild worden,
leef iedere dag alsof het je eerste dag is, vol passie en verwondering.
Laat je liefde niet inperken, br>maar deel ze rijkelijk en onvoorwaardelijk, net zoals een kind zou doen, en laat ze stromen als een gouden waterval.

Glenn Callens

De toekomst is niet wat er zal gebeuren maar wat we zullen doen.

Om iets te bereiken is het nodig dat je geest er verliefd op wordt.

William Walter Atkinson

Vrede begint bij mij

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft.
Vraag jezelf af wat je nodig hebt om wakker te worden en zorg daarvoor.
Want de wereld heeft alleen maar wakkere mensen nodig.

Howard Thurman

De bedoeling van het leven is om je zelf opnieuw te creëren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over wie jij bent.
Je moet jouw ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen.

Neale Donald Walsch

Genoeg oorlog en geweld, genoeg leugens en brainwash, genoeg vernietiging en vervuiling,
genoeg armoede, ziekte en slavernij, genoeg hebzucht en onverdraagzaamheid,...
Tijd voor vrede, overvloed, samenwerking, gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit, mededogen, ...
Tijd voor wetenschap die heelt en dienstbaar is aan het grote geheel,
tijd voor politiek die de mens centraal stelt,...
Tijd voor economie die broederlijkheid vooropstelt,
tijd voor religie die eenheid brengt, tijd voor voeding die gezond maakt,...
Tijd om te geven en te delen.
Tijd om de moed en het zelfvertrouwen te hebben om alles en iedereen (ook jezelf) lief te hebben, onvoorwaardelijk en voortdurend.

Glenn Callens

Een nieuwe mens staat op, onbreekbaar.
Een nieuw bewustzijn ontwaakt, onhoudbaar.
Een nieuwe wereld verschijnt, onvermijdelijk.
Ontwaak nu en bouw als een moedige pionier mee aan dit gouden tijdperk.

Glenn Callens

We leven in wonderlijke tijden
Met grote uitdagingen en ongekende mogelijkheden
Een krachtige roep weerklinkt in iedere ziel
Ontwaak en herinner je ware wonderlijke zelf
Zie het eeuwige Goddelijke licht in alle mensen en dingen
Eer het en hou er onvoorwaardelijk van
Eer de Aarde als je moeder en zie haar schoonheid
Zing dankliederen voor de overvloedige zegeningen in je leven
Weet dat ieder van ons zijn onmisbare en unieke rol speelt
Allen evenwaardig en gelijk
En weet dat de tijd gekomen is om onze dromen te leven
En een hemel op Aarde te brengen
Hier en nu

Glenn Callens

Zijn wij niet de harmonieën van één en dezelfde droom?
Zijn wij niet de sterren van één en dezelfde straal?
Zijn wij niet de vruchten van één en dezelfde boom?
Zijn wij niet de golven van één en dezelfde zee?

Katherine Tingley

Als je een schip wil bouwen,
breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen,
verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders.
Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee.

Antoine de Saint-Exupéry

Alleen bergen beklimmen

Eerste Principe
We kunnen niemands berg beklimmen dan de onze.
Tweede Principe
We moeten onze eigen berg in dit leven beklimmen.
Derde Principe
Beklim niet de bergen van andere mensen, ook al willen ze dat van je.
Vierde Principe
Laat mensen zien hoe ze hun berg moeten beklimmen door je eigen berg te beklimmen.
Vijfde Principe
Je beklimt je berg nu, niet eerder, niet later.
Zesde Principe
Concentreer je op de beklimming, niet op de top. Er bestaat geen top totdat je er bent.
Eenmaal aangekomen is er alleen maar top.
Zevende Principe
Er is geen berg. Je beklimt je zelf en je niet-zelf.

Credo

Ik droom de mooiste planeet met de hoogste staat van geluk tot leven
Ik denk de zuiverste ideëen die diepe vreugde in alle harten tovert
Ik spreek de woorden die grenzen verleggen en poorten naar vrijheid openen,
Ik doe enkel nog wat de éénheid van allen bevordert en de harmonie terugbrengt
Ik dans elke dag want ik vier het mysterie van leven en bewust worden
Ik lach vaak want ik ben een onschuldig kind door Vader gekoesterd en beschermd
Ik zing vele dankliederen op mijn wonderlijke weg naar een glorieuze thuishemel
Ik omhels de liefde in mezelf als de enige bron van waarheid
Ik ben Goddelijk zaad uit de schoot van de Schepper ontluikend tot het mooiste wezen
Ik ben leven, ongeboren en onsterfelijk, de kracht in elk universum
Ik ben bewustzijn, op reis in vele dimensies om te ervaren en te spelen
Ik ben stralend licht, helder en warm, als een zon die duisternis verdrijft

Ik hou onvoorwaardelijk van al wat is, altijd en overal

Glenn

Wat de rups het einde noemt,
noemt de wereld een vlinder.

Lao Tzu

Alles is goed en perfect zoals het is.
Ben je niet tevreden met je huidige leven: kies opnieuw.
We ontdekken onze oneindige scheppingskracht en leren een hemel op aarde te brengen.
We worden wakker uit onze eeuwenlange slaap en herinneren ons wie we werkelijk zijn:
eeuwige, zuivere Geesten van liefde en wijsheid,
Licht vibrerend in Licht.

Glenn Callens

Zaai Zaden van Vernieuwing
Bouw een Veld van Vrede
Creëer je Droom met Passie
Deel je Vriendschap en Kennis
Ontwaak en Verwonder je
Herinner je Wie je Bent
en Waarom je Hier Leeft
Geef je Hart aan Iedereen
Wordt een Stralende Zon
en Verwarm de Wereld
met je Liefde

Glenn Callens

We zijn gemaakt van droomstof
En onze kleine leventjes
Worden omhuld door een slaap

Shakespeare

De kleine ruimte in het hart
Is zo groot als het uitgestrekte universum
Hemel en aarde zijn daar
En de zon, maan en sterren
Vuur, bliksem en wind zijn daar
En alles wat nu is
En alles wat niet is

Upanishads

Als je eens sliep,
en als je in je slaap eens droomde,
en als je in je droom eens naar de hemel ging
en daar een vreemde, mooie bloem plukte,
en als je dan bij het wakker worden
de bloem eens in je hand hield ?
Oh, wat dan... ?

Dans alsof er niemand naar je kijkt
Zing alsof niemand je kan horen
Heb lief alsof je nooit gewond bent geweest
Leef alsof de hemel op aarde is

Souza

De enige echte gevangenis is angst.
De enige echte vrijheid is vrij zijn van angst.

Aung San Suu Kyi

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg.

Er is een gans dorp nodig om een kind te begeleiden.

Dakota wijsheid

Echt leven betekent in feite leren liefhebben.

Elisabeth Kubler-Ross

Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We zijn bestemd om te stralen
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is, te openbaren.

Nelson Mandela

To love another person
Is to see the face of God

Les Miserables

Roei, roei, roei met je boot
rustig door de stroom.
Vrolijk en blij, vrolijk en blij,
het leven is maar een droom.

Oud Engels kinderliedje

Wat niet waar is, heeft geen bestaansrecht.
Wat waar is, zal nooit ophouden te bestaan.

Bhagavad Gita

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.

Cursus in Wonderen

Het pad verschijnt
Als we een stap zetten

We worden wijs, niet door de herinnering aan ons verleden,
maar door de verantwoordelijkheid voor de toekomst.

George Bernard Shaw

Het is fijn als je een doel hebt om naar toe te gaan,
maar uiteindelijk is het de reis die telt.

Ursula LeGuin

Vrede is
als je weet dat God
je hand vasthoudt bij elke stap op je weg.

Wat je bent is Gods geschenk aan jou,
Wat je ermee doet is jouw geschenk aan God.

Anthony Dalla Villa

Ik stierf als mineraal en werd een plant.
Ik stierf als plant en groeide uit tot dier.
Ik stierf als dier en was een mens.
Wat heb ik te vrezen? Wanneer was sterven achteruitgang?
En wanneer de mens in mij sterft
Stijg ik op tussen gezegende engelen
En zelfs de engelenkoren moet ik achterlaten
Om te worden wat niet onder woorden te brengen valt.

Rumi

Jij hebt de dingen niet nodig
om te kunnen zien.
De dingen hebben jou nodig
om gezien te kunnen worden.

K. Schippers

Ze zeggen dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven.
Ik denk dat we daar eigenlijk niet naar op zoek zijn.
Ik denk dat we op zoek zijn naar
de ervaring ons levend te voelen…
zodat we werkelijk de verrukking van het leven voelen.

Joseph Campbell

Voorbij onze ideeën
van goed en kwaad
is een veld.
Daar zal ik je ontmoeten.

Rumi

Sterft alles uiteindelijk niet, en te vroeg ?
Zeg me wat jij van plan bent
met je enige en kostbare leven ?

Mary Oliver

Niet de God van namen,
Ook niet de God van doe niet,
Ook niet de God die
gekke dingen doet,
Maar de God die slechts vier woorden kent
En deze telkens herhaalt:
‘Kom dans met Mij.’

Hafiz

En de tijd brak aan dat het risico om in de knop te blijven
pijnlijker was dan het risico om tot bloei te komen.

Anaïs Nin

Jean Houston nodigt uit om te springen (in het avontuur dat we leven noemen):

Als wij het niet het doen, wie dan wel ?
Als we het nu niet doen, wanneer dan wel ?
Als we het hier op Aarde niet doen, waar dan wel ?

'Kom naar de rand' zei hij
'We kunnen niet, meester, we zijn bang'
'Kom naar de rand' zei hij
'We kunnen niet, meester, we zijn bang'
'Kom naar de rand' zei hij
Ze kwamen
Hij duwde hen…
Ze vlogen

Vrijheid is onze bestemming
maar we zijn bang om uitgerekend die stap
te nemen die ons zal dragen.
Dragen naar de grootsheid die onze ware essentie vormt.


Grootse dromen worden nooit vervuld,
ze worden altijd overtroffen

A.L. Whithead

Het leven is geen kaarsje voor me.
Het is meer een prachtig brandende fakkel
die ik even vasthoud,
en die ik zo fel mogelijk wil laten branden
voor ik hem doorgeef aan de volgende generatie.

G.B. Shaw

Op een dag zal het licht je opensplijten
ook al is je leven nu een kooi.

Want goddelijk zaad, de bekroning van het lot,
is in het verborgene gezaaid
op een oude vruchtbare vlakte,
waarvan jij de erfgenaam bent.

Hafiz


Tot het moment dat iemand zich volledig inzet, blijft er aarzeling, de kans om zich terug te trekken waardoor hij of zij altijd inefficiënt blijft.
Wat betreft het soort initiatief wat nodig is; er is maar één elementaire waarheid en dat is onwetendheid die talloze ideeën en prachtige plannen in de kiem smoort: pas op het moment dat iemand zich definitief verbindt, komt de Voorzienigheid ook in actie. Alles gebeurt dan om iemand te helpen dat anders niet zou zijn gebeurd. Een hele stroom van gebeurtenissen volgt uit die beslissing, die een heel scala van onvoorziene incidenten, ontmoetingen en materiele assistentie in zijn voordeel teweegbrengt, waarvan niemand ooit had gedroomd, dit op zijn weg te krijgen.
Wat je ook doen kan of waarvan je alleen maar droomde dat je dat kunt, begin er mee.
Stoutmoedigheid bevat genialiteit, macht en magie.
Begin nu!

Goethe

ENGLISH QUOTES

Who you really are is Non-Physical Energy focused in a physical body,
knowing full well that all is well and always has been, and always will be.
You are here to experience the supreme pleasure of concluding new desires,
and then of bringing yourself into vibrational alignment with the new desires that you've concluded,
for the purpose of taking thought beyond that which it has been before.

Abraham

Ever tried? Ever failed?
No matter. Try Again.
Fail again. Fail better.

Samuel Beckett

It's not your work to make anything happen.
It's your work to dream it and let it happen.
Law of Attraction will make it happen.
In your joy, you create something and then you maintain your vibrational harmony with it,
and the Universe must find a way to bring it about

Abraham

Nobody else knows your reason for being. You do. Your bliss guides you to it.
When you follow your bliss, when you follow your path to joy,
your conversation is of joy, your feelings are of joy -
you're right on the path of that which you intended when you came forth into this physical body.

Abraham

Use any excuse you can use to feel good - and watch what happens.

Abraham

There is no better way to earn money than to do the things that you love to do.
Money can flow into your experience through endless avenues.
It is not the choice of the craft that limits the money that flows -
but only your attitude toward money.

If you know that all is well, you know all you need to know.
And if you know life is supposed to be fun, you know more than almost anybody else knows

Abraham

Talking is teaching.
Listening is learning.
Education is sharing.
Experience is a seed,
and even the bitterest seed will grow.
Culture is the fruit of common experience -
a common responsibility and our common wealth.

If work is love made visible,
then love is everywhere you look.

May God grant you always...
A sunbeam to warm you,
A moonbeam to charm you,
A sheltering angel, so nothing can harm you.
Laughter to cheer you,
Faithful friends near you.
And whenever you pray,
Heaven to hear you.

Abraham

Things are coming into your experience in response to your vibration. Your vibration is offered because of the thoughts that you are thinking, and you can tell by the way you feel what kinds of thoughts you are thinking. Find good feeling thoughts and good feeling manifestations must follow.

Abraham

You are the creator of your own life experience,
and as the creator of your experience,
it is important to understand that it is not by virtue of your action, not by virtue of your doing,
it is not even by virtue of what you are saying that you are creating.
You are creating by virtue of the thought that you are offering.

Abraham

There are two mistakes one can make along the road to truth...
not going all the way, and not starting.

Buddha

May you have the hindsight to know where you've been,
the foresight to know where you're going,
and the insight to know when you're going too far.

Irish blessing

You have sole ownership of your vision.
And the Universe will give you what you want within your vision.
What happens with most people is that they muddy their vision with "reality".
Their vision becomes full of not only what they want
but what everybody else thinks about what they want, too.
Your work is to clarify and purify your vision
so that the vibration that you are offering can then be answered.

Abraham

Hard work is not the path to Well- Being.
Feeling good is the path to Well-Being.
You don't create through action; you create through vibration.
And then, your vibration calls action from you.

Abraham

If we were talking to you on your first day here we would say, "Welcome to planet Earth.
There is nothing that you cannot be or do or have.
And your work here, your lifetime career is...to seek joy.

Abraham

May there always be work for your hands to do.
May your purse always hold a coin or two.
May the sun always shine warm on your windowpane.
May a rainbow be certain to follow each rain.
May the hand of a friend always be near you.
And may God fill your heart with gladness to cheer you.
May you live as long as you want,
And never want as long as you live.
May your glass be ever full.
May the roof over your head be always strong.
And may you be in heaven half an hour before the devil knows you're dead.

Irish blessing


Laugh often,
Dream big, Reach for the stars!

We live in two worlds...
the world into which we were born, and the otherworld that was born within us.
Both may be a blessing or a curse. We choose.

All you gotta do is chill out...
Let go of control and chill out...Let it be, trust.

May God grant you many years to live,
For sure He must be knowing
The earth has angels all too few
And heaven is overflowing.

Irish blessing

We hold these truths to be self-evident,
that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

U.S. Declaration of Independence

You see things; and you say, 'Why?'
But I dream things that never were; and I say, 'Why not?

George Bernard Shaw

Anytime you feel negative emotion, stop and say:
'Something is important here, otherwise I would not be feeling this negative emotion.
What is it that I want?'
And then simply turn your attention to what you DO want.
In the moment that you turn your attention to what you want, the negative attraction will stop,
and in the moment the negative attraction stops, the positive attraction will begin.
And in that moment, your feelings will change from not feeling good to feeling good.

Abraham

May you be poor in misfortune, rich in blessings,
slow to make enemies, quick to make friends.
But rich or poor, quick or slow,
may you know nothing but happiness,
from this day forward.

Irish blessing

Tell everyone you know:
"My happiness depends on me, so you're off the hook."
And then demonstrate it. Be happy, no matter what they're doing.
Practice feeling good, no matter what.
And before you know it, you will not give
anyone else responsibility for the way you feel
- and then, you'll love them all.
Because the only reason you don't love them,
is because you're using them as your excuse to not feel good.

Abraham

May you have warm words on a cold evening,
a full moon on a dark night,
and a smooth road all the way to your door.

May you have length with your days,
and strength with your step,
and may each season have a reason
to celebrate your faith in mankind!

Irish blessing

To take a step into the future we need to shift our weight to the opposite foot.
To think about the future we also need to shift the emphasis to the opposite hemisphere of the brain.
The way for a technological society to take a step into the future
is to shift the weight of its emphasis from machines to myth.

Your life is supposed to feel good to you.

Abraham

The standard of success in life isn't the things.
It isn't the money or the stuff.
It is absolutely the amount of joy that you feel.

Abraham

May the Lord keep you in His hand
And never close His fist too tight.

Irish blessing

The less you open your heart to others, the more your heart suffers.

Deepak Chopra

Seeds, like hearts must open to grow.

Carol Horos

It is only with the heart that one can see rightly;
what is essential is invisible to the eye.

Antoine de Saint-Exupery

The purpose of the heart is to know yourself to be yourself and yet one with God.

Edgar Cayce

The heart is wiser than the intellect.

Love is a decision - not an emotion.

If you begin the day with love in your heart, peace in your nerves, and truth in your mind,
you not only benefit by their presence but also bring them to others,
to your family and friends,
and to all those whose destiny draws across your path that day.

Those who danced were thought to be quite insane by those who could not hear the music.

Angela Monet

There is a light that shines beyond all things on Earth,
beyond us all, beyond the heavens, beyond the highest, the very highest heavens.
This is the light that shines in our heart.

There can be no doubt that a society rooted in the soil
is more stable than one rooted in pavements.

Aldo Leopold

Anything else you're interested in is not going to happen
if you can't breathe the air and drink the water.
Don't sit this one out. Do something.
You are by accident of fate alive
at an absolutely critical moment in the history of our planet.

Carl Sagan

I cannot believe that the purpose of life is to be "happy."
I think the purpose of life is to be useful, to be responsible, to be compassionate.
It is, above all, to matter and to count, to stand for something,
to have made some difference that you lived at all.

Leo Rosten

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

T.S. Eliot

Knowledge is power.
Information is liberating.
Education is the premise of progress,
in every society, in every family.

Kofi Annan

Fear is the path of the dark side.

The world is ready for a mystic revolution,
a discovery of the God in each of us.

George Harrison

You have been telling the people that this is the Eleventh Hour.
No you must go back and tell the people that:
This is the Hour.
And there are things to be considered:
Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships?
Are you in right relation?
Where is your water?
Know your garden.

It is time to speak your Truth.
Create your community.
Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.
This could be a good time!

There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel they are being torn apart, and they will suffer greatly.
Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, keep our eyes open and our heads above the water.
Push off into the middle of the river.
See who is in there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally.
Least of all, ourselves.
For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.
The time of the lone wolf is over.
Gather yourselves!
Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.
We are the ones we've been waiting for!

Hopi Elders

No warrior gives up on what he loves.
He finds the love in what he does.

Dan Millman

Imagine God said:
"I am sending you to earth to play a little game for a while and then I'll beam you back.
It's a grand experiment. Whatever you do, don't get to caught up in the results.
You'll be given some lucky cards and you'll be forced to face some dragons, just like everyone else.
There are really no rules, except what goes around, comes around.
Let truth, beauty, curiosity and the expansion of happiness draw you forward along your path.
Enjoy the game. Follow your spirit. Observe your reactions to the phenomena you encounter.
See what it feels like to pretend to be an entity that is separate from Me.
But, remember your origin.
Don't worry about losing or winning the game
because nobody actually wins and nobody actually loses, regardless of appearances.
Be more concerned about losing yourself.
Now have fun".

My soul can find no staircase to heaven unless it be through earth’s loveliness.

Michelangelo

The key is to live simply

To forget how to dig the earth and tend the soil is to forget ourselves.

Gandhi

It is simple.
We are where we should be, doing what we should be doing.
Otherwise we would be somewhere else, doing something else.

Richard Stine

The most important decision you will ever make is to decide, once and for all,
whether you live in a Universe that is supportive and friendly
or whether you live in a Universe that is hostile and unsupportive.

Albert Einstein

Wake up,
love is calling your name...

There is no such thing as death,
life is only a dream
and we are the imagination of ourselves.

Bill Hicks

"Psst...it's me, Death...
I'll see you soon...ok?"

Do not stand at my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am in a thousand winds that blow,
I am the softly falling snow.
I am the gentle showers of rain,
I am the fields of ripening grain.
I am in the morning hush,
I am in the graceful rush
Of beautiful birds in circling flight,
I am the starshine of the night.
I am in the flowers that bloom,
I am in a quiet room.
I am in the birds that sing,
I am in each lovely thing.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there. I do not die.

Mary Elizabeth Frye

Life...the greatest gift of all...

Life’s not about waiting for the storm to pass…
It’s about learning to dance in the rain.

Vivian Greene

No one should negotiate their dreams. Dreams must be free to flee and fly high.
No government, no legislature, has a right to limit your dreams.
You should never agree to surrender your dreams.

Jesse Jackson

Never give up on your dream.
Give up on control.

You stand at the threshold of a grand adventure.
And the extent to which you are able to experience the fullness of that journey is determined
by the extent to which you are able to let go of the scenarios that no longer serve you.

Rasha

If you talk to the animals they will talk with you and you will know each other.
If you do not talk to them you will not know them and what you do not know, you will fear.
What one fears, one destroys.

Chief Dan George

The Earth is the Mother of all people,
and all people should have equal rights upon it.

Chief Joseph

Don't worry.
All is Well !
You are Love(d) !

The greatest thing you will ever learn is to love and be loved in return.

Eden Ahbez

Only those who will risk going too far can possibly find out how far they can go.

T.S. Eliot

Wisdom has three sources:
To believe anything is possible
To accept all things are questionable
To know the answer is unknowable

Lunea Weatherstone

We are all giants standing on the shoulders of angels.

There is nothing scary about life if you are not attached to results.

Neale D. Walsh

This time, like all times, is a very good one,
if we know what to do with it.

Ralph Waldo Emerson

This is the real secret of life -
to be completely engaged with what you are doing in the here and now.
And instead of calling it work, realize it is play.

Allan Watts

Dreams are Whispers from the Soul.

If every day is an awakening, you will never grow old.
You will just keep growing.

Gail Sheehy

One of the most important resources that a garden makes available for use, is the gardener's own body.
A garden gives the body the dignity of working in its own support.
It is a way of rejoining the human race.

Wendell Berry

Dreams are the seeds of change.
Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream.

Debby Boone

There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality;
and then there are those who turn one into the other.

Douglas H. Everett

Don’t cry because it’s over.
Smile because it happened.

Forget not that the earth delights to feel your bare feet
and the winds long to play with your hair.

Kahlil Gibran

People travel to wonder at the height of the mountains, at the huge waves of the seas,
at the long course of the rivers, at the vast compass of the ocean,
at the circular motion of the stars, and yet they pass by themselves without wondering.

St. Augustine

We do not see things as they are.
We see them as we are.

Anaïs Nin

Thoughts become things ... choose the right ones!

Your vision will become clear only when you look into your heart.
Who looks outside, dreams.
Who looks inside, awakens.

Carl Gustav Jung

While I am a creation of God,
I am also obligated to realize and remember everyone else and everything else
are also God's creation.

Maya Angelou

Shoot for the moon.
Even if you miss, you’ll land among the stars.

Brian Littrell

No one can give me anything and no one can take anything away from me
because I Am One with All Things.

Nature is the art of God.

Dante Alighieri

Life is what happens to you when you’re busy making other plans.

John Lennon

Watching clouds roll by on a sunny day.
Who needs church?
Nature is divine.

Carrie Latet

The important thing is this:
To be able at any moment to sacrifice what we are for what we could become.

Charles DuBois

Those who bring sunshine into the lives of others cannot keep it from themselves.

James M. Barrie

No matter what, no matter where,
it's always home, if love is there.

To see a world in a grain of sand And heaven in a wild flower Hold infinity in the palm of your hand And eternity in an hour.

William Blake

You are given the gifts of the gods,
you create your reality according to you beliefs.
Yours is the creative energy that makes your world.
There are no limitations to the self, except those you believe in.

Seth

Do just once what others say you can't do,
and you will never pay attention to their limitations again.

James Cook

No matter what road I travel, I’m going home.

Shinzo

We are, each of us angels with only one wing;
and we can only fly by embracing one another.

Luciano de Crescenzo

The only thing we have to decide,
is what to do with the time that’s been given to us.

Gandalf

When all your desires are distilled
you will cast just two votes:
To love more,
and be happy.

Hafiz

Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less travelled by.
And that has made all the difference.

Robert Frost

Thoughts are just fluffy clouds passing by...
You are the Sky

Some things have to be believed to be seen.

Ralph Hodgson

Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.

Martin Luther King Jr.

Do the thing you fear,
and the death of fear is certain.

Ralph Waldo Emerson

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.

Albert Einstein

Enjoy life.
There's plenty of time to be dead.

Hans Christian Andersen

Watch your thoughts, for they become words.
Watch your words, for they become actions.
Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.

Lao Tse

There are no passengers on Spaceship Earth.
We are all crew.

Marshall McLuhan

Twenty years from now you will be more disappointed
by the things you didn’t do than by the ones you did do.
So throw off the bowlines,
sail away from the safe harbor.
Catch the trade winds in your sails.
Explore. Dream. Discover.

Mark Twain

Ralph Waldo Emerson once asked
what we would do if the stars only came out once every thousand years.
No one would sleep that night, of course.
The world would become religious overnight.
We would be ecstatic, delirious, made rapturous by the glory of God.
Instead the stars come out every night,
and we watch television.

The grand essentials of happiness are:
something to do,
something to love,
and something to hope for.

Allan Chalmers

To everything that has been--Thanks
For everything that will be--Yes.

Dag Hammarskjold

We are here to awaken from the illusion of our separateness.

Thich Nnat Hanh

Only as high as I reach can I grow.
Only as far as I seek can I go.
Only as deep as I look can I see.
Only as much as I dream can I be.

Karen Ravn

Attack life, it's going to kill you anyway.

Steven Coallier

There are only two ways to live your life.
One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.

Albert Einstein

Life is a great big canvas,
and you should throw all the paint on it you can.

Danny Kaye

Live as if your were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever.

Gandhi

And in the end,
it's not the years in your life that count,
it's the life in your years.

Abraham Lincoln

The future has to belong to those
who believe in the beauty of their dreams.

Eleanor Roosevelt

Life’s not about waiting for the storm to pass…
It’s about learning to dance in the rain.

Vivian Greene

Our purpose is to support the flow of life.

Every human being has a right to love and therefore to find the wherewithal to feed himself
and where necessary to clothe and house himself.
But, for this very simple performance, we need no assistance from economists or their laws.

Money has become a ring we wear through the nose,
which allows us to be lead by those who control it.

Mark Boyle

Eating is an agricultural act.
Taking 100% responsibility for our source of energy, our fuel, our intimate exchange with nature
is the very first place we can reclaim our connection with nature
and say no to a great many things that are destructive.

Wendell Berry

Find the shortest, simplest way between the earth, the hands and the mouth.

Gandhi

The individual is more powerful than any system.

The Earth is the Mother of all people, and all people should have equal rights upon it.

A proper community, we should remember also, is a commonwealth: a place, a resource, an economy.
It answers the needs, practical as well as social and spiritual, of its members -
among them the need to need one another.
The answer to the present alignment of political power with wealth
is the restoration of the identity of community and economy.

A healthy social life is found only,
when in the mirror of each soul the whole community finds its reflection,
and when in the whole community the virtue of each one is living.

Take care of the Earth, and she will take care of you.

Kindly leave this planet as you would wish to find it.

If the bee disappeared off the surface of the globe,
then man would have only four years of life left.
No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.

Albert Einstein

Never does nature say one thing and wisdom another.

The goal of life is living in agreement with nature.

Happiness belongs to the self-sufficient.

Aristoteles

Even after all this time
The Sun never says to the Earth,
"You owe Me."

Look what happens with
A love like that,
It lights the Whole Sky.

Nonviolence is the supreme law of life.

From slave to Human.
YOU are the one to change the world!
Starve the system and become Free.

The secret of happiness is freedom,
and the secret of freedom is courage.

If you want to awaken all of humanity, then awaken all of yourself.
If you want to eliminate the suffering in the world,
then eliminate all that is dark and negative in yourself.
Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self-transformation.

Lao Tzu

Transition is fun, let's create a new world.

All the acts of our daily lives, must become sun-like, that is to say, luminous, warm and life-giving.

O.M. Aivanhov

The next Buddha will not take the form of an individual.
The next Buddha may take the form of a community;
a community practising understanding and loving kindness, a community practicing mindful living.
This may be the most important thing we can do for the survival of the earth.

Thich Nhat Hanh

If your friends think you have lost your mind, then you are probably in a good space.

Fear is a prison

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free

Johann Von Goethe

An ounce of action is worth a ton of theory

Friedrich Engels

So what are we?
We are Infinite Love.
How do I know? Simple.
There is nothing else.

David Icke

One of the virtues of being very young
is that you don't let the facts get in the way of your imagination

Sam Levenson

Your heart is free, have the courage to follow it

Braveheart

The point of life is therefore to create — who and what you are, and then to experience that

Neale Donald Walsh

Free your mind and your world will follow.

Your task is not to seek for love,
but merely to seek and find all of the barriers within yourself that you have built against it.

A Course in Miracles

It's your mind that creates the world.

Boeddha

Minds are like parachutes, they only function when they are open.

James Dewar

The greatest science in the world; in heaven and on earth; is love.

Mother Teresa

The dream you dream alone is just a dream,
but the dream we dream together is reality.

What we are going through is the planet’s struggle to evolve.

Barbara Marx Hubbard

World population is increasing. Oil is running out.
We could take these as a doom-and-gloom scenario, or, if you take my tip, you’ll garden.
Growing your own food, making tiny part-acres into vibrant, mini-forests,
is a direct and positive reaction to set things right.

Though the problems of the world
are increasingly complex,
the solutions remain
embarrassingly simple.

Permaculture is revolution
disguised as gardening.

Listen to all the teachers in the woods.
Watch the trees, the animals and all the living things - you'll learn more from them than from books.

Joe Coyhis

Whatever an education is, it should make you a unique individual, not a conformist;
it should furnish you with an original spirit with which to tackle the big challenges;
it should allow you to find values which will be your road map through life;
it should make you spiritually rich, a person who loves whatever you are doing,
wherever you are, whomever you are with;
it should teach you what is important, how to live and how to die.

John Taylor Gatto

The child must know that he is a miracle,
that since the beginning of the world there hasn't been,
and until the end of the world there will not be,
another child like him.

Pablo Casals

Little children love the world.
That is why they are so good at learning about it.
For it is love, not tricks and techniques of thought, that lies at the heart of all true learning.
Can we bring ourselves to let children learn and grow through that love?

John Holt

It is only when we forget all our learning that we begin to know.

Henry David Thoreau

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited.
Imagination encircles the world.

Albert Einstein

The mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled.

Plutarchus

The greatest mistake in the treatment of diseases is that there are physicians for the body
and physicians for the soul, although the two cannot be separated.

Plato

Once you start grooming the cells to harness the power of the sun,
you can generate the energy needed for your body from sunlight.

Hira Ratan Manek

Kill neither men, nor beasts, nor yet the food which goes into your mouth.
For if you eat living food, the same will quicken you,
but if you kill your food, the dead food will kill you also.
For life comes only from life, and from death comes always death.
For everything which kills your foods, kills your bodies also.
And everything which kills your bodies, kills your souls also.
And your bodies become what your foods are,
even as your spirits, likewise, become what your thoughts are.
Therefore, eat not anything which fire, or frost, or water has destroyed.
For burned, frozen, or rotted foods will burn, freeze and rot your body also.

Het Esseense Evangelie Der Vrede

For as long as men massacre animals, they will kill each other.
Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love.

Pythagoras

Our task must be to free ourselves . . .
by widening our circle of compassion
to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty.

Nothing will benefit human health and increase chances of survival for life on earth
as much as the evolution to a vegetarian diet.

Albert Einstein

Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution.
Until we stop harming all other living beings, we are still savages.

Thomas Edison

You put a baby in a crib with an apple and a rabbit.
If it eats the rabbit and plays with the apple, I'll buy you a new car.

Harvey Diamond

If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.

Paul McCartney

Think of the fierce energy concentrated in an acorn!
You bury it in the ground, and it explodes into an oak!
Bury a sheep, and nothing happens but decay.

George Bernard Shaw

Animals are my friends... and I don't eat my friends.

George Bernard Shaw

Recognize meat for what it really is:
the antibiotic- and pesticide-laden corpse of a tortured animal.

Ingrid Newkirk

A vegetarian is a person who won't eat anything that can have children. David Brenner

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.
To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being.

Mahatma Gandhi

Natural farming is not just for growing crops,
it is for the cultivation and perfection of human beings.

A permaculture only happens where land and people are one.

Biodynamic farming is a new approach to science
which integrates precise observation of natural phenomena,
clear thinking and knowledge of the Spirit.

In times of universal deceit,
telling the truth is a revolutionairy act.

Free energy will promulgate a forward leap in human progress akin to the discovery of fire.
It will bring the dawn of an entirely new civilization -- one based on freedom and abundance.

We should not be drilling for oil anywhere
because burning oil and coal and natural gas is what's destroying our environment, our climate.
And we need the climate if we're going to eat.

Robert Alan

With each green step you take, you help solve our planet's problems.
When you buy fair trade coffee, bananas, chocolate, and gifts,
you ensure a fair wage for farmers and producers around the world.
By choosing organic foods and organic cotton clothing,
you put an end to the dangerous pesticides used on conventional crops.
By making your home more energy-efficient,
you stop global warming and create a more secure energy future.
You restore the Earth. You save lives.

Alicia Gravitz

First, there is the power of the Wind, constantly exerted over the globe.
Here is an almost incalculable power at our disposal, yet how trifling the use we make of it.

Henry David Thoreau

I'd put my money on the sun and solar energy. What a source of power!
I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that.

Thomas Edison

The cheapest energy is the energy you don't use in the first place.

You can tell how high a society is by how much of its garbage is recycled.

Treat the Earth as though we intend to stay here.

Sustainability is here to stay or we may not be.

The good building is not one that hurts the landscape,
but one which makes the landscape more beautiful than it was before the building was built.

The future belongs to those who understand that doing more with less
is compassionate, prosperous and enduring and thus more intelligent, even competitive.

In terms of green building, we need to reframe the question to:
how much does it cost your city not to have a green building policy.

The Earth is the Mother of all people, and all people should have equal rights upon it.
You might as well expect the river to run backward as that any man who was born a free man
should be contented when penned up and denied liberty to go where he pleases.

Chief Joseph, Nez Perce

I do not think the measure of a civilization is how tall its buildings of concrete are,
but rather how well its people have learned to relate to their environment and fellow man.

Sun Bear of the Chippewa Tribe

Changing the world begins with the very personal process of changing yourself.
The only place you can begin is where you are,
and the only time you can begin is always now.

Gary Zukav

Do not be afraid to build castles in the sky.
That is where they belong.
But once the dreams are in place,
Your job is to build the foundation under them.

Henry David Thoreau

Money never starts an idea.
It is always the idea that starts the money.

Owen Laughlin

Treat the Earth well.
It was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children.
We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children.

David Brower

Vision without action is a dream.
Action without vision is simply passing the time.
Action with vision is making a positive difference.

Joel Barker

A vision is not just a picture of what could be,
it is an appeal to our better selves, a call to become something more.

Rosabeth Moss Kanter

We can dream together a dream of a better world, an ever-renewing, organic-based earth-community.
I believe we can achieve a large part of it in our lifetime.

Randy Hayes

Infinite love is the only truth.
Everything else is illusion.

David Icke

Become your dream!

“Anastasia, with your world outlook don’t you feel pain when you see nowadays reality?”
“Lots of pain, Vladimir” – whispered Anastasia.
“How do you stand such pain?”
“By creating pictures of the beautiful future, I admire them and I am delighted with them!
The joy of the contemplation defeats the pain.
Besides there’s more...: the way you imagine the future is the way it will be”

Anastasia

You forget that the fruits belong to all and that the land belongs to no one.

Jean-Jacques Rousseau

What we now want is closer contact and better understanding between individuals and communities all over the earth,
and the elimination of egoism and pride...
Peace can only come as a natural consequence of universal enlightenment.

Nikola Tesla

Be love !
It's all you have to do.

Impossible is not a fact... it's an opinion.
What's impossible only remains
so until someone finds a way do what others are sure can't be done.

Our main task - by creating our Kin's Domains,
by changing our way of life and way of thinking, by realizing our destiny on Earth -
is to restore happiness, consciousness, and love to people, and to restore Paradise on Earth.

Anastasia

The World needs an enormous number of new Innovators, Change Agents, and Transformers,
all dedicated to turning Development in the direction of sustainability.
People like you.

Alan Atkisson

Sharing the joyful news of our human possibilities through word and action
is perhaps the most important aspect of the Great Work of our time.

David Korten

May the stars light your way and may you find the interior road.
Forward!

The best remedy for those who are afraid, lonely or unhappy is to go outside,
somewhere where they can be quiet, alone with the heavens, nature and God.
Because only then does one feel that all is as it should be
and that God wishes to see people happy, amidst the simple beauty of nature.

Anne Frank

Do what you can, with what you have, where you are.

Man's heart away from nature becomes hard.

Only those who will risk going too far can possibly find out how far they can go.

Do not give your precious energy to a dying past.
Face the brilliance of your most wonderful creations.
Dwell on your dreams.

Study nature, love nature, stay close to nature.
It will never fail you.

Frank Lloyd Wright

Do not look outside yourself for the leader.

Fear can stop you loving
Love can stop your fear

Morcheeba

YOU are LOVE(D) !
ALL is WELL !

What lies behind us, and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

Ralph Waldo Emerson

All that we are is the result of what we have thought.
What we think we become.

Boeddha

You are never given a dream without also being given the power to make it true.

Keep your face to the sunshine, and you cannot see the shadow.

Some day, after we have mastered the winds, the waves, the tides and gravity,
we shall harness the energies of love.
And then, for the second time in the history of the world, Man will discover fire.

Teilhard de Chardin

Watch your thoughts, for they become words.
Watch your words, for they become actions.
Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.

The old Lakota was wise.
He knew that man's heart away from nature becomes hard;
he knew that lack of respect for growing, living things soon led to lack of respect for humans too.

Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty.

Take care of the earth and she will take care of you.

A human being is part of the whole, called by us 'Universe', a part limited in time and space.
He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest
- a kind of optical delusion of his consciousness.
This delusion is a kind of prison for us,
restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us.
Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion
to embrace all living creatures and the whole [of] nature in its beauty.

Albert Einstein

B E H A V I N G     A S     I F     T H E     G O D
I N     A L L     L I F E     M A T T E R E D

Find a family
Plant a forest
Rule your mind
And laugh with the gods

David Wolfe

One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.

Henry Miller

Life is the journey.
Love is the answer.

The end of the world is cancelled.
New thoughts of creation now take the power.

Changing our future begins with changing our stories.

David Korten

The time of the lonely wolf is over.
Gather yourselves!
Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.
All that you do now must be done in a sacred manner and in celebration.
We are the ones we have been waiting for.

Hopi Elder

The secret of happiness is freedom.
The secret of freedom is courage.

Thucydides

Those who desire to give up freedom in order to gain security
will not have, nor do they deserve, either one.

Benjamin Franklin

There is a wonderful mythical law of nature that the three things we crave most in life
-- happiness, freedom, and peace of mind --
are always attained by giving them to someone else.

Peyton Conway March

Freedom is not something that anybody can be given.
Freedom is something people take, and people are as free as they want to be.

James Baldwin

The world is too dangerous for anything but truth and too small for anything but love.

William Sloan Coffin

It's my nature to love nature !

There is enough for all.
The earth is a generous mother;
she will provide in plentiful abundance food for all her children
if they will but cultivate her soil in justice and in peace.

Bourke Coekran

I love to think of nature as an unlimited broadcasting station,
through which God speaks to us every hour, if we will only tune in.

George Washington Carver

Nature is man's teacher.
She unfolds her treasures to his search, unseals his eye, illumes his mind, and purifies his heart;
an influence breathes from all the sights and sounds of her existence.

Alfred Billings Street

Like it or not, everything is changing.
The result will be the most wonderful experience in history of man
or the most horrible enslavement that you can imagine.
Be active or abdicate. The future is in your hands.

William Cooper - 1989

In order to live life   ...   just   L   O   V   E

We are all one people
Living on one earth
Hoping for one love
All of us,
All people, all species, all of life
We all share one home.

Only when we are no longer afraid do we begin to live

Dorothy Thompson

We have come into this exquisite world to experience ever and ever more deeply
our divine courage, freedom and light !

Hafiz

The real question is not whether life exists after death.
The real question is whether you are alive before death.

Osho

I love to think of nature as an unlimited broadcasting station,
through which God speaks to us every hour,
if we will only tune in.

George Washington Carver

If the sight of the blue skies fills you with joy,
if a blade of grass springing up in the fields has power to move you,
if the simple things of nature have a message that you understand,
rejoice, for your soul is alive.

Eleonora Duse

Look deep into nature, and then you will understand everything better.

Albert Einstein

There are only four questions of value in life, Don Octavio.
What is sacred?
Of what is the spirit made?
What is worth living for?
What is worth dying for?
The answer to each is the same... Only love.

Be kind,
for everyone you meet is fighting a great battle.

Philo van Alexandrië

Go ahead and do what you really love to do! Do nothing else! You have so little time.
How can you think of wasting a moment doing something for a living you don’t like to do?
What kind of a living is that? That is not a living, that is a dying!

Neale Donald Walsch

There are short-cuts to happiness, and dancing is one of them.

Vicki Baum

We are stardust
We are golden
And we've got to get ourselves
Back to the garden

Joni Mitchell (Woodstock)

What we think,
or what we know,
or what we believe,
is, in the end, of little consequence.
The only consequence is what we do.

John Ruskin

The best way to make your dreams come true is to wake up.

Paul Valéry

The world is my country
all mankind are my brethren
and to do good is my religion

Thomas Paine

A Chinese tale tells of some men sent to harm a young girl who, upon seeing her beauty,
became her protectors rather than her violators.
That's how I felt seeing the Earth for the first time from space.
I could not help but love and cherish her.

Taylor Wang, astronaut

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Buckminster Fuller

Whoever chooses life and creates living life will be eternal
and resemble the grand Creator of the Universe.
Whoever visualises death in his imagination is doomed to death by his own thought.

Anastasia in boek 8

Put everything at stake.
Risk everything, because the next moment is not certain.
So why bother? Why be concerned?

Live dangerously, live joyously.
Live without fear, live without guilt.
Live without any fear of hell, or any greed for heaven.

Just live.

Osho

Only as high as I reach can I grow
Only as far as I seek can I go
Only as deep as I look can I see
Only as much as I dream can I be

Don't allow anyone or anything to distract you from your love or passion.
Paint the world that you've always dreamed of.
Set yourself free and don't ever give up.
Rise above it all and create a tapestry rich in feeling and understanding.
Breathe life into yourself and others.
This is your life.
You only have yourself to answer to.

Matt Guest

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path,
and leave a trail ...

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world;
indeed it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

We either make ourselves miserable,
or we make ourselves strong.
The amount of work is the same.

What you love, you empower
And what you fear, you empower
And what you empower, you attract.


Life is either a daring adventure
or nothing.

Helen Keller

Our ability to change the world
lies in our hands, minds, hearts, bodies and spirits
committed in action.

It's just a ride. And we can change it anytime we want.
It's only a choice. A choice, right now, between fear and love.
The eyes of fear wants you to put bigger locks on your door, buy guns, close yourself off.
The eyes of love, instead, see all of us as one.

Bill Hicks


If you can dream it, you can do it.
Always remember this whole thing was started by a mouse.

Walt Disney

Education is a wonderful thing,
provided you always remember that nothing worth knowing can ever be taught.

Oscar Wilde

Little children love the world.
That is why they are so good at learning about it.
For it is love, not tricks and techniques of thought, that lies at the heart of all true learning.
Can we bring ourselves to let children learn and grow through that love?

John Holt

The child must know that he is a miracle,
that since the beginning of the world there hasn't been,
and until the end of the world there will not be,
another child like him.

Pablo Casals

Whatever an education is, it should make you a unique individual, not a conformist;
it should furnish you with an original spirit with which to tackle the big challenges;
it should allow you to find values which will be your road map through life;
it should make you spiritually rich,
a person who loves whatever you are doing, wherever you are, whomever you are with;
it should teach you what is important, how to live and how to die.

John Taylor Gatto

The real voyage of discovery
consists not in seeing new landscapes,
but in having new eyes.

Marcel Proust

Believe it, See it, Be it, Know it, Feel it, Expect it,
and you WILL Create IT.

Alone we can do so little,
together we can do so much.

Helen Keller

You are never given a dream without also being given the power to make it true.

Richard Bach

Live out your imagination
not your history.

Stephen Covey

People who say it cannot be done
should not interrupt those who are doing it.

George Bernard Shaw

A new Light shall break upon the earth.
A new world shall be born.
And the things that were promised shall be fulfilled.

Mirra Alfassa (Auroville)

The world is a dangerous place, not because of those who do evil,
but because of those who look on and do nothing.

Albert Einstein

Let us together rebuild this world,
that we may share in the days of peace.

Aragorn (Lord of the Rings)

Personal freedom is impossible without economic freedom.

When the Earth is dying there shall arise an new tribe of all colours and all creeds.
This tribe shall be called "The Warriors of the Rainbow"
and it will put its faith in actions not words.

Hopi voorspelling

Be the change
Live the solution

Don’t die with the music still in you !

Infinite Love is the only Truth
Everything else is Illusion.

David Icke

Be Who You Are
Follow Your Heart
Fulfil Your Destiny
Awaken Your Soul
Embrace Life
Think Love
Create Beauty
Experience The Divine
Remember The Joy

So Smile
Your Soul Plays In Eternity

Rivendell Village

Tweet