Stappenplan

Alone we can do so little,
together we can do so much.

Helen Keller

Het opstarten van een heus Ecodorp is uiteraard een hele uitdaging die niet onderschat mag worden.
Het wordt soms vergeleken met het uitbouwen van een grote, succesvolle onderneming
én het gelijktijdig aangaan van een geslaagd huwelijk met verschillende partners.
Het vereist van de deelnemers zowel zakelijk inzicht, juridische kennis, een talent tot onderhandelen en motiveren,
stevig vertrouwen, moed en doorzettingskracht als een sociale maturiteit, een emotionele stabiliteit,
het onderhouden van echte vriendschapsbanden en een creatieve oplossingsgerichte instelling.

De realisatie van het volledige project zal in verschillende fasen verlopen en vele jaren bestrijken. Het is belangrijk stap voor stap vooruit te gaan en niet teveel ineens en op korte tijd te verwachten. Een organisch groeiende en op mensenmaat gerichte, gestadige vooruitgang valt te verkiezen. Tenslotte is het juist de bedoeling de courante stress en werkdruk te vervangen door meer levensvreugde en evenwicht.

Een uitgewerkt stappenplan kan helpen een overzicht krijgen en prioriteiten te leggen. De verschillende stappen hoeven niet chronologisch afgewerkt te worden maar lopen door elkaar en evolueren samen. Dit stappenplan wordt ook steeds uitgebreider en gedetailleerder naarmate het project vordert.

Bij stapstenen wordt een opsomming gegeven van cruciale factoren die meespelen bij de totstandkoming van een levensvatbaar Ecodorp. De bedoeling is met de initiële kerngroep deze opdrachten grondig te bespreken en volledig af te werken nog voor de aankoop van het Landgoed .

De belangrijkste items zijn:

Stappenplan

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Buckminster Fuller

Startfase (minimum 1 jaar)

Latere stappen


Do not be afraid to build castles in the sky.
That is where they belong.
But once the dreams are in place,
Your job is to build the foundation under them.

Typische hameau in de Ariège, Zuid Frankrijk

Changing the world begins with the very personal process of changing yourself.
The only place you can begin is where you are,
and the only time you can begin is always now.

Gary Zukav

Transformatie & Communicatie tools

De stap van het courante, sterk individualistische woon-, leef-, werk- en denkmodel naar een gemeenschappelijk bestaan in verbondenheid en de uitbouw van een duurzame samenlevingsvorm vraagt grote inspanningen en aanpassingen.
De confrontatie met de ander kan belemmerende patronen, onverwerkte emoties, ingesleten denkpatronen, angsten en trauma's in jezelf naar buiten brengen. Er bestaan een aantal technieken die uitnodigen tot zelfonderzoek en bijdragen tot een heldere en eerlijke communcatie.

Spiegelogie

De visie die Spiegelogie naar voren brengt, kan helpen om klaarheid te scheppen in relaties.

Omdat we sinds onze kindertijd geprogrammeerd en geïndoctrineerd zijn, is de verbinding met ons gevoel (intuïtie) wat verloren gegaan. We hebben onze macht weggegeven aan anderen en aan instanties buiten ons. Om terug in onze eigen kracht te komen en weer een liefdevol gevoelsmens te worden en ingesleten denkpatronen te herprogrammeren zijn zogenaamde supprtgroepen ontstaan. Een 6 tot 8 tal mensen komen wekelijks samen om terug te leren voelen, om elkaar positief te steunen en hun wensen kenbaar te maken. Want aangezien alles wat je denkt en wilt vroeg of laat ook tot werkelijkheid kristalliseert, kun je misschien maar beter fijne en mooie dingen voor jezelf wensen.

De basisvisie van Spiegelogie wordt verwoord in 21 spelregels.
Willem De Ridder website

The Work

The Work (ontwikkeld door Byron Katie) bestaat uit vier vragen die, zodra je ze toepast op een specifiek probleem, je in staat stellen datgene wat jou dwarszit in een totaal ander licht te zien.
Zoals Katie opmerkt: "Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem." Een gespannen, onaangenaam gevoel is het resultaat van een gedachte. We hebben een gedachte, krijgen een gevoel en reageren daar dan op. In een poging deze onaangename gevoelens te veranderen, zoeken we oplossingen buiten onszelf (sport, eten, alcohol, drugs, liefdeloze sex, shoppen, gokken,...).
Maar we kunnen ook ons denken onderzoeken, het gevoel bij de wortel aanpakken en van binnenuit een verandering aanbrengen. Orde neemt de plaats in van chaos. Die chaos in ons hoofd is het gevolg van hechten aan een idee dat niet waar is, waaraan we vasthouden en waarvan we denken dat het waar zou moeten zijn. Totdat we het onderzoeken, kan dat idee ons nog veel meer pijn bezorgen. Het onderzoek (The Work) brengt iedere keer weer vrede en vrijheid.

The work kan helpen om:

Leer zelf deze krachtige methode toepassen met de instructies uit dit kleine boekje "Het einde van lijden"
Byron Katie website

Geweldloze Communicatie

Geweldloze communicatie gaat over 'in verbinding zijn'. In verbinding met de gevoelens en behoeften van jezelf én van de ander. In die verbinding ontstaat helderheid en ruimte voor mededogen en empathie. Waardoor het makkelijker wordt om zowel je eigen behoeften als die van de ander te vervullen.
Geweldloze communicvatie moedigt aan ons te richten op wat wij waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder graag zou willen dat er gebeurt. Typische communicatie valkuilen zoals (ver)oordelen, roddel, kritiek en reacties vanuit het ego worden vermeden. Meer harmonie, duidelijkheid en succesvol omgaan met elkaar zijn het resultaat.

De bouwelementen van het geweldloze communicatiemodel zijn dus:

Lees meer over Geweldloze Communicatie

Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven.

© Rivendell Village