Stapstenen en valkuilen

What we think,...or what we know,...or what we believe, is, in the end, of little consequence.
The only consequence is what we do.

John Ruskin

De Amerikaanse Diana Leafe Christian is ondertussen een autoriteit op het gebied van samenleven, cohousing en Ecodorpen.
Zij is uitgeefster van het tijdschrift ‘Communities’ en schreef een onmisbaar handboek voor iedereen die in een leefgemeenschap wil stappen:
‘Creating A Life Together: Practical Tools To Grow Ecovillages And Intentional Communities’.

Valkuilen en knelpunten

Jarenlang onderzoek en veldervaring tonen aan dat de leefbaarheid en slaagkansen van een leefgemeenschap of Ecodorp sterk afhankelijk zijn van een aantal cruciale factoren. Het enthousiasme en inzet van een groep gemotiveerde mensen met een eigen visie, dromen en een pak lef, blijken niet voldoende om een leefgemeenschap tot een blijvend succes te maken. Een Ecodorp blijft een uitdagende levensopdracht waar alle deelnemers evenredig en voortdurend zullen moeten in investeren qua tijd, energie, verantwoordelijkheid en engagement.
Ten tweede zal de confrontatie en communicatie tussen de deelnemers; elk met hun eigen visie, dromen, beperkingen, karakter, temperament,… werken als een spiegel die onze eigen onbewuste patronen en schaduwkanten terugkaatst. Het vraagt moed, empathie, zelfinzicht, vergevingsgezindheid en eerlijkheid om daarmee te leren omgaan.

Misschien een koude douche : slechts 1 op de 10 initiatieven tot realisatie van een leefgemeenschap leidt tot welslagen. Dit mag zeker niet ontmoedigen, het stemt tot nadenken en de noodzaak tot een stevige voorbereiding van het project en een open communicatie tussen de deelnemers.

Er zijn niet enkel de meer voor de hand liggende obstakels.

Uit de jarenlange ervaring van bestaande Ecodorpen leren we dat de meeste startende initiatiefgroepen telkens dezelfde problemen tegenkomen:

Stapstenen

Puttend uit de ervaringen van succesvolle gemeenschappen kunnen een aantal cruciale voorwaarden geformuleerd worden die als stapstenen functioneren naar een geslaagde realisatie van een Ecodorp.

Het pad verschijnt
Als we een stap zetten

Kleine hameau in de Ariège, Zuid Frankrijk


© Rivendell Village