Voeding & Gezondheid

Je bent wat je eet.

Het streven naar zelfvoorziening door het lokaal telen van de eigen biologische voeding brengt meerdere voordelen:

Overzicht der hoofdstukken.

Biodynamische landbouw
Permacultuur
Natuurlijke landbouw
Leven van je hectare
Vegetarisme
Levende voeding
Lichtvoeding
Gezonde voeding
Vaccinatie & Medicatie
Enkele tips bij kanker

Eerst een korte toelichting bij drie beproefde tuinbouw methodes.

Biodynamische landĖ en tuinbouw

Biodynamic farming is a new approach to science which integrates precise observation of natural phenomena, clear thinking and knowledge of the Spirit.

Biodynamische landbouw omvat het lokaal, biologisch telen (geen gif, chemie, kunstmest, genetische modificatie, monocultuur noch bestraling,Ö) van groenten, fruit en kruiden maar met een dynamische component. De relatie mens-kosmos staat centraal. Er wordt bewust samengewerkt met de (onzichtbare) energieŽn (wezens) in natuur en kosmos. Er is een voortdurende interactie met devaís en natuurgeesten. Er is een verantwoorde en gericht gebruik van biologische compost en homeopathische bodempreparaten. Dit resulteert in een duurzame gezondmaking van de vervuilde aarde en de zieke planeet.
Zaaien, telen, wieden, oogsten,... gebeurt volgens de stand van maan en planeten. Het tuinbouwsysteem functioneert als een autonoom organisme zonder externe hulp (met eigen watervoorziening, bijenkorven (bevruchting), zaadteelt, compostbeheer, voedselvoorziening voor mens en eventuele dieren,Ö). De geoogste producten zijn energetisch uitermate krachtig, heel voedzaam en bijzonder smaakvol.

Rick Knoll spreekt over biodynamisch tuinieren.

Permacultuur

A permaculture only happens where land and people are one.

Nathan Alexandra

Permanente agricultuur beoogt een samenwerking tussen de mens en de omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. Het bundelt een pak theoretische en praktische kennis om een optimaal functionerend ecosysteem te ontwerpen. Daarbij wordt de mens als onderdeel van het ecosysteem beschouwd en niet als iets wat ernaast of erboven staat. Deze ontwerpen kunnen gericht zijn op voedselvoorziening, waterzuivering, bosbeheer, enz. De grote kracht bij permacultuur blijft altijd het samenwerken met de natuur (in plaats van ertegenin) wat de efficiŽntie, productiviteit en duurzaamheid van een ecosysteem optimaliseert. Dit gebeurt door de principes en wetmatigheden aanwezig in de natuur te herkennen en te integreren in het ecosysteem. Een minimale input levert zo een maximale output en ook de opbouw en het onderhoud van het hele systeem vraagt weinig werkkracht en hulpbronnen.

De overeenkomst tussen permacultuur en de biologische landbouw is dat ze beide het gebruik van chemische toevoegingen (kunstmest, pesticiden,..) afwijzen. Maar permacultuur is in hoofdzaak een ontwerpsysteem dat probeert om zichzelf onderhoudende, functionele ecosystemen te bouwen. Zo maakt permacultuur gewoonlijk gebruik van meerdere lagen begroeiing tegelijk en richt het zich met voorkeur op bijvoorbeeld fruitbomen en struiken, meerjarige planten, en zelf uitzaaiende groentes voor de voedselvoorziening in plaats van ťťnjarige planten die elk jaar opnieuw gezaaid moeten worden.
Permacultuur is als het ware een soort totaal ontwerp waarbinnen bepaalde methodes en technieken, zoals biologische landbouw of rietveld waterzuivering, toegepast kunnen worden.

Op deze website is een volledige en uitgebreide pagina gewijd aan permacultuur.
Leer meer over permacultuur met deze cursus (Pdf - 55 pagina's).
Permaculture in action is een YouTube afspeellijst van 51 video's die vele aspecten van permacultuur bestrijkt.

Permacultuur pionier Sepp Holzer vertelt over zijn levenswerk: Krameterhof (in Oostenrijk), 45 hectare eetbaar landschap op 1500 meter hoogte.

Natuurlijke Landbouw

Natural farming is not just for growing crops, it is for the cultivation and perfection of human beings.

Masanobu Fukuoka

De Ďnatuurlijke landbouwí methode werd ontwikkeld door Masanobu Fukuoka en vertrekt vanuit een Boeddhistische levenshouding om tot een natuurlijke en synergetische verhouding met aarde en planten te evolueren. Men spreekt ook van de Ďniets-doení methode, een misleidende benaming want het vraagt heel wat inzicht en werk om alles op natuurlijke wijze te laten gebeuren zonder in te grijpen en toch een overvloedige tuin te Ďcultiverení. Wel wordt er nooit geploegd, bemest, gewied noch bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er gaat veel aandacht naar het ontwikkelen van een intuÔtieve relatie met planten en bodem, het leren onderkennen van omgevingsfactoren en het begrijpen hoe de natuur in optimale omstandigheden werkt. Al met al is natuurlijke landbouw ook een spiritueel pad, want wie het grote boek der natuur begrijpt en kan lezen, kent ook zichzelf en de bron van alle leven.

Leer meer over natuurlijke landbouw met deze cursus (23 pagina's).

Op bezoek in de door Fukuoka geÔnspireerde permacultuur tuin van Emilia Hazelip. Bekijk hier deel 2.

Leven van je hectare

De verlossing uit de impasse waarin de planeet en de mensheid zijn terechtgekomen, ligt in de creatie van een ĎRuimte van Liefdeí op een eigen hectare,
waar je levende voeding teelt en het contact met de wijsheid van de natuur en de Bron in jezelf kunt herstellen.

Anastasia

Is het mogelijk van de opbrengst van je eigen hectare permacultuurtuin jezelf en je gezin het hele jaar rond te onderhouden, zonder al je tijd en energie aan de dagelijkse voedselteelt te spenderen? Wellicht niet dadelijk en ook niet de eerste jaren, maar een combinatie van verschillende zaken kan op langere termijn resulteren in volledige zelfvoorziening qua voeding. Er is geduld, inzicht en samenwerking vereist. Hier volgen 5 tips.

Uitgebreid bezoek aan de bostuin van pionier en grondlegger Robert Hart.

Vegetarisme

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.
To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being.

Mahatma Gandhi

Vele motieven kunnen aangehaald worden om te besluiten vegetariŽr of veganist te worden (gezondheid, ecologisch, economisch, dierenwelzijn, ethisch, spiritueel,Ö). Toch blijft het een eigen, vrije keuze gestoeld op inzicht, wijsheid, mededogen en broederlijkheid.
Vegetarisme wordt een volgende stap in de voedingswijze van de toekomstige mens en dient op zijn minst een streefdoel te zijn. Geweldloosheid op alle vlakken is onontbeerlijk indien we een harmonieuze wereld willen creŽren. Het aannemen van een levenshouding zonder wreedheid bewijst dat het individu en de mensheid op weg zijn naar volwassenheid.
Net zoals wij heden ten dage de praktijken uit de middeleeuwen (slavenarbeid, martelingen, openbare executies,Ö) gruwelijk en barbaars vinden; net zo zullen toekomstige generaties vol onbegrip en walging terugkijken op onze tijd waarin dieren op grote schaal vernietigd worden als voedselbron of proefkonijn. Dieren martelen en uitroeien om daarna ons lichaam ermee te vergiftigen, getuigt van kortzichtigheid en zijn keuzes die voortkomen uit angst en onwetendheid en niet uit liefde en ťťnheid.
Geweldloze plant aardige voeding is goed voor de mens, de dieren en de planeet.

Ter overweging enkele motieven om te kiezen voor een diervriendelijke levenswijze:

B12 en ijzer

Vitamine B12 komt in dierlijke producten voor. VegetariŽrs die zuivel en eieren eten, lopen minder risico op tekorten dan veganisten. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een B12 tekort (ook bij vleeseters trouwens): ofwel niet voldoende binnen krijgen via voeding, ofwel geen opname in de dunne darm, ofwel geen eigen aanmaak. Afhankelijk van de oorzaak is ook de behandeling anders. Een degelijk (bloed)onderzoek kan hier uitsluitsel over geven. Wanneer voeding de oorzaak is (bvb. een streng en eenzijdig veganisme), dan kunnen volgende (plantaardige) voedingsmiddelen eventueel helpen gezien ze volgens bepaalde bronnen B12 bevatten:

Evenwel beweren andere bronnen dat de B12 vorm die voorkomt in bovenstaande producten niet de juiste vorm van opneembare cobalamine B12 is, maar slecht opneembare analogen die meer kwaad dan goed doen omdat ze de voorraad B12 in het lichaam juist uitputten. Vele goed onderbouwde artikelen raden veganisten hoe dan ook een supplement aan, omdat de (goede en opneembare) B12 in een strikt veganistische voedingswijze vrijwel volledig ontbreekt. De best opneembare vorm van B12 is methyl-cobalamine en dit zijn twee topkwaliteit leveranciers van deze vorm: Solgar en NOW.

Opmerking: menselijke mest gebruikt als compost tussen de zelfgeteelde groenten is een goede bron en aanvoer van de juiste B12, wat op het familiedomein geen probleem is door het gebruik van de eigen mest via het composttoilet, daarna compostering in een vat gedurende een jaar en verwerken in de tuin. Deze compost (en bacteriŽn) bevatten de goede cobalamine B12 die via de eigen geteelde groenten dan terugkomt in het lichaam. Een perfecte kringloop.

Wanneer de oorzaak van het tekort aan B12 een gebrekkige opname in de dunne darm of onvoldoende eigen aanmaak van B12 is, dan kan suppletie met B12 een goede keuze zijn. Er wordt dan een jaarlijkse injectiekuur voorgesteld. Laat dit toch wel degelijk onderzoeken, gezien de vele factoren die meespelen. Lees meer hierover op volgende websites: B12 voor Veganisten - Vitamine B12 tekort - Veganisme en B12 - The vitamine B12 issue.

IJzer is te vinden in volgende plantaardige bronnen:

Recept voor een B12/ijzer drankje: meng een eetlepel chlorella in een vers geperst groen groentesapje (of smoothie) van bladgroen van brandnetel, paardebloem, spinazie, smeerwortel en peterselie gezoet met 2 appels en een citroen (vitamine C).

Gary Yourofsky's inspirerende en verbluffende toespraak over dierenrechten en veganisme gehouden aan Georgia Tech in de zomer van 2010.
Luister naar deze fantastische spreker die de mythen en fabels verpulvert, alle feiten op tafel legt, en je helpt om echt ethische keuzes te maken.

Vegetarian Quotes

Earthlings
Ethisch Vegetarisch Alternatief

21 redenen om vegetariŽr te worden. Save your life: go veg. Be green.

Levende Voeding


Kill neither men, nor beasts, nor yet the food which goes into your mouth.
For if you eat living food, the same will quicken you, but if you kill your food, the dead food will kill you also.
For life comes only from life, and from death comes always death.
For everything which kills your foods, kills your bodies also.
And everything which kills your bodies, kills your souls also.
And your bodies become what your foods are, even as your spirits, likewise, become what your thoughts are.
Therefore, eat not anything which fire, or frost, or water has destroyed.
For burned, frozen, or rotted foods will burn, freeze and rot your body also.

Het Esseense Evangelie Der Vrede

Levende voeding (Raw food of Sunfood) is natuurlijke, onbewerkte plantaardige voeding die de hoogste concentratie aan actieve en essentiŽle voedingsstoffen bevat. Voeding is de dagelijkse basis van ons leven op Aarde en rauwe plantenvoeding is wat moeder Aarde ons in overvloed schenkt. Zuiver, perfect en lekker zoals het groeit in de natuur. Opgeslagen en geconcentreerde zonne-energie. Koken, stomen, bakken, invriezen, bestralen,...zijn behandelingen die het voedsel alleen maar minderwaardig en zelfs schadelijk maken.
Levende voeding bevat levensenergie (prana) en verzekert een optimale aanvoer van alle elementen nodig om een gezond lichaam op te bouwen. Gekookte en verhitte voeding bevat veel minder tot geen levensenergie meer. Neem bvb. 2 zonnebloempitten en rooster er 1 van. Beiden bezitten nog dezelfde voedingsstoffen, maar stop ze in de grond: de ene zal ontkiemen en de andere (die geroosterd is) niet, omdat de levenskracht verdwenen is.

In zijn onmisbare basisboek "The Sunfood Diet Succes System" brengt David Wolfe levende plantenvoeding onder in 14 categorieŽn.

Levende voeding eten schenkt levenskracht en langdurige gezondheid op natuurlijke wijze. Het is voeding barstensvol vitaminen, mineralen, enzymen, anti-oxidanten, water en zuurstof. Alles wat het fysieke lichaam nodig heeft aan bouw-, bescherm- en brandstoffen kan voorzien worden door levende plantaardige voeding. David Wolfe spreekt over de ideale voedseldriehoek die een uitgebalanceerde verhouding bevat tussen bladgroen, vetten en koolhydraten (suikers). Deze drie basisbronnen zijn aan te vullen met superfoods naar eigen behoefte. Enkele bronnen van voedingsstoffen. Levende voeding kan ook in vier hoofdcategorieŽn ondergebracht worden.

Raw For 30 Days - Insuline afhankelijke diabetes is op 20 dagen tijd voorgoed te genezen met raw food. Waarom weten dokters dit niet?

In Hollywood stijl gefilmde trailer over raw food.

Lichtvoeding

The body cells are photovoltaic, just as solar panel cells are.
Once you start grooming the cells to harness the power of the sun, you can generate the energy needed for your body from sunlight.

Hira Ratan Manek

Vader zon als bron van alle leven straalt voortdurend licht, warmte en energie uit naar Moeder Aarde en haar bewoners. De meeste mensen eten planten en/of dieren als voedselbron. Planten ontkiemen en groeien dank zij zonne-energie. Planten zetten zonlicht (plus water en mineralen) om in chlorofyl, vezels, bladeren, enz. Dieren eten planten (omgezet zonlicht) of andere dieren (planteneters). Met andere woorden: wij eten eigenlijk zonne-energie die eerst omgezet is naar planten of dieren. Maar is het ook mogelijk om rechtstreeks de zonne-energie op te nemen zonder de tussenstadia van plant of dier. Blijkbaar wel, want er zijn goed gedocumenteerde en wetenschappelijk bewezen gevallen bekend van mensen die jarenlang zonder voedsel leven. Zoals Hira Ratan Manek die al jaren zonder fysiek voedsel leeft de wereld rondreist om de techniek van sungazing bekend te maken.

De techniek gaat als volgt. Kijk de eerste dag 10 seconden in de avond- of ochtendzon. Niet staren, gewoon kijken. Indien mogelijk op blote voeten staande op grond of zand. Ook nooit in de felle middagzon, maar ofwel tijdens het eerste uur na zonsopkomst ofwel tijdens het laatste uur voor zonsondergang. Dan is de ultraviolette straling laag genoeg om veilig te zijn. Iedere dag kijk je 10 seconden langer in de zon en zo bouw je langzaam op. Dit rustig opbouwen is belangrijk om de lichaamscellen de kans te geven zich aan te passen, zodat ze rechtstreeks zonne-energie kunnen opnemen. Na drie maanden kijk je dus 15 minuten in de zon. Volgens Hira Ratan Matek zouden op dat moment tal van mentaal/emotionele problemen opgelost raken door de positieve invloed van het zonlicht. Wanneer je verder opbouwt, iedere dag 10 seconden langer, kijk je dus na zes maanden een halfuur in de zon. Zo zouden ook alle fysieke klachten verdwijnen. En na negen maanden bereik je een duurtijd van 45 minuten sungazing. Dit opent allerhande spirituele centra en vermogens. Het lichaam en haar cellen zijn nu in staat te leven van zonlicht, vergelijkbaar met een fotovoltaÔsche cel op een zonnepaneel die zonne-energie omzet in elektriciteit. Want in feite leven we niet van voeding maar van energie. Een gevolg is dan dat de honger en de noodzaak om te eten verdwijnt. Maar tijdens de negen maanden opbouw blijf je wel gewoon verder eten. Het hoofddoel is trouwens niet om vrij te komen van fysieke voeding, maar om een zuiver lichaam en een helder bewustzijn te verkrijgen en vrij van alle angsten te leven (wat natuurlijke gevolgen zijn van sungazing). Water drinken blijft wel noodzakelijk, maar alle overige energie wordt nu aangeleverd door de zon. Na die negen maanden hoef je niet langer 45 minuten in de zon kijken. De lichaamscellen hebben de taak van de ogen overgenomen en kunnen nu licht omzetten in bruikbare energie voor het lichaam.
Tijdens de veilige momenten (de morgen, de avond, bij lage UV straling) is de zon helemaal niet gevaarlijk en kankerverwekkend, integendeel. Beschermende zonnecrŤmes zijn vaak veel schadelijker dan het weldadige zonlicht. Draag een zonnebril enkel wanneer het echt nodig is (bvb. wanneer bij het autorijden de zon het zicht bemoeilijkt).
Bijkomende hulpmiddelen zijn iedere dag 45 minuten met blote voeten op grond of zand wandelen (geen gras). En zonnewater drinken. Vul iedere dag een glazen fles met water en zet ze de hele dag in de zon. Drink op binnen de 24 uur.

Nederlandstalige stap voor stap handleiding tot zonnekijken.

Hira Ratan Manek spreekt over sungazing.

Hier kun je deel 2 bekijken.

Gezonde voeding

Laat voeding je medicijn zijn.

Hippocrates

Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen die kunnen helpen om je gezondheid terug in eigen handen te nemen. Heel eenvoudige en logische tips, omdat het leven nu eenmaal eenvoudig is. Samengevat in ťťn zin: Eet zoveel mogelijk vers, onbewerkt en levend voedsel, precies zoals het in de natuur voorkomt.

Dit zijn de grote boosdoeners in courante voeding die best te mijden zijn. Overgenomen van Argusoog.

Hoe kun je eerlijk voedsel kopen?

Vaccinatie & Medicatie

The vaccinations are not working, and they are dangerous.
We should be working with nature.

Lendon H.Smith, M.D.

Het hele vaccinatiegedoe en haar risicoís en gevaren maken mij al jarenlang boos. En internet is een fantastisch medium om bewustmakende informatie snel te verspreiden zodat er steeds minder farmacie en vaccinatie slachtoffers vallen. Het is een artikel met vele linkjes geworden omdat er veel informatie naar boven komt die vrijwel nooit in de reguliere media te lezen valt (hoe zou dit toch komen?), maar wel belangrijk genoeg om te delen. Voor wie geen zin of tijd heeft om dit allemaal te lezen, mijn persoonlijke en wat extreme conclusie is (al jaren): vaccinatie werkt niet, is zwaar giftig, vernietigt de eigen immuniteit, verzwakt het lichaam, kost de gemeenschap handenvol geld en energie, is levensbedreigend en soms dodelijk en veroorzaakt een hele reeks aandoeningen. Blijf er zo ver mogelijk vandaan.

I once believed in Jenner, I once believed in Pasteur. I believed in vaccination. I believed in vivisection.
But I changed my views as the result of hard thinking.

Dr. Hadwen, M.D.

De keiharde bewijzen voor de nutteloosheid en onverantwoorde risicoís van vaccinaties en inentingen stapelen zich maar op. Vaccinaties worden rechtstreeks in verband gebracht met het veroorzaken van kanker, autisme, wiegendood, aids, diabetes, polio, auto-immuun ziekten, beroertes, epilepsie, leukemie, reumatoÔde artritis, multiple sclerose, astma en nog vele andere aandoeningen. Wie zichzelf (of zijn eigen kinderen en babyís in godsnaam !) nu nog altijd gif laat inspuiten na alle berichten en onderzoeken is compleet in slaap gesukkeld en volledig gehersenspoeld door de farmaceutische misdaadmaffia. En voortaan is geen enkele inenting nog verplicht ! Tot voor kort was de polio inenting wel nog verplicht (enkel in BelgiŽ & Frankrijk). Maar sinds het precedent in Doornik waarbij ouders die hun kind weigerden in te enten door de rechtbank werden vrijgesproken omdat ze onvoldoende informatie kregen over de veiligheid van het poliovaccin, kan iedereen dezelfde procedure volgen en zijn eigen kinderen beschermen tegen de gifindustrie. Het vraagt heel wat moed om in te gaan tegen de gevestigde orde; tegen dokters en apothekers die druk uitoefenen; tegen organisaties zoals kind en gezin, de gezondheidsraad of ziekenfondsen die inentingen propageren en normaal vinden; tegen familie en vrienden die niet begrijpen waarom vaccinatie zo duivels is. Maar er is steeds meer steun en een groeiende groep wakkere burgers die kritisch aankijken tegen de vaccinatie lobby. Zoek contact, steun en informatie via internet (zie verder voor de websites). Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren hebben o.m. volgende karaktereigenschappen:

De wetgeving bepaalt specifiek dat VOORAFGAANDE aan vaccinatie:

Informatieplicht: "Uitgangspunt is dat de hulpverlener de patiŽnt die informatie geeft die de patiŽnt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Dit betekent dat de hulpverlener de patiŽnt duidelijk moet informeren over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, de risicoís en de eventuele alternatieven.Ē De arts en/of verpleegkundige zullen de ouders of kinderen vůůr het inenten de volgende vragen moeten stellen (aanbevolen in bijsluiters):

Daarnaast zal dan nog, als het goed is en specifiek wat betreft het HPV vaccin, op voorhand gecontroleerd moeten worden of ze draagster zijn van een HPV-virus, want zo ja, dan is het totaal zinloos ťn gevaarlijk om in te enten. In de praktijk blijkt dat deze vragen niťt standaard worden gesteld en dit resulteerde bijvoorbeeld in het overlijden kortgeleden (oktober 2011) van een 2 maand oud babietje in Charleroi(B) nŗ het combivaccin (waaronder Prevenar), waartegen de ouders vruchteloos hadden geprotesteerd omdat het kindje koorts had ťn er in de familiegeschiedenis allergieŽn voorkwamen. Feiten die werden genegeerd en terzijde geschoven.

Dit betekent dat de beslissingsmacht over ALLE vaccins volledig bij de ouders of het kind ligt en indien de verstrekte informatie ontoereikend is om een wijze en correcte beslissing te nemen of indien de informatie de gevaren aan het licht brengt, de persoon of de ouder de morele verplichting heeft om de vaccinatie te weigeren.

The greatest threat of childhood diseases lies in the dangerous and ineffectual efforts made to prevent them through mass immunisation.
There is no convincing scientific evidence that mass inoculations can be credited with eliminating any childhood disease.

Dr. Robert Mendelsohn, M.D.

Wellicht denken velen nog dat de farmaceutische industrie het goed met ons voorheeft en streeft naar het blijvend genezen van mensen. Think again! De belangrijkste drijfveer der farmaceutische bedrijven is pillen en vaccins verkopen en geld verdienen door mensen ziek en zwak te houden. Gezonde mensen kopen immers geen pillen. Kruiden en vitaminen (die wel blijvende genezing zonder bijwerkingen kunnen brengen) zijn niet te patenteren en dus niet winstgevend genoeg om gebruikt te worden. Deze worden dan ook geboycot en in diskrediet gebracht. Farmacie is very big business en er worden regelmatig nieuwe virussen en ziekten ontwikkeld in de farmaceutische laboratoria om de lucratieve handel draaiende te houden (zoals bvb. Mexicaanse griep). De vraag die Big Pharma zichzelf stelt is niet: hoe kunnen we mensen genezen? Maar wel: hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk onze producten laten kopen? Dit doen ze via verschillende technieken zoals pillen ontwikkelen die verslavend werken; pillen opdringen die geen blijvende genezing brengen maar symptomen onderdrukken; lobbywerk bij politiekers; sponsoring van eigen subjectief wetenschappelijk onderzoek; onderdrukken van objectief wetenschappelijk onderzoek; smeergeld en andere middelen om druk uit te oefenen op dokters, apothekers, rechters en autoriteiten; misleidende info via de media verspreiden; nieuwe aandoeningen en ziekten verzinnen; nieuwe ziekten en virussen ontwikkelen en verspreiden; ziekten promoten en patiŽntenverenigingen sponsoren; klinische studies uitvoeren als vorm van marketing voor medicijnen;Ö
Grote groepen mensen zijn ondertussen verslaafd aan allerlei chemische pillen die tal van bijwerkingen veroorzaken en geen blijvende oplossingen brengen. De derde grootste doodsoorzaak in het Westen zijn allerlei medicijnen die voorgeschreven en correct ingenomen worden. Jaarlijks goed voor tienduizenden doden door bijwerkingen en allergie reacties. Zijn de grote vaccinatieprogrammaís in derde wereldlanden om besmettelijke ziekten uit te roeien dan geen goed idee? Wel, verschillende onderzoeken tonen aan dat er veel meer doden vallen na de inentingcampagnes dan zonder vaccinaties het geval zou zijn. Dit stelt de plannen van de Bill Gates Foundation om via gesponsorde vaccinatieprogrammaís een genocide op de wereldbevolking te plannen in het juiste daglicht. Letterlijk zegt hij: "The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we lower that by perhaps 10 or 15 percent." Een duidelijke vorm van farmacie nazisme.

Het lijkt er steeds meer op dat alle medicatie en vaccinatie uiteindelijk slechts ordinaire en gevaarlijke propaganda materialen zijn om mensen krachteloos, afhankelijk, onbewust en ziek te houden. Steeds maar nieuwe ziekten worden uitgevonden om de giga winstmolen draaiende te houden, zoals orthorexia nervosa: mensen die bewust kiezen om gezond te eten zijn ziek volgens de psychiaters en dienen gifmedicatie te krijgen! De volgende stap is mij al bekend: onvoorwaardelijke liefde zal straks als ernstige aandoening gecatalogiseerd worden en mensen die elkaar zomaar helpen of zelfs een knuffel geven of eigen gezonde groentjes telen in de tuin komen in het gekkenhuis of in de gevangenis terecht. Zo gek is dit niet, want volgens dit artikel wil de farma-industrie gewoon iedereen ziek verklaren en doen ze hun uiterste best om de mensen allerlei (fictieve) aandoeningen aan te praten. Trouwens, het blijkt steeds meer dat hun gifpillen niet beter werken dan een placebo. De bewustmakende documentaire The Marketing Of Madness vertelt bvb. over de belangenverstrengeling tussen de grootverdienende farmaceutische firmaís en de psychiatrie, die mega winsten oplevert door de verkoop van onwerkzame en giftige medicijnen aan een argeloos publiek.

Let wel, de besmettelijke ziekten in arme landen dienen uiteraard aangepakt te worden, maar niet via vaccinaties, wel via levende voeding, hygiŽne, eerlijke lonen, rechtvaardige herverdeling der Aardse rijkdommen, lokale geneeskruiden en natuurmiddelen. Trouwens, de farmaceutische industrie investeert vrijwel niets in medicijnen voor tropische ziekten. De mensen leven immers in armoede en brengen geen geld in het laatje. Tussen 1975 en 1997 zijn wereldwijd 1223 nieuwe medicijnen geÔntroduceerd, maar daarvan zijn er niet meer dan dertien bestemd voor tropische ziekten. Ook in het Westen daalden de besmettelijke ziekten spectaculair toen voldoende gezonde voeding en hygiŽne voor iedereen toegankelijk werd (en niet door vaccinaties, zoals wordt rondverteld).

89% of doctors rely on drug company salesmen for their information.

The Australian Doctor 1989

De farmacie industrie profiteert op 2 manieren van de vaccins: eerst door de massale verkoop ervan aan landen, regeringen en dokters en ten tweede door de verkoop van allerlei medicatie om de complicaties en bijwerkingen der vaccins aan te pakken. Deze mega aankopen worden betaald met belastinggeld en door ziekenfondsen (ons geld dus). De reguliere gezondheidszorg draait op symptoombestrijding en is blind voor de werkelijke oorsprong der ziekten. Het holistisch/geestelijke mensbeeld wordt verworpen, enkel een materialistische benadering wordt onderwezen en getolereerd. Dokters krijgen tijdens hun opleiding vrijwel geen enkele scholing betreffende gezonde en levende voeding, wat nochtans de basis is van een sterk, weerbaar en krachtig fysiek, emotioneel en mentaal lichaam. Ziekenhuizen (zoals de naam al zegt) zijn gespecialiseerd in ziekten en niet in blijvende heling. Enkel bij acute noodsituaties (breuken, operaties, ongevallen,Ödus bij allerlei noodhulp) kunnen ze nuttig zijn, voor chronische aandoeningen bieden ze zelden soelaas. Twee voorbeelden. Als artsen staken, sterven er minder mensen en Iatroginese (dood door dokters): 120.000 doden per jaar in de VS enkel en alleen door medicatie bijwerkingen !! + tel daarbij nog de sterfgevallen door ziekenhuisinfecties en medische missers. Dit is duidelijk de industrie van de dood, niet van heling.

Een Belgische baby van 1 jaar heeft ondertussen minimaal 24 vaccins in zijn lijfje. Sommige van die inentingen bevatten een cocktail van 4 en meer vaccins. Wat een waanzin !! Welke volwassene neemt 4 of meer medicijnen tegelijkertijd. Je hoeft geen dokter te zijn om te begrijpen dat de kleine baby, peuter en kleuter lichamen de overdaad aan gifstoffen in de vele vaccins niet kunnen verwerken en daardoor allerlei ziektebeelden ontwikkelen en zelfs sterven. Nog voor de puberteit worden meer dan 40 vaccins ingespoten in onze kinderen (zonder de griepvaccins mee te tellen) en er komen er alsmaar bij, zoals sinds kort het uiterst gevaarlijke en omstreden HPV vaccin.
Kinderziekten doormaken is trouwens noodzakelijk om een sterke immuniteit te verwerven, de lichaamseigen weerstand krachtig te maken en een natuurlijke manier om ziel en lichaam in overeenstemming te brengen. Dit zijn de 7 klassieke kinderziekten, allemaal veroorzaakt door virussen (behalve roodvonk wat door een bacterie wordt veroorzaakt): mazelen, rode hond, waterpokken, bof, vijfde ziekte, zesde ziekte (3daagse koorts) en roodvonk. De kinderziekten verlopen meestal niet zeer ernstig en zijn zo besmettelijk dat de meeste mensen (indien niet gevaccineerd) ze al vroeg tijdens hun kindertijd vrij probleemloos doormaken, waarna levenslange, volledige en blijvende immuniteit volgt.
Veel ouders geven aan dat het doormaken van een ziekte gevolgd wordt door een ontwikkelingsstap. Koorts blijkt daarbij een doorslaggevende factor te zijn. Hoe jonger het kind, hoe hoger over het algemeen de koorts wordt, dus hoe groter de kans op een gedragsverandering en een nieuwe stap in de ontwikkeling van het kind. Opvallende uitschieters zijn de ziektes keelontsteking en kinkhoest. De eetlust wordt beter na het doormaken van een keelontsteking. De te verwachten verbetering van de eetlust wordt ook vaak gebruikt als argument om de keelamandelen te laten verwijderen. Dit argument verdient dus heroverweging. Na kinkhoest komen opvallend veel kinderen beter in hun vel te zitten. De ouders van kinderen die een kinderziekte doormaken berichten in meerderheid dat hun kinderen er na de ziekte in hun ontwikkeling op vooruit zijn gegaan. Het doormaken van de ziekte als zodanig levert een bijdrage aan de ontwikkeling; hoe hoger de koorts bij de ziekte, hoe vaker de verandering wordt genoemd. Voor ontwikkeling is verandering nodig. Verandering betekent: het oude (ten dele) opgeven ten gunste van het nieuwe. De ontwikkeling van kinderen en de bijbehorende veranderingsprocessen betreffen niet alleen gedragskenmerken, maar ook biologisch/lichamelijke processen. Ontwikkeling is een discontinu proces. In de fase voor een ontwikkelingsstap voelt een kind zich niet goed. Het steekt niet goed in z'n vel, zoals ouders dat formuleren. Een ziekte bewerkstelligt een voorbijgaande fase van biologische ontregeling, waarin de verandering kan worden gerealiseerd. De ziekteperiode markeert de ontwikkelingsstap en maakt die mogelijk. Nadien is een kind niet zonder meer "de oude", maar in fysiologie en gedrag veranderd.
Rudolf Steiner: "Kinderziekten zijn specifieke ziekten die de neerslag zijn van een groeiproces waar elk kind doorheen gaat. Tijdens dit proces tracht het kind zich de erfelijke substantie die het van de ouders heeft meegekregen eigen te maken. Het kind moet het eigen karma en het geŽrfde fysieke lichaam met elkaar in overeenstemming zien te brengen. De intensiteit waarmee dit proces verloopt, is gerelateerd aan de mate van overeenstemming tussen de individualiteit en het geŽrfde lichaam. Hoe groter het verschil tussen de individualiteit en het fysieke lichaam, des te intenser het ziekteverloop."

Koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur wat er op wijst dat het lichaam zelf zich verdedigt tegen ontstekingen, bacteriŽn, virussen en andere ziekteverwekkers. Wanneer het lichaam wordt aangetast/aangevallen door zulke indringers treedt het natuurlijk afweermechanisme in werking en hierdoor stijgt de lichaamstemperatuur een paar graden waardoor bacteriŽn en virussen gedood worden. Het is dan ook aangewezen om de temperatuur niet meteen te onderdrukken met koortsremmende middelen, zodat het afweersysteem zijn werk kan doen. Bij koorts maakt het lichaam interferonen aan, natuurlijke eiwitten die een belangrijke rol spelen bij de werking van het immuunsysteem. Koorts is dus een positief teken van een goed werkend afweersysteem. Door de kinderziekten (met bijhorende) koorts te vermijden tijdens de jeugd en kindertijd (via vaccinatie) verhoogt men de kans op kanker op latere leeftijd.
Al te hevige koorts kan ook verlaagd worden op natuurlijke wijze zonder de genezende werking ervan te ondermijnen.

There is no evidence that any influenza vaccine thus far developed is effective in preventing or mitigating any attack of influenza.
The producers of these vaccines know that they are worthless, but they go on selling them anyway.

Dr. J. Anthony Morris, formerly Chief Vaccine Control Officer at the US Federal Drug Admin.

Hier volgt nu een selectie uit de vele berichten van afgelopen tijd. Informeer jezelf, kennis is macht.
Onderzoek de ware toedracht. Neem actie. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van je kinderen.

Even if all the experts agree, they may well be mistaken.

Bertrand Russell

Hier zijn 2 goede en kritische websites met erg veel nuttige informatie over gezond opgroeien zonder vaccins:
Verontruste Moeders
Vaccin Vrij.
En dit zijn 2 belangrijke documenten en een gratis boek:
Wat iedere ouder moet weten
Vaccin Vrij: over angst en dogmaís
De verborgen gevaren van vaccinatie

The vaccination lobby shamelessly takes all the children of this world as hostages to still their greed for money and power.
They relentlessly abuse our compassion for the weaker and our concern about health to promote their giga-business. No matter what.
No matter how many more vaccine victims will suffer death or side-effects.
No matter how many financial resources this strategy devours at the expense of essential social investments like housing and employment.
No matter what. Shocking! There is no excuse for this crime.
Just as shocking is the observation that (health) policy is no longer under local, democratic control.
Everything is set up and organised with scrutiny at the highest, international level by those who take profit from it: the pharmaceutical industry, the financial world, politicians.

Kris Gaublomme, M.D.

Vaccins bevatten o.m. volgende ingrediŽnten, waaronder ook het sterk omstreden Thimerosal (kwik):

We may as well consult a butcher on the value of vegetarianism as a doctor on the worth of vaccination.

Bernard Shaw

Alle vaccins zijn volledig te mijden, laat daar geen twijfel over bestaan. De dodelijke vaccincocktail verzwakt je lichaam, vernietigt je eigen weerstand en brengt je leven en gezondheid in gevaar. Er zijn veel efficiŽntere en natuurlijke methodes om jezelf te beschermen en je immuunsysteem krachtiger te maken tegen de aanvallen van bacteriŽn, virussen en parasieten. Hieronder volgen enkele tips. Voorkomen is beter dan genezen. Er zijn verder een hele reeks kruiden en supplementen die kunnen helpen om je te beschermen. Mail me als je daarover meer info wenst of kijk op de Flora pagina.

Vaccinatie is dus geen optie, maar wat kan dan wel als bescherming en voorzorgsmaatregel?
Verhoog je eigen immuniteit en weerstand en bouw jezelf een sterk en gezond lichaam.
Een combinatie van slechts enkele van onderstaande tips beschermt veel beter dan gelijk welk vaccin.
Mocht je toch gevaccineerd worden dan kun je deze maatregelen nemen om de toxische effecten te verlagen en neutraliseren.

Overzicht van de kinderziekten, de mogelijke vaccins en de alternatieven, zoals te vinden op vaccinatieschade.
Hier een brochure over de risico's van kinderziekten door dokter Tinus Smits met telkens ook homeopathische alternatieven.

Voor ieder vaccin apart moet nagegaan worden of het wenselijk is of niet. Sommige beroepen kunnen een bepaald vaccin wenselijk maken, bijvoorbeeld tetanus bij metaalbewerkers, hepatitis bij mensen die werken in de chirurgie, bloedtransfusie of hemodialyse.

The USA Association of American Physicians and Surgeons said that children younger than 14 are three times more likely to be killed or seriously injured by Hepatitis 'B' vaccine
than to catch the disease. They have called for an immediate moratorium on mandatory Hepatitis 'B' vaccine for school children pending further research about dangerous side effects.

Voor wie nog verder wil lezen: in dit Antroposofisch artikel worden 10 mythes rond vaccinaties doorprikt.
Dit zijn de 10 leugens die verteld en algemeen aanvaard worden:

Besluit

Al deze info kan wellicht eenzijdig of angstaanjagend overkomen. Uiteraard zijn er vele dokters en apothekers die het goed voorhebben en mensen daadwerkelijk willen helpen. En in de medische wereld gebeuren gelukkig ook hele mooie en nuttige dingen. Dat staat hier buiten discussie. Hulde aan de echte genezers en heelmeesters! Deze tekst gaat over het farmaceutisch industrieel complex wat uitsluitend winstbejag nastreeft ten koste van vele mensenlevens. Nog even ter verduidelijking: mijn standpunt (vaccinaties zijn vrij nutteloos en levensgevaarlijk en dienen enkel om geld op te brengen en het lichaam te verzwakken zodat mensen afhankelijk blijven van de farma industrie) is geenszins een persoonlijke aanval op dokters, verpleegsters en apothekers. Ik vermoed dat zij al tijdens hun opleiding danig gehersenspoeld worden en ook daarna eenzijdig ingelicht (en gesponsord) worden door de farmaceutische bedrijven, zodat zij geen objectieve en echt genezende raad en hulp kunnen bieden aan zoekende en zieke mensen. Kijk alleen maar naar de dagelijkse ziektebevorderende voeding die patiŽnten krijgen in ziekenhuizen, terwijl levende en gezonde voeding de basis vormt voor elke genezing. Het vaccinatie artikel is uitsluitend gericht tegen de farmaceutische industrie van dood en ziekte en niet tegen mensen.

De bedoeling van het artikel is onder meer om soevereiniteit terug te brengen bij de mens zodat hij/zij zelf op objectief onderzoek gaat en de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven en de eigen gezondheid in plaats van zijn/haar inherente kracht en wijsheid weg te geven en vertrouwen te schenken aan gemanipuleerde media, witte jassen, ziekenhuizen of de farmacie industrie. De bedoeling is informatie te delen die aanspoort tot zelf nadenken, zelf onderzoeken en vragen stellen. De eerste stap is wakker en bewust worden van wat er nu aan de hand is op Aarde (Apocalyps betekent letterlijk onthulling en dit artikel is mede daarom geschreven), de tweede stap is de schuldigen ontmaskeren en de duistere praktijken stoppen, de derde stap is de schuldigen tot inzicht brengen (verlichten), daarna kunnen nieuwe keuzes genomen worden en nieuwe gedachten ontstaan die onvermijdelijk een nieuwe (veilige en gezonde) samenleving zullen creŽren.

Ik zie uit naar de dag dat de witte jassen massaal aan de haak worden gehangen en de apothekerwinkels veranderen in afhaalpunten voor kruiden en biogroenten.
Ik zie uit naar de dag dat ziekenhuizen veranderen in helinghuizen waar volledige openheid bestaat voor zowel reguliere als alternatieve technieken en middelen.
Ik zie uit naar de dag dat de vele en reeds jarenlange bestaande therapieŽn worden vrijgegeven en toegepast
die de grote welvaartsziekten blijvend kunnen helen (kanker, diabetes, hart- en vaatziekten,Ö).
Ik zie uit naar de dag dat artsen het achterhaald materialistisch/darwinistisch wereldbeeld loslaten en verder kijken dan de symptomen
en eindelijk beseffen dat enkel een holistische aanpak blijvend en succesvol resultaat oplevert.
Ik zie uit naar de dag dat gezonde voeding, meditatie, spelen, natuurwandelingen, knuffels en vrij onderzoek
tot de dagelijkse standaardpraktijken van alle scholen en universiteiten behoren.
Ik zie uit naar de dag dat mensen terug soeverein worden en zelf hun eigen heling ter hand nemen in samenwerking met ECHTE dokters en alchemisten.
Ik zie uit naar de dag dat de geneeeskunst terug gratis wordt en dat dokters mensen gezond houden uit roeping, in plaats van mensen ziek te houden uit winstbejag.

Do Not Take Any Vaccinations.
This is the standard deceptive way you are given the Establishment's Biological Warfare infections.

Dr. William D. Kelly

Tot slot enkele uitspraken van wetenschappers en dokters. Zo hoort U het ook eens van een ander. Nog meer uitspraken op deze pagina.

Het enige veilige vaccin, is het vaccin dat nooit wordt gebruikt.

Dr. James R. Shannon, voormalig directeur van de US National Institutes of Health

Kanker

The greatest mistake in the treatment of diseases is that there are physicians for the body and physicians for the soul,
although the two cannot be separated.

Plato

Er is veel te vinden op internet rond kanker, ook veel onzin, dus best wel altijd kritisch en alert blijven. Het is wel zo dat 75 % van alle artsen zelf nooit chemo en straling bij zichzelf toestaan als ze kanker hebben, dat geeft toch te denken. Vele farmaceutische middelen veroorzaken zelf kanker.
Bedenk ook dat er geen ziekten bestaan, alleen zieke mensen. Dat is een totaal ander vertrekpunt. Dat betekent dat je niet (enkel) de ziekte moet bestrijden (symptoombestrijding), maar wel de volledige mens (holistische aanpak), dus zowel lichaam, ziel als geest. Iedere ziekte is in wezen een signaal, een gesprek tussen je eigen ziel (bewustzijn zo je wil) en God (vervang God door Ďhet levení als het woordje God moeilijk ligt). Het leven laat via ziekte en ongemak weten dat je dient bij te sturen, dat je afgeweken bent van harmonie, innerlijke vrede, geluk, evenwicht, gezondheid, van je unieke zielepad.

Ziekte en farmacie zijn ondertussen een keiharde business geworden die erg veel geld opbrengt, en de vraag kan gesteld worden of de farmaceutische industrie echt wel mensen ten gronde wil genezen. Want gezonde mensen slikken geen pillen, dus verliezen ze hun afzetmarkt en hoge winsten. Denk aan de onthullende boeken van Lynne Mc Taggart 'Wat artsen je niet vertellen' en 'Wat je moet weten over kanker'. Daardoor is er ook heel wat weerstand en negatieve informatie vanuit de farmacie (en hun lobbygroepen) gericht tegen een alternatieve aanpak (kruiden, voeding, orthomoleculaire supplementen, zuiveringskuren, energetische- en informatiegeneeskunde, enz.). Veel natuurmiddelen worden in diskrediet gebracht of zelfs verboden omdat ze te goed werken of niet te patenteren zijn en zo de winsten der farmaceutische bedrijven in het gedrang brengen. Een ander nadeel is het gegeven dat de farmacie industrie enkel aan symptoombestrijding doet en nooit de oorzaak opspoort noch zieke mensen geneest. Maar het gaat nog veel verder. De farmaceutische industrie bedenkt en ontwikkelt zelfs nieuwe ziekten die via grote mediacampagnes angst zaaien onder de bevolking met de bedoeling om nog meer geneesmiddelen en vaccins te verkopen (bvb. Mexicaanse griep). Daarnaast worden voortdurend nieuwe vaccins opgedrongen via media en lobbygroepen die totaal geen nut hebben en zelfs levensbedreigend zijn (bvb. baarmoederhalskanker). ALLE vaccins zijn trouwens volstrekt te mijden. In plaats van een cocktail van ziektekiemen, zware metalen, antivries en andere rommel in te spuiten welke de mensen (en baby's !) verzwakken, is het beter de weerstand van het lichaam en het eigen zelfgenezend vermogen te optimaliseren met natuurlijke middelen. In hun ongebreidelde en hebzuchtige drang naar geld hebben de farmaceutische bedrijven ondertussen door het promoten van hun giftige nepmiddelen meer doden op hun geweten dan de slachtoffers uit alle oorlogen samen. Er bestaan slechts enkele goede farmaceutische producten, ongeveer 95 % is (gevaarlijke) rotzooi met als enige bedoeling geld opbrengen, nooit om mensen te volledig en blijvend te helen.

Wellicht is een combinatie van een alternatieve en reguliere aanpak een goede keuze voor een succesvolle therapie. Laat je voldoende informeren door verschillende mensen, maar kies zelf je eigen weg naar genezing. Geef de verantwoordelijkheid over jouw leven en jouw gezondheid niet zomaar weg aan zieken-huizen (gespecialiseerd in ziekte en niet in heling), mensen in witte jassen (die ook maar op zoek zijn of betaald worden door de farmacie industrie) of aan allerlei chemische pillen. Werk aan heling op zoveel mogelijk vlakken en niveaus tegelijkertijd (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) en combineer middelen en therapieŽn.

Enkele klassieke kankertherapieŽn - is een aangepaste tekst uit Natuurarts

De toename van kankers tegenwoordig (de ziekenhuizen liggen propvol) heeft onder meer te maken met volgende (combinatie van) oorzaken:

De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven,
maar zal zijn patiŽnten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam,
voor voeding en voor de oorzaak en de preventie van ziekte.

Thomas Edison

Enkele basisraadgevingen bij kanker (ook preventief):

Alternatieve en complementaire therapieŽn

Disclaimer: alle bovenstaande tips zijn louter informatief. Raadpleeg altijd een (natuur)arts bij langdurige en ernstige klachten en werk samen aan een genezingsplan.
Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe linkjes over alternatieve kanker therapieŽn.

A World Without Cancer

Burzynski The Movie: Cancer Is Serious Business

The Beautiful Truth - The Dr. Gerson Cancer Cure.

Run From The Cure - The Rick Simpson Story

Cancer Report

Cancer: the Forbidden Cures

Leven is voortdurend kiezen.
Zij die de duisternis niet bemerken, zullen nimmer het licht zoeken.

Groenten en kruidentuin op Ecolonie

© Rivendell Village

Bovenstaande pagina is ook beschikbaar als gratis en printbaar pdf bestand: Voeding (42 pag.)

Tweet