weet je nog, liesje
toen er geen angst en twijfel was
enkel liefde en vertrouwen

geen maskers en zelfverzonnen begrenzing
enkel je zuivere zelf volledig leven

geen pijn en verdriet
enkel vreugde en vrede

geen belemmeringen en hindernissen
enkel passie en creatie

geen vrees voor de toekomst en spijt over het verleden
enkel hier en nu bewust aanwezig zijn


herinner je nog
de eeuwige bron in jezelf

waar al jouw onmetelijke kracht woont
en die enkel naar buiten stroomt
als je luistert naar je innerlijke hartestem


herinner je nog
hoe moedig en dapper je bent

en het leven met volle overgave durft aangaan
al je talenten benuttend
al je geschenken delend

herinner je nog
de vreugde om je eigen realiteit te scheppen

en met elke hartslag en iedere ademtocht
je droom te manifesteren

herinner je nog
hoe sterk je verlangde hier op aarde te zijn
op deze plek en op dit moment
met al je vrienden om je heen

die je aansporen je eigen levenslied te zingen

weet je nog,
toen het leven moeilijk was
hoe koesterend je gedragen werd
en toen je in een duistere, onbekende afgrond sprong
hoe je opgevangen werd door wel duizend engelen


herinner je nog
het lichtzonnetje dat je bent
eeuwig stralend in schoonheid
spelend in de tuin van god
vrij als een vlinder


weet je nog
er kan nooit niks mislopen
alles is altijd goed
wat je kiest wordt werkelijkheid
we zijn tovenaars in een magisch heelal


weet je nog, liesje

j   e         b   e   n   t         l   i   e   f   d   e


en liefde overwint

© Glenn Callens

Rivendell Village