Werkgroepen

Een praktische en efficiŽnte manier om een groot en veelgelaagd project zoals het neerzetten van een Ecodorp in goede banen te leiden, is de energie en werkkracht te verdelen in afzonderlijke werkgroepen. De talenten van de deelnemers zijn verschillend en kunnen het beste tot hun volle wasdom en kracht komen wanneer eenieder, uit eigen beweging, zijn kennis en inzet deelt en zo het project helpt dragen.
Iedere (toekomstige) bewoner is namelijk evenredig verantwoordelijk en een evenwaardig lid van de gemeenschap, wat inhoudt dat elke deelnemer een gelijk aandeel werk en energie bijdraagt. Uiteraard rekening houdend met ieders voorkeur, persoonlijkheid, gezondheid en leeftijd.
Een werkgroep of creatieve groep kan ťťn persoon of meerdere personen samen zijn en de motivatie wortelt in het enthousiasme voor de visie en het project, in de daadkracht om tot resultaten te komen en in het verlangen de eigen talenten te ontwikkelen en met elkaar te delen. Tijdens de opstartfase zijn minder werkgroepen nodig maar ook minder mensen om ze werkend te houden.

Later, wanneer het Ecodorp volop bewoond is, kunnen andere en nieuwe creatieve groepen ontstaan van mensen die hun passies en dromen wensen te leven. Deelname aan creatieve groepen is overigens volledig vrij. De eventuele inkomsten worden gedeeld onder de deelnemers. Zo ontstaat enerzijds een individuele inkomstenbron en anderzijds een meerwaarde en verrijking voor de gemeenschap.

Mogelijke eerste werkgroepen

Creatieve groepen